2010. október 31., vasárnap

OKTÓBER 31 – NEM KELL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

MI LESZ AKKOR, 
HA NEM LESZ
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG?
A gátlástalan törtető diktátor (Orbán Viktor, a vörösök szerint) most abban settenkedik, hogy új alkotmányt csinál. Már ez sem tetszik a vörös brigantiknak. Ők még a Sztálini Talmudról (1949-es XX-as törvény) sem hajlandók lemondani. Ma este viszont az ATV-ben azon siránkoztak a jehudák, hogyha Orbán valóban tavasszal egy új alkotmánnyal áll elő, aminek a szövege még ráadásul ÉRTELMEZHETŐ is lesz a gyakorlatban (nem úgy mint a Sztálini 1949-es Talmud), akkor bizony előfordulhat az, hogy nem lesz Alkotmánybíróság (AB). Pontosabban nem lesz szükség az átkozott sóhivatalra és a fekete varjúkra, akik úgy fogalmaztak, hogy azt még egy jogász is nehezen értette meg. Azon keseregtek az adásban a savanyú pofák, hogy mi lesz akkor, ha az AB eddig hozott több mint ötezres nagyságú határozata „a láthatatlan alkotmány”, a semmibe vész, el kell dobni azt a marha sok fölösleges szöveget.
Tetszik érteni miről van szó? Most a gyengébb felfogású olvasóink számára megismételjük, hogy miről is van szó, ugyanis a kérdés nagy horderejű. Arról van szó, hogy a gengszter zsidóvörösok nemcsak egy kommunista alkotmányt csináltak, amit sokszor toldoztak-foldoztak, de a magyarellenes, népellenes lényege az megmaradt, hanem ráadásul olyan piszok módon szövegezték meg azt a tákolmányt, hogy azt a hatóságok sok esetben nem tudták értelmezni vagy félre értelmezték, s emiatt sok gubanc keletkezett a jogok alkalmazásánál. Ez a világ meg fog szünni. (Reméljük!) Ugyanis Orbán és társulata lehet hogy kitalálja azt, hogy megszületett az új alkotmány, amelynek minden sora stimmel, nem kell értelmezni. Ez a vörösgengsztereknek nagy baj lesz, mert ők csak a zavarosban szeretnek  halászni. Ezért is hoztak már 66 ezer törvényt, hogy ne lehessen eligazodni semmiben sem. Most ennek vége lesz. Hála a Jó Istennek...Az AB 5 ezer határozatát, meg dobhatják a szemétbe, mert aki azokat a szövegeket első olvasásra értelmezni tudja, az nem komplett. Olyan hatalmas jogtudósok fogalmazták azokat a határozatokat, mint pl. László Sólyom, aki a héten találkozott utódjával és azon tanakodtak egy jó fél napig, hogy akkor most mi van? Most ugyanis Orbánék hoztak egy törvényt, hogy a korábbi csalóknak adott pénz az nem jár nekik. Erre a böszme alkotmánybíróság egy olyan határozattal utasította el Orbánék törvényét, hogy az „alkotmányellenes.” Most Sólyom és Schmitt azon tanakodott, hogy ezt a kialakult helyzetet hogyan is kell értékelni. Schmitt volt nehezebb helyzetben, mert ő nem mondhatja azt, hogy a Fidesz pocsék törvényt hozott. De azt sem mondhatja, hogy az AB menjen a fenébe....
Semmi szükség alkotmánybíróságra!
 Ha egy alkotmányt értelmezni kell, ott már nagyon nagy bajok vannak. Punktum. 1 §: Magyarország: királyság.

OKTÓBER 31 – ERŐS MAGYAR GAZDASÁG KELL

CSAK ERŐS
NEMZETGAZDASÁG
TUD JÓ ÜZLETEKET KÖTNI 
Kép vakok számára: vörös csillag van a sapkájukon

Vannak ufómagazinoktól átpártolt misztikus ősmagyarkodók, akik a kelethez való tartozást a legendák ködébe vesző történetekkel akarják nemcsak igazolni, hanem a napi politika részévé tenni. Ezek egy része egyszerűen idióta, akik ha megjelennek valahol, a normális emberek rögtön lepattannak. Nem csoda! Összekeverik az ezer évvel ezelőtti politikát a maival. Aztán van olyan szervezet, amely hungaristának hazudja magát, de „hír” portálján már régóta a kommunizmust mosdatja (elfelejtették, hogy a vezér szerint a „marxizmus és a zsidóság egy”), szintén sértődöttségből, hogy 89 után az önjelölt nemzetvezetőjüket a nép nem koronázta királlyá a Duna jegén, primitív bosszúból fordul a nyugat és sajnos nemzeti ellen. Szintén összekeveri a kormányokat a nemzetekkel, bosszútól megvakulva szegődne Kína vazallusává, nem veszi észre, hogy Kínát a cionista tőke emelte fel, annak jelenlegi legfőbb szövetségese a régi, lassan „elhasználódott” hatalmak helyett (Szovjetunió, USA), jó eséllyel pont Európa és az árja nemzetek elleni pusztító harcban. Nem átallja Putyint, mint Európa megmentőjét dicsőíteni…Mindegy ki, mindegy mi, csak nagy legyen és ne európai. Nem zavarja őket, hogy keletről a magyarság csak tatárdúlást, török és szovjet igát, valamit magyarokat gyilkolászó szerb és román partizánokat kapott! Náluk Európa dicsősége már rég a „sarokban van”. Azon szervezetek, amelyek úgy csapódnak „nyugat” és „kelet” egyértelműbben Európa és Ázsia között, mint a részeg szamár, nem tekinthetők nemzetinek. Természetesen nem lehet se nemzeti, se európai egy marxista, vagy marxista-barát sem! A magyarság és Magyarország európai, és az is marad. Európa, és benne a magyarság dicsőségének, polgárai anyagi és létbiztonságának helyreállításán kell fáradoznunk, nem pedig azt lesni, keresni, hogy megint ki mögé állhatunk be a sorba másod vagy harmad hegedűsnek! Pártunk tiltakozik Törökország EU-tagsága ellen! (Nemzeti Munkáspárt, részlet) Kép: korábbi francia elnök Kínában
MEGJEGYZÉSÜNK
Valószínű, hogy nem Magyarország fogja eldönteni, hogy Törökország EU tag legyen vagy sem. Az sem véletlen, hogy Törökország igen régóta NATO-tag (ez még a szovjet idők miatt volt, hiszen velük határosak), de az EU tagságot nyugaton évtizedek óta elhúzzák, mert ők valóban ismerik az ISZLÁM TÖRÖKÖKET. A Jobbik és a Fidesz törökimádata a török nemzetnek szól, amely valóban igen fejlődő gazdagság és komoly tényező, csak azt felejtik el, hogy a törökök nemcsak az üzlet miatt akarnak az EU-ba menni, hanem az ISZLÁM hódítás miatt is. Amit ötszáz éve katonai erővel próbáltak Európával szemben megtenni, azt most egy tollvonással akarják elérni. Vegyük tudomásul, hogy Törökország nem Európának a része, hanem Ázsiának a része, minden tekintetben. Mi magyarok azt mondhatjuk, hogy üzleteljünk bárkivel, de ide ne jöjjön már több idegen, még törökök sem. Az üzleti megszállás után jön a kulturális megszállás, azután meg jön a lakossági megszállás. Ez a módszerük a kínaiaknak is. Az a politikai törekvés a Fidesz, Jobbik és MSZP részéről, hogy szó szerint lefeküdnek az oroszok és Kína előtt, az a legrosszabb kommunista időket idézi. A két szuperhatalom hülyének néz bennünket és úgy is bánnak velünk. Nem szabad elfelejteni, hogy Kína ideológiája ma is marxista-kommunista, az oroszok meg birodalmi szinten politizálnak. Csak a vakok, a hülyék és a gazemberek nem látják azt, hogy Kína Magyarországot nemcsak üzleti célpontnak, hanem megszállási területnek is tekinti, s ehhez még mosolyognak is. A Jobbik elnöke olyan ostoba és hazug nyilatkozatot tett, hogy nálunk csak a kis kínai kereskedők csalnak. Ez nem igaz! Az összes nagy „ázsia center” amit itt építettek és a kezükben van, az mind gazdasági és jogi csalásból keletkezett. Meg kell nézni melyik az a jellegzetes faj nálunk, amelyik a kínai „barátságot” ennyire erőlteti. Üsse be valaki a Google keresőbe, hogy „kínai csalók”....több száz példa jön elő, minden témában.

OKTÓBER 31 – MOSONMAGYARÓVÁRI MÉSZÁRLÁS

TÖBB MINT 133 HALOTT
(A lövető ávósparancsnokot nem állították bíróság elé!)

Eddig nem látott felvételek Mosonmagyaróvár leggyászosabb napjának történéseiről, amiket a kórház egyik akkori orvosa készített.

