2010. március 31., szerda

MÁRCIUS 31 - TRIANON-REVIZIÓT AKAR A JOBBIK


TRIANON REVIZIÓJÁT AKARJA A JOBBIK

ELŐSZÖR A HAZAI SAJTÓBAN
A KOMÁROMI JOBBIK RENDEZVÉNYRŐL
Most csak gyorsjelentést adunk a rendezvény végén, de később még visszatérünk a témára, mivel a hazai sajtó fontos dolgokat elhallgat, másrészt hamisítanak és torzítanak.

Kép: gyülekeznek a hídfőnél
MI TÖRTÉNT MA ESTE KOMÁROMBAN?
A Jobbik komáromi szervezete - amely rohamosan erősödik a vérkommunista vezetésű városban - ma este 6 órára rendezvényt hirdetett meg az Erzsébet-híd déli hídfőjéhez, a magyarellenes szlovák politika ellen. Ahol fő szónokoknak Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás lett meghirdetve. A város lakossága ezt csak szórólapokon tudhatta meg. Ennek ellenére legalább háromszázan megjelentek, sokan messzebbi tájakról is. A rendezvény jó félórát késett. Először Gaudi tartott egy elég hosszú előadást, aminek a lényege csak az volt, hogy a Szent Korona Tant vissza kell helyezni közjogi értelmébe, másfelől részletesen ismertette a Trianon-i gyalázat máig ható következményeit és azt hogy felül kell vizsgálni az 1947-es békediktátumot, az elszakított magyarság önrendelkezése miatt pedig népszavazást kéne tartani. Utána Morvai beszélt, már nem ennyire hosszan. Ő meg az EU gyalázatos birodalmi politikáját ecsetelte amivel szemben állnak a nemzetállamok érdekei. Az elhúzódó hosszú beszédek alatt a hideg egyre erősödött, de a tömeg kitartott. A végén Gaudi gitárkiséretével elénekelte az Ó Magyarország című népszerű dalt. Ekkor még világos volt, ekkor kellett volna a hídon gyorsan átmenni, de nem így történt és ez súlyos hiba volt a Jobbik részéről. Nem tudni, hogy ez szándékos terv volt (ezt gyanítjuk) vagy az események így hozták. Ugyanis a meghívóban az állt, hogy a gyűlés után átmennek a túloldali Szent István- szoborhoz koszorúzni, ahová a nyáron Sólyom nem óhajtott átmenni. Igen ám, de a rendezvényt a hazai és tót sajtó időben megtudta és ezeknek a tévései már előre ott voltak a hídnál. A Szlovák központi -TV mellett a szlovák Markiza és más tévék is ott voltak, valamint a Duna-TV és igen sok sajtófotós. A beszédek végén ezek megrohanták a két szónokot, ott a hídfőnél és ezek ott hosszasan nyilatkoztak, főleg a szlovák tévéknek. Ez nagy hiba volt, mert ezt nem itt kellett volna csinálni, hanem ott a Szent István szobor előtt és nem sötétben, hanem világos nappal. Ekkor már hétóra felé sötétedni kezdett és a tömeg fele hazament, mert Gaudi arra hívta fel a figyelmet, hogy rendezetten, méltósággal menjenek át a híd járdáján, nehogy okot adjanak a beavatkozásra. Gaudi a tót tévéseknek amolyan történelemórát adott. Közben teljesen besötétedett és a tömeg még jobban megcsappant és csak a sajtósok, rendezők és a pár érdeklődő maradt. A híd följárójánál ott a Szent Koronás magyar címer, ott is fényképezkedtek. Majd lassan elindultak a hídon és a híd közepén újra fényképezkedés kezdődött a sötétségben. Ez volt az a hely ameddig Sólyom, gatyájába toljva elmerészkedett. A tudósító ekkor előrement a hídon hogy megnézze milyen fejlemények vannak odaát? Nos, a híd túlsó oldalán van még a Kis-Duna híd amit most tataroznak, úgyhogy a gépkocsik csak az ottani szigeten, nagy kerülővel tudnak átmenni a városba. A Szent István szobornál háromnegyed nyolckor már ott állt hat rendőrautó és egy civil rendőrautó is távolabb. Magyarul, a tótok előre készültek a "fogadásra". A magyar oldalon egy szem rendőr sem volt, mert kampányrendezvénynél nem mennek ki. A tót rendőröknél hallható volt az izgatott telefonálások a főnökeikkel. Az utcán alig lézengett egy-két alak a sötétben, de azt lehetett látni, hogy a tótok helyi emberei ott figyeltek már a környéken, hátha lesz "valami". Nyolc óra előtt pár percel átért a magyar csapat a hídon, de akkor már zászlók nélkül. A szobor előtt a fotósok gyűrűjében megint nyilatkozgattak a sajtónak. Megtörtént a koszorúzás és a Himnusz eléneklése, itt is. Ekkor tót civil rendőrökből álló kisebb csapat odament a szobor közelébe a tömeghez és ott valamit akartak csinálni, de ezt messzebbről nem lehetett látni, mi volt a vége. A tömeg végül két részre oszlott. Egyik része hazament, szétoszlott, a másik része Morvaival és Gaudival átmentek az Európa-udvarba megnézni azt. Meg kell majd nézni, hogy a hazai és a tót sajtó hogyan fogja előadni ezt az eseményt....
AHOGY AZ MTI JELENTETTE AZ ESEMÉNYT
(kékkel beszúrva a megjegyzésünk)

