2010. december 4., szombat

DECEMBER 4 - ZSIDÓBÉRENC ÁLLAMI VEZETŐK

HENDE CSABA - MARTONYI - TARLÓS A RABBIK KÖZÖTT

Adventi kereszt
 és menóra           
Magyarországon
Részlet az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatából: \"Minden ember szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.\"
A Magyar Távirati Iroda híre:
A zsidóság félelem nélkül, teljes biztonságban, szabadságban, igazságban kell hogy éljen - mondta Martonyi János külügyminiszter szerdán, a hanuka első napján a budapesti Nyugati téren felállított nyolcágú gyertyatartó első lángjának ünnepélyes meggyújtásakor. A külügyminiszter úgy fogalmazott: a hanuka a zsidó közösség ünnepe, azé a közösségé, \"amely nagyon fontos nekünk\". Hozzátette: \"mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a zsidóság megőrizze hagyományait, identitását, vallását, értékeit\".
Hende is ott volt
Hende Csaba honvédelmi miniszter az ünnepségen kiemelte: a fény melegénél emlékezni kell arra, hogy \"korábban évtizedeken, évszázadokon keresztül milyen nehéz volt gyakorolni a vallást Magyarországon\". Az ünnepség keretében Hende Csaba és Martonyi János meggyújtotta a gyertyatartó első lángját, és az úgynevezett szolgalángot (sameszt) Oberlander Báruch, a Chábád Lubavics mozgalom vezetőjének segítségével. Karádi Gábor, a Vasvári Pál utcai hitközség elnöke pedig áldást mondott. (MTI nyomán)
 A Jobbik Magyarországért Mozgalom Győri Alapszervezete a múlt évhez hasonlóan az idén is adventi keresztet kívánt állítani Győrött, az Árkád bevásárlóközpont előtti nagy körforgalom közepén. A Magyar Közút Zrt. kérvényünkre adott válaszából:
\"Közútkezelői szempontból nem kifogásoljuk, hogy a címzett, mint engedélyes a 14-81 számú főutak körforgalmi csomópontjának közbenső szigetén 2010. november 28 - 2011. január 9 közötti időszakban adventi keresztet állítson. A terület a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében van, így a munkavégzés és a helyreállítás kapcsán az előírásaikat be kell tartani.\"
A GYŐR-SZOL Zrt kérvényünkre adott válaszából:
\"A GYŐR-SZOL Zrt-hez érkezett levelében a Győr, Árkád körforgalmon belüli zöldterületre 2010. november 27-től 2011. január 9-ig adventi kereszt felállításához kezelői hozzájárulást nem tudjuk kiadni. A kért helyszín közlekedés forgalmi okból nagyon frekventált, így nem javasolható az adventi kereszt felállítása.\"
(A dátumot elírták: nov. 28. volt Advent első vasárnapja)
KÉRDÉSEINK:
A budapesti Nyugati téri helyszín közlekedés forgalmi okból vajon nem nagyon frekventált? Ezért ott javasolható a menóra fölállítása a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter ministrálásával, míg a győri helyszínen egy kereszt sem állítható szépen, csendben, méltósággal emlékezve Jézus születésére? A GYŐR-SZOL Zrt csak a körforgalom parkjának kezelője, a forgalommal kapcsolatos döntés a Magyar Közút Zrt. hatásköre, amely nem emelt kifogást, így felmerül a kérdés, hogy talán más ok rejtőzik az elutasítás mögött? Ráadásul tény, hogy egy évvel ezelőtt az ugyanitt felállított kereszt semmilyen közlekedés forgalmi gondot NEM okozott. Ha Martonyi János külügyminiszter idézett szavaiban a zsidóság, a zsidó és hanuka szavakat magyarság, magyar és advent szavakkal helyettesítjük be, ezt kapjuk: A magyarság félelem nélkül, teljes biztonságban, szabadságban, igazságban kell hogy éljen - mondta Martonyi János külügyminiszter szerdán, az advent első napján a budapesti Nyugati téren felállított nyolcágú gyertyatartó (vagy adventi kereszt) első lángjának ünnepélyes meggyújtásakor. A külügyminiszter úgy fogalmazott: az advent a magyar közösség ünnepe, azé a közösségé, \"amely nagyon fontos nekünk\". Hozzátette: \"mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a magyarság megőrizze hagyományait, identitását, vallását, értékeit\". Még egyszer a részlet az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatából: \"Minden ember szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van.\" Ez vajon hazánkra is érvényes 2010 adventjén? Valóban egyenlő méltósága és joga van a magyarságnak és az érintett vallási csoportnak? Vajon van-e joga Győr zömében keresztény magyar lakosságának ahhoz, hogy megismerje ezt a történetet és ezeket a kérdéseket? A Jobbik Győri Alapszervezete várja a válaszokat.
MEGJEGYZÉSÜNK A PANASZKODÓ PÁRTNAK
Az, hogy ilyen helyzetek alakulhatnak ki Magyarországon az a "radikális" pártnak is köszönhető, amelyik csak szavakban radikális, de tettekben nem nagyon. Miért nem támaszkodik a "radikális" párt a magyar népre? Vagyunk még valahányan akik úgy felrugnánk ezeket a hanukás bohócokat, hogy Izraelig meg sem állnának.