Ötvennégy évig porosodtak valahol azok a máig rejtegetett fotók, amik Mosonmagyaróvár leggyászosabb napjának történéseiről tanúskodnak. Ez idáig ismeretlen képes töredék 1956. október 26-ról: a múzeum előtt vonuló tömegről, majd néhány órával később a kórház udvarán fekvő halottakról. Az idő múlásával egyre kerülnek elő újabb és újabb megdöbbentő, eddig lappangó felvételek a ma ötvennégy éve történt iszonyatos mosonmagyaróvári sortűzről. Néhány éve a Kisalföld mutatta be Simon József kanonok addig nem publikált felvételeit a békésen vonuló tömegről, majd a sortűz áldozatainak temetése megrendítő pillanatairól. Az atya akkor – elmondása szerint – három tekercs filmet készített, amit azonnal maga hívott elő, majd ötven évig rejtegetett. A tekercsek közül sajnos egy azóta sem került elő. Azon láthatóak lennének a kórházfolyosón és az épületen kívül kiterített halottak. A Hansági Múzeumnak adta át az inkognitóját őrző orvos. A most előkerült képek viszont ezekről a döbbenetes pillanatokról is tanúskodnak. A fotókat a kórház egyik akkori orvosa készítette, majd őrizte egészen mostanáig. A képek a közelmúltban kerültek a Hansági Múzeum gyűjteményébe. A doktor azonban kilétét még ötvennégy év elteltével sem szerette volna felfedni, Thullner István helytörténésznek azonban mesélt a gyászos nap történéseiről és a felvételek keletkezéséről. Az orvosok beszámolóit a Karolina Kórház 150 éves történetét bemutató kiadvány ’56-os fejezetébe gyűjtötte össze a helytörténész. A sokáig titkolt fotókon megelevenedik a múlt, az ötvennégy évvel ezelőtti Mosonmagyaróvár. Az orvos amatőr fotósként szinte mindenhová magával vitte fényképezőgépét. Így 1956. október 26-án is vele volt a masina a kórházban. Mindenki, mindenütt operált. Az első filmkockákon a kórház előtt vonuló, a múzeumnál gyülekező tömeg látszik. Arcok nem láthatók, a fotós csak a kórház elé ment le, innen fényképezte az embereket. Az akkori doktorok elbeszélése szerint ugyanis a vonuló tömeg láttán a kórházban megtiltották, hogy a dolgozók is kimenjenek közéjük. Nem sokkal később, a lövések és robbanások hangjára rossz előérzetük támadt, ezért már elő is készültek a legrosszabbra. A sortűz sebesültjeivel délelőtt fél 11 tájban jöttek az első járművek. Lovas kocsikon, személyautókon és a határőrség teherautóin hozták a lőtt sebekkel, többnyire súlyosan sérülteket és tették le őket a kórház udvarán. Ezekről a pillanatokról nem készültek felvételek, nem volt ugyanis idő már a fotózásra. A kórház orvosgárdája az első rémület után dr. Zsibóy István igazgató főorvos vezetésével azonnal munkához látott. Elkülönítették a beszállítás alatt meghaltakat, a láthatóan súlyos és a kevésbé súlyos sérülteket. A kórház folyosóján fekvőket homlokukon megjelölték, hogy milyen sürgősségi sorrendben kerüljenek a műtőbe. A főorvos asszisztensei sietve láttak hozzá az ellátásukhoz. Rövidesen csatlakozott a sebészcsoporthoz dr. Székelyhidy László katonaorvos is, aki a műszaki laktanya mentőkocsijával vitt be két sebesült akadémistát. A nagyműtőben két orvos folyamatosan operált, még a kórház belgyógyásza és nőgyógyásza is segédkezett az ellátásban. Nemcsak a nagyműtőben operáltak, hanem az előkészítőben is. Még a súlyosan beteg dr. Modrovich Emil korábbi tüdőgyógyász főorvos is aktívan bekapcsolódott a sebesültek ellátásába, a kórház valamennyi orvosával és ápolójával együtt. A lőtt sebeknél megállapították, hogy azok robbanó lövedékektől származnak, ezért ellátásukhoz úgynevezett gázödémaszérumra volt szükségük. Ezt az osztrák egészségügyi szervek juttatták el a határra több más gyógyszerrel együtt. Időközben Győrből is érkezett egy sebészorvos és a legsúlyosabb eseteket rögtönzött ellátás után Győrbe szállították. A kórházban maradtak teljes ellátása csak késő estére fejeződött be. A doktornak ekkor jutott ismét ideje arra, hogy elővegye fényképezőgépét és megörökítse a kórház udvarán fekvő áldozatokat. A kórház 1956-os iratanyaga eltűnt. A beszámolók szerint a kórház területén meghalt sebesültekről az akkori gondnok pontos névsort is készített, ez azonban más kórházi iratokkal együtt eltűnt. A kórház 1956-os teljes iratanyagát 1957 őszén a győri katonai elhárítás tisztjei teherautóval elvitték. E dokumentumokról semmit sem tudni, de talán ezek is egy komód vagy íróasztal fiókja mélyén várják, hogy több mint fél évszázad elteltével – a doktor fotóihoz hasonlóan – nyilvánosságra kerüljenek, és talán vannak még eddig titkolt felvételek Mosonmagyaróvár leggyászosabb napjának történéseiről. Az első filmkockákon a kórház előtt vonuló, a múzeumnál gyülekező tömeg látszik, az utolsókon a kórház udvarán fekvő áldozatok. A beszámolók szerint a kórház területén meghalt sebesültekről az akkori gondnok pontos névsort is készített, ez azonban más kórházi iratokkal együtt eltűnt. (kisalfold, részlet)

A cikk elhallgatja a halottak és sebesültek számát, ez utóbbiak több százan voltak.


      

OKTÓBER 31 – NAGY IMRE A HAZAÁRULÓ SZOVJET ÜGYNÖK

ORBÁN-KORMÁNY DÉDELGETI AZ ÁVÓS GYILKOSOKAT
Ugyan miért hallgat a kormány az 56-os gyilkos sortüzekről? Mert senkit sem akar és nem mer megkérdezni. Pedig sok gyilkos még mindég él és röhög a markába. (Méghozzá igen magas, több százezer Ft-os nyugdíjakkal. Biszkunak 650 ezer körüli nyugdíja volt állítóleg, de a hírbehozása után állítólag a nyugdíjintézet levitte 250 ezerre, persze mi ezt sem hisszük el! Még mindig több ezer olyan település van nálunk, ahol kommunista tömeggyilkosokról vannak elnevezve az utcák, iskolák, emléktáblák és szobrok. No, és ne feledkezzünk meg a pufajkás-munkásőr verőlegényekről, akik szintén magas nyugdíjakat éleveznek, hiszen birtokosai a Munkás-Paraszt Érdeméremnek és a Szocialisa Hazáért érdeméremnek, stb. Ezeket még senki sem vette elő és ezek lelkén szárad több száz magyar agyonverése is. Pintér belügyminiszter hatásköre lenne a tömeggyilkosok előszedése és az utcanevek megváltoztatása, emlékművek eltávolíttatása. A szerk.) És talán sok sortüzesnek a rokona ma a parlament padsoraiban terpeszkedik. Kéri Edit: Kik lõttek a Kossuth téren ´56-ban? c. könyvében sok tanút megszólaltatott. A halottak számát 1000 fölött állították többen. Az ávósokon és az oroszokon kivül a partizánszövetség zsidajai mutattak nagy lelkesedést a mészárlásban. (A Partizánszövetség székháza 1990-ig üzemelt, a Szabadság-tér közeli épületben, aztán Nácizmus üldözötteinek nevezték el magukat, de az állami támogatást most is kapják! Ezeket mind ki kéne onnan füstölni. De ott van a másik leágazásuk, központjuk ezeknek a Nádor utcában is. A szerk.) A cél az volt, hogy az oroszoknak maradni kell. Lassan György az USA-ban élõ ´56-os szabadságharcos nyilatkozott a Duna TV-ben, hogy a Rádió elfoglalása után az elfogott ávosokkal leszedették a kék parolint, hogy a nép haragja ne forduljon ellenük és utána szabadon engedték őket, akik aztán a megtorlás éveiben a legvadabbul bántak az elfogott forradalmárokkal. Szerinte Maléter Pál egy karrierista katonatiszt volt, aki a saját érdekei szerint hol ide, hol oda állt. (Maléter akkor a Kilián-laktanya parancsnoka volt, ahol akkoriban munkaszolgálatos katonák voltak, azzokkal lövette öt napon át a Corvin-közi szabadságharcosokat. Maléter a legnagyobb moszkovita volt, hiszen 1944-ben szovjet partizán volt. Özvegye is magas nyugdíjat kap! Milyen alapon? Maléter Nagy Imre kedvenc tisztje volt, ezért nevezte ki őt honvédelmi miniszterré és őt tárgyalt az oroszokkal is. A magyar laktanyákba pedig kiadta a parancsot, hogy ne lőjenek a szovjet tankokra. Ezekben a laktanyákban akkor vérkommunista politikai tisztek voltak a parancsnokok. Nagy Imre nem adott parancsot a szovjet megszállók kiverésére!  A szerk.) A hadsereg főtisztjei hazaküldték a katonákat, miközben közeledtek az orosz tankok. A hátramaradt önkéntes egységeknek meg megparancsolták, hogy ne lőjjenek az orosz betolakodókra. A hadsereg elárulta a forradalmat - mondta Lassan György, de Nagy-Grósz Imre szerepéről már ő sem mert regélni. Vagy talán a Júda-Duna TV így óhajtotta? (Feltételezzük, hogy Lassan György, a kiváló szabadságharcos pontos véleménnyel rendelkezett Nagy Imre árulásáról, de ezt a nyilatkozatából valószínűleg kivághatták a jehuda-tévések. A szerk.) Nagy Imre Moszkva ügynöke volt az akasztófa alatt is és az egykori Ludovikás partizán Maléter Pál elkövette a sokadik hazaárulást. Gyávaság és amatőrizmus jellemezte viselkedését. Mint hadügyminiszter bement az oroszlán barlangjába, a tököli orosz főparancsnokságra tárgyalni egy nálánál alacsonyabb rangú orosz parancsnokkal. Az oroszokat kellett volna odarendelni tárgyalni a saját bázisa fedezete alatt. (Valóban ez az eset is igazolja, hogy Maléter és áruló bandája, Nagy Imrével az élen szovjet ügynökök voltak, nem 56-os hősök. A szerk.) Ezt a gyáva hazaárúló bandát támogatta még Király Béla is, aki eddig 4-5 rendszert kiszolgált és kitüntetéseket kapott mindenkitől. (Király Béla 56-os szélhámosságai külön fejezetet érdemelnének. Az sem véletlen, hogy 1990-es hazajövetelekor SZDSZ-es képviselő lett.  A szerk.)

Tulajdonképpen melyik ördögöt szolgálja a sunyító Orbán kormány?
 (1hozzászólás)

OKTÓBER 31 - NAGY IMRE A SZTÁLINISTA TÖMEGGYILKOS

ÖTEZER MAGYAR AKART FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT
EZÉRT LEMÉSZÁROLTÁK ŐKET NAGY IMRE ÁVÓSAI
Közel ötezer ember ment a reggeli órákban, az Astóriától gyülekezve a Kossuth-tér felé, több átállt orosz tankkal együtt. A képen látható, még a lövöldözés előtt, hogy az épületet orosz tankok és páncélautók vették körül. Már akkor magyar tankokban nem bíztak, hiszen 23-án éjjel már több honvéd egység átállt a felkelőkhöz. Az orosz tankokat a parlamentnél, csak október 29-30-a után váltották le magyar tankokkal. A képen látható, hogy a több ezres tömeget váratlanul érte a lövöldözés, ezért volt sok halott, másrészt nem tudták, hogy hirtelen hová meneküljenek. Voltak, akik a parlament árkádjai alatt húzták meg magukat. Ott is dörömböltek az ajtókon, hogy engedjék be őket, de a Nagy Imre  ávósai ott sem engedték be őket. Miközben két nappal előtte éppen ott a parlament ablakában Nagy Imre azt igérte, hogy mindent megtesz a hibák kijavítására.


