2010. szeptember 30., csütörtök

SZEPTEMBER 30 – TÖRTÉNÉSZKEDNEK A SUSZTEREK

A HÜLYÉK PÓDIUMOT KAPTAK    

Azt már megszokhattuk, hogy a neten mindenféle félnótások és analfabéták „tudományos” értekezéseket tartanak. Igaz, hogy ezeknek a magyar helyesírás is nagy nehézséget okoz. Ezeknek igen hiányos a valós tudásuk, de annál nagyobb a magabiztosságuk. Igaz, hogy a tárgyalt témájukból igen keveset vagy inkább semmit sem olvastak, de a véleményük a megfellebbezhetetlen. Érdekes módon ezek az okosok a fizikai témáknál vagy más természettudományos témáknál nem szoktak igét hirdeti, annál jobban szeretnek a történelemi kérdéseknél kinyilatkoztatni. Még ezzel sem lenne baj, hiszen mindenkinek lehet egyéni véleménye a magyar történelemről, de az már elég nagy baj, ha ehhez a magabiztossághoz nincs meg a kellő olvasottság és tárgyi tudás, a széles látókör és hasonlók. Általában ezek a botcsinálta történészek nem folyamatában nézik a magyar történelmet, nem akarnak tudomást venni a összefüggésekről sem, hanem a kabátot varrják a gombhoz. Vagyis kitalálnak egy adott eseményről valami teljesen elhibázott, hajmeresztő elképzelést és azt úgy adják elő, mintha így történt volna a magyar történelem. Pedig a kiindulási pontjuk eleve hibás. Nézzük meg a legújabb agyrémet amit szintén a világhálón olvastunk. Azzal kezdik az áltudósok mondókájukat, hogy „ne magyarkodjunk”. Ne emlegessük a 65 éve betiltott és üldözött nemzeti jelképeinket, ezeket ne viseljük, ne mutogassuk, mert ezzel megsértjük a drága jó és kedves szomszédainkat, akik voltak szívesek századokon keresztül gyilkolni a magyarokat és Trianonban ajándékba kapták a szétdarabolt Magyarország kétharmadát. Tehát ezek is azt mondják, amit a zsidók és kommunisták, hogy ne beszéljünk Trianonról, ne beszéljünk nemzeti sérelmeinkről, ne tanítsuk valós történelmünket, amit a 65 éves marxista hazugságok után az iskolákban még mindig nem tettek meg, mert mindez – őszerintük - „nem vezet sehová” - állítják a szuszterek. De ezzel még nem érik be, ők tovább is mennek. Mivel az elmúlt ezer évünket nem folyamatában és összefüggéseiben látják, ezért azt a hazugságot hozzák elő, hogy 500 év óta nincs független Magyarország. Ami nem igaz. Azt már nem mondják ki, hogy miért is volt elnyomott és gyarmati sorban Magyarország 500 évig? Mert akkor a tényeket kéne fölsorolni. A szuszterek ehelyett nagyvonalúak, ők a részletekkel nem foglalkoznak, ők csak kinyilatkoztatnak. Ha megnézzük Szent István óta eltelt közel 500 évet Mátyás királyig, akkor az sem egy diadalmenet volt, hanem folyamatos és állandó szabadságharc, közben a tatárjárás is nagy érvágás volt számunkra. De ugyanez volt érvényes a második, következő 500 évre is. A suszterek persze ezt nem ismerik el és ők ezzel sem foglalkoznak. Olyan egyáltalán nem mellékes kérdések mellett is elmennek szó nélkül, hogy Mohácsnál egy meggyengült, szétzilált ország ütközött meg az ötszörös- tízszeres túlerővel. Ezek a nagy okosok hallgatnak arról, hogy akkor a török nyomulását Európában csak egydül a magyarok tudták megállítani, még ilyen gyenge állapotban is. A többi déli országot mind megszállva, kirabolva tartották a törökök az 1800-as évek közepéig. Ha a magyarok nem állítják meg a törököt, akkor azok a nyugatot is feldúlták volna, s lényegében a Habsburgokat is megvédtük, akik nem voltak hajlandók semmit sem segíteni nekünk, a török elleni küzdelemben. Közben a Habsburgok a nyakunkra ültek, de a magyar szabadságharc folyamatos volt mindig. Rákóczi zászlaja alá nem azért gyülekeztek százezrek (beleértve a tótok, ruszinok jó részét is), mert ő olyan szépen beszélt a Habsburg elnyomásról, hanem a magyarokat annyira megnyúzták, hogy ezt mindenki a bőrén érezte és azonnal csatlakoztak Rákóczi magyar seregéhez. Ne is folytassuk tovább, mert a hülyéket semmiről sem lehet meggyőzni. Ha nem lett volna az elmúlt ezer évben ennyi szabadságharcunk (még felsorolni is hosszú lenne), akkor ma nem lennének magyarok és Magyarország sem lenne. De, hála Istennek voltunk, vagyunk és leszünk. A jó négyszáz éves Habsburg elnyomás alatt születtek nagy eredmények. Ha a reformországgyűléseken a magyarok nem csináltak volna semmit, akkor valóban eltünt volna Magyarország és ma csak egy osztrák tartomány lennénk. De nem így történt. Ehelyett a magyar királyság, mégha Habsburg uralkodók alatt is voltunk, de működött és a korábbi értékeket átörökítették magyarságnak. Akik ezt tagadják vagy lekicsinylik, azok hazudnak. A Kiegyezés (1867), már milliószor megírtuk nem kivánságlista volt a magyarok részéről, hanem szükségszerű megoldás. Kényszer. Kikerülhetetlen kényszer volt. Akárcsak a 33 éves Kádár-rendszer. A kiegyezés szó akkor azt jelentette, hogy az osztrákok RÁKÉNYSZERÜLTEK a magyarokkal kiegyezni és egy sor döntő jelentőségű engedményt tenni, aminek kövekeztében Magyarország rohamosan fejlődött. Ugyanakkor a magyarok is RÁKÉNYSZERÜLTEK a kiegyezésre, hiszen a szabadságharcban kivérzett ország nem tehetett mást. A hadügy, a pénzügy és külügy volt csak közös kormányzás alatt, de minden másban független királyság voltunk és ez megindított egy nagy fejlődést. Az a független magyar ipar amiről annak idején Kossuth és Széchenyi írt és ábrándozott, akkor megvalósult. A két világháború között pedig a magyar iparnak olyan vívmányai voltak, amit ma sem tudunk felmutatni és utolérni. Pedig akkor közvetlenül Trianon után voltunk és a Nyugat akkor sem segített bennünket semmiben. Ami pedig a nemzetiségi politkát illeti 1848-ban és a Kiegyzés után, azt jobb ha nem emlegetik a mostani rablóországok, mert Magyarország olyasmiket adott nekik, amit ők soha nem adtak meg a magyaroknak, amikor ők a nagyhatalmaktól ajándékba saját országot kaptak. A magyarok ezért a földért mindig vérrel megküzdöttek, de a környező rablóállamoknak az ölükbe hullott minden. Ezeknek az ostoba szusztereknek üzenjük. A Szent István-i magyar királyság nem egy volt a sok közül Európában, hanem az elsők között voltunk és Európa egyik legrégebbi állama voltunk ezer éven át. Nézzük meg mióta vannak a környező államok? Ausztria (1918), Csehország (1918), Szlovákia (1993), Románia (1862), Jugoszlávia (1918). És akkor ezek után a suszterek előjönnek azzal, hogy még mi „békéljünk meg” a környező rablóállamokkal. Miközben Magyarország kezét, lábát levágták és még mi béküljünk meg és ne hozzuk szóba a nemzetgyilkosságot. Meg lehet nézni a mostani rablóállamokat! Nem volt elég az, hogy az I. világháború után magyar területeket kaptak ajándékba. Nem volt elég az, hogy a II. világháború után újra magyar területeket kaptak ajándékba. Hanem az eltelt 65 évben is a módszeres magyarüldözést csinálták. Most azokat az „apróságokat” ne is említsük, hogy közben háborús jóvátételeket fizettünk olyan mű-államoknak is, akik szintén Hilter-szövetségesei, csatlósai voltak. Amikor a magyar múltat emlegetjük, akkor azt nem visszasírjuk, hanem tanulságul és példának hozzuk fel, mert a múlt helyes ismerete nélkül, nem lehet jővőt építeni. A suszterek pedig maradjanak a kaptafánál és ne üssék bele az orrukat történelmi kérdésekbe.

2010. szeptember 29., szerda

SZEPTEMBER 29 - A TERRORÁLLAM VALÓSÁGA MAGYAROK ELLEN


SZEPTEMBER 29 – KÖVETELJÜK AZ ÉLŐ ADÁST AZ MTV-BŐL

2006-OS BIZOTTSÁG
KIHALLGATÁSA NEMZETI ÜGY
Vona Gábor: Teljes vagyonelkobzás - Május óta van szerencsénk az Önök támogatásával testközelből látni, hogyan is működik a magyar Országgyűlés. Nem voltak naiv elképzeléseink, de az ott tapasztalt valóság, még a vártnál is szörnyűbb képet fest. Börtönbe a felelősökkel! A május óta folyamatosan ülésező, 2006-os jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság meghallgatásai nyomán egyértelműen megalapozott Gyurcsány Ferenc politikai és jogi felelőssége mellett, többek között Szabadfi Árpád országos rendőrfőkapitány-helyettes, Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitány és Dr. Lapid Lajos budapesti rendőrfőkapitány-helyettes büntetőjogi felelősségre vonása is.(barikad, részlet és képrészlet)
MEDDIG VÁRJUNK AZ ÉLŐ KÖZVETÍTÉSRE?
Ma reggel cionrádió (Emereggggyyyyy) azon filozófálgatott, hogy a Svéd Demokratáknak (SD) hatása lesz a környező skandináv országok politikai helyzetére is, legközelebb a finn választások miatt aggódtak előre, mert ott is nagyon utálják az idegen bűnözőket. Úgy látszik az EU-komisszárok egyelőre meghátrálnak a franciák előtt. Mi van ennek a hátterében? Az, hogy a franciák mellett a németeket is meg kéne rendszabályozni (meg az olaszokat is), de ez így együtt már nem megy, hiszen az EU három motorországáról van szó.
SZABAD MAGYAR
ZSIDÓMENTES
RÁDIÓT ÉS TÉVÉT KÖVETELÜNK!

SZEPTEMBER 29 - JUDATÉVÉ MÉG BE IS VALLJA

A DUNA-TV-JUDATÉVÉRŐL VAN SZÓ

Nagy hangon még reklámozták is azt, hogy az irodalmi műsoraikaba mi kerülhet be, azt kizárólag  a Rotary szervezet alapítványa dönti el. Magyarul, titkos zsidó szekta dönt egyes műsorokról. A közismerten titkos zsidó szervezetet a világ legnagyobb "jótékonysági" alapítványának reklámozták. Most csak annyit jelzünk meg, hogy akik ennél a szennyes és gennyes tévénél dolgoznak, jól megfizetve, azok a magyarok ellenségei! Kép: a Rotary jelvénye

SZEPTEMBER 28 - ÉLŐ KÖZVETÍTÉST A 2006-OS BIZOTTSÁGBÓL

Kép: állami ávós terroristák

SZEPTEMBER 28 - ÉLŐ KÖZVETÍTÉST KÖVETELÜNK

KIFELÉ A ZSIDÓBŰNÖZŐKKEL
A RÁDIÓKBÓL, TÉVÉKBŐL 

Azért nem kicsi abszurditás van abban, hogy négy év után ismét eljutottunk oda, hogy a „magyar” közszolgálati televízióban megint az a Kert Attila akarja megmondani, hogy hol húzódik a szólás- és véleményszabadság határa, aki az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülését követő spontán demonstráció alkalmával megtagadta a tiltakozók petíciójának beolvasását, ezzel mintegy kiprovokálva a tévéostromot. Gondolom, most sokakban felmerül a kérdés: Ez az ember még azóta is pozícióban van? Igen, azóta is. És nem csak pozícióban van, hanem ugyanúgy folytatja azt a pofátlan és gátlástalan tevékenységet, ami miatt már réges-régen el kellett volna tiltani az összes közmédiumnak még csak a környékéről is. Azonban a nagy narancsos forradalom véletlenül, vagy szándékosan, de elfelejtkezett róla, így Kert továbbra is az egyik legfőbb vezetője a csak nevében közszolgálati tévének. (radicalpuzzle, részlet) Kép: Kert
A MAGYAR VÉLEMÉNYEKET ELŐSZÖR
A TÉVÉKBEN KELL MEGMONDANI
ÉS UTÁNA AZ UTCÁN
KIFELÉ A ZSIDÓ SZELLEMI TERRORISTÁKKAL
A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSBÓL!

SZEPTEMBER 29 – TITKOS ÜZLETELŐ LOVAGOKAT LELEPLEZTEK LE

MSZP-s politikusok
álmáltai lovagrendben

Sirök, dámák exkluzív társaságában kellene emlegetni jó néhány MSZP-s politikust – már ha a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége valóságos lovagok gyűjtőhelye volna. A katolikus egyház kétli ezt, és tavalyi évkönyvében a Nemzetbiztonsági Hivatal is felfigyelt erre a szervezetre. Az „alternatív” lovagrend magyar perjelségének vezetője Popper György, aki a Kádár-rezsimben Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének protokollfőnöke volt. Az őrző-védő cégek vezetőivel „megtűzdelt” lovagrend egyik leágazásában találjuk többek között Élő Norbert kőbánya-kispesti szocialista polgármesterjelöltet.(MN)

AZ ÁLMÁLTAI SZERVEZET HONLAPJA


Ez az üzletelő titkos szervezet vette azonnal pártfogásába a zsidó számítógépes professzort is  (képen a boliviai tévéből), akit Boliviában 2009 április közepe óta fogva tartanak, terrorizmus vádjával. A MN cikke elhallgat egy igen fontos tényt is, miszerint ez az álmáltai szervezet ebben a terrorista ügyben a magyar külügyminisztériummal is együttműködött. Csak az akkori híreket kell elővenni. Kép: a lovagrend vezetője
Érdemes elolvasni, hogy a másik szervezetük mit igér, hogy soha nem teszik meg....


SZEPTEMBER 29 – IRÁNI ELNÖK LIBANONBA UTAZIK

AHMADINEZSÁD
MEGKÖVEZI IZRAELT   
Az iráni államfő október 13-án érkezik Libanonba, ahol a közel-keleti állam legfőbb vezetőivel találkozik majd, valamint külön ellátogat az ország déli részére, a 2006-os - Izrael és a síita Hezbollah között kitört - háború helyszíneire is. A napilap értesülése szerint Ahmadinezsád a dél-libanoni Kfarkilában lévő, iráni pénzből épült "Fátima nagykapuja" nevű kertben - a zsidó állam iránti gyűlöletét szimbolizálva - egy követ hajít majd el "az elfoglalt Palesztina" irányába, és ezzel egyúttal azt az iráni retorikát is megerősíti, mely szerint Izraelt le kell törölni a térképről. A zsidó állammal határos településen sokan fordulnak meg azért, hogy megkövezzék Izraelt, amely a közelben egy falat is felhúzott a rituálé végrehajtásának megnehezítésére. Az iráni elnök egyébként Izrael-ellenes retorikájáról ismert. Ahmadinezsád rendszeresen arról beszél, hogy Izrael és az Egyesült Államok el fog tűnni a térképekről. Izraelt „piszkos mikrobának” és „bűzös tetemnek” minősítette, és megkérdőjelezte a holokauszt áldozatainak számát, sőt magát a holokausztot is. Az el-Kudsz arról is beszámolt, hogy Ahmadinezsád libanoni tartózkodása alatt találkozik többek között a síita Hezbollah vezetőjével, Hasszán Naszrallahhal is, aki csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt. (MTI, részlet)

OBAMA ÖRJÖNGÖTT
Rossz napok közelednek Obamára. Egyből elkezdett örjöngeni az iráni elnök ENSZ-beli beszédére, amelyben a világ füle hallatára kimondta azt amit eddig is tudott mindenki, hogy a 2001-es WTC merényletet nem a muszlimok csinálták, hanem az amerikai cionista vezetés. Miért örjöngött Obama és miért hisztériázott? Azért, mert ez a leleplezés egy 9 éves cionista hazugságot döntött meg, úgy, hogy ezután az amerikaiak ebben a témában már tehetetlenek lesznek. A vicc az az egészben az, hogy az iráni elnök ezt a világjelentőségű leleplezést éppen abban a városban mondta ki, ahol a merénylet történt és ott legalább 20 millióan hallották a tévékben. Novemberben érdekes új fejlemények lesznek az amerikai vezetésben és az is lehet, hogy Obama kénytelen lesz az afgánoktól való kivonulást is bejelenteni. Persze a cionista hazugságok ezerrel mennek most is. Most minden csatornán azt a hazugságot terjesztik, hogy mit akar Irán? - amikor egy számítógépes vírus is tönkre vágta a rendszerüket....Ami persze nem igaz, de jól hangzik.

SZEPTEMBER 29 - HÁBORÚS BŰNÖS AMERIKAIAK

A SZADISTA,
TRÓFEAGYŰJTŐ
 KATONÁKRÓL NÁLUNK
 IS BESZÁMOLTAK
Azt állítják, hogy a képen látható őrmester Jeremy N. Morlock, 22 éves, valamint másik három társa, akiknek a parancsnoka Calvin R. Gibbs őrmester volt, afgán civileket öltek meg szórakozásból, mintegy sportot űzve ebből és az összegyűjtött testrészeket, a trófeákat eltetták maguknak. 2001 óta ezek a legkegyetlenebb cselekmények. Washingtonban Morlock őrmester bevallotta tetteit, amit Kandahár tartományban követtek el január és május között, erről a Washington Post számolt be. Morlock rá akarta kenni a gyilkosságokat Gibbs parancsnokára, azt állítva, hogy az ő ötlete volt és az ő ötlete volt, hogy ezeket az ártatlan afgánok "sportból " öljék meg. Morlock idézett egy sajtóközleményt amelyben Gibbsről kijelentették, hogy "Gibbsben tiszta gyűlölet volt minden afgánnal szemben és őket folyatosan vadaknak említette. " (presstv alapján és képek) Kép: Az alábbi újabb afgán háború tényfeltáró könyvet is betiltotta a Pentagon. Bezúzták.
Aki ismeri a katonai szabályzatokat, amelyek a világon mindenütt ugyanazok az jól tudja, hogy a katona önmagától – főleg háborúban – semmit sem cselekedhet, minden parancsra kell tenni neki. Van egy olyan érzésünk, hogy ez a gyilkoló és testrészeket gyűjtő csapat sem magától tehette ezt hónapokon keresztül. Az ügy azt példázza, hogy kiskatonákon akarják elverni a háborús bűnösség kérdését és nem az amerikai politikai vezetésen. Hiszen a politikai vezetés ad ki minden parancsot. Az iraki és más kínzásokat, civilek gyilkolását is a legfelsőbb parancsokra tették.
MA VAN A MAGYAR HONVÉDSÉG NAPJA
Régebben ezt a fegyveres erők napjának nevezték, a kommunista időkben. Az 1848-as pákozdi győzelem emlékre tartják ezt az emléknapot, de ma nagy a csönd, hiszen honvédség sincs már. Úgy tünik a HM vezetés teljesen az amerikai helyzethez igazodik, onnan várják a csodát az afgán háborúval kapcsolatban és emiatt nem merik megtenni a lépést, hogy kivonuljanak a magyar zsoldosok. Miközben ezt más NATO országok megtették már.

2010. szeptember 28., kedd

SZEPTEMBER 28 - HITLER A KERESZTÉNY, PÁPA A ZSIDÓBÉRENC

BESZÉDES KÉPEK 
Adolf Hitler, vezér és kancellár egy hősi katolikus emlékműnél imádkozik, középen. Másik képen a jelenlegi pápa, amikor még Joseph Ratzinger volt a neve 1940-ben, 13 évesen a Hitler Jugend tagja volt, mert  akkor ez  kötelező volt. Tehát a zsidók mai vádaskodásai ellene ebben a témában, egy nagy aljasság.


SZEPTEMBER 28 - FIDESZ BUDAPESTI PROGRAMJA

SZEPTEMBER 28 - SZEMKILÖVŐ ÁVÓSOK

Kérjük minél több oldalra, címre terjeszteni
a magyarok szemét kilövő ávósok képét!


A tévékbe eddig rövidített változatban, kozmetikázott, sokszor az ott elhangzottakról egészen más tartalmú beszámolókat közölnek, hogy tompítsák a magyarok elleni vérengzés valódi súlyát és tényeit.

ÉLŐ TV-KÖZVETÍTÉST KÖVETELÜNK!

SZEPTEMBER 28 - KÖVETELJÜK AZ ÉLŐ KÖZVETÍTÉST!

ÉLŐ TÉVÉS KÖZVETÍTÉST KÖVETELÜNK
A 2006-OS ÁLLAMI TERRORISTÁK
PARLAMENTI KIHALLGATÁSÁRÓL!

SZEPTEMBER 28 – GYILKOS KOMMUNISTÁKAT TÁMOGAT SCHMITT PÁL

CEAUSESCUTOM LANTOSSCHMITT PÁL 
ÍGY NÉZ KI A CION-KOMMUNISTA HÁROMSZÖG
Tiltakozik a Jobbik, amiért a kormány Tom Lantos Intézet néven központot hozna létre Budapesten az emberi és különösen a kisebbségi jogok érvényesülésének előmozdítása érdekében. A párt véleménye szerint a politikus "magyargyűlölő" volt. Schmitt Pál államfő pénteken jelentette be, hogy Budapesten megalapítják a Tom Lantos Intézetet, egy olyan nemzetközi központot, amelynek célja a többi között a tolerancia értékrendjének terjesztése lesz. Erre reagálva Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető-helyettese emlékeztetett arra, hogy az ötlet eredetileg Gyurcsány Ferencé: az akkori miniszterelnök a magyar származású amerikai politikus 2008. februári halála után jelentette be, hogy a magyar állam Tom Lantos szellemi hagyatéka előtt egy a nevét viselő tudományos intézet létrehozásával kíván tisztelegni. Gyöngyösi Márton a kormány mostani döntését kommentálva "hungarofóbnak" és Nicolae Ceausescu egyik legjobb barátjának nevezte a korábbi demokratapárti politikust, hozzátéve, hogy a nemzeti érzelmű, jobboldali emberek biztosan nem támogatják a kezdeményezést. Úgy fogalmazott: Schmitt Pál bejelentése "egész egyszerűen mély undort kelt a magyar társadalomban". Hozzátette: a Jobbiknak nemcsak az elnevezést, hanem az intézet megalapítását is kifogásolja, mondván a kisebbségkutatás és a tolerancia terjesztése nem tartozik Magyarország sürgető teendői közé. (MTI, részlet)
A zsidók a neten minden olyan képet eltüntettek, ami Tom Lantos „Csau” találkozóval kapcsolatos, pedig többször is járt Romániában... Kép: balra kalapban 2007 februárjában Tom Lantos orosz zsidókkal  Moszkvában, Lantos Medgyessyvel, Orbánnal

SZEPTEMBER 28 – BESZÉDES KÉPEK

ÉSZAK-KOREA  

Most ül össze ott a kommunista gyűlés, ahol állítólag az új vezért fogják megválasