2010. március 31., szerda

ÁPRILIS 1 – NEM ÁPRILISI TRÉFA

A JOBBIK PAPOKKAL LEVELEZGET
A ZSIDÓ MORVAI LEVELE A ZSIDÓ PAPHOZ
A cikk címében Zoltán atya így nyilatkozik: „Keresztény ember nem szavaz a Jobbikra”. Az interjú szövegében pedig -egyebek mellett - ez olvasható: "…a Vona Gábor által vezetett politikai erő nem európai, nem szalonképes a keresztény kultúrkörben, ezért keresztény embernek nem elfogadható – jelentette ki lapunknak adott interjújában." (t.i.Osztie atya). Ebből adódik következő kérdésem: bűnös és gyarló ember vagyok, de kereszténynek vallom magam. S igenis a Jobbikra, az új erőre fogok szavazni. Mi lesz a sorsom? Elkárhozok? Nem fogom ugyanis meggyónni ezt a döntésemet, sőt, egyenesen büszke vagyok rá. S diplomás hitoktatóként – a legnagyobb tisztelet mellett – ellentmondok Osztie atyának, s azt mondom keresztény testvéreimnek: olvassák el a Jobbik Radikális változás című programját (www.jobbik.hu/program), győződjenek meg róla, hogy az minden vonatkozásban összhangban van a keresztény elvekkel, s szavazzanak a Jobbikra! (…) Köszönöm, hogy mint egykori tanárommal, megoszthattam Önnel politikusi hitvallásomat. Várom, hogy kérdéseimre választ kapjak Öntől. (Morvai Krisztina,részlet)
VONA GÁBOR LEVELE A ZSIDÓ PAPHOZ
Sajnálom, hogy ennek a levélnek meg kell születnie, hiszen atyára úgy tekintettem mindig, mint az Egyház egyik legtisztességesebb és a közéletben leginkább tisztán látó szolgájára. Talán Zoltán atya is emlékszik, hogy 2001-ben az ELTE hallgatójaként én szerveztem azt a konferenciát, amelynek címe Kereszténység és közélet volt, és amelyen előadóként a KÉSZ vezetőjeként Ön is szerepelt. Aztán több személyes találkozás után én szerveztem meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége első egyetemi szervezetét, amelynek alapító elnökévé választottak. (…) Egy-egy nyilatkozat előtt egy ilyen felelős közéleti és egyházi vezetőnek, mint amilyen Zoltán atya, érdemes lett volna a választási programunkat elolvasni. Talán jogosan várható el részünkről, hogy olyan súlyos kijelentések előtt, amiket Zoltán atya tett a Jobbikra, konkrétan idézte volna, mi is, amiért szélsőségesek és keresztényellenesek vagyunk. (Vona Gábor, részlet)
Megjegyzésünk: Szánalmas ahogy a két vezető magyarázkodik a zsidó papnak, aki a zsidóegyház nevében „átkozta ki” a Jobbikot. Ugyanez a zsidóegyház több mint hatvan évig a kommunista rendszer és pártállam kiszolgálója volt. A püspöki kar jobban tette volna, ha a Dohány utca jehudáinak magyargyűlölő uszításai ellen léptek volna fel, vagy saját püspökeik kommunista-bérencségüket tárták volna fel. Jó jelzések ezek, amelyek Saul rabbi egyházának biztos rohadását mutatják. A magyargyűlölő papok megint a magyarság ellen léptek föl, a cionhatalom oldalán. A zsidóegyház támadása a magyarok ellen kifejezetten a Húsvét előttre lett időzítve. Csak azért, hogy Jézus tanításai helyett a zsidó műtémák legyenek a hírekben. Kép: Saul rabbi gyűlöletszövege

MÁRCIUS 31 - ELHALLGATTÁK A KOMÁROMI HÍRT


ELHALLGATTÁK A JOBBIK
LEGFŐBB KIJELENTÉSÉT
A TRIANONI REVIZIÓT
Az esti 10 órás rádióhírekben egyszerűen elhallgatták a hírt Komáromról. A tévék szintén elhallgatták. Alább az MTI hírt a NOL kissé átszínezte, ezt kékkel jelezzük.

"Nincs egy erős állam, mely fellépne az emberek jogfosztottsága ellen. Ez azt eredményezi, hogy egy állam, mely az európai birodalomépítésben gondolkodik, és nem nemzetállamban, nem tud kiállni az elszakított területeken élő testvéreinkért, és nem is akar" - mondta Morvai Krisztina a lakossági fórumra összegyűlt mintegy hetven ember előtt. (kb. 300-an voltak) A párt EP-képviselője szlovák újságírói kérdésre úgy fogalmazott, erőt kell mutatni, mert "a megalázottsághoz szokott emberek mindig úgy gondolkodnak, hogy ne emeljük fel a fejünket. Jobb, ha nem követelünk jogokat, mert még bajunk lesz belőle". Véleménye szerint egy erős anyaország létrehozásával véget kell vetni ennek a szemléletnek, és oda kell állni az elszakított területen élő magyarok mellé. A Jobbik hatalomra kerülése esetén kiállnak a nemzeti önrendelkezés jogáért, s a magyarság szabad anyanyelv használatáért - hangoztatta Gaudi-Nagy Tamással közösen. (a Trianon reviziót elhallgatják) A két jobbikos politikus és mintegy negyven szimpatizáns (kb. 80-an mentek át a hídon este) a fórum után akadálytalanul jutott át Szlovákiába a komáromi Erzsébet hídon. Gaudi-Nagy Tamást egy szlovák egyenruhás rendőr kérdezte meg jövetelének céljáról. Gaudi elmondta, hogy az eseményt a szlovák hatóságoknak előre nem jelentették be, és csupán egy virágcsokrot szeretnének elhelyezni a Szent István-szobor talapzatán, mert tudomásuk szerint a koszorúzásra előzetes engedélyt kell kérni. A csokor elhelyezése után az egybegyűltek a szobornál elénekelték a Himnuszt, majd Révkomárom (valójában Komárom) belvárosában sétára indultak. Felkeresték az Európa udvart, s egy ottani szórakozóhelyen kifüggesztett Nagymagyarország térkép előtt több közös fotót készítettek a vendégekkel, majd tíz egyenruhás és ugyanannyi civilruhás szlovák rendőr kíséretében a hídon át visszasétáltak Magyarországra.
Kép: Komárom történelmi városközpontja tele műemlék épületekkel, a Klapka-tér. E mellett van az Európa udvar, amely igen hangulatos hely, mert a középkori európai házak mását építették fel, sok szoborral és egyéb látnivalóval. Háttérben a Szent András templom látható, kissé romos állapotban. Szt. István szobra, ahol koszorúzott a Jobbik

MÁRCIUS 31 - TRIANON-REVIZIÓT AKAR A JOBBIK


TRIANON REVIZIÓJÁT AKARJA A JOBBIK

ELŐSZÖR A HAZAI SAJTÓBAN
A KOMÁROMI JOBBIK RENDEZVÉNYRŐL
Most csak gyorsjelentést adunk a rendezvény végén, de később még visszatérünk a témára, mivel a hazai sajtó fontos dolgokat elhallgat, másrészt hamisítanak és torzítanak.

Kép: gyülekeznek a hídfőnél
MI TÖRTÉNT MA ESTE KOMÁROMBAN?
A Jobbik komáromi szervezete - amely rohamosan erősödik a vérkommunista vezetésű városban - ma este 6 órára rendezvényt hirdetett meg az Erzsébet-híd déli hídfőjéhez, a magyarellenes szlovák politika ellen. Ahol fő szónokoknak Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás lett meghirdetve. A város lakossága ezt csak szórólapokon tudhatta meg. Ennek ellenére legalább háromszázan megjelentek, sokan messzebbi tájakról is. A rendezvény jó félórát késett. Először Gaudi tartott egy elég hosszú előadást, aminek a lényege csak az volt, hogy a Szent Korona Tant vissza kell helyezni közjogi értelmébe, másfelől részletesen ismertette a Trianon-i gyalázat máig ható következményeit és azt hogy felül kell vizsgálni az 1947-es békediktátumot, az elszakított magyarság önrendelkezése miatt pedig népszavazást kéne tartani. Utána Morvai beszélt, már nem ennyire hosszan. Ő meg az EU gyalázatos birodalmi politikáját ecsetelte amivel szemben állnak a nemzetállamok érdekei. Az elhúzódó hosszú beszédek alatt a hideg egyre erősödött, de a tömeg kitartott. A végén Gaudi gitárkiséretével elénekelte az Ó Magyarország című népszerű dalt. Ekkor még világos volt, ekkor kellett volna a hídon gyorsan átmenni, de nem így történt és ez súlyos hiba volt a Jobbik részéről. Nem tudni, hogy ez szándékos terv volt (ezt gyanítjuk) vagy az események így hozták. Ugyanis a meghívóban az állt, hogy a gyűlés után átmennek a túloldali Szent István- szoborhoz koszorúzni, ahová a nyáron Sólyom nem óhajtott átmenni. Igen ám, de a rendezvényt a hazai és tót sajtó időben megtudta és ezeknek a tévései már előre ott voltak a hídnál. A Szlovák központi -TV mellett a szlovák Markiza és más tévék is ott voltak, valamint a Duna-TV és igen sok sajtófotós. A beszédek végén ezek megrohanták a két szónokot, ott a hídfőnél és ezek ott hosszasan nyilatkoztak, főleg a szlovák tévéknek. Ez nagy hiba volt, mert ezt nem itt kellett volna csinálni, hanem ott a Szent István szobor előtt és nem sötétben, hanem világos nappal. Ekkor már hétóra felé sötétedni kezdett és a tömeg fele hazament, mert Gaudi arra hívta fel a figyelmet, hogy rendezetten, méltósággal menjenek át a híd járdáján, nehogy okot adjanak a beavatkozásra. Gaudi a tót tévéseknek amolyan történelemórát adott. Közben teljesen besötétedett és a tömeg még jobban megcsappant és csak a sajtósok, rendezők és a pár érdeklődő maradt. A híd följárójánál ott a Szent Koronás magyar címer, ott is fényképezkedtek. Majd lassan elindultak a hídon és a híd közepén újra fényképezkedés kezdődött a sötétségben. Ez volt az a hely ameddig Sólyom, gatyájába toljva elmerészkedett. A tudósító ekkor előrement a hídon hogy megnézze milyen fejlemények vannak odaát? Nos, a híd túlsó oldalán van még a Kis-Duna híd amit most tataroznak, úgyhogy a gépkocsik csak az ottani szigeten, nagy kerülővel tudnak átmenni a városba. A Szent István szobornál háromnegyed nyolckor már ott állt hat rendőrautó és egy civil rendőrautó is távolabb. Magyarul, a tótok előre készültek a "fogadásra". A magyar oldalon egy szem rendőr sem volt, mert kampányrendezvénynél nem mennek ki. A tót rendőröknél hallható volt az izgatott telefonálások a főnökeikkel. Az utcán alig lézengett egy-két alak a sötétben, de azt lehetett látni, hogy a tótok helyi emberei ott figyeltek már a környéken, hátha lesz "valami". Nyolc óra előtt pár percel átért a magyar csapat a hídon, de akkor már zászlók nélkül. A szobor előtt a fotósok gyűrűjében megint nyilatkozgattak a sajtónak. Megtörtént a koszorúzás és a Himnusz eléneklése, itt is. Ekkor tót civil rendőrökből álló kisebb csapat odament a szobor közelébe a tömeghez és ott valamit akartak csinálni, de ezt messzebbről nem lehetett látni, mi volt a vége. A tömeg végül két részre oszlott. Egyik része hazament, szétoszlott, a másik része Morvaival és Gaudival átmentek az Európa-udvarba megnézni azt. Meg kell majd nézni, hogy a hazai és a tót sajtó hogyan fogja előadni ezt az eseményt....
AHOGY AZ MTI JELENTETTE AZ ESEMÉNYT
(kékkel beszúrva a megjegyzésünk)