OKTÓBER 31 – TISZA ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK

A TERRORISTÁK SZÁRMAZÁSÁT
ELFELEJTETTÉK KÖZÖLNI
A huszadik század elején a szélsőbaloldali pártok és a különféle anarchista csoportok leggyűlöltebb ellensége Magyarország egyik legnagyobb államférfija, Tisza István volt. A feudális elmaradottság és a klerikális reakció vádjait szórták a – valóban nagybirtokos, dunántúli református főgondnok – miniszterelnök fejére. Utálkozásuk egyik legfőbb oka az volt, hogy Tisza meggátolta az általános, titkos választójog bevezetését arra hivatkozva, hogy a magyar érdekeket nem szabad feláldozni a látszatdemokrácia oltárán. Ez ugyanis Magyarországon belül a magyarság szupremáciájának meggyengülését okozná. Tisza egyrészt a nemzetiségek miatt tartott az általános választójogtól, másrészt úgy vélte: a demagóg szónokok és a nemzetellenes érdekeket propagáló sajtó által manipulált szavazók voksai olyan csoportokat juttathatnának uralomra, amelyeknek céljai ellenkeznének a demokráciát óhajtó nagyvárosi értelmiségiek elképzeléseivel. (…) Az egyenlőségnek és a világbékének a proletariátus diktatúrája alatt megvalósuló tökéletes társadalmáról vizionáltak a világmegváltó forradalmárok, köztük a szélsőbaloldali, anarchista Szabó Ervin (született Schlesinger Sámuel Ármin) is, a fővárosi könyvtárhálózat vezetője, az intézmény mai névadója. Természetesen Tisza Istvánt ő is a fenti vádakkal illette, sőt egyenesen az „emberiség veszedelmének” nevezte a Népszavában a magyar miniszterelnököt. (…) Hamarosan terrorakció megszervezésébe fogott a Svájcból nemrég hazatért anarchista, Duczynska Ilona, és a fővárosi könyvtárhálózat akkori igazgatója, Szabó Ervin – derül ki Dalos György A cselekvés szerelmese című, 1984-ben megjelent könyvéből. Megjegyzendő, hogy a kiadványt Hajdu Tibor és Litván György lektorálta. (Hajdu az egyik legjelentősebb kortárs marxista történész, az ugyancsak marxista Litván György pedig Szabó Ervin életútjának és munkásságának legalaposabb ismerője.) (…) Szabó Ervin magára vállalta volna a gyilkosságot, egyrészt mert egyenrangú ellenfelének hitte Tisza Istvánt (!), másrészt olyan súlyos cukorbetegségben szenvedett, hogy állítása szerint „egy gyors halálos ítélet csak megrövidítené szenvedéseit”. Végül épp fizikai állapota és testi fogyatékossága (egyik szemére vak volt) győzték meg arról, hogy nem tudná sikeresen végrehajtani a tervet, a feladatra a kitűnő céllövő Duczynska Ilona sokkal alkalmasabb. Szabó meghátrált, de a gyilkosság kitervelésében aktívan részt vállalt. Duczynska a merényletet egy Browning revolverrel követte volna el, amelyet a baráti körükhöz tartozó Madzsar Józseftől lopott el. Svájcban egyébként egy ugyanilyen típusú fegyverrel gyakorolta a célba lövést. (…) Három sikertelen merénylettel, de sokkal több gyilkossági tervvel törtek Tisza István életére a korabeli szélsőbaloldali, anarchista mozgalmak egyes képviselői. A negyedik merénylet sikeres volt, 1918. október 31-én otthonában gyilkolták meg az „őszirózsás forradalom” kitörésekor a korszak legnagyobb tehetségű magyar politikusát. (…) Duczynska Ilona (1897–1978) szélsőbaloldali anarchista. 1915-ben ismerkedett meg Szabó Ervinnel, aki figyelmét a Galilei Körre irányította. Az 1917-es orosz forradalom hírére Svájcból hazatért, különféle antimilitarista, anarchista szervezkedésekben vesz részt, ezért letartóztatták és börtönbüntetésre ítélték. Az 1918-as forradalom idején szabadult, majd aktív szerepet vállalt a Tanácsköztársaság idején. 1920-ban Moszkvába menekült, majd Bécsbe küldték. 1923-ban feleségül ment a Galilei Kört létrehozó Polányi Károlyhoz. 1978-ban hunyt el otthonában, Pickeringben, Ontario államban, Kanadában. Duczynska Ilona a gyilkossági kísérletről Konrád Györgynek is beszélt az 1970-es években. (MH, részlet) Kép: gróf Tisza István

EZEN A NAPON GYILKOLTÁK MEG A ZSIDÓK
GRÓF TISZA ISTVÁNT 1918-BAN
Tisza életútjában paradigmatikus értékűnek tekintjük, s még egy arcképvázlat esetén is mellőzhetetlennek tartjuk megemlékezni arról a higgadtságról és bátorságról, amelyet az ellene irányuló három merényletkísérlet – melyek közül a harmadik sajnos elérte célját – során tanúsított. Miután 1912. május 22-én Tisza házelnök lett az országgyűlésben, nekifogott, hogy megszüntesse a törvényhozás menetét akadályozó körülményeket. Főbb eszközei e tekintetben a felszólalások időtartamának korlátozása, valamint a fegyveres teremőrség felállítása – amely fegyveres őrség a szabályokat be nem tartó képviselőket kivezethette – voltak. Június 4-én kivezettette a lábdobogással, zenével, kurjongatással „tiltakozó” ellenzékieket, majd a mentelmi bizottság különböző ideig szóló kitiltásokat foganatosított. Erre való „reakcióképpen” június 7-én egy Kovács Gyula nevezetű ellenzéki képviselő a karzatról három lövést adott le az elnöklő Tiszára, akit azonban nem ért találat. Ezt követően Kovács fejbe lőtte magát, de mint kiderült, sérülése nem volt halálos. Tiszát egyáltalán nem billentették ki az események, nyugodtan folytatta az elnöklést. Mivel azt hitte, hogy a merénylő meghalt, a következőt mondta: „A most lefolyt eset szerencsétlen őrültnek cselekedete volt, aki elvonta magát az igazságszolgáltatás keze alól. Azt hiszem az ő eljárása és a sorsa felett azzal a részvéttel térhetünk napirendre, amivel minden őrült embernek szomorú viselkedése felett.” Kovácsot később elmeszakértői vélemény alapján felmentették, mivel „a vádbeli cselekményt mélyebb öntudatzavarban követte el”. A második eset 1918. október 16-án történt. Ez már szervezett volt, s egy Lékai János nevezetű illetőt bíztak meg a végrehajtással. Lékai 1917-ben belépett a szélsőbaloldali szabadkőműves filiáléba, a Galilei-körbe, majd később Korvin-Klein Ottó bandájához csatlakozott. Az Országházból autója felé Tiszára Lékai rá akart lőni, de fegyvere csütörtököt mondott. Megbízói „forradalmi szocialisták” voltak, s ezzel kapcsolatban felettébb érdekes, hogy a letartóztatott Lékai már a Károlyi-rendszer idején szabadlábra helyeztetett. Mikor meggyilkolták, Tisza István ugyanolyan bátran, ugyanolyan hősiesen, nyugodtan és megalkuvás nélkül fogadta a merénylőket s a halált, mint ahogyan életében viselkedett mindig. A gyilkosok között meg kell említeni két elvetemült gazember, Kéri-Krammer Pál „újságíró” valamint Pogány-Schwartz József mint „vezetők” nevét, hogy a merényletet közvetlenül motiváló talmudi gyűlöletre felhívjuk a figyelmet. 1918. október 31-én a Károlyi-féle nemzeti tanácsból a fent említett alakok többedmagukkal elhajtottak a Hermina útra, a Róheim-villához, ahol Tisza lakott. Kéri-Krammer az utcán maradt, miközben nyolcan behatoltak a villába, s a Tisza védelmére kirendelt csendőrséget lefegyverezték. Hárman léptek be a szobájába, ahol felesége és unokahúga, Almássy Denise grófnő társaságában tartózkodott. Tisza, miután a három gonosztevő rászegezte fegyverét, eldobta a kezében tartott revolvert, mert nem akarta bajba sodorni a két hölgyet. A lövések szinte azonnal a halálát okozták. Ezután a merénylők jelentették tettüket az Astoriában a nemzeti tanácsnak, ahol Fényes László az erkélyről hirdette ki: „a nemzet ítélete végre van hajtva”. Állítólag Károlyi nem tudott a készülő merényletről, de mindez – bár kétségtelenül nem bizonyítható – számunkra igen valószínűtlennek tűnik. Hiszen az a Károlyi, akit Tisza a képviselőházból kivezettetett (s aki ezért dühében sírva fakadt), akit párbajuk során a kardlappal elverve szégyenített meg, aki egyébként egy ostoba és degenerált nemzetáruló volt, engesztelhetetlenül gyűlölte ellenfelét. Olyan verziót is ismerünk, mely szerint Károlyi már a merényletet megelőzően elkészíttette a Tisza ravatalára küldendő koszorút...(Tomori oldaláról, részlet)

OKTÓBER 31 – ZSIDÓK REKLÁMOZZÁK A VÖRÖS GYILKOSOKAT

KÖZELEBB KÍNÁHOZ
Hónapok óta meg a JUDA (Duna)-TV-ben egy sorozat, „Közelebb Kínához”. Aki nem élte meg a Rákosi-korszakot annak ez a hír semmit sem mond. Akkoriban ugyanis „ a nagy népi Kína”, a Szovjetunió után a második „testvérországunk” volt. Csu En Laj kínai pártvezető 1957 elején BP-en járt, hogy személyesen gratuláljon Jánosom Kadaromnak, hogy volt szíves leverni az „ellenforradalmat”. Már korábban megírtuk, hogy az egyik hazai kínai tévét is zsidók csinálják. A mellékelt képek a Duna-TV október 27-én éjjel adott kínaí adásából valók, ahol a jellegzetes pofák a vörös gyilkosok múltját dicsőítették. Az egyik képen kivehető Mao Ce Tung és Sztálin, amikor még a legnagyobb barátságban voltak. Közismert, hogy az MSZP a kommunista Kínával a legjobb kapcsolatokat építette ki, Gyurcsányékon keresztül, most éppen Viktor Orbán kilincsezik Kínában. Most jön a hab a tortán. A Jobbik is a kínai kapcsolatokat erősíti, elsősorban a kereskedelemben. Kína nem hajlandó magyar árúkat átvenni, csak az ő szemetüket vegyük meg. Ez a kínai logika lényege. Persze a Jobbik a hazai kínai állampolgárokról és a hozzájuk kapcsolódó bűnözési ügyekről mélyen hallgat. A hazai kínai kereskedői bűnözésekről is hallgat a Jobbik. Várjuk, hogy a Jobbik szócsöve mikor számol be a Józsefvárosi piacról? A „radikális” pártról van szó. Arról a pártról, amelyik a Magyar Gárdát odadobta az Öszödi Böszmének...
Képek: " a nemzet televíziójából"

