2010. október 21., csütörtök

OKTÓBER 21 – GYŐR HŐSE 1956-BAN

AMI A MÉLTATÁSBÓL KIMARADT
Galambos atya 1956-ban Győrben volt a bencés gimnáziumban és azonnal a forradalom élére állt. Többször is beszélt a városháza erkélyéről és a szervezésekben, a mentésekben is részt vett, irányított. Az ávósok üldözték ezért menekült Ausztriába, ahol a menekült magyarok tolmácsa és ügyintézője volt évekig. A 80-as, 90-es években Felsőőrön tanította magyarra a gyerekeket, mert az osztrákok nem voltak hajlandók magyar iskolát csinálni és ezt ma sem teszik meg. Ennyit a „sógorokról”. Videón az atya Mindszenty bíboros útját követte és igen szerény ember volt. Ezért sincs róla még a neten sem kép, pedig igen sok magyaron segített. Kép: a Burg Kastl-i magyar gimnázumban, 1966-ban tanítványai között

Galambos Ferenc 1920. október 21-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti Bencés Gimnáziumban végezte, 1938. augusztus 6-án belépett a bencés rendbe, ahol az Ireneusz szerzetesi nevet kapta. Pannonhalmán, 1943. június 27-én ünnepélyes fogadalmat tett, majd 1944. május 21-én pappá szentelték. A Szent Gellért Hittudományi és Tanárképző Főiskolán kezdte felsőfokú tanulmányait, és szerezte meg -1944-ben- a magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet. 1944 és 1945 között gyakorló tanár és házgondnok Budapesten, majd 1945-48-ban gimnáziumi tanár és házgondnok Csepelen. 1948 és 1949 között segédlelkész, majd 1949 és 1951 között lelkész Adonyban, 1953-1956-ban gimnáziumi tanár Győrött. 1951 és 1953 között a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián tanult és szerzett teológiai doktorátust. Az 1956. októberi forradalom után Ausztriába menekült. 1956-1957-ben lelkész traiskircheni menekült táborban, majd 1957 és 1966 között igazgató, utána 1967-1968-ban gimnáziumi tanár Burg Kastl-i magyar gimnáziumban. Posztgraduális tanulmányokat végzett 1966-67 között az Institutum Liturgicumon Rómában, továbbá 1968-69 között az Egyesült Államokban és Kanadában. 1969 és 1981 között hittanár Felsőlövőn (Oberschützen) és magyar lelkész Felsőőrött (Oberwart), 1977 és 2002 között plébános Alsóőrött (Unterwart), közben 1981-1985-ben hittanár a Kereskedelmi Akadémián és a Felsőbb Szakiskolán is Felsőőrött. Tevékenysége elismeréseként 1989-ben Burgenland Tartomány Érdemrendjét, 199l-ben a magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kapta meg. 2002-től nyugalomba vonult, Pannonhalmára költözött, ahol beteg rendtársait szorgalmasan látogatva, ápolva teltek el az életének utolsó évei. 2007. április 2-án hunyt el, és a Boldogasszony kápolna kriptájában helyezték el örök nyugalomra. (Bikfalvi Géza)