Szent István szobránál járt Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás

Az immár hagyományos „Jobbik-terepen“, az Erzsébet-híd dél-komáromi hídfőjénél tartott lakossági fórumot Gaudi-Nagy Tamás, a párt igazságügyi miniszterjelöltje és Morvai Krisztina EP-képviselő. A két politikus beszédében kijelentette, hogy a Jobbik hatalomra kerülése esetén kiállnak a nemzeti önrendelkezés jogáért, s a magyarság szabad anyanyelv használatáért. Gaudi-Nagy Tamás szerint biztosítani kell a magyarok önrendelkezését a határon túli területeken. Hozzátette, Dél-Tirolban és Finnországban példaértékű a kisebbségek helyzete. Morvai Krisztina EP-képviselő az EU-ra mint birodalomépítő hatalomra utalt, mely megvonja a nemzetektől az önrendelkezés jogát. Kijelentette, Magyarországnak szakítania kell az eddigi külpolitikai irányvonallal, és „felemelt fejjel“ kell kiállnia akaratáért. A lakossági fórum végén Gaudi-Nagy előadta az Ó, Magyarország című dalt, melyhez gitározott is. Gaudi-Nagy később az újságíróknak nyilatkozva elmondta, a békerendszer revíziójáról beszélt. A nyelvtörvény kapcsán kijelentette, senki nem vitatja el a szlovákoktól, hogy megvédjék saját nyelvüket, ám ezzel nem szoríthatják háttérbe és nem különböztethetik meg hátrányosan az országban élő kisebbség nyelvét. A két politikus mintegy 40-80 (inkább 80 és ezek negyede sajtó volt) szimpatizáns kíséretében a rendezvény után gyalog átsétált Észak-Komáromba az Erzsébet hídon és egy virágcsokrot helyeztek el Szent István szobránál. A jobbikosok akadálytalanul jutottak át a hídon. Gaudi-Nagy Tamást egy szlovák egyenruhás rendőr kérdezte meg jövetelének céljáról. Gaudi elmondta, hogy az eseményt a szlovák hatóságoknak előre nem jelentették be, és csupán egy virágcsokrot szeretnének elhelyezni a szobor talapzatán, mert tudomásuk szerint a koszorúra előzetes engedélyt kell kérni. A csokor elhelyezése után az egybegyűltek a szobornál elénekelték a Himnuszt, majd sétára indultak a belvárosban. (MTI)

MÁRCIUS 31 – ÖKLENDEZTEK
Kép: KarsaiA HÁROM TENOR
REKEDTRE TÉPTE A SZÁJÁT
Ez a harc lesz a végső?
Tegnap este az ATV-ben fölvonultatták a nagyágyúkat. Úgy látszik a vörös jehudák a vesztüket érzik, ha már elővették a nehéztüzérségüket. A szokásos műsorvezető a nyálasan fogalmazó Népszavás Dési János volt, aki most hagyta kibontakozni az utolsó tartalékot, alig szólt közbe. A három tenor: Verebes István, Ungváry Rudolf és Karsai László. Nekik kellett volna a „fasisztanyilas” jelenségeket úgy ábrázolni, hogy ettől a nézők mind elrettenjenek, görcsbe ránduljon a gyomruk és április 11-én elrohanjanak az MSZP-re szavazni. Mi volt ezeknek a bajuk? Talán nem hiszi el az olvasó, de nekik a bajuk a magyar nemzeti jelképekkel volt: a turullal, az Árpád-sávos zászlóval, a hungarista köszöntéssel, a Magyar Gárdával és ezek fölfestett fantomképével, a Jobbikkal. A leghajmeresztőbb állítást Ungváry bökte ki. Miszerint most nálunk, 2010-ben az 1939-es év tér vissza. Karsai az okos műveltségével megjegyezte, hogy most még nem lesznek gázkamrák..... De a helyzet nagyon aggasztó. A néző csak azt nem értette ennyi rémség hallatán, hogy ez a három tenor miért nem a zsidó gép határsértő berepülését tűzte ki témának? Olvasóink megnyugtatására közöljük, hogy Pesten a hatalmas plakátokon rendesen ráfestik a Dávid-csillagokat a jelöltek pofájára, egyéb megjegyzésekkel fűszerezve.

MÁRCIUS 31 – JÓSLATOK A JOBBIKRÓL

A ZSIDÓK ÁRMÁNYA A JOBBIK?
A miépes recept bekerülni a parlamentbe, ott jól dolgozni, elnyerni a nemzet jobbik részének elismerését, egyszersmind összegyűjtve sok-sok tisztességes magyart, majd a még komolyabb megerősödést megelőzve pártütésekkel az egészet szétverni. A szadeszes megoldás lényegét is ismerjük. A legantikommunistább retorika szárnyán berepülni a parlamentbe, majd idővel összeállni a kommunistákkal. Jelen esetben szidalmazni a multikat, fenyegetni az ország kirablóit, elhessegetni az IMF-et, protekcionista gazdaságot ígérni, romlatlan fiatalok számára helyet követelni, aztán majd beépülni a multik igazgatótanácsaiba, elengedni gyurcsányékat, pénzt kérni az IMF-től a csendőrségre, amely adott esetben a további betelepítés biztonságát is garantálhatja, a protekcionista gazdaságot kézivezérléssel, személyre szabottan megvalósítani, végül komonista őskövületeket romlatlan fiatalokként képviselőjelöltnek, miniszterjelöltnek eladni. (KDNP honlapról)
A Jobbiknak meg kell adni az esélyt a bizonyításra. Bár előéletük és jelenük sok-sok sötét dolgot takar, de a választások után ott lesz nekik a lecke. Megcsináljak azt amit igértek? Vagy kacsa volt az egész. A nyár folyamán kiderül, hogy mi lett a Jobbikból? Minket csak egy gondolat bánt. Kampányreklámjukban, amit az MR1 adó is leadott, megigérték, hogy fölszámolják a cigánybűnözést. S ez a cionrádióban elfogadott, mert a Jobbiknak ezt szabad mondani. Blogokban és a Magyar Oldalban már három éve megírtuk, hogy aki A-t mond, az mondjon B-t is. A Jobbik a zsidóbűnözést nem akarja tudomásul venni, meglátni, miközben mindenkinek a szemét kiveri ez a jelenség. S hallgatnak erről. Vajon miért?

MÁRCIUS 31 – SZERB GYILKOSOK KÉPMUTATÁSA


BOCSÁNATTAL ELINTÉZVE MINDEN?
KÉPMUTATÓ SZERBEK
Bocsánatot kért a szerb parlament a srebrenicai mészárlásért. 1995 júliusában a boszniai szerbek nyolcezer muzulmánt öltek meg a városban és környékén, a gyilkosságokat a hágai Nemzetközi Törvényszék 2007-ben népirtásnak minősítette. A szerb parlament szűk többséggel fogadta el a történteket elítélő határozatot, ebben együttérzésükről biztosították az áldozatok családját. (….) Szarajevóban a boszniai áldozatok hozzátartozói is bírálták a nyilatkozatot, amiért az nem nevezte népirtásnak a boszniai városban elkövetett mészárlást. Népirtás történt" - mondta Sabra Mujic, akinek a férjét Srebrenicában ölték meg. 1995 júliusában Srebrenicában boszniai szerbek mintegy 8000 muzulmán férfit ás fiút mészároltak le. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében ítélkező hágai Nemzetközi Törvényszék 2007-ben népirtásnak minősítette a vérengzést, amely a legsúlyosabb tömeggyilkosság volt Európában a második világháború óta. (MR,részlet) Kép: feltárják a tömegsírokat Sebrenicában
HÁTTÉR
Mi van a hír mögött? Szerbia tülekedik felvételre az EU-ba, a hazai cionbérenc hatalom ebben is támogatja őket, ahelyett, hogy Délvidéket visszakövetelnék tőlük. Jellemző, hogy a szerb hatalom az 1944-es közel 45 ezres magyar népirtásért még nem kért bocsánatot, sőt el sem ismerik a tettüket és a magyar síremlékeket meggyalázzák, összetörik. S ebben a patkányállamban hízelgett legutóbb Sólyom László, a szerb vezetésnek. A közeli napokban az ENSZ is kijelentette, hogy a Sebrenica-i népirtásért nem voltak felelősek az ENSZ katonák. Miközben ennek az ENSZ egységnek a holland parancsnoka részletesen bevallotta a rádióban pár éve, hogy ők be akartak avatkozni, de olyan parancsot kaptak fölülről, hogy ne tegyenek semmit.