OKTÓBER 31 – KOSSUTH-TÉRI MÉSZÁRLÁS ÁLDOZATAI

ÁGH ISTVÁN KÖLTŐ VISSZAEMLÉKEZÉSE

Mi történt a téren? Hogyan emlékszel erre a napra?
– Tizennyolc éves voltam, András talán ha tizennégy, a korkülönbség ebben a korban sokat jelent, másként mutatja meg a történteket. András megírta az ő Kossuth terét a Rozsdaősz című, nagyon fontos regényében.
– Lapunk múlt héten közölt belőle egy részletet…
– Én sebesültje voltam ennek a szörnyű eseménynek. Az Eötvös Kollégiumban laktunk, elsőéves bölcsészhallgató voltam, és úgy láttam huszonötödikén, béke van a városban, kíváncsi voltam, mi történt, mi történik. Bementünk az Astoriáig a hetes busszal, egy ideig odáig járt, mert munkába álltak a közlekedési dolgozók. Tulajdonképpen a bátyámhoz akartam menni Zuglóba, de ha nem lehet, hát nézzük meg a lánykollégistákat, akik az Astoriával szemben, a Rákóczi út elején voltak. Gyűltek a népek, amíg én ép voltam, leginkább csak bámuldoztam. Erős volt bennem a kíváncsiság, nem volt bennem küldetéstudat, mégis nagyon lelkesek voltunk, ahol megjelentünk. Az esemény a történelem része lett, nem akarom elismételni, történelemkönyvekben olvasható. A lelkes tömeg egy átállt tankkal megindult a Parlament felé, egyre többen lettünk. Maga a tüntetés néhány percig ha tartott, majd elkezdtek lőni. Aki ott volt, az vagy meghalt vagy megsebesült. A legszerencsésebbek valahogy megmenekültek. Én megsebesültem, majdnem meghaltam, körülöttem majdnem mindenki meghalt, centimétereken múlt, hogy élek vagy halok.
– Jobbágyi Gábor egy friss könyvében szó esik arról, hogy a tömeget szinte odavezették, oda terelték a Parlament elé, máskor, más alkalommal a Honvédelmi Minisztérium elé, ahol sokak közt Horváth Lajos történész-költő is megsebesült.
– Én ilyesmit, az odaterelést nem érzékeltem. De gyanakodhatok is akár, utólag. Mi azt láttuk, hogy a katonaság mellettünk van, ők vágták ki a címert a lobogóból a Bem téren, együtt éljeneztek a tömeggel, a rádiónál már huszonharmadikán letépték a rangjelzéseiket, miért gyanakodtunk volna? Miért gyanakodjunk huszonötödikén, ha egy tank megy előttünk? Jobbágyi feltételezésében lehet valami, de mégsem hihetem el teljesen. Más kérdés a halottak száma. Bárhova futottál, mindenhonnan lőttek. Amikor a pincéből kikerültem, a kettes villamos déli oldalon lévő megállójánál annyi volt a halott, mintha csak mi hiányoztunk volna onnan. Csak amit én láttam, az is több volt, mint amennyit hivatalosan beismertek.
 (MH, részlet) Kép: Ágh (MH)
Megjegyzés: Amit Ágh István mond az igaz, tehát ott a téren legalább félezer halott volt - ma sem tudni hol kaparták el őket-  és több ezer sebesült, akik közül többen a kórházban vagy otthon is meghalhattak, hiszen sokan vérző sebekkel tántorogtak haza, véres ruházattal. Ágh Istvánnal együtt volt a téren Arnóth Károly, szintén kollégista, a barátja, egymás mellett sebesültek meg és valóban csoda, hogy életben maradtak. A videón az első beszélő Arnóth mesél részleteket. Nagyon fontos! Arnóth a blog szerzőjének elmesélte a nyolcvanas évek elején a sebesülésük történetét és a téren látottakat, a cikk elkészült, de az ELTE egyetemi lapjának akkori főszerkesztője nem engedte megjelentetni. Miért? Mert az állását fontosabbnak tartotta az 56-os igazságnál. Később rádiós karriert futott be az illető. A második emlékező egy kerítést emleget a Rákoczi-szobor mögött, az az akkori metró állomás félbehagyott építkezési kerítése és bódéja volt. Akkor még az országház déli részéhez közel állt a Kossuth-híd, ami nagyjából a mostani József Atilla szobor közelében volt. Többen próbáltak arrafelé is menekülni, de az ávósok őket is lőtték. A tévés emlékezésben nem hangzik el a lényeg! Ugyanis az ávósok nemcsak a Földművelésügyi-minsztérium tetetéjén húzódtak meg, hanem a tér összes környező házának tetején voltak, tehát senki sem tudott jó írányba menekülni. Akkor még a közeli Szabadság-téren is lőttek az oroszok és ávósok. Miközben a rádió egész nap azt hazudta, hogy a fasiszta lázadókat már leverték és Nagy Imre azt üzeni, hogy mindenki tegye le a fegyvert a népi demokratikus rendszer ellen. Ma reggel a cionrádió Vasárnapi Újság című műsorában azt hazudták, hogy Nagy Imre valójában "fellépett" a sztálini rendszer ellen. Az ügyre még később visszatérünk. Miközben Orbán-kormánya nemzeti szalagos lózungokat ereget, aközben a kormány semmiféle megemlékezést nem tartott a Kossuth-téri mészárlásra emlékezve. Tehát ők ezt most is jogosnak tekintik és hallani sem akarnak arról, hogy hová temették el a közel félezer magyar halottat? Az utolsó emlékező elmondja, amit más tanúk is elmondtak már, hogy a parlament belsejében lévő ávósok is lőtték a tömeget! Akkor az épületben tartózkodott Nagy Imre is és a rádió onnan adta adását, de sem aznap, sem később ez a rádió soha nem mondta be, hogy mi történt a Kossuth-téren... Az egész téma úgy ahogy van, el van feledve. Egyedül a 90-es években készült a Kő András féle sorozat erről a MN-ben, amit kis példányban könyv alakban is kiadtak és pár éve Kéri Edit adott ki egy sok képpel ellátott könyvet erről a témáról, amelyet a tömegtájékoztatásban teljesen agyonhallgattak. De a mai cionhatalom már ott tart, hogy képeket sem tesznek közzé erről a mészárlásról. A 90-es évek elején még volt egy 56-os kiállítás a Pataki István művelődési központ emeletén, ahol több, ritka, nagyméretű kép volt látható erről a mészárlásról, de akkor sem foglalkozott ezzel a tévé. Miközben a szennyes Hír-TV és a többiek Budaházy elleni uszításokkal vannak elfoglalva, aközben az 56-os zsidóávós mészárlások anyagait nem teszik közzé, erről műsorokat sem csináltak.

OKTÓBER 31 - BEINDULTAK A FRANCIÁK

A PILÓTÁK IS SZTRÁJKOLNI FOGNAK 
Immár hónapok óta heves tüntetések és gyújtogatások, blokádok vannak a franciáknál, de ezek a tények a hazai hírmagyarázókat teljesen hidegen hagyják. A franciák képesek tiltakozni a gyalázatos 62 éves nyugdíjkorhatár miatt, de nálunk a cionsajtó ellhallgatja azt, hogy Orbán ajándékaként 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, amit évenként vezetnek be az egyes érintett korosztályok számára. Mit jelent ez magyarul? Azt, hogy aki 30-40 évig robotolt az országnak és az állam levonta a sok járulékot, azok idő előtt fognak meghalni, mielőtt élvezhetnék a nyugdíjas éveiket, hiszen a férfiak éppen 65 év előtt halnak meg a legjobban, de a nőknél is rosszak a statisztikák. Ez a törvény is a népirtás cionista formája. A francia pilóták november 4-én országos sztrájkot tartanak, amit a PressTV hozott le. De mi lesz akkor, ha a vasútasoknak is eszébe jut sztrájkolni? A francia vasutasok nem szívbajosak, ők már hetekig is sztrájkoltak.

OKTÓBER 31 - CIONISTA ÖSSZHANG

MÁR BRAZILIA IS ELLENSÉG?

Sem a hazai hírekben, sem a nyugati hírekben nem szerepel az, hogy ma választanak elnököt Braziliában, ahol 135 millióan jogosultak szavazásra. Hát miért az a nagy elhallgatás? Mert a cionista összeesküvők Braziliát is az ellenséges országok közé sorolták, mivel nem engedi, hogy az USA dirigáljon nekik és szövetségben vannak Iránnal és Venezuelával is. Két oldal jelentette csak a mai brazil elnökválasztásokat, a boliviai és iráni hírügynökség. A képen az esélyes győztes, aki a mostani nemzeti elnök pártjának politikáját fogja folytatni. Hát ezért nagy a hallgatás. Kép: a győztes elnöknő, Vilma Rousseff
Nemcsak Braziliának, hanem Argentinának is elnöknője van, az előző chilei elnök is nő volt!

2010. október 29., péntek

OKTÓBER 29 – SZORUL A HUROK A GYILKOS MÚMIÁN

EZT A HÍRT IS ELHALLGATJÁK
Terhelő vallomást tett Geréb Ágnesre egy tanú a legutóbbi, október 5-i otthonszüléssel kapcsolatban, amikor a mentőknek kellett újraéleszteni az újszülöttet. A tanú szerint Geréb Ágnes tudta, hogy a leletek alapján az anyának véralvadási zavarai lehetnek mégis vállalta, hogy levezeti a szülést és nem gondoskodott a szükséges orvosi felügyeletről. "Ebben az eljárásban nem arról kell döntetünk, hogy az otthonszülés jogszerű, avagy jogellenes, hanem arról kell döntetünk, hogy a gyanúsított a konkrét esetekben megszegte-e a foglalkozásának a szabályait, avagy sem" mondta Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.Az október 5-i eset mellett Geréb Ágnes ellen emberölés miatt a Fővárosi Bíróságon is folyik egy eljárás, amelyben három ügyet egyesítettek, köztük azt, amelyben egy korábbi otthonszülés alkalmával fellépő komplikációk miatt meghalt egy újszülött. (hirado, részlet) Kép: a múmia
A hírben nem közlik, hogy eddig hány csecsemő halt meg összesen a múmia miatt? Azt sem írják meg, hogy milyen alapon működtet egy budapesti pincében szülőotthont? Eddig egyetlen lap sem foglalkozott azzal, hogy Geréb mennyit kért egy szülés levezetéséért? Egyáltalán. Milyen vállalkozásban működtette ezt az otthont? Ki adott neki erre hatósági engedélyeket?

