2010. október 24., vasárnap

OKTÓBER 24 – MAGYARGYILKOS ÁVÓSNAK NEM LEHET SZOBRA


AZONNAL ELTÜNTETNI
A NAGY IMRE-SZOBROKATNézzük az elhallgatott tényeket Nagy Imréről:
NAGY IMRE A BOLYGÓ ZSIDÓ
38 évig a nemzetközi kommunizmus szolgálatában!
Az orosz polgárháború kezdetén belépett a Vörös Hadseregbe és a bolsevik pártba. 1921 elejétől 1927-ig megszakításokkal mintegy 3 évet töltött börtönben politikai okok miatt. 1927-ben az MSZMP betiltása után újra letartóztatták. A vizsgálat után Bécsbe emigrált, de illegálisan több alkalommal is visszatért Magyarországra. 1930-tól 1944 novemberéig a Szovjetunióban élt. 1940 és 1944 között munkát vállalt a moszkvai rádió magyar nyelvű adásának szerkesztőségénél (néha a moszkvai Kossuth rádiónak is szokták nevezni). 1941-ben belépett a Vörös Hadseregbe, de nem került harcoló alakulathoz. Nagy Imrének nem volt szerepe a szovjet csapatok első (október 24-ei) behívásában. Hallgatólagosan tudomásul vette ezt, hiszen a döntést erről egyébként is a szovjetek hozták. Az ezt követő napokban a kormányfő lényegében el volt vágva a külvilágtól. Az esti-éjszakai órákban az MDP Központi Vezetősége rendkívüli ülést tart, ami másnap hajnalig folytatódik. Apró Antal elnökletével létrejön az MDP KV Katonai Bizottsága a fegyveres felkelés leverésére irányuló próbálkozások koordinálására. Tagjai: Czinege Lajos, Fehér Lajos, Földes László, Kovács István, Mező Imre, Piros László, Bata István. Gerő Ernő Jurij Andropov budapesti szovjet nagykövettől kér segítséget a rendteremtéshez. Éjjel szovjet harckocsi-alakulatok vonulnak be Budapestre. (wikipedia)
A párt élén Rákosi Mátyást váltó Gerő Ernő telefonon éppen megállapodik az SZKP vezetőivel: a szovjet csapatok segítséget nyújtanak Budapesten a rend helyreállításában. Nagy 23-ról 24-re virradó éjszaka fásultan, egy fotelben bóbiskol, a folyosón téblábol, amikor hajnalban közlik vele: ő a miniszterelnök. (NOL)
1944. 12. hó – 1947. 07. 25 nemzetgyűlési képviselő
1944. 12. 22 – 1945. 11. 25 földművelésügyi miniszter
1945. 11. 15 – 1946. 03. 20 belügyminiszter
1947. 09. hó – 1956. 11. hó országgyűlési képviselő
1947. 09. 16 – 1949. 06. 08 az Országgyűlés elnöke
1950. 12. 16 – 1952. 01. 05 élelmezési miniszter
1952. 01. 05 – 1952. 11. 14 begyűjtési miniszter
1952. 11. 14 – 1953. 07. 04 a minisztertanács elnökhelyettese
1953. 07. 04 – 1955. 04. 18 a minisztertanács elnöke
I. kormánya tiszta kommunista
1956. 10. 24 – 1956. 11. 04 miniszterelnök
II. kormánya tiszta kommunista
III. kormánya november 3-tól tiszta kommunistákból és zsidóbérencekből áll:
Tildy Zoltán államminiszter (FKGP)
Kovács Béla államminiszter (FKGP)
B. Szabó István államminiszter (FKGP)
Kéthly Anna államminiszter (MSZDP)
Kelemen Gyula államminiszter (MSZDP)
Fischer József államminiszter (MSZDP)
Bibó István államminiszter (Petőfi Párt)
Farkas Ferenc államminiszter (Petőfi Párt)
Losonczy Géza államminiszter (MSZMP)
Szántó Zoltán államminiszter (MSZMP)
Maléter Pál honvédelmi miniszter (MSZMP).
KOMMUNISTA TÖMEGGYILKOSNAK NEM LEHET SZOBRA MAGYARORSZÁGON
NAGY IMRE A ZSIDÓKOMMUNIZMUS ÉRDEKÉBEN MŰKÖDÖTT HALÁLÁIG
Miközben 8-10 éves gyerekek azonnal tudták, hogy szabadságharc van az ÁVO-s rendszer és az oroszok ellen, addig Nagy Imre október 28-ig ávósaival lövette a magyarokat. Csak akkor jelentette ki 28-án a forradalom győzelmét, amikor látta, hogy a Corvin-közi felkelők nem teszik le a fegyvert. Maléter Pált, a másik szovjetbérencet csak azért nevezte ki, november 2-án honvédelmi miniszterré, hogy a hatalmat átvegye a felkelőktől, a pesti srácoktól, akik egészen november 10-ig kitartottak Budapesten. Maléter megtiltotta a szovjetek elleni harcot! A honvédség zsidó vezetői szintén azt a parancsot adták ki a laktanyákban, hogy ne lőjenek a szovjetekre. Vidéken még december közepéig folytak a szórványos harcok, amikor Kádár-bandája elrendelte a sortüzeket, hogy leverjék a munkástanácsokat, akik sztrájkkal próbáltak harcolni a rendszer ellen. Nincs bocsánat a kommunista gyilkosoknak! A kommunista vezetők árulták el a magyar szabadságharcot és nekik vannak szobraik. A magyar hősök közül senkinek sincs szobra 54 év után sem! És ennek a kommunista patkánynak, aki több ezer magyart gyilkoltatott meg ÁVO-saival, ennek csináltak 1989-ben dísztemetést, ahol Orbán Viktor (Soros György kegyeltje) mondhatott fő beszédet.