MÁRCIUS 31 – BOLIVIA ELŐTTÜNK REPÜL

A Boliviai Légitársaság (BoA) kedden bejelentette, hogy ez az első év amikor sikeresen gazdálkodtak. Büszkeséggel jelentették ki, hogy megvalósult a fő céljuk: demokratikusabbá váltak a polgárok számára a légi szolgáltatások az alacsony árakkal és az útvonal bővítésekkel - jelentették a vállalat vezetői, az ABI hírügynökség számára. Kép: nemzeti jelvényük

Bezzeg a cionista megszállás és kirablás alatt lévő Magyarországon egészen más a helyzet. Itt a régi állami MALÉV-ot szétverték, szétlopták különféle maffiacégek számára. A repülőjegy az átlagmagyar számára megfizethetetlen. Miközben zsidó kémgépek akkor repülnek be az országba, amikor csak akarnak.

MÁRCIUS 31 – NAGY IMROV CÁRGYILKOS ÉS MAGYARGYILKOS

A ’Vologya Érdemrend’
(MTI, 2002.09.17) - “Budapesten az Országgyűlés 196 igen szavazattal 143 ellenében, 2 tartózkodással módosította a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló törvényt, amellyel megalapította a “Nagy Imre Érdemrendet”. A határozat értelmében az Országgyűlés június 16-áról és október 23-áról évente méltóképpen megemlékezik a történelmi lobogók, köztük az ‘56 jelképévé vált lyukas lobogó jelenlétében.” Nos, az “emberarcú kommunizmus” előfutárának, Nagy Imrének múltjára már senkisem emlékszik? Arra, hogy 1945. november 15. és 1946. március 20. között Nagy, mint belügyminiszter, a palástoshóhér Tildy Zoltán és Nagy Ferenc féle bűnbanda tagja volt, akik a magyarság legjobbjait küldték a halálba? Tény, hogy az idén áprilisban választási csalásokkal Parlamentbe került “emberarcú kommunisták” az ‘56-os szabadságharc emlékével akarják magukat törvényesíteni a világ közvéleménye előtt mondván, hogy “a magyarságnak igenis kell a kommunizmus.”
Sztálin népirtó háborúja
Az alábbi adatokat és idézeteket a német történész és filozófus Joachim Hoffmann, Stalin’s War of Extermination c. könyvéből vettük, /195-196. old/: „Ismert tény, hogy Trockij, Kamenyev, Zinovjev, Joffe, Krestinszkij, Radek és még számtalan más bolsevik vezér zsidó [‘kazár’-tj] származású. A Szmolnyijban 1918-ban összejött Központi Bizottság beceneve „Zsidó Központi Bizottság” volt. Így érthető, hogy a közvéleményben miért azonosítják a zsidóságot a bolsevizmussal, - írja Nicolas Werth, The Black Book of Communism c. könyvében. Robert Wilton, The Last Days of the Romanovs c. műve először 1920-ban jelent meg New Yorkban. Az 1918-19-es időszakban a Kommunista Párt vezetőségét nemzetiségek szerint sorolja fel:„17 orosz, 2 ukrán, 11 örmény, 35 lett, 15 német, 1 magyar, 10 grúz, 3 lengyel, 3 finn, 1 cseh, 1 karaim és 457 zsidó.” Kevésbé ismert a bolsevista terrort kirobbantó szervezetek (Cheka, GPU, NKVD) [1] magas arányú zsidó létszáma. Trockij, a hadügyi népbiztos (People’s Commissar for Military Affairs), aki maga vezette a Vörös Hadsereget, 1917. december elsején a Bizottság küldöttsége előtt kijelentette, hogy „nem egészen egy hónapon belül terrorunkat a legszélsőségesebb formában fogjuk alkalmazni, akárcsak a Nagy Francia Forradalom idején.” Grigorij Zinovjev, „a pártvezetőség egyik legfontosabb alakja,” 1918. szeptember 19-én azt írta a Sevenaja Kommuna című újságban, hogy „a mi szocialista terrorunk segítségével Szovjet-Oroszország 100 millió állampolgárából, 10 milliót el kell pusztítani.” „Trockij (Lev Bronstein) és Zinovjev (Hirsh Apfelbaum), és még sok más zsidó határozottan részt vett a cári család meggyilkolásában.” [2] Zinovjev a tarkólövést javasolta, amit Leninnek is elküldött táviratban, mellékelve azzal a kérvénnyel, hogy „a kivégzések Torckij és Lenin parancsára történjenek.” Lenin parancsát Jekaterinburgban a KP Végrehajtó Központi Bizottságának elnöke, Sverdlov fogalmazta meg. A gyilkossági kimutatást (rasstreleni bili), az Ural-i ’Körzeti Munkásság’, szovjet parasztok és katonák küldöttsége elnöke, Beloborodov (Vaisbart) írta alá. A kivégző osztagot a zsidó Jakov Jurovszkij vezette, aki állítólag sajátkezűleg ölte meg II. Miklós cárt, Alexandra Feodorovna hercegnőt, és Alexis herceget az Ipatjev-házban, 1918. július 17-én. [A családot a gyilkosság napjáig Ipatjev nagyiparos házában tartották fogva.-tj] A Rendkívüli Bizottság /Chrezvychajnaja Komissija/ Különszolgálati Osztaga (Squad for Special Duty) által készített kivégzettek névsorát Jurovszkij írta alá, július 18-án. A tíztagú kivégzőosztagból még legalább kettő zsidó volt: Izidor Edelstein és Viktor Grinfeld. A többi orosz illetve osztrák hadifogoly: A Fisher, E. Feketi, [talán Fekete?-tj] Nikulin, P. Medvedev, S Vaganov, V. Vergaesh, és L. Gorvat. [talán Horvát, mivel az orosz nyelvben nincs „H” betű -tj] A listán felsorolt gyilkosok között szerepel egy magyar is, NAGY IMRE, később az 1956-os felkelés alatt miniszterelnök, aki továbbra is szoros kapcsolatban állt a GPU-NKVD szovjet titkosrendőrséggel.” Eddig az idézetek és lábjegyzetek, dr. Joachim Hoffmann német történész, 2001-ben angol nyelven megjelent könyvéből. A kiadó Theses & Dissertations Press 2001. Cím: P.O.Box 64, Capshaw, Alabama 35742 USA. As első kiadás németül jelent meg 1999-ben, Münchenben, a németországi közcenzúra jóváhagyásával (!) A könyv az Internet ‘Amazon.com’ könyvterjesztőnél is kapható. (hazankert,2002/10) Kép: Nagy Imre feltételezhető képe a kivégzőosztagból
NAGY IMRE A CÁRGYILKOS
Még annyi megjegyzés, hogy az oroszok 1991-ben készitettek egy filmet Cárgyilkos címmel. Most láttam a Tv-ben. A kivégzősztag parancsnoka szólt, hogy "Hozzátok ide a magyart is." Aztán a magyar, akit Istvánnak neveztek, azt mondta állítólag, hogy õ nem lő gyerekekre. A parancsnok ebbe beleegyezett szó nélkül. Nos – ezzel szemben a valóság az hogy -, bolsevikéknál nem ilyenek voltak a szokások. A kivégzést a forradalmi bizottság rendelte el, Leninnel az élen. Itt kitüntetésnek számított ha valaki gyilkolhatott. Ha katonaságnál valaki megtagadta a parancsot statárium alatt, akkor őt lőtték főbe. Mentegetni akarták Nagy-Grósz Imrét a filmesek. (1hozzászólás)
Megjegyzésünk: Leninnek külön kötetban adták ki a levelezéseit, bizalmas följegyzéseit, még a szovjet korszakban, magyar fordításban is. Ebben hemzsegnek a különféle kivégzési módok, amit a nagy Lenin- elvtárs javasolt munkatársainak. Lenin legjobb tanítványa Sztálin lett. Sztálin legjobb tanítványa Rákosi és Nagy Imre volt. Hogy az oroszoknál mennyi volt a parancsmegtagadó pl. a háború alatt? Minimális. Nem jellemző. Ilyen eszükbe sem jutott. Ne felejtsük el, hogy a SZU-ban a háború előtti „békés” viszonyok semmivel sem különböztek a háború alatti viszonyoknál. Lenin óta, 1918 óta hadigazdálkodás volt Szovjet-Oroszországban majd a SZU-ban. Ezek a katonai viszonyok csak Brezsnyev alatt (1964-1982) mérséklődtek.

MÁRCIUS 31 - SZAVAZZUNK A ZSIDÓKRA?