OKTÓBER 29 – A VÖRÖS MÚMIA MEGÚSZTA

LENDVAIRA LIFTET AKARTAK RÁENGEDNI?
Úgy látszik Lipótváros Hangjának (MN) kóros üldözési mániája van, csak éppen rosszul választják meg a célpontokat. Ugyanazt az ámokfutást végzik mint a Hír-TV, hiszen közös hátterű pénzelőik vannak. Természetesen a vastagbukszájú jehudák köréből. Ezért aztán a pénz nem gond nekik és a legképtelenebb őrültségekkel jönnek elő. Csak azért, hogy vegyék az amúgy teljesen érdektelen, belterjes lapjukat, amelyet magyarok egyáltalán nem olvasnak. Ma este az RTL szennyadó idézte a fenti lapot, miszerint Budaházy nem létező „rohamcsapata” Lendvai Ildikót (MSZP) is meg akarta ölni. Mi az hogy meg akarták? Ezt honnan tudják? A tévé szerint a vörös múmiát (képen) úgy akarták megölni, hogy egy liftet ráengedni.....Igen élénk fantáziája van egyes jehuda firkászoknak. Ez a bolond történet kezd már nagyon hasonlítani a gázkamra ügyre. Állítólag Hitler is „meg akarta ölni” a zsidókat gázzal, de mégsem ölte meg őket. A zsidók köszönik szépen jól vannak és követelőznek. Persze sok pénzt követelnek, immár több mint hat évtizede. Persze bizonyítékokat Hitlernél sem tudtak előkaparni több mit hatvan év után sem, de a hazug rágalom az bekerült a történelemkönyvekbe. Miért nem veszik elő a MN-et a jogászok? Adják elő a bizonyítékaikat! Ja..........hogy az nincs!? Bizonyítékok Budaházy ügyben nincsenek, csak koholt vádak, ahogy az ávósidőkben. Ahol ma is tartunk. Most már csak arra leszünk kíváncsiak, hogy a vörös múmiát megkérdezik-e a tévékben, hogy mit szól ehhez az álhírhez? Lendvai elvtárső, az MSZMP KB AGITPROP (agitáció és propaganda) Osztályának vezetője volt, több évtizedig. Ami magyarul cenzúrázói munkakört jelentett a Fehér Házban. Lényegében a múmia ki sem költözött abból a házból, ami annak idején az ÁVO központja volt. Húsz éve képviselői irodaház a neve és ma is vörösparolinos ávósok (mai nevük kormányőrök) őrzik. A vörös függönyök mögött a Lenin-képek még ott vannak. Ez nem kitaláció, hanem a rideg valóság. Valóban ott van a jó tízméteres Lenin-mozaikkép az előcsarnokban és még sok más bolsevista relikvia is, csak letakarva. Várják a jobb időket.

OKTÓBER 29 – FIDESZ-BŰNÖZÉS ORSZÁGOS JELENSÉG

Reméljük, hogy a bíróság elitéli újra a Fidesz-bűnözőt és a rendőrségi visszaélést is. Jellemző, hogy a rendőrség egy fideszes szavára azonnal ugrik. A durva rendőrségi visszaélésről Pintér belügyminiszternek is nyilatkozni kéne.
A nyilvános képviselőtestületi ülésen bárki részt vehet, így Németh Imrének, a Mohács Jobbik egyik szimpatizánsának is joga van hozzá. Nem is tett mást, csak leült a hallgatóságnak fenntartott székek egyikére, várta, hogy elkezdődjön a testületi ülés. Nem történt rendzavarás egészen addig, amíg a biztonsági őr (természetesen jogtalanul) fel nem szólította, hogy hagyja el a termet. Ekkor Polgár Károly, a Jobbik Mohács elnöke, önkormányzati képviselő, a védelmére kelt. Hogy nagyobb hangsúlyt adjon szavának, gyorskötözővel odabilincselte magát Németh-hez. Ekkorra már a rendőrség is megérkezett, többszöri felszólítás után végül Polgár Károlyt és Németh Imrét is bilincsben elvezették a rendőrök - fejti ki a történteket Schindl. A Jobbik Mohácsi alapszervezete felháborítónak és egyben elszomorítónak tartja, hogy Mohácson ismét csorbultak az emberi jogok, a szólásszabadság és a demokrácia. A polgármester visszaélt hivatalával, a rendőrség pedig jogtalanul állította elő Polgár Károlyt és Németh Imrét. Természetesen megtesszük a szükséges lépéseket, feljelentést teszünk a rendőrök és Szekó József polgármester ellen hivatali visszaélés miatt, valamint az Önkormányzati Törvény megsértése miatt - tette hozzá az önkormányzati képviselő. (barikad részlet)
Nekünk csupán annyi a kérdésünk, hogy egy többszörösen büntetett előéletű figura hogyan lehet Fideszes polgármester? Kép SZKR-ból, a köpködős Szekó

OKTÓBER 29 - CIONSAJTÓ EZT IS ELHALLGATTA

IRÁNBÓL KELL MEGTUDNI, 
HOGY MI VAN AUSZTRIÁBAN?
A PressTV részletesen beszámolt arról (képen), hogy napok óta hatalmas tüntetések vannak Ausztriában a megszorító intézkedések miatt. A tanárok is a diákok mellé álltak, mert teljesen lezüllesztették a vörös EU-ro-marxisták a felsőoktatást is és a világban igen rossz helyen állnak. A diákok jövője reménytelnnek látszik. Erről a tiltakozásokról nemhogy képet, de egy árva mondatot sem szóltak a hazai hírekben, hogy mik vannak a szomszédban. A tévében nagy képmutató módon beszéltek a Dél-Korea-i oktatásról, ahol a világon a szinte a legtöbbet költik oktatásra, a nemzeti jövedelemből. Ma már ott tartunk Magyarországon, hogy nem is a japán műszaki termékek vezetnek, hanem már a délkoreaiak. Pl. Samsung, LG és a többiek, a sor igen hosszú lenne az ázsiai "kistigrisnél", ami magyar szemmel hatalmas oroszlán. Mellesleg megjegyezzük, hogy Bolivia jelentős üzleteket kötött a közelmúltban a kistigris országgal. Magyarországgal szóba sem állnak, mi csak a vevőjük lehetünk. Állítólag a koreaiak baráti népnek tartnak bennünket...

OKTÓBER 29 - FIDESZ TERROR MOHÁCSON A JOBBIK ELLEN

KÖPKÖDŐ FIDESZES
KIKET KÉPVISEL AZ ILYEN FIDESZ-PATKÁNY?
CSAK A PÁRTJÁT KÉPVISELHETI
Az MTI információi szerint az ülésen Szekó József (képen a köpködő Szekó) (Fidesz-KDNP) mohácsi polgármester régi ellenlábasa, Németh Imre a Jobbik helyi képviselőjének, Polgár Károlynak a tanácsadójaként jelent meg. A polgármester felszólította, hogy távozzon az ülésteremből, erre Németh Imre összebilincselte magát Polgár Károllyal. Ezután vitték el őket a rendőrök. A mohácsi önkormányzat és a rendőrség későbbre ígért tájékoztatást az ügyben. Szekó József és Németh Imre évek óta haragosok, több jogi eljárást is kezdeményeztek egymás ellen. Viszonyuk akkor mérgesedett el, amikor a Duna-parti város vezetése nem annak a Mohácsi Trianon Társaságnak a pályaművét támogatta a tervezett Trianon-emlékmű felállítására, amelynek Németh Imre is tagja. Németh azóta minden városi ünnepségen tüntet és közgyűlési üléseken is rendre megjelenik. Kettejük vitája nem csitul, a polgármestert a bíróság - mivel bizonyítottnak látta, hogy a városvezető két éve leköpte ellenfelét - az idén január közepén tettleges becsületsértésben bűnösnek mondta ki, és első fokon, nem jogerősen egy év próbára bocsátotta. Február 6-án újabb konfliktus támadt közöttük. A Pécsi Újság internetes lap az esetről mohácsi forrásaira hivatkozva azt írta: Szekó József egy vállalkozó által vezetett autóban utazott, és amikor Németh Imre felismerte őt, körbeugrálta a lépésben haladó járművet és a mobiltelefonjával fényképezni kezdett. Szekó József azt mondta, hogy Németh neki is ugrott az autónak, s a kiérkező rendőrök a magatartása miatt eljárást indítottak ellene. (MTI, részlet)
Ez a helyzet országos jelenség. A Fidesz nem finnyás, közbűntényesek a képviselői. Ami Esztergomban van, majd külön tárgyaljuk. Ott vége szakadt a húsz éves Fidesz-uralomnak és ebbe nem tudnak beletörődni a narancsfejűek, akik a kommunistákkal mindig tökéletesen együttműködtek. Mohácson a Fidesz-terror évekre nyúlik vissza. Már az is hajmersztő a hírben, hogy azt sérelmezik, hogy valaki megjelenik egy testületi ülésen...A törvény szerint minden testületi ülés nyilvános! Kivéve, ha zárt ülést rendelnek el, de ez igen ritka. Minden állampolgárnak joga van testületi ülésen felszólalni, ha ezt előzőleg bejelenti és a testület megszavazza, hogy szót kaphat. Ha fontos közérdekű ügyről van szó, akkor nem tagadhatják meg a szót.
KOMÁROMI CSEMEGE
Szorosan ide tartozik az a disznóság is, ami Komáromban történt. A választások idején beszámoltunk arról, hogy Márkos Attila (Lagzi Lajcsi egykori gitárosa)  MSZP támogatással "független" polgármester jelöltként indult, de a Fideszes lett a polgármester, kétszer annyi szavazatot kapott a fideszes, mint ő. Itt jött a meglepetés. Márkos, mint MSZP-s egyéni képviselő mégis bejutott a testületbe. A kérdés azért érdekes, mert a választókerületében, ahol jelöltette magát csak a 2-dik helyet érte el. Az ügyre később még vissztérünk. A 11 tagú testületbe 1 jobbikos is bejutott, ami igen nagy szó, mert a két rablópárt mellett ők nem is tudtak pénzhiány miatt kampányolni. Kép: Márkos az MSZP pártoldalán, a Jedlik u-ban van az MSZP iroda, ami azelőtt Munkásőr Laktanya volt!