Szent István szobránál járt Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás

Az immár hagyományos „Jobbik-terepen“, az Erzsébet-híd dél-komáromi hídfőjénél tartott lakossági fórumot Gaudi-Nagy Tamás, a párt igazságügyi miniszterjelöltje és Morvai Krisztina EP-képviselő. A két politikus beszédében kijelentette, hogy a Jobbik hatalomra kerülése esetén kiállnak a nemzeti önrendelkezés jogáért, s a magyarság szabad anyanyelv használatáért. Gaudi-Nagy Tamás szerint biztosítani kell a magyarok önrendelkezését a határon túli területeken. Hozzátette, Dél-Tirolban és Finnországban példaértékű a kisebbségek helyzete. Morvai Krisztina EP-képviselő az EU-ra mint birodalomépítő hatalomra utalt, mely megvonja a nemzetektől az önrendelkezés jogát. Kijelentette, Magyarországnak szakítania kell az eddigi külpolitikai irányvonallal, és „felemelt fejjel“ kell kiállnia akaratáért. A lakossági fórum végén Gaudi-Nagy előadta az Ó, Magyarország című dalt, melyhez gitározott is. Gaudi-Nagy később az újságíróknak nyilatkozva elmondta, a békerendszer revíziójáról beszélt. A nyelvtörvény kapcsán kijelentette, senki nem vitatja el a szlovákoktól, hogy megvédjék saját nyelvüket, ám ezzel nem szoríthatják háttérbe és nem különböztethetik meg hátrányosan az országban élő kisebbség nyelvét. A két politikus mintegy 40-80 (inkább 80 és ezek negyede sajtó volt) szimpatizáns kíséretében a rendezvény után gyalog átsétált Észak-Komáromba az Erzsébet hídon és egy virágcsokrot helyeztek el Szent István szobránál. A jobbikosok akadálytalanul jutottak át a hídon. Gaudi-Nagy Tamást egy szlovák egyenruhás rendőr kérdezte meg jövetelének céljáról. Gaudi elmondta, hogy az eseményt a szlovák hatóságoknak előre nem jelentették be, és csupán egy virágcsokrot szeretnének elhelyezni a szobor talapzatán, mert tudomásuk szerint a koszorúra előzetes engedélyt kell kérni. A csokor elhelyezése után az egybegyűltek a szobornál elénekelték a Himnuszt, majd sétára indultak a belvárosban. (MTI)