ZSIDÓBÉRENC SZERVEZET ÜZENETE
IZZÓ MAGYARGYŰLÖLET
A PÜSPÖKI KARBAN
Keresztény ember nem szavaz a Jobbikra
Az MSZP és az SZDSZ mellett szélsőséges pártnak tartja a Jobbikot is Osztie Zoltán (képen), a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, mondván, a Vona Gábor által vezetett erő nem európai, nem szalonképes a keresztény kultúrkörben, ezért keresztény embernek nem elfogadható – jelentette ki a lapunknak adott interjúban. Osztie szerint a Jobbik képviselőit sokszor egyértelműen a gyűlölet motiválja (MH,részlet).
MEGJEGYZÉSÜNK
Bezzeg a zsidópártokra szabad, sőt kötelességünk szavazni – gondolják a zsidóbérencek, Saul rabbi megszállotjai, mint Osztie elvtárs is. Aki újpogányoknak nevezi a magyarokat, mert elutasítjuk a zsidóbűnözést, a zsidóegyházakat és a zsidóbérenceket. Bezzeg a Fidesz és undorító Izrael-bérenc vezetősége az szalonképes és európai. Az ilyen Osztie-félék csak sajtón keresztül mernek a magyar őshonos többségre okádni, a nyílvános vitát nem merik fölvállalni. Mert ha nyilvánosságra válna a sok évtiezedes és folyamatos zsidóbérencségük, akkor egyből összeomlana a zsidóegyházuk is, püspököstől, mindenestől. Mellesleg Osztie úr beszélhetne a származásáról is, hogy jobban képben legyünk.

2010. március 30., kedd

MÁRCIUS 30 - BOLIVIA ELŐTTÜNK JÁR

ÚJ KORRUPCIÓELLENES TÖRVÉNY


Bolívia az új korrupcióellenes törvénnyel 95 százalékban teljesíti a nemzetközi Korrupció elleni Egyezmény (ICAC) követelményeit- jelentette be az igazságügy miniszter. (képen)


SAJÁT MŰHOLDJUK LESZ
Tupac Katari (boliviai indián szabadságharcos neve, a XIX. századból) néven Bolivia saját távközlési műholdat kap, amelyet Kína csinál és bocsát föl nekik. Most írták alá a szerződést, melynek előzetes költségeinek 15 %-át Bolivia fizeti. A teljes költség 300 millió euró lesz. Már a Nemzetközi Távközlési Unióval is elintézték az ügyet. A kormány és a nép nagy örömmel vette ezt a hírt. (ABI alapján)
BEZZEG MAGYARORSZÁGON
A mocsokráciának köszönhetően vezető helyen vagyunk a korrupt országok feketelistáján, saját műholdról álmodni sem merünk. Ja.........van még egy nagy különbség a két ország között. Boliviában az őshonos nép választott magának elnököt és nemzeti kormányuk van, nemzeti érdekek maximális érvényesítésével és EU nélkül is nagyon jól megvannak. Most április közepén lesznek ott az önkormányzati választások.

2010. március 29., hétfő

MÁRCIUS 29 - ARANYBULLA- ALKOTMÁNY

ÉRDEMES ELOLVASNI
AZ ALÁBBI OLDALT


Kép: Lehel vezér a Képes Krónikából

MÁRCIUS 29 - ROMBOLJÁK MŰKINCSEINKET


A Hősök tere veszélyben van!


Májusban építkezések kezdődnének a Hősök terén, ami a tér jelenlegiösszképét igencsak átszabná! A tervek szerint a Szépművészeti Múzeumhomlokzatát megbontanák ill. a tér sarkára egy kb. 10 m magas kőkockátépítenének! Aki ezzel nem ért egyet, az az alábbi petíció aláírásávaltiltakozhat ez ellen. A petíciót már majdnem ezren aláírták, köztükneves történészek, művészek, művészettörténészek!Íme a petíció: http://askclan.extra.hu/index.php


Természetesen itt is jehuda holobűnözők merényletéről van szó. Nagyításhoz képre kattintani!

MÁRCIUS 29 – ZSIDÓTÉVÉ LETT A DUNA-TV-BŐL

NE GYALÁZZÁK MEG

A DUNA NEVÉT!
Innen üzenjük Cselényi Lászlónak, a Duna-TV beszédhibás elnökének és a tévét fenntartó kuratóriumnak, alapítványnak, hogy a Duna név az egy fogalom. Magyarország számára a Duna folyó egy védett név, fogalom. Mocskos zsidószellemű és tartalmú tévéjüket nevezzék át akármire, csak ne Dunára. Amikor a Duna-TV alapították 1993-ban, akkor nem erről volt szó, hogy naponta gennyes és szirupos zsidóműsorokkal mérgezik a magyar nézőket. Minket nem érdekel az, hogy Izraelből és a világ országaiból kik pénzelik a tévéjüket. Hát persze, ezek a zsidók úgy gondolják, ha már ők fizetnek, akkor róluk szóljon a műsor. De akkor a Duna nevét sürgősen vegyék le és nevezzék Juda-tv-nek. Meg lehet ma is nézni a tévé alapító szövegét, amely egészen másról szólt, mint amit most a Cselényi vezette sajtóbűnözők elkövetnek szennyes, magyarellenes műsoraikkal. Most már ott tartanak, hogy őstörténelmünket is kikezdték és próbálták lejáratni. Arról nem is beszélve, hogy magyar arcokat már alig látni a műsorvezetőknél. A magyar szellemhez és értékekhez semmi köze nincs ennek a tévének. Ez nem a magyar nemzet televíziója, ahogy hamisan hirdetik!Kép: A TV támogatója reklámként a Traubi nevű cég. Ha a reklámra kattintunk, akkor egy zsidó banki oldal jelenik meg a tv honlapján......DUNA-TV ÖNMAGÁRÓL
Duna Televízióért Alapítvány
1995-ben alakult meg a Duna Televízióért közhasznú Alapítvány, azzal a céllal, hogy a világban, de különösen a Kárpát-medencében élő magyarok számára lehetővé tegye a Duna Televízió vételét, népszerűsítse műsorait. Létezése másfél évtizede alatt több ezer antenna kiosztásával több tízezer nézőt segített hozzá Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Moldvában és Kárpátalján, hogy figyelemmel követhesse a Nemzet Televíziója műsorait.
A Közalapítvány célja, feladata
A Hungária Televízió Közalapítványt a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (ismertebb nevén: médiatörvény) hozta létre, elődje az 1992-ben hasonló célokkal alapított Hungária Televízió Alapítvány volt (1057/1992. X. 9. Korm. határozat).
A közalapítvány célja a Duna Televízió Zrt. működtetésének biztosításával a közszolgálati műsorszolgáltatás fenntartása, a televízió függetlenségének védelme, műsor sugárzása különösen az ország határain kívül élő magyarság számára. Ez a műsorszolgáltatás elsősorban a magyar és az egyetemes szellemi, kulturális értékek közvetítését, tárgyilagos Magyarország- és magyarságkép kialakítását, a nemzetek és népek közötti kapcsolatok ápolását, illetve a magyar kisebbségek nyelvi és kulturális önazonosságának megőrzését hivatott szolgálni. (a tévé honlapjáról)
Juda-TV lett a Duna-TV-ből. Jó egy évvel ezelőtt az egyik programban Vizi E. Szilveszter, Kósa ......filmrendezõ, egy református pap és egy fõrabbi csúfította a képernyőt. Akkor azt hittem, hogy csak egy véletlen kisiklásról van szó, de nem. Mára ezek a judaizált programok megszaporodtak. Ma egy ismétlést közvetítettek 16-kor "Halld Izrael" címmel. Úgy tünik,hogy a Duna-TV felkarolta az ország megszállóit. Az előbb említett Vizi E. Szilveszter és Kósa filmrendezõ úgy beszéltek a "szent" népről és a sohasem létezett Mózesrõl, mintha közéjük tartoztak volna. Biz Isten egy rabbinak is elhomályosulnának a szemei, ha mindezeket hallhatta volna. Schweitzer fõrabbi bólogatva átaludta az egész programot. Neki már megszokott, mert nagyon gyakoriak ezek az ömlengések. Erdő Péter főrabbi, aki mellékállásban mellesleg bíborosa is a magyarországi katolikusoknak, szintén gyakran színre lép. Ez nem más mint ideológiai előkészítése az ország teljes megszállásának, a magyar zsidócsahosok közreműködésével. (1hozzászólás)

MÁRCIUS 29 - TERRORISTÁK BUDAPESTEN

ZSIDÓTERRORISTÁK
MAGYARORSZÁGON
Ezek nem robbantanak, csak a tévékben okádnak, züllesztenek és uszítanak. Ezek mocskolták be az országházat, ahol alapos takarítást kell majd végezni. Ezek engedték be a két zsidó gépet is. Ezek vannak az egyetemi katedrákon, ahol tapossák a magyar történelmet és hirdetik a gyilkos liberalizmust és judaizmust. Ezek vannak a képernyőkön, akiket eddig még ne vakartak le onnan. Ezek mekegnek a mikrofonok előtt fülsértő héber kiejtéssel, mint pl. Windisch Judit és társai. Ezek között vannak a megélhetési észosztók, akik megmondják előre, hogy melyik a nagypárt és melyik a kispárt. Még meg sem történt a választás, de ők már előre megmondják az esélyeket és az eredményeket is. Ezek vannak a rendőrség élén is, s nem csoda, hogy fuldoklik ez a testület is a bűnözés fertőjében. Ezek vannak az ügyészségen is, mint pl. a szemrebbenés nélkül hazudozó Fazekas Géza, aki a Budaházyról a legképtelenebb hazugságokat állítja minden héten és a mocsok tévések még véletlenül sem vágják Fazekas képébe, hogy mutassanak már valami bizonyítékot Budaházy és társai ellen. Meddig rontják ezek a szellemi és hivatali terroristák a levegőt nálunk? Ki azok, akik ezt megtűrik nálunk? Hallgatásukkal és nyílt támogatásukkal.. Nevezzük meg a támogatóikat! Kép: Fazekas

