2010. március 28., vasárnap

MÁRCIUS 28 – ÓSZÖVETSÉGI HALANDZSA

DÁVID
A RABLÓVEZÉR HARAMIA
A zsidóság három kulcsfigurája Ábrahám, Mózes és Dávid király. A történelmi kutatások és az archeológia nem ismeri sem Ábrahámot sem pedig Mózest. Mózes létezését Kr.e.1300 körülire állítják az ószövetségi halandzsa szerint, de a korabeli próféták kb. 500 évig egyetlen szót sem ejtettek Mózesről. Az ásatásoknál egy hajszálnyi emlék sem került elõ. Mózes öt könyvét Kr.e. 200-400 évvel írkálták össze a farizeusok. Ezt a tényt alátámasztják még izraeli tudományos körök is. Az Egyiptomból való kivonulás egy mese, esetleg egy felfújt történet. Az egyik fáraó feljegyzéseiben található, hogy egy kis törzs bebocsájtást kért az aszály elõl és vályogvetésre használták õket, de miután nemi betegséget és egyébb nyavaját hoztak magukkal, rövidesen kiutasították õket. Ebbõl a szégyenteljes történelembõl megalkották a zsidók a saját kivonulásukat (Exodus) Dávid király vagy inkább rabló vezér feltünt a 900-as években. Az õ idejében a mai Jeruzsálem helyén állt egy kis erődítmény Jebus. Dávid csapata beszívárgott a városba a keskeny vízcsapások mentén és elfoglalta azt. Ezután kezdték nevezni a helyet Jeruzsálemnek. A későbbiekben bõvítették a várost a főniciai építőmesterek vezetésével, mert az izraeliták semmihez sem értettek, a rabláson kívül. Az akkori filiszteusok a mai palesztínok elõdei látták el Juda törzsét ekevassal és szerszámokkal. Erre van utalás még az ószövetségi firkálmányokban is. Tehát Dávid király és rablóvezér népe kullancsként élősködött, hol a földmívelõ kánaáni népen, hol pedig a filiszteusokon. A helyzet mára annyit változott, hogy a kullancsszakmát alkalmazzák most már az egész világra. (1hozzászólás)
DÁVID SÍRJA?
A Sion hegye Dávid király óta Izrael szellemi-lelki központja.A Siratófal után Dávid király sírja a legszentebb zsidó kegyhely Izraelben.Egy alacsony kápolnában, Coenaculum temlplomában van Dávid király sírja. A síremlék kőből van, egy hímzett takaró fedi. A nők és férfiak térelválasztó fallal elkülönítve látogathatják. Dávid király sírja felett található az Étkezőterem, azaz az Utolsó Vacsora terme. Ez az a hely, ahol Jézus tanítványaival elfogyasztotta az Utolsó Vacsorát. (izraeliutak,részlet) Kép: a kendővel letakart Dávid-sír
Kár, hogy a "szentélyben" nem helyeztek el egy feliratot, hogy milyen tudományos testület nevezte el ezt a kőfalat "Dávid sírjának"?