OKTÓBER 29 – IRÁN LELEPLEZTE AZ EU-S BŰNÖZŐKET

Irán sürgeti az önálló EU-politikát
Qarib-Abádi Irán hollandiai nagykövete, az EU-val való tárgyalások során kifejtette, hogy az EU nem önálló politikát folytat az atomtárgyalások ügyében, hanem szolgai módon az USA érdekeit követik és ez Irán számára elfogadhatatlan. A diplomata hozzátette, hogy olyan hazugságok ürügyén beszélnek az EU-s képviselők az atomtárgyalásokon, mint a hazug iraki és afganisztáni háború. A nagykövet hozzátette még, hogy az EU képtelen megalapozott jogi és műszaki érveket felhozni, amely más országok számára is követhető és elfogadható lenne, hanem az USA katonai és politikai érdekeit erőltetik, amit nem tudnak elfogadni Iránban. Azok az országok beszélnek egy képzeletbeli iráni atombombáról, akik több, mint 23.000 nukleáris robbanófejjel, saját arzenállal rendelkeznek és ezek az országok akarják Iránt kioktatni. És akkor még az Izrael-i atomkészletekről hallgatnak -jegyezte meg a nagykövet. (presstv alapján és kép)
MEGJEGYZÉS
Milyen helyes az iráni vélemény. Miközben az USA mind Irakban és mind Afganisztában ENSZ jóváhagyás nélküli, önálló gengszterháborút folytat, kifejezetten népirtási szándékkal, aközben az USA erkölcsi magaslatokról oktat ki egyes országokat. Ez bizony nem demokratikus szellemre vall. Miközben az USA kifejezetten el akarja pusztítani az iráni rendszert, mindenféle eszközökkel, eközben azt követeli Irántól, hogy tartsa be azokat a jogi normákat amelyeket a tömeggyilkos cionisták megszabtak Irán számára. Hát melyik az a hülye ország, amelyik ezt szó nélkül lenyeli?

2010. október 28., csütörtök

OKTÓBER 28 - PATKÁNYOK HAZUGSÁGAI BUDAHÁZY ELLEN

A BUDAHÁZY ÜGY NEM
CSAK BUDAHÁZYRÓL, HANEM AZ ŐSHONOS MAGYARSÁGRÓL SZÓL
Budaházyn keresztül bennünket, magyarokat ugyanezekkel a hamis rágalmakkal vádolnak. Ennek jegyében nem lehet Magyar Gárda, de zsidógárda az lehetett (INKAL SECURITY). Akik évekig terrorizálták Pesten a magyarokat a nemzeti ünnepeken és más rendezvényeken, a zsidócsillagos, megfélemlítő ruházatukkal és fegyvereikkel. A zsidóávós bűnpártnak (MSZMP) 1957 - 1989-ig a "munkásőrség" volt a fegyveres ökle, megfélemlítő szervezete, amelynek szinte minden munkahelyen voltak akkoriban emberei és minden akkori rendezvényen, akár kulturális rendezvényen (pl. zenekarok koncertjei) is megjelentek fölfegyverkezve, vérebekkel,  farkas kutyákkal. Előtte 12 évig Rákosinak volt fegyveres magánhadserege, az ÁVO-ÁVH. A rendszerváltásos patkányrendszernek pedig az INKAL volt a fegyveres magánhadserege, akik százmilliós pénzeket kaptak a kormányhivataloktól, intézményektől. Még a 2009-es Sajtófesztivált is az INKAL "biztosította", a Vörösmarty-téren. Ennek szervezője a lapterjesztők egyesülete volt. Később föltesszük a Munkásőrség filmet, amely testületnél a legszemetebb aljanép vállalt szerepet akkoriban. Azért sem lehetett szabad választás 1990-ben, mert nemcsak a szovjet csapatok voltak itt (bár ők ebbe nem avatkoztak be), hanem sokkal inkább a mindenütt jelenlévő fegyveres Munkásőrség, a hozzájuk tartozó Münnich Ferenc Társaság és Kádár János Társaság. Ezek a terrorszervezetek voltak azok, akik a választási kampányban a megfélemlítéseket csinálták mindenütt. A magyar érdekű pártok létrejöttét erőszakkal megakadályozták, de minden idegen és zsidóérdekű pártot bejegyzett az akkori bíróság! Valójában nem hagytak időt a magyarok megszerveződésére és a hatalom (MSZMP) minden erővel megakadályozott minden magyar szerveződést és lapot is. Az új pártokba pedig mindegyikbe kommunista és zsidó ügynököket léptettek be. Ezért csinálhatta meg könnyedén a zsidóterrorista SZDSZ-FIDESZ banda 1990 őszén a "taxis-blokádot", amely egy puccs volt, hogy az Antal-kormányt megdöntsék, mert az SZDSZ-t, a hazai zsidóköröket és Amerikát zavarta az, hogy a magyarok az MDF -re adták a szavazatukat és bizalmukat, mert az MDF azzal a csalétekkel jött elő a kampányában, hogy megcsinálják a "Tavaszi Nagytakarítást". Nem csinálták meg. 2010-ben Orbán és fideszes bandája ugyanezt a csalást követte el, amikor beigérte az "elszámoltatást". Ők sem csinálták meg. A ZSIDÓTERRORISTA RENDSZER MA IS FÖNÁLL. Videó: Budaházyt és társait bizonyítékok nélkül vádolják és gyalázzák

Kiváncsiak leszünk, hogy a filmben szereplő "koronatanú" (képen fent) mit fog vallani a bíróságon? Ha lesz hozzá bátorsága...Mert a bírósági előtti szövegelés az nem egészen ugyanaz mint amit a tévék előtt megtehetett, valószínűleg nem ingyen. Persze minket az is érdekel, hogy Benkő mennyit kaphatott a tévéktől a nyilatkozatokért? És a rendőrségnek is tisztáznia kell azt, hogy Benkő mikor lett, milyen módon  az ő "beszélőjük".
FONTOS TUDNI
Az uszító filmben elhangzó Magyarok Nyilai nevű szervezet a valóságban nem létezett, ezt csak a zsidó sajtó és titkosszolgálat terjesztette el. Ugyanígy a Hunnia szervezet sem létezett, mert a bíróság nem jegyezte be, mert Budaházyék ezt a törvényes szervezetet szerették volna létrehozni a magyarok megszervezésére, csak egy honlapot működtettek rövid ideig, de ezen semmilyen bűncselekményre való szervezés nem történt. A filmben szereplő jellegzetes fajtát ábrázoló Lapid rendőrtábornok alatt volt az, hogy a magyarok nemzeti zászlóit a rendőrök évekig összetörték és sárba taposták! Ezek nem egyedi, hanem országos jelenségek voltak. Tehát Lapid nemcsak a 2006-os rendőrterrorért felelős, hanem a nemzeti jelképek üldözéséért is. Érdemes Lapid tábornok rendőrségi pályafutását nyomon követni! Ezt persze a zsidósajtó nem teszi közzé. Az ő parancsára lehetett az törvénysértés  is, hogy a magyarok a Petőfi-szobornál soha nem jelenthettek be nemzeti emlékezést március 15-én, mert a zsidó Demszky főpolgármester azt saját magának és zsidó bandájának foglalta le 20 éven keresztül!
 Pusztuljon a zsidóávós rendszer!
 Elég volt elvtársak, a magyarellenes bűnözésből!

OKTÓBER 28 – ÁVÓSOK HAZUDNAK A 6-OS VILLAMOSON

TARLÓS ELVTÁRS MEGHAGYTA
 A BKV-S BŰNÖZŐKET
Nagyon igaz az, amit korábban is írtunk, hogy holló a hollónak nem vájja ki a szemét. A FIDESZ bűntárs volt a fővárosi közgyűlésben a BKV rablásoknál, hiszen évekig minden láttak és tudtak. Most székében maradhat Kocsis István, aki előtte igen sötét posztokban tevékenykedett már. Persze Kocsis is mindenről tud, meg jobbkeze Vitézy Dávid is, aki 25 éves kora ellenére már szédületes karriert futott be különböző BKV-s ügyeknél. Tarlós most halálra dicsérte Vitézy képességeit, aki tagja a Vitézy klánnak. Édesapja, a kommunista filmrendező csinálta a Biszku Béla és társai sorozatot a tévében, amely tisztára mossa az ávós gyilkosokat. Hogy mekkora zsidóávós bűnbarlang van a BKV Akácfa utcai székházában, az látható a legújabb magyarellenes merényletükből is. Most 56 évfordulóján kitalálták, hogy a 6-os villamosokon, amolyan emlékezéseket csinálnak mikrofonba bemondva. Így utólag megtapasztalva azt kell mondani, hogy ez egy jó ötlet volt, csak a megvalósítással van a baj, amely fölér egy hazaárulással. A történelmi emlékezet ébrentartásának ez a módja jó lehetett volna, ha valós tényeket mondtak volna be. Továbbá a villamosmegállókban is jók a korabeli képek, csak a melléjük írt szövegek aljas hazugságok. Tegnap például volt pofájuk azt hazudni az utasoknak, hogy ezen a napon a „nemzeti kormány” kijárási tilalmat rendelt el. A kijárási tilalom is egy hatalmas hazugság, ugyanis ezt a Nagy Imre ÁVÓ-s rádiója uszította, hogy a magyarokat szép csöndben gyilkolja majd le az ÁVO. Ám a pestiek fegyverrel a kezükben harcoltak az ávósok ellen. A Nagy Imre-kormányt nemzetinek beállítani kimeríti a hazaárulás fogalmát. Ezt a BKV illetékesi is tudják. Narancsuralom aljassága úgy látszik nem ismer határokat. Képesek voltak sok millió Ft-ért utcai plakátokkal teleszórni a fővárost, amiben arra hívják föl a lakosság figyelmét, hogy a hajléktalanokat ne tekintsék bűnözőnek, alkoholistának, stb. Ebből a pénzből amit a drága plakátokra kültöttek, abból több lakást lehetett volna venni. Az átlagember és a lakosság többsége nagyon is tisztában van a hajléktalanok helyzetével. Nem ővelük van a baj, hanem azzal a gyilkos cionista rendszerrel, amely ezt lehetővé teszi, miközben üres állami házak évek óta lakatlanok. A gyilkos ávós rendszernek szüksége van kifosztott és megnyomorított magyarokra. Reméljük, hogy a kocka fordulni fog és a bűnözők idővel elnyerik a büntetésüket, akik ezt tették a magyar őslakossággal. Kép: Őszödi Böszme a BKV-vezérrel

OKTÓBER 28 – CHILEI INDIÁNOK KÜZDELME

AZ ELHALLGATOTT HÍREK KÖZÖTT
ÉHSÉGSZTRÁJKOLNAK A JOGAIKÉRT

32 mapuche politikai fogoly éhségsztrájkját a chilei kormány nem tudja olyan egyszerűen elintézni, mint a bányászok ügyét. Ha sikerül kihozni a bányászokat, lecsukni a tulajdonosokat és megfelelő színvonalra emelni a bányafelügyelet működését, azzal a kérdés meg van oldva. Az indián földek ügye viszont sokkal messzebbre vezet. Kétségbe kellene vonni a magántulajdon szentségét, elsőbbséget kellene adni a közösségi földtulajdonlási és földhasználati formáknak, ami rettenetesen kínos lenne egy olyan országban, amely nagyrészt épp a szabadpiaci elvek szerint működő, exportorientált mezőgazdasági nagyvállalatoknak köszönhetően gazdagodott meg. És mivel a mapuchék aránya az összlakosságban 10% körüli, nem fordulhat elő az, ami például Bolíviában, hogy egy indián vezető mobilizálja a lakosság többségét alkotó indiánokat, megnyeri a választást és átírja az alkotmányt. (mapuche oldalról, részlet és kép)

Ha végignézzük az északi és déli amerikai kontinenst, az indiánok mai sorsa valahogy feledésbe merült, mivel ők az őslakók, szinte minden ottani országban. Az ENSZ is ilyenkor bedugja a fülét. A párhuzam kisértetiesen hasonlít a magyar őslakókéra. Itt sem kapunk szót a nagy nyilvánosság előtt, az erőszakos bűnöző kisebbségek miatt. Nálunk is éhségsztrájkot folytatnak a politikai foglyok. Chavez, Morales jogosan hirdette meg a nemzeti politikát a globalista kapitalizmus ellen. Chilében más a helyzet, főleg történelmi okok miatt. A legnagyobb milliós számú nyomorgók és szegények éppen a legnagyobb országban, Braziliában vannak. Kép: az indiánok nemzeti zászlaja

OKTÓBER 28 – A PATKÁNYKÖZTÁRSASÁG ELŐZMÉNYEI

TILDY ZOLTÁN 1956-BAN
NAGY IMRE
ÁVÓS-KORMÁNYÁBAN 
IS RÉSZT VETT

Tildy-emléktábláját a rádió falán pár éve a másik palástos, Tőkés László koszorúzta meg és mondott róla dicsérő szavakat!

