2010. március 28., vasárnap

MÁRCIUS 28 - MEGGYALÁZTÁK JÉZUS ÜNNEPÉT

VIRÁGVASÁRNAPI GYALÁZAT
Úgy látszik a zsidók nem férnek a bőrükbe és ott gyalázkodnak, ahol tudnak. Hogy ezt most a Duna-TV-ben tették meg, ebben semmi különös nincs, mert ez a sokadik cionista adó. Ma a Törzsasztal című műsorban a következők hangzottak el a négy Lucifer szájából. Kép: Vizi, Schweitzer, Erdő
A főszerepet az elaggot Schweitzer József főrabbi vitte, a "Húsvét" alcímű műsorban. A volt MTA elnök, Vizi E. Szilveszter nem merte megszakítani a vén hazudozót, aki mindig újabb szövegekkel toldotta meg zavaros beszédét, főként héber szavakkal. A fölütést Erdő rabbi azzal kezdte, hogy az ószövetségi József volt Jézus "előképe". Ezt követően az agg rabbi kisebbfajta héber tanórát tartott összezagyválva mindent. Mózes és az ószövetségi figurák közé belezagyválta az Egyiptom-i kivonulás zavaros történetét is. Azon sem csodálkoztunk, hogy Szabó István református püspök is csak Mózesnél és az Ószövetségbnél ragadt le. Erdő rabbi kihangsúlyozta, hogy Jézust csak a zsidókból lehet "levezetni". Közben Vizi elvtárs eldicsekedett azzal, hogy az MTA-nak van a világon a legnagyobb zsidó jogtörténeti könyvgyűjteménye. Szabó püspök arra figyelmeztetett, hogy az Ószövetséget már többször próbálták az Újszövetségból kitenni, de ez sosem sikerült. Majd áttért a zsidó bűnbak téma részletezésére. A zsidók egy kecskét (ezt mondta, ne nevessen senki) neveztek ki bűnbaknak és később Jézus ezt a bűnbak szerepet vette át, amikor a nép bűneit magára vette. Ezt Erdő rabbi még azzal toldotta meg, hogy Jézus utolsó vacsorája az valójában egy "széder" vacsora volt pászkával (!!!!!!), a zsidó szokások szerint. Itt kellett volna a farizeus műsorvezetőnek közbeszólnia, ha Jézus 100 %-ig a zsidó vallást és szokásokat követte, akkor a zsidók miért ölték meg? Szabó püspök tovább folytatta hajmeresztő meséit amikor elővette a "Szövetség Láda" (frígyláda, amiben a Tórát őrizték) történetét, ami szerinte a "szabadságot" jelképezi. A református püspök azzal a meglepő dologgal is előjött, hogy a keresztények számára a Húsvét nem a "feltámadás" ünnepét jelenti, hanem a szabadságot és a bűnök átvállalását. Arra a Törpe Luciferek gondosan ügyeltek, hogy Jézus nevét lehetőleg ne mondják ki és a drága műsoridőt az ószövetségi mesékkel töltsék ki. A műsor végén Vizi elvtárs közbeszólt, hogy "Jézus feltámadt". Mi ennek az igazi üzenete ? - tette föl a kérdést Vizi. Erdő rabbi sietett gyorsan ezt megválaszolni, miszerint "ebből erőt lehet meríteni". Mi meg az ilyen piszkos szövegekből merítünk erőt, amikor a Lucifereket korbáccsal kell majd kikergetni.