MÁRCIUS 29 - TERROR MOSZKVÁBANISZLÁM BOSSZÚ
MOSZKVA ELLEN
Putyin cár birodalmában még mindig a cári birodalmi politikát folytatják, főként a kaukázusi országokkal kapcsolatban. Az erő számít. Fehér-Oroszországgal, Ukrajnával és Kazahsztánnal már nem tudnak úgy packázni, mint a kisebb leigázott országokkal. Sajnos a birodalmi politika erőszakos népirtásait az ártatlan orosz embereknek kell megszenvedniük. De vegyük figyelembe azt, hogy az oroszoknál az emberek nem számítanak. Sztálin alatt is csak darab-darab volt, most Putyin alatt is csak darabszámoknak számítanak. Az oroszoknál a birodalmi politika sokáig fönnmarad, hiszen a kaukázusi kis népeket nemcsak a cárok alatt igázták le, kebelezték be, hanem a SZU uralom alatt is. Putyin ezt a korábbi rablást akarja minden erőszakkal fönntartani.
A legújabb híradásokból ismert, hogy két robbantás történt a moszkvai Metro két állomásán. A halottak számát 40-50 közöttire teszik. Az előzetes jelentések kaukázusi öngyilkos merénylőkre gyanakszanak. Egyelőre senki sem vállalta magára a merényletet. Úgy tünik. hogy Putyin cár birodalma sem mentes az iszlamisták bosszúitól. Ezen nem lehet csodálkozni, amikor az orosz katonaság barbárai a földdel tették egyenlővé Groznijt, a csecsén fővárost. (1hozzászólás)

2010. március 28., vasárnap

MÁRCIUS 28 - OBAMA AFGANISZTÁNBAN


UTOLSÓ ÚTJA

Attól tartunk Obama többet nem fog Afganisztánba menni. Most hirtelen odapattant megnézni, hogy halad az afgán "demokrácia". Valójában az amerikai kivonulást tervezgetik - feltételezéseink szerint. Kép: Karzai elnökkel

MÁRCIUS 28 - MEGGYALÁZTÁK JÉZUS ÜNNEPÉT

VIRÁGVASÁRNAPI GYALÁZAT
Úgy látszik a zsidók nem férnek a bőrükbe és ott gyalázkodnak, ahol tudnak. Hogy ezt most a Duna-TV-ben tették meg, ebben semmi különös nincs, mert ez a sokadik cionista adó. Ma a Törzsasztal című műsorban a következők hangzottak el a négy Lucifer szájából. Kép: Vizi, Schweitzer, Erdő
A főszerepet az elaggot Schweitzer József főrabbi vitte, a "Húsvét" alcímű műsorban. A volt MTA elnök, Vizi E. Szilveszter nem merte megszakítani a vén hazudozót, aki mindig újabb szövegekkel toldotta meg zavaros beszédét, főként héber szavakkal. A fölütést Erdő rabbi azzal kezdte, hogy az ószövetségi József volt Jézus "előképe". Ezt követően az agg rabbi kisebbfajta héber tanórát tartott összezagyválva mindent. Mózes és az ószövetségi figurák közé belezagyválta az Egyiptom-i kivonulás zavaros történetét is. Azon sem csodálkoztunk, hogy Szabó István református püspök is csak Mózesnél és az Ószövetségbnél ragadt le. Erdő rabbi kihangsúlyozta, hogy Jézust csak a zsidókból lehet "levezetni". Közben Vizi elvtárs eldicsekedett azzal, hogy az MTA-nak van a világon a legnagyobb zsidó jogtörténeti könyvgyűjteménye. Szabó püspök arra figyelmeztetett, hogy az Ószövetséget már többször próbálták az Újszövetségból kitenni, de ez sosem sikerült. Majd áttért a zsidó bűnbak téma részletezésére. A zsidók egy kecskét (ezt mondta, ne nevessen senki) neveztek ki bűnbaknak és később Jézus ezt a bűnbak szerepet vette át, amikor a nép bűneit magára vette. Ezt Erdő rabbi még azzal toldotta meg, hogy Jézus utolsó vacsorája az valójában egy "széder" vacsora volt pászkával (!!!!!!), a zsidó szokások szerint. Itt kellett volna a farizeus műsorvezetőnek közbeszólnia, ha Jézus 100 %-ig a zsidó vallást és szokásokat követte, akkor a zsidók miért ölték meg? Szabó püspök tovább folytatta hajmeresztő meséit amikor elővette a "Szövetség Láda" (frígyláda, amiben a Tórát őrizték) történetét, ami szerinte a "szabadságot" jelképezi. A református püspök azzal a meglepő dologgal is előjött, hogy a keresztények számára a Húsvét nem a "feltámadás" ünnepét jelenti, hanem a szabadságot és a bűnök átvállalását. Arra a Törpe Luciferek gondosan ügyeltek, hogy Jézus nevét lehetőleg ne mondják ki és a drága műsoridőt az ószövetségi mesékkel töltsék ki. A műsor végén Vizi elvtárs közbeszólt, hogy "Jézus feltámadt". Mi ennek az igazi üzenete ? - tette föl a kérdést Vizi. Erdő rabbi sietett gyorsan ezt megválaszolni, miszerint "ebből erőt lehet meríteni". Mi meg az ilyen piszkos szövegekből merítünk erőt, amikor a Lucifereket korbáccsal kell majd kikergetni.

MÁRCIUS 28 - BRAZIL ELNÖK KIRÁNDULÁSAI


Kép: Berlinben
BRAZIL ELNÖK KISZENVEDETETT A YAD VASEMBEN A brazil elnök, Lula de Silva még decemberben Berlinben járt, most márciusban több országot látogatott meg a Közel-Keleten. Volt a palesztínoknál, Izraelben és Jordániában is. Ezekről az utakról a hazai sajóban hallgattak. Talán azért, mert Izraelben volt néhány szava a terrorállamról is.


Kép: 6 milliós hazugságot kellett hallgatnia

Kép: Silva feleségével és Peres-selKép: a jordán királlyal

Kép: palesztín elnökkel

MÁRCIUS 28 – BOLIVIAI HÍREK

AZ ALÁBBI HÍREK MAGYARORSZÁGNAK IS ÜZENNEK
ÚJ KORRUPCIÓELLENES TÖRVÉNY BOLIVIÁBAN
ÍGY KELL EZT CSINÁLNI

A vádlott távollétében is lefolytatják az eljárást és visszaható hatállyal is alkalmazzák. A korrupció bűncselekménynek minősül és nem maradhat bűntetlenül. (ABI alapján)
ÚJABB BŰNÖZŐKET
FOGTAK EL
A bolíviai légierő (FAB) egykori parancsnoka, Erlan Camacho nyugalmazott tábornok volt a katonai tanácsadója Rózsa Flores Eduardonak – erről adtak ki nyilatkozatot tegnap a Közigazgatási Minisztériumban. Az ügyészség vizsgálja az ügyet, Marcelo Soza vezetésével, aki beszámolt arról is, hogy letartóztatták Gary Prado Anez-t, Pablo Contreras-t és Raul Soria-t azért, hogy tanúskodjanak ebben az ügyben. Soza szerint bizonyítékokat találtak Rózsa-Flores számítógépén Camacho mellett Lucio Anezről és Gary Pradoról is, akik "katonai tanácsadók" voltak Rózsa-Flores terrorista sejtjében. (EJU alapján) Pardo volt az a katonatiszt, aki 1976-ban elfogta Che Gueravát és kivégezték. Később Rózsa-Flores fölkereste az idős katonát és barátságba került vele, ez Rózsa-Flores honlapján is látható volt. Kép: Prado és Rózsa
KIHALLGATTÁK RÓZSA SZÁLLODATULAJDONOSÁT IS
A Bougainvillea nevű szálloda igazgatóját, Carlos Baldivieso-t, csütörtökön La Pazban az ügyészség kihallgatta. Marcelo Soza a feloszlatott terrorista sejettel kapcsolatban hallgatta ki és Eduardo Rózsaval kapcsolatban kérdezett. Baldivieso bemutatta az összes dokumentumot, amelyek igazolják, hogy 45 napig volt házigazdája a fegyveres csoportnak Buganvillas-ban Rózsa. Eduardo Rózsa csoportja a Hotel Bougainvillea -ban maradt, de álnéven jegyezték be magukat. Két személyt nyilvántartásba vettek, de más néven és abban a szobában voltak. De még nem láttam őket - mondta. A Baldivieso hotel jogi képviselője Hurtado, egykori tanácsadója volt a Santa Cruz-i önkormányztanak és a jelenlegi kormányzó jelöltnek, Ruben Costasnak. Ő az igazságszolgáltatás elől elmenekült Bolíviaból. Ez a pénzember a terrorista csoportnak 40.000 bolíviai pénzt fizetett a 45 napos szállásukért az Európából érkezett katonai csoportnak. Victor Hugo Parada Rossel, szintén nyilatkozott Soza ügyésznek, de azt mondta, hogy nem volt kapcsolatban Rózsa zsoldos csoportjával. Az ügyészség nem talált bizonyítékot ellenem - mondta. Mind Carlos Baldivieso és Victor Hugo Parada Rossel a nyilatkozatok után visszatért Santa Cruzba. (ABI alapján)
ÚJABB RÓZSA TÁMOGATÓT FOGTAK LE
Marcelo Soza ügyész elrendelte Svonko Matkovic Rivera letartóztatását. Ő a névrokon fia az egykori Santa Cruz-i kormányzónak, aki Hugo Banzer Suarez (1997-2001) elnök alatt működött. Matkovicnak kapcsolata volt Eduardo Rózsaval, a csoport vezetőjével. Matkovic Svonko Rivero, fia Svonko Matkovic közvetlen kommunikációt folytatott Eduardo Rózsa Flores-el, miután megállapították Rózsa mobilhívásai között a nevét. Ezért az ügyész úgy döntött, hogy letartóztatja Matkovicot. (ABI alapján)

MÁRCIUS 28 – ÓSZÖVETSÉGI HALANDZSA

DÁVID
A RABLÓVEZÉR HARAMIA
A zsidóság három kulcsfigurája Ábrahám, Mózes és Dávid király. A történelmi kutatások és az archeológia nem ismeri sem Ábrahámot sem pedig Mózest. Mózes létezését Kr.e.1300 körülire állítják az ószövetségi halandzsa szerint, de a korabeli próféták kb. 500 évig egyetlen szót sem ejtettek Mózesről. Az ásatásoknál egy hajszálnyi emlék sem került elõ. Mózes öt könyvét Kr.e. 200-400 évvel írkálták össze a farizeusok. Ezt a tényt alátámasztják még izraeli tudományos körök is. Az Egyiptomból való kivonulás egy mese, esetleg egy felfújt történet. Az egyik fáraó feljegyzéseiben található, hogy egy kis törzs bebocsájtást kért az aszály elõl és vályogvetésre használták õket, de miután nemi betegséget és egyébb nyavaját hoztak magukkal, rövidesen kiutasították õket. Ebbõl a szégyenteljes történelembõl megalkották a zsidók a saját kivonulásukat (Exodus) Dávid király vagy inkább rabló vezér feltünt a 900-as években. Az õ idejében a mai Jeruzsálem helyén állt egy kis erődítmény Jebus. Dávid csapata beszívárgott a városba a keskeny vízcsapások mentén és elfoglalta azt. Ezután kezdték nevezni a helyet Jeruzsálemnek. A későbbiekben bõvítették a várost a főniciai építőmesterek vezetésével, mert az izraeliták semmihez sem értettek, a rabláson kívül. Az akkori filiszteusok a mai palesztínok elõdei látták el Juda törzsét ekevassal és szerszámokkal. Erre van utalás még az ószövetségi firkálmányokban is. Tehát Dávid király és rablóvezér népe kullancsként élősködött, hol a földmívelõ kánaáni népen, hol pedig a filiszteusokon. A helyzet mára annyit változott, hogy a kullancsszakmát alkalmazzák most már az egész világra. (1hozzászólás)
DÁVID SÍRJA?
A Sion hegye Dávid király óta Izrael szellemi-lelki központja.A Siratófal után Dávid király sírja a legszentebb zsidó kegyhely Izraelben.Egy alacsony kápolnában, Coenaculum temlplomában van Dávid király sírja. A síremlék kőből van, egy hímzett takaró fedi. A nők és férfiak térelválasztó fallal elkülönítve látogathatják. Dávid király sírja felett található az Étkezőterem, azaz az Utolsó Vacsora terme. Ez az a hely, ahol Jézus tanítványaival elfogyasztotta az Utolsó Vacsorát. (izraeliutak,részlet) Kép: a kendővel letakart Dávid-sír
Kár, hogy a "szentélyben" nem helyeztek el egy feliratot, hogy milyen tudományos testület nevezte el ezt a kőfalat "Dávid sírjának"?

MÁRCIUS 28 – KÉPMUTATÓ PÜSPÖKÖK


ERDŐ RABBI
KÉPMUTATÓ TÁRSULATÁNAK
KAMPÁNYÜZENETE
Megjegyzésünk kékkel beszúrva
Kedves Testvérek! Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház (Jézus neve kimaradt) Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete (Jézus tanítását kellett volna mondani) egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni és a közösségi élet minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik, - hogy ott visszhangozza az Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 70. p.). 2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Ebben a körlevélben írtuk: «Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.» Sajnos helyzetünk azóta még tovább romlott, de a lelki megújulás vágya is erősödött. Mindnyájan tapasztaljuk az egészségügy, a közoktatás és a nevelés tragikus helyzetét, az emberek elszegényedését, a munkanélküliség növekedését, a becsületes munka leértékelődését, a közbiztonság hiányát, bizonyos nemzetiségi és etnikai kérdések politikai célú felhasználását, a család értékeinek lejáratását, a családok gazdasági ellehetetlenítését, a vidék és a mezőgazdaság szomorú helyzetét. Mi, katolikus keresztények pedig évről évre szembesülünk egyházi iskoláink és más intézményeink hátrányos megkülönböztetésével. Mindezeket tetézi az általános korrupció és az intézményekből való kiábrándulás. Sokan elvesztették a jövőbe vetett reményüket, és közömbösségbe merültek. Sokan mondják: nem megyek el választani, úgyis minden mindegy. Mi, keresztények azonban nem oszthatjuk ezt a reménytelenséget. Sorsközösségben vagyunk egész népünkkel. (Szótlanul tűritik a magyarok kifosztását, legyilkolását és a bűnözőket nem nevezitek a nevén) Önmagunk, fiatalságunk, nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt. Emlékezzünk csak: egy-egy kórház bezárása vagy vasútvonalak megszüntetése elleni tüntetés hozott-e eredményt? – Nem. Azt hallottuk: demokratikus országban erre csak választások hozhatnak megoldást. Hát most itt a lehetőség! Aki nem megy el választani, az eleve lemond arról a jogáról, hogy valamit is számon kérhessen, lemond gyermekei, szülei, hazája jövőjéről. Ezért számunkra, hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség. De milyen pártot válasszunk, kire adjuk szavazatunkat? Itt két dolgot kell megfontolni. Az első: nyilván mi, katolikus keresztények csak olyan pártot támogathatunk, amelyik értékeli és támogatja a családot, segíti az oktatás-nevelés helyreállítását, értékeli a becsületes munkát és támogatja a munkahelyeket. (Ez a párt nem a Fidesz!) Olyan pártot, amelyik kész felszámolni az általános korrupciót, megvédi az ártatlanokat és bünteti a bűnösöket, amely visszaállítja a közbiztonságot, rendet tesz az egészségügyben, és amelyik nem diszkriminálja anyagilag azokat a szülőket, akik gyermekeiket egyházi iskolába járatják. Természetesen a választások előtt ezeket mindenki megígéri, de azt is meg kell nézni, hogy a szép ígéretek hirdetői mit csináltak eddig. (a püspöki kar magánál kezdheti az önvizsgálatot, amikor újpogányoknak nevezték a magyarságot) A másik kérdés: ha úgy gondoljuk, van olyan párt, amelytől ezeket elvárhatjuk, akkor azt is meg kell fontolni, képes lesz-e arra, hogy kormányra kerülve ígéreteit végre is tudja hajtani. Szavazatunkkal ne támogassunk olyan pártot, amelyik sokak számára tetszetős ígéretekkel áll elő, de azokat megvalósítani nem képes. (a Jobbikra utalnak, de hogy le fog konyulni a püspökök képe, amikor a Jobbik esetleg kap annyi szavazatot mint a Fidesz) Keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet szentségét, az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló családot, és amely – miközben állandóan hivatkozik az emberi jogokra – ugyanakkor mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát állítja a középpontba. XVI. Benedek pápa írta a „Caritas in Veritate” kezdetű enciklikájában, hogy «az a humanizmus, amely kirekeszti az Istent, embertelen humanizmus» (78.p.). Fontosnak tartjuk ugyanakkor magyar voltunkat, nemzeti kultúránkat (ezért sincs nemzeti zászló kint egyetlen katolikus templom tornyában sem), melyet a kereszténység formált már több mint ezer éve, s azt a hazaszeretetet, amelyre Szent István óta minden magyar szent és boldog, nemzetünk minden nagyja tanított minket. Széchenyi Istvánnal valljuk: „egyetlen népnél sem vagyunk alábbvalóak.” De azt is meg kell jegyezni, hogy mi, katolikus keresztények Krisztus példájára nyitott szívvel közeledünk minden ember felé. Kedves Testvérek! Mindnyájan érezzük, hogy mélyponton áll ma nemzetünk.(a püspökök bűnei miatt is) Ez azonban nem taszít reménytelenségbe minket. Hazánkban nagy változásra van szükség, és erre most lehetőségünk nyílik a választásokkal. Imádkozzunk Istenhez bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!
Budapest, 2010. március 28. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

MÁRCIUS 28 – MAGYAR ZSOLDOSOK NEVEI


Kép: Rózsa Eduardó, a volt zsoldos
AFRIKAI OLDAL
A ZSOLDOSBANDÁRÓL
A Dakar-i bíróság bűnösnek taláta őket összeesküvés, gyilkosság és lopás miatt. Azzal vádolták őket, hogy megfojtották a szenegáli autóvezetőt 2006 áprilisában és ellopták a járművét. Az ügyész szerint Gál Géza, 29, Zoltán Nazy, 32., és Fehér Tamás, 34. azért jött Nyugat-Afrikába, hogy zsoldos munkát keressenek, különösen Sierra Leoneban. Géza volt a katonaszökevény, a Francia Idegenlégióból, míg Nazy elhagyta a magyar katonaságot, az ügyészek szerint. Géza tagadta hogy munkát keresett volna, mint egy zsoldos. "Magyarországon a biztonsági ügynöki munkát nem tiltják, a katonai pálya elhagyása után" - mondta. Az egyik ügyvéd azt mondta, hogy átmentek Szenegálba egy úton, miután Sierra Leoneban munkát akartak keresni biztonsági tisztségre a gyémántbányákban. Az ügyészek szerint, akkor úgy tervezték, hogy Sierra Leoneba utaznak, de nem volt elég pénzük az élelmiszerre, a közlekedésre és a szállásra, ezért egy taxit béreltek és megölték annak vezetőjét. 2006 áprilisában béreletek egy kocsit azzal az ürüggyel, hogy szafari látogatásra mennek az ország északi részébe, de út közben megfojtották a vezetőt, mielőtt elérték volna Tivaouanet ami 92 kilométerre (57 mérföld) északra van Dakartól – mondta az ügyész. Amikor letartóztatták őjket öt kilométerre a guineai határon, nem volt fegyver náluk, de volt nekik GPS, túlélési anyagok és egy kézikönyv "gerilla-taktika a dzsungelben használati utasítások" címmel. (africasia,részlet)
A MAGYAR KÜLÜGY FIZETI A SZÁMLÁT?
A három férfi, aki a vád szerint zsoldosnak akart állni, az áldozat két özvegyének, egy volt feleségének, 13 felnőtt gyerekének és két testvérének is kártérítést kell fizessen, összesen közel 19 millió forint értékben. A Külügyminisztérium pénteken arról tájékoztatta az [origo]-t, hogy hosszabb ideje sokrétű konzuli segítséget nyújtanak a három férfi számára, mint minden olyan esetben, amikor magyar állampolgárok ezt igénylik. (origo,részlet)

MÁRCIUS 28 – JEHUDA LAP A JOBBIKRÓL


Kép: a zsidóbűnözést nem teszik címlapra
NEVETSÉGES SUGALLATOK
A HETEK RÉSZÉRŐL
Az alábbi vádak a Jobbik címére komolytalanok, hiszen a Heteknél is jól tudják, hogy a Jobbik részéről az alanti kiszólások csak olcsó kampányfogások. A többi párt ennél vadabb dolgokat jelent ki. Az ilyen szövegek csak a magyar olvasók megvezetésére szolgálnak. Kékkek közbeszúrva megjegyzésünk.

Antiszemita kampányt folytat a Jobbik
A párt elsősorban - legalábbis ezt mondták korábbi riportjainkban jobbikos háttéremberek (név szerint kicsodák?) - a cigánybűnözés témaköre kapcsán tett szert népszerűségre, de újabban a zsidóság tematikáját is előszeretettel emlegetik a választási hadjáratukban (hatalmas a zsidóbűnözés nálunk). Vona Gábor pártelnök beszédeiben rendszerint visszatérő elem: ha hatalomra kerülnek, „a zsidók földvásárlási szándékát" meg fogják hiúsítani. Egy konkrét példával is előállt: „Ha például jön egy kérelmező, Salamon, hogy földet akar venni Magyarországon, akkor megmondjuk, hogy igazolnia kell, hogy 10 éve Magyarországon él. Felsőfokú magyar nyelvvizsgát kell tennie, és természetesen ekkor Salamon homloka már ráncolódni fog. És még kelleni fog Morvai Krisztina államfő beleegyezése is." Továbbá Vona több fórumon kijelentette, hogy tele van a hócipője a holokauszttal. A MÁV-ot perlő amerikai zsidó leszármazottak kapcsán pedig azt találta ki, hogy a jobbikosok összegyűjtenek tíz, a nyugati téri aluljáróban zenélő indiánt, perközösséget alakítanak, és beperlik az USA-t az indiánok földjeinek elvétele miatt, kétszer akkora összegre, mint amennyit a MÁV-tól remélnek a túlélők leszármazottai.
Kik irányítják az országot?
Novák Előd, a Jobbik alelnöke elképesztőnek tartja, hogy „izraeli érdekeltségek vigyázzák - őrző-védő cégek képében - egyes kormányhivatalainkat és katonai objektumokat". Egy szkeptikus kérdésre, amely azt boncolgatta, van-e most értelme a választásoknak, miközben „hátulról" irányítják az országot, Novák a következőket válaszolta: „Komoly érdekérvényesítési lehetőség van most a kezünkben: az országgyűlési választások. Kishitűen nem szabad azt gondolnunk, hogy nem tudunk semmit elérni, mert háttérhatalmak irányítják az országot. Azt, hogy valamit háttérhatalom irányít, ne fogadjuk el felmentésként. Mit tudnak lépni, nem adnak több hitelt? Köszönjük, de nem is akarunk. Kiraknak az Európai Unióból? A Lisszaboni Szerződés egyébként arra is biztosít lehetőséget, hogy kilépjünk az EU-ból. Mit tudnak még lépni? Azt, amit Haider kapcsán tettek, hogy Izrael visszahívta a nagykövetét. Az, aki ragaszkodik hozzá, hogy Izraelnek Magyarországon legyen nagykövete, az ne szavazzon a Jobbikra. Nem tudjuk garantálni, hogy nem fogják hazahívni" - jelentette ki Novák Előd. Murányi Levente, a Jobbik másik alelnöke egy lakossági fórumon a következőket mondta: „Én nem vagyok egy vérszomjas valaki, de mit szólnának ők ahhoz, ha én a holokausztról hasonlóképpen nyilatkoznék, most már ugye létre is hozták a szájkosártörvényt. Elképesztő arcátlanság, elképesztő pofátlanság, arról beszélnek, hogy itt antiszemitizmus van. Hát kérem, még nincs, de igény az volna rá." Nem csoda tehát, hogy a Jobbik hivatalos lapja, a Barikád folyóirat e heti címlapján Gellért püspök szobra látható - menórával a kezében. „Ébresztő Budapest! Ezt akarjátok?" - olvasható a címlapon, amely az állítólagos izraeli térhódítással foglalkozó cikkekre utal. A kirohanásairól elhíresült református lelkész, Hegedűs Lóránt szerint a „baráti titkosszolgálatként" kezelt izraeli hírszerző ügynökséget, a Moszadot „magyarnak hazudott államaparátusi szinten segítik nemcsak a pereszi országhódítás, de az izraeli apartheid-rendszer még olajozottabb működtetésében is". Mindebben - vizionálta március 15-i Deák téri beszédében a lelkész - az államot is megelőzve - az egyház jár élen „a Mazsihisz főpapjaival, akik Kajafásként dörzsölve kezeiket próbálják a másként gondolkodókba belefojtani a szót a vészkorszak áldozatai méltóságának (tagadhatatlanul fontos) védelme ürügyén, de eközben jól belerúgnak a jelen áldozataiba, egyházi szervezetként igazolva az igazolhatatlant: az izraeli hadsereg gázai népirtását." (hetek,részlet)

MÁRCIUS 28 – ÚJABB ZSOLDOSOK BUKTAK LE


EU-ÁLLAMPOLGÁR ZSOLDOSOK
A vádirat alapján az egyik magyar a francia idegenlégióból, a másik a magyar hadseregből dezertált. Harmadik, (eredeti foglalkozása szerint asztalos) társukkal együtt részt vettek egy katonai kiképzésen, majd úgy döntöttek, hogy munkát keresnek Afrika feszültséggócaiban. A marokkói Casablancán és Párizson keresztül érkeztek a szenegáli fővárosba. A vád szerint a három férfi eltervezte, hogy bérbe vesz egy terepjárót, és megszabadul annak sofőrjétől, hogy a járművet megszerezhesse. 2006. április 18-án béreltek is egy kocsit azzal az ürüggyel, hogy szafarira mennek. Tivaouane-ban, Dakartól 92 kilométerrel északra. Itt megfojtották a sofőrt, és testét egy bokorba dobták. A férfiakat végül az ország déli részében, a Niokolo-Koba Nemzeti Parkban fogták el, ahol a park őreinek feltűnt a megrongált taxi, amint a gépjárműforgalom elől elzárt úton, rendszámtábla nélkül haladt, és amelyben gyakorlóruhás férfiak ültek. A vádlottak beismerték a tényeket, de tagadták, hogy gyilkosságra készültek - mondta Yves Marliere, Magyarország dakari tiszteletbeli konzulja, aki megjegyezte: Magyarország és Szenegál között nincsen jogsegélyegyezmény, és enélkül az elítéltek nem adhatók ki Magyarországnak. Így Szenegálban kell letölteniük a büntetésüket, hacsak a magyar igazságügy-minisztérium nem javasolja az egyezmény megkötését. (MTI, részlet)
HÁTTÉR
A múlt évben Boliviában járt egy spanyol újságíró, aki arra szakosodott, hogy a nemzetközi zsoldosok bűnözéseit felkutassa és leleplezze. Így beszámolt a boliviai sajtóban a Rózsa-Eduardo-féle nemzetközi brigádok bűnözéseiről is a horvátországi háborúban, amikor Rózsa és emberei több nyugati újságírót megöltek, mert azok bemutatták a nyugati lapokban a nemzetközi brigádok bűnözéseit. Most egy újabb zsoldosbanda került a hírbe, akiket magyaroknak mondanak. Ebből csak az állampolgárságuk lehet magyar, más nem. Amint a hírt bemondták nálunk a külügyminisztériumon sietett kijelenteni, hogy minden segítséget megadnak a jogi védelmükhöz. Ugyanezt jelentették a magyar zsoldos esetében is, aki most a boliviai börtönben várja tárgyalása napját. Jellemző a hazai sajtóbűnözőkre, hogy mindent részletesen elmesélnek, csak a három bűnöző nevét és fotóját hallgatják el. A két ügyben az is közös, hogy Bolivia sem adja ki a bűnözőt Magyarországnak, mert a két ország között sem diplomácia kapcsolat, sem kiadatási egyezmény nincs. Kép: Szenegál Afrika nyugati partjainál

2010. március 27., szombat

MÁRCIUS 27 - IZRAEL A PALESZTÍNOK FÖLDJE


JERUZSÁLEM ŐSIDŐK ÓTA
PALESZTÍN VÁROS VOLT
Jeruzsálemet úgy tekinteni, mint Izrael oszthatatlan fővárosát, ahogy azt az izraeliek teszik, őrültség - mondta az Arab Liga csúcstallkozójának megnyitóján a török kormányfő. Recep Tayyip Erdogan kijelentette: "az izraeliek azt mondják, az újraegyesített Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa. Ez egy őrültség, amely bennünket semmire sem kötelez". Izrael "jeruzsálemi jogsértései összeegyeztethetlenek a nemzetközi joggal és az emberiességi joggal" - tette hozzá Erdogan, megjegyezve, hogy a zsidó állam "nemcsak a nemzetközi jogot, de a történelmet is megsérti". (MTI)
JERUZSÁLAM MÚLTJÁT IS HAMISÍTJÁK
A zsidók Egyiptomból való visszatérte után már találtak itt egy városállamot, amit egy velük rokon, de pogány vallást követő nép a jebuziak birtokoltak. A zsidók Dávid király vezetésével elfoglalták a jebuziaktól a várost. Akkoriban a nép után Jeruzsálem neve Jebuz volt még. A zsidók számára itt állt Salamon temploma, majd a helyén a babiloni fogság után felépült és a rómaiak által 70-ben lerombolt második templom. (wikipedia lexkinonból)
NEVETSÉGES MAGYARÁZKODÁS
Mi az hogy Egyiptomból való visszatértük után? Ez egy ostoba okoskodás. Azt sugallják mintha a zsidók korábban laktak volna Jeruzsálemben, majd elmentek egy egyiptomi kirándulásra és utána újból visszatértek Jeruzsálembe? Ha ott laktak volna ősidők óta, akkor zsidó neve lenne a városnak. Annyi viszont bizonyos, hogy ezek a jebuziak nem zsidók voltak, tehát a zsidók ősi joga egy mese. Ez a babiloni fogság is elég zavaros. Ezek szerint a zsidók otthagyták "ősi földjüket" csak azért, hogy elmenjenek "babiloni fogságba"? Mellesleg Jeruzsálemtől Babilon elég messze van. Most pedig nézzük meg mit ír a Jeruzsálem.com oldal a város történetéről?
"Időszámításunk előtt 1800 évvel egy Mezopotámiából érkező csoport Ábrahám vezetésével letelepedett a vidéken. 800 évvel később már királyságot is alapítottak, majd Dávid vezetésével elfoglalták Jeruzsálemet, amely az ország fővárosa lett. Krisztus előtt 950-ben felépítették az Első Templomot, amely a zsidók egyik legfontosabb helye lett. Az építés Salamonhoz, Dávid király fiához fűződik. Az országba betörő babilóniaiak lerombolták a templomot, de néhány évvel később újjáépítették. Az egyre jobban terjeszkedő Római Birodalom i.e. 63-ban elfoglalja Izraelt. Caligula császár leverte a négy évig tartó zsidó felkelést, de a harcok közepette a templomot újból lerombolták. Nem ez volt az egyetlen zsidó lázadás, mivel néhány évvel később újabb felkelés tört ki. Ezt is megállították a rómaiak, de közben egész Jeruzsálemet porig rombolták. A romokra új várost építettek és egy palesztin tartományt hoztak létre. Az új város neve Aelia Capitolina volt. Ezzel vette kezdetét a zsidó nép hanyatlása."
Most tekintsünk el attól, hogy ez az oldal egészen más mesét ír, mint a wikipedia lexikon. Ha a zsidók közel 1800 évig lakhattak a városban, akkor ennek milyen építészeti nyomai vannak? Semmi nincs. Egyedül a siratófal alsó kövei maradtak meg eredeti állapotban, de azokat is a rómaiak alatt építették. Nézzük meg, hogy mit hazudik erről a fenti oldal? "Siratófal ...Az Óváros területén található a Siratófal, amely napjainkban Jeruzsálem egyik szimbóluma lett. A fal a második szentély egy máig meglévő része, amely érintetlenül maradt a szentély lerombolásakor. A Siratófal hatalmas kőtömbökből épült, úgy helyeztek egymásra, hogy semmilyen kötőanyagot nem használtak. A kőtömbök között találhatunk akár 100 tonnás darabokat is." Nos a zsidók nemhogy 100 tonnás, de még 10 kilós köveket sem mozgattak, főleg nem építkezésre, amikor abban az időben még sátrakban laktak. Hogy az építészetnek mennyire nincs köze a zsidókhoz, az abból is látszik, hogy a későbbi századokban sem építettek semmit. Egyedül zsinagógákat építettek, de ezt is más népek mestereivel építtették meg. Kérdezzük: a Dohány utcai zsinagóga építésénél hány zsidó hordta a téglát és a maltert? Kép: siratófal

MÁRCIUS 27 - HÍRTÉVÉS MOCSOK

Kép: Csintalan
ZSÍROSHAJÚ
BOLSEVIK
A HÍRTÉVÉBEN

A HírTV az egyik legmocskosabb zsidótévé. Ma újból lebuktak. Azt közölték a mai hírekben, hogy a Magyarok Nyilai (nemlétező szervezet, a zsidó titkosszolgálatok talámánya) nevű szervezet egy e-mailt juttatott el hozzájuk, amelyben valami szegedi molotovkoktélos robbantást vállaltak magukra. A képmutató, hazug tévé, miközben sorozatban gyártja a különböző leleplező műsorait, saját gyalázatos munkájukról nem szólnak semmit. Nos, mi ezt a hiányt pótoljuk be. A Magyarok Nyilai nemlétező szervezet, ezt a Draskovics-Szilávássy-féle szövetkezet találta ki, hogy a magyarok ellen valami ürügyet találjanak. Ezt a célt szolgálta a Benkő nevű ügynökük szerepeltetése is, a közeli hetekben. A végén már annyira nevetségessé vált ez az ügynök, hogy hirtelen levették a műsorról. Még a vízcsapból is ez a hazudozó folyt, szinte minden tévén. Akik ismerték Budaházy nyilatkozatatit, nézeteit azok nagyon jól tudják, hogy Gyuri és követői a legjobban utálták ezt a szennyes tévét, amelyik olyan vérkommunistának ad különműsort évek óta, mint Csintalan Sándor (képen). Aki korábban MSZMP-s, aztán MSZP-s, most meg Hírtv-és lett. Most lebukott a tévé, mert Gyuriéknak eszébe sem jutott volna ezzel a szennyes tévével levelezni. Jellemző a tévé csalására, hogy ezt a hírben emlegetett levelet nem mutatták. Még a feladó címét sem közölték. Ez is azt bizonyítja, hogy a tévé együttműködik a titkosszolgálatokkal. Tegnap este ebben a tévében kapott főszerepet a Fidesz ősbolsevikja, Kövér László, aki állítólag az MSZMP-ben kezde működését, majd a Ménesi úti Soros György kiképzőközpontban folytatta. Ahol a fideszes banditákat fölkészítették. Ne felejtsük, ez még a pártállam utolsó évei voltak. Tegnap Kövér (képen a zsíroshajú) rossz magyarsággal eldadogta gyűlöletszövegét a Jobbik ellen. Lényegében ugyanazt mondta mint az MSZP. Itt is szóbahozta azt, hogy a Fidesz és az MSZP az demokratikus párt (értsd a zsidóknak megfelelő), míg a Jobbik az nem. A zsíroshajút két zsidó kérdezte, Rákay (balra), akinek mondatait nehéz követni, mert ő sem magyarul beszél. A másik kérdező Csermely Péter (jobbra), akinek hiába isszuk a szavait, még soha nem derült ki az, hogy ő tulajdonképpen milyen világnézetet is vall? És bárkit kérdez azzal mindig feltünően simulékony.


MÁRCIUS 27 - KIFELÉ A ZSIDÓKKAL A RÁDIÓBÓL


FIDESZ TÁMOGATTA
A CIONISTA RÁDIÓELNÖKÖT
Visszalép Such György (képen) a Magyar Rádió elnöke a további jelöltségről, miután nem érzi a politikai konszenzust kinevezése körül, mert a Fidesz nem támogatja. Döntése indokaként azt mondta, hogy a pártdelegáltakból álló kuratóriumi elnökségben nem volt konszenzus a jelöléséről, így a pályázat nélküli hosszabbítás lehetőségével nem kíván élni. A közrádió elnöke egy nappal a megválasztásáról döntő csütörtöki nagykuratóriumi ülés előtt, levélben tájékoztatta erről a kuratórium elnökét. Ebben az áll: kezdettől azt vallotta, hogy ezt a tisztséget „csak a mértékadó politikai erők támogatása mellett lehet és érdemes betölteni, mert csak ebben az esetben garantálható az intézmény tényleges függetlensége". „Az elmúlt hetek eseményei alapján számomra teljesen világossá vált, hogy a mandátumom pályázat nélküli meghosszabbítása kapcsán a jelenlegi, politikailag felfokozott kampányidőszakban a kritikus politikai támogatottság nem biztosítható". Such György a Nol.hu-nak azt nyilatkozta, a Fidesz már az elnökségi ülésen sem vett részt a szavazásban, nyilvánvalóvá téve, hogy a nagykuratóriumban sem fogja támogatni az elnökségét; márpedig "a mértékadó politikai erők konszenzusos támogatása a garanciája a Magyar Rádió, mint nemzeti intézmény tényleges függetlenségének, az pedig a megfelelő színvonalú szakmai munkának. Ennek hiányában úgy éreztem, nem érdemes betölteni ezt a pozíciót". Such kérdésünkre nem zárta ki, hogy el lehet érni - az egyébként a megválasztásakor meglévő - konszenzust, de erre a mostani felfokozott politikai hangulatban nem lát esélyt, ezért sem kívánt pályázat nélkül hosszabbítani (amire a törvény lehetőséget nyújt).
A POFÁTLANSÁG HATÁRA
A magyargyűlölő rádióelnök, az összes zsidó szerkesztőjével azt meri állítani, hogy a rádió „nemzeti intézmény”. A teljes magyar irodalmat és magyar művészetet száműzták a rádióból, közel húsz év alatt. Megszüntették az Édes Anyanyelvünk műsort, megszüntették a Ki nyer ma? ismeretterjesztő műsort. Mindent megszüntettek ami magyar jellegű volt. Kirugták idő előtt a rádió főbemondóját, aki az utolsó jól beszélő bemondó volt (dr. Bőzsöny Ferenc). Helyére zsidó ripacsokat és majmokat vettek föl, akik a héber kiejtést makogják reggeltől-estig és még éjszaka is. Továbbra is ott vannak a rádióban a volt kommunista ügynökök is, akik most a cionista érdekek szószólói. Lehetetlen még fölsorolni is a rádiós zsidók bűnözéseit. Csak egy példa. Húsz éve a palesztin hírekről nem palesztin tudósító számol be, hanem mindig a hamisító és torzító zsidók. Megszünették a három adó szignálját, mind a három adóból zsidó propagandaszócsövet csináltak. Ezt csak szintén a zsidó ORTT támogatásával követhették el, ahol szintén a bűnpártok emberei ülnek. Igen feltünő, hogy a Jobbiknak eddig még semmilyen véleménye nem volt a cionszócsőről, a szennyes MTV-ről és DUNA-TV-ről sem.
KIFELÉ A ZSIDÓKKAL A MAGYAR RÁDIÓBÓL!