LEGYEN VILÁGOSSÁG!   

A „palástos hóhér“

Az utóbbi idôkben nemcsak a baloldali vagy liberális, hanem az úgynevezett „nemzeti“ sajtónál is divatba jött, hogy a II. világháború utáni Magyarországot úgy állítják be, mintha az szerencsétlen hazánk boldog, demokratikus idôszaka lett volna. Szerintük ez az idô 1945 áprilisától egészen Nagy Ferenc meneküléséig tartott. Ezek a hivatlan prókátorok az akkori Kisgazdapárt vezetésével – szovjet utasításra – összetákolt „koaliciós kormány“ alatt mûködô népbíróságok itéleteit teljesen alkotmányosnak tartják s a kor jólismert gyászvitézeibôl szinte már nemzeti hôsöket fabrikálnak. Ilyen „nemzeti hôs“ a református papból a Köztársaság elnöki székébe pottyantott jellemtelen Tildy Zoltán is, aki meg nem érdemelt hivatalának bûvkörében – teljesítve, sôt túlteljesítve a kommunisták minden kérését – futószalagon írta alá a nemzeti ellenállás antibolsevista vezetôire kirótt halálos itéleteket. Érdemei elismeréseként, mint „palástos hóhér“ vonult be a magyar történelem leggyászosabb lapjaira. Sajnos még ma is nagyon sokakat megtéveszt a hamis propaganda, s hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben is – ezért íródott ez az EMLÉKEZTETÔ, amit a Tildy és Nagy Ferenc nevével fémjelzett „igazságszolgáltatásnak“ köszönhetôen, a majd 12 évet börtönben sínylôdött Fiala Ferenc vetett papírra 1961-ben, miután az 1956-os szabadságharc kiszabadította börtönébôl és nyugatra menekülhetett.
„Ismeretes, hogy a második világháború után a potsdami konferencia úgy politikailag, mint gazdaságilag a Szovjetunio érdekkörébe utalta Magyarországot. A Szovjet az elsô esztendôkben látszólag nem avatkozott bele a magyar belügyekbe, s csak arról gondoskodott, hogy a végrehajtó hatalom a Moszkvából hazatért kommunista vezetôk kezében öszpontosuljon. A magyar moszkoviták munkáját igen megkönnyítette az a nem is másod –, hanem harmadosztályú társaság, amely bármilyen koalicióra és együttmûködésre hajlandó volt. Ma már – kellô történelmi távlatból nézve az eseményeket – világosan látjuk azokat az indítóokokat, amelyek annakidején 1945-tôl 1950-ig az akkori magyar politikai élet profilját kialakították. Ma már tisztán áll elôttünk annak a szellemileg és politikailag gyönge társaságnak a mûködése, amely a vesztett háború után szinte tárt karokkal vetette magát a „felszabadító“ Vörös Hadsereg karjaiba. Ezeken a tényeken semmit sem változtatnak azok az önigazoló és régi bûnöket feledtetni kivánó, fôként Amerikában és Svájcban megjelent emlékiratok – amelyeknek szerzôi annak idején együtt haladtak a moszkvai szálláscsinálókkal. A tehetetlenség és a szellemileg alacsony szinvonalon álló félpolgárok, félhazafiak és fél emberek lázadása jellemzi ezt a korszakot. Nem akarjuk mentegetni az örökre elsüllyedt Horthy-rendszer hátrányait, de nem tudunk együtt üvöltözni azokkal, akik azt állítják, hogy a Horthy-rendszer Magyarországa a zsiványság, a terror és az elnyomatás birodalma volt. Aki dolgozott és szívósan végezte a munkáját, az meg tudott birkózni a protekciósokkal és a nepotizmussal. Aki tehetséges volt, az elôrejutott, mert a régi gátak lassan leomlottak és szívós kitartással senkinek sem állott útjában az érvényesülés. Tudjuk, hogy volt protekció, hogy a születési- és a pénz-arisztokrácia elkeseredetten védelmezte a maga jogait, de nem lettünk volna európai nemzet, ha ezek az akadályok valóban komoly tényezôi lettek volna az országnak. A Horthyrendszer negyed évszázadig tartott Magyarországon, s ez alatt az idô alatt – akármit mondanak is a Nagy Ferencek és a Tildy Zoltánok – a kis trianoni Magyarország becsülettel állta meg helyét Európában. Kiépítette útrendszerét, csökkentette a munkanélküliséget, tudósai, mûvészei mindenütt ott szerepeltek, ahol a kollektív Európa erôpróbáiról volt szó. A harmincas évek elején kezdtünk befutni Európába és ez nyilván nem azért történt, mert Magyarországon nem érvényesülhettek a tehetségek. A régi feudális rendszer birkózott az akkori jelennel és a küzdelembôl nem ô került ki gyôztesen. Csak szégyenpírral az arcunkon olvashattuk és olvassuk ma is azokat az újabb írásokat, amelyeket nem is a kommunisták, hanem a magyarországi szociáldemokraták, továbbá a Kisgazda Párt és a polgári baloldali pártok vezetô tagjai írtak az elmúlt huszonöt esztendôrôl. Emlékezünk a szociáldemokrata Kéthly Anna azon Svájcban tett kijelentésére, amely azt mondta, hogy Európa elsô háborús fôbûnöse nem Hitler Adolf, hanem Magyarország kormányzója: Horthy Miklós volt, egyszerûen azért, mert már 1919-ben – a kommunista Tanácsköztársaság után – felállította az elsô koncentrációs táborokat. Ha az akkori rendszer jámbor polgárok és nem gyilkos kommunisták számára állította volna fel ezeket a táborokat, – a külföld felé akkor is hallgatnunk kellene azokról, Nemzetünk jó hírneve érdekében. Ezek a dolgok nem tartoznak a világ elé, legfôként azért nem, mert az ilyen vádakkal végeredményben nem a Horthy-rendszert, hanem Magyarországot, illetôleg az egyetemes magyarságot ültetjük a vádlottak padjára. Ezt a munkát végezték azok a politikusok, akik 1945-ben koalicióba léptek a kommunistákkal, s akik késôbb, mikor a saját bôrükön érezték ennek a koaliciónak a hátrányait, akkor Nyugatra menekültek, Nemzeti Bizottmányokat alakítottak és megkezdték a nagy szerecsenmosdatást. Ennek a társaságnak egyik legprognánsabb egyénisége, a Kisgazda Párt akkori vezetôje, majd késôbb a Magyar Köztársaság elnöke: Tildy Zoltán volt. Színtelen, szürke egyéniség, aki a tehetségtelenek szívósságával taposta politikai karrierjének úrját. A Horthy-rendszer alatt a két utolsó választáson saját szeghalmi kerületében is csak az akkori reakciós belügyminiszter – Keresztes- Fischer Ferenc – támogatásával tudott bejutni a parlamentbe. Beszédei laposak és unalmasak voltak. Életében nem beszélt telt Ház elôtt. A markáns, erôs kisgazdapárti vezetôk idejében – Gaál Gaszton és Eckhardt Tibor mellett – ô volt a párt szürke embere. Fél életét elôszobákban töltötte és mindenki unta ezt az alacsony termetû, pohos, falusi református lelkészt, aki csak Gaál Gaszton halála és Eckhardt Tibornak a magyar politikai életbôl való eltûnése után jutott némi szerephez. Jellemzô Tildy Zoltán pártvezetésére, hogy az 1939 évi általános képviselôi választáson teljes kormánytámogatás mellett mindössze hét képviselôt tudott behozni a parlamentbe az addigi tizennyolccal szemben. Mint elôbb említettük, ô maga is csak úgy futott be a szeghalmi kerületben, hogy a kormánypártal való megegyezés alapján nem állítottak neki ellenjelöltet. És ez az ember, ez a magyar politikus volt az, aki 1945-tôl egészen az elnöki székben való letartóztatásáig a Horthyrendszer terrorjáról, elnyomásáról és nem utolsó sorban a maga ellenállási szerepérôl és szenvedéseirôl beszélt. Amikor 1946 február elsején az orosz szuronyok árnyékában köztársasági elnökké választották, bizonyára egy olyan álma teljesedett be, amelyrôl még rossz szelleme: – a (zsidó!) felesége – sem álmodott soha. Tildy Zoltán azonban hamar beletalálta magát új szerepébe. Méltóságteljes elnöki deklarációkat tett és kabinettiroda fônökévé a budapesti magyarutcai bordélyház tulajdonosát tette meg. Az sem izgatta, hogy minden tettéhez Rákosi Mátyás elôzetes jóváhagyása volt szükséges. És mégis azt gondolta, hogy ô irányítja a magyar politikát. Pedig, ha volt valaki, aki alkalmatlan volt a vezetésre, akiben a kispolgári gyávaság messze túlszárnyalta a lutheri „itt állok, nem tehetek másként“ férfias mondást, akkor ez Tildy Zoltán volt, aki református pap létére Luther Mártonnak ezeket a nagyszerû szavait még csak megérteni sem tudta. Mindent jóváhagyott és soha semmiféle komoly vétót nem emelt a kommunista túlkapások ellen. Eszköz – báb – volt a moszkoviták kezében. Pontosan Tildy Zoltán elnökkéválasztásakor kezdôdött meg a hajsza a magyar értelmiség, azaz jobbanmondva a magyar középosztály ellen, de Tildy Zoltánnak a legkisebb gondja is nagyobb volt annál az elnöki palotában, semhogy enyhítette volna az üldöztetést, amelyben a régi magyar vezetôréteg részesült. Mint politikai fullartárjai, ô sem ismerte fel ezt a kommunista taktikát, amelynek célja a kommunizmus járszalagjára jutott országok szellemi rétegének megsemmisítése. A Tildy Zoltánok és Nagy Ferencek akkori szerepe a harmadosztályú ember lázadása volt az okosabb, intelligensebb és a képzettebbek ellen. Ha addig nem érvényesült, most a hatalom birtokában megmutatta, hogyan kell érvényesülni. Nem sokkal elnökké választása után mindkét fiát olyan állásba helyezte, amely nemcsak a politikai etikával, de még a józan belátással is ellenkezett. Horthy Miklós, amikor ifjabbik fiát braziliai követté kinevezte, legalább három évi diplomáciai tanulmányra kényszerítette. Az idôsebbik Horthy-fiú – néhai Horthy István – miután elvégezte a mûegyetemet, évekig, mint kétkezi dolgozó mûködött Ford detroiti gyárában, s még ellenségei sem állíthatták, hogy nem érti a mesterségét. Korrekt, becsületes ember volt, s az orosz fronton bekövetkezett halála becsületes pontot tett életére. De Tildy Zoltán a kisebbik fiát minden nyelvtudás és elôtanulmány nélkül osztatta be az egyik külföldi követségen, mig nagyobbik fiát, ugyancsak minden szakképzettség híjján, a magyar erdôgazdálkodás vezetôjévé tette meg. De ha már az ifjabb Tildy erdôfônökségérôl beszélünk, akkor meg kell említenünk, hogy mégiscsak volt valami köze az erdôhöz, illetve az erdôállományhoz, amennyiben 1945 nyarán – az összeomlás zûrzavarában – sajátmaga által hajtott egylovas stráfkocsin lopta el Kunder Antal volt kereskedelemügyi miniszter lakásáról a butorokat és az ott talált értékes szarvas-agancs gyûjteményt. Tildy Zoltán 1947-ben vejét: Chornoky Viktort ugyancsak minden diplomáciai elôkészítés nélkül Magyarország egyiptomi követévé nevezte ki. És most Chornoky Viktornál álljunk meg egy pillanatra, mert kivégzésének körülményei jellemzôk arra a demokratikus korra, amelynek tisztára mosása érdekében ma annyian tevékenykednek. Chornoky – (egyébként magyarosított név) – a budapesti Leszámitoló Bank zsidószármazású kistisztségviselôje volt, kevés tudással, de apósához hasonló nagy ambicióval. 1946-ban ismerkedett meg a Tildy-családdal és ebbeli kapcsolatának köszönhette, hogy kinevezték a Németországba kivitt javak kormánybiztosának. Ismeretes, hogy a Szálasi-kormány sok értékes dolgot Nyugatra vitt az oroszok elôl. Igy többek között a Magyar Posta Múzeumában ôrzött bélyeggyûjteményt is. 1946-ban az akkori magyar sajtó ezeket a dolgokat úgy állította be, hogy azokat a „nyilas“ kormány a németekkel együtt egyszerûen ellopta. Ezzel szemben a tény az, hogy se a képekbôl, sem a Temesváry László által becsületesen ôrzött Nemzeti Bank aranyából semmi sem veszett el. Mikor az elnök veje visszavitte Magyarországra a Magyar Posta bélyeggyûjteményét, odanyilatkozott, hogy a németek és a nyilasok ellopták a gyûjtemény legértékesebb darabjait, a Ferenc József fejes, 1870-es kiadású bélyegblokkokat. A kisgazdapárti sajtó versenyt énekelt a kommunista sajtóval a Szálasi-kormány bélyeglopásáról... Azután múltak az évek és Chornoky Viktor Magyarország egyiptomi követe is a Népbíróság elé került. És akkor sokminden kiderült. Többek között az is, hogy a bélyegeket nem a Szálasi-kormány tagjai és megbízottai, hanem az azokat átvevô Chornoky Viktor lopta el. A kommunisták már annak idején ismerték ezt az ügyet, de nem hozták nyilvánosságra, hanem az adatokat betették a páncélszekrénybe a többi bizonyítékok közé, s amikor arra szükség volt, – ezúttal a Chornoky-tárgyaláson – akkor azt is belehelyezték a Tildy-éra pacsuliszagú szemetesládájába. De azután kiderültek más dolgok is. 1946-ban a Kommunista Párt lapjai szellôztetni kezdték József Fôherceg alcsúti és Eszterházi Pál herceg kismartoni kastélyából eltünt arany- és ezüstgyûjtemény ügyét. A híreket a kisgazdapárti KIS ÚJSÁG is átvette és természetesen megint mindent a „nyilasokra“ és a németekre fogtak. De azután az idô lehámozta a hazugságburkot az igazságról. Régi közmondás mondja, hogy aki felelôtlenül rágalmaz, az a sajátmaga tulajdonságaival ruházza fel a megrágalmazottat. A hercegi ezüstök és aranyak ügyénél kétszeresen is igaz ez a mondás. Mert ugye, mi sem lehetett volna természetesebb a „nyilasok“ részérôl, minthogy egyszerûen ellopják a magukkal vitt Greco és egyéb képeket, a Nemzeti Bank aranyát és azután nyugodtan élnek a kincsek eladásával kapott pénzbôl? Tartozunk a történelmi igazságnak, ha összegezve a dolgokat megírjuk, hogy a jobboldali Magyarország vezetô férfiainak tárgyalásán – a népügyészek minden iparkodása ellenére is – senkire sem tudták alkalmazni a közvagyon eltulajdonításának szigorú paragrafusát. Pedig, hogy kutattak, nyomoztak és szimatoltak. Hogy szerették volna rábizonyítani Sztójay Dömére, Kunder Antalra, Csia Sándorra, Hubay Kálmánra, hogy nemcsak politikusok, de tolvajok is voltak, mint annakidején, 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság vezetôi, akik a szociáldemokrata Peyer Károly engedélyével három vagon vagyonokat érô mûértékkel távoztak a tönkretett országból. A nyilaskeresztes kormány által külföldre vitt értékek közül csak a Magyar Posta Múzeum állománya mutatott hiányt, de errôl is kiderült, hogy azt Chornoky Viktor – az elnök veje – lopta el hazaszállítás közben. És most gyerünk át Afrikába. Almássy László, a hírneves magyar Afrika-repülô 1948 nyarán a grázi Erzherczog Johann szállóban lakott. Nemrégiben érkezett Egyiptomból angol megbizatással. Napbarnítottarcú, igazi magyar katonatipus. Keveset beszél, de amit mond, annak súlya van. A második világháború alatt Rommel afrikai hadseregében mûködött, mint repülô, de a háború után még csak vizsgálatot sem indítottak ellene, mert bírái korrektek voltak és tudták, hogy Magyarország Németország szövetségese volt. Almássy nemzetközi tekintély volt, és még az angolok is meghajtották elôtte az elismerés zászlaját. A grázi szálloda különszobájában Almássy László elmondotta a kommunisták által kivégzett (és a Klár Zoltán lapjában mártírként emlegetett) Chornoky Viktor történetének hátterét. Almássy elmesélte, hogy mikor Chornoky, mint Magyarország követe Kairóba került, akkor az ottani angol megbizott információkat kért tôle a követ személyére vonatkozólag. Almássy, mivel nem ismerte a hajdani kis banktisztviselôt, nem tudott felvilágosítást adni, mire az angol megbizott megkérte Almássyt, hogy tanulmányozza át a Chornokytól hozzájuttatott iratot. Almássy elolvasta a harmincegynéhány oldalas elaborátumot és azután elcsodálkozott. Chornoky ugyanis pontosan és részletesen elmondotta az oroszok magyarországi politikájának a kulisszatitkait, adatokat adott a Szovjet magyarországi mûködésérôl – és most jön a csattanó! – további felvilágosításokat kért arra az esetre, ha az angol megbizott hivatalos meghívást küld Tildy Zoltánnak – hogy Tildy otthagyhassa Magyarországot és az elnöki széket. Almássy nem mondott véleményt, Anglia követe pedig mérlegelés tárgyává tette az elnök meghívását. Nem sokkal ezután a kairói angol Secret Service vezetôje bizalmasan felkérte Almássyt, hogy legyen jelen a magyar követ számára érkezett ládák átvizsgálásánál. Erre azért volt szükség, mert abban az idôben a Szovjet Magyarországról árasztotta el Egyiptomot kommunista iratokkal. Almássy eleget tett a meghívásnak és az ô jelenlétében vizsgálták át az egyiptomi magyar követ címére érkezett ládákat. A jól lezárt és követségi pecséttel ellátott ládákban azonban nem kommunista röpiratok, hanem az alcsuti és a kismartoni kastélyból ellopott aranyserlegek, gyémántkösöntyûk, gyûrûk, nyakláncok és egyéb értékes dolgok kerültek elô. Az ügy természetesen az angol megbízott elé került, aki a következôket mondotta: „politikusoknak adhatunk menedékjogot, de tolvajoknak és rablóknak nem“. Fölösleges megemlíteni, hogy a kincsekkel telt három láda a Magyar Köztársaság dicsômúltú elnökének, Tildy Zoltánnak a megbízásából került Kairóba. – Almássy László még végezetül elmondotta, hogy a láda-ügy után elkérte az egyiptomi angol követtôl Chornoky memorandumát és azt megbizottai útján eljuttatta Rákosi Mátyáshoz. Igy nézett ki és ilyen dolgokat mûvelt annak az úgynevezett polgári koaliciónak a felsô vezetôrétege, amelyet ma kézzel-lábbal próbálnak tisztáramosni a hasonszôrû társutasok.“ (Fiala Ferenc 1961)

***
Csak úgy mellékesen – epilógusként – megemlítjük, hogy ez a Tildy Zoltán 1956 ôszén felajánlotta szolgálatait és szakértelmét a „forradalmi Nagy Imre-kormánynak“, ahol örömmel fogadták és korábbi érdemeinek elismeréseként államtitkári rangot kapott. A zsák megtalálta foltját. Ennek köszönhetôen Tildy Zoltán nemcsak mint legendás köztársasági elnök, hanem mint 56-os hôs is szerepel a magyarság elbutított rétegének emlékezetében, valószínûleg, a magyar csendôrökre egykor orvúl lövöldözô, másik „felejthetetlen köztársasági elnökünk“ – Göncz Árpád – méltó példaképeként. (FRONT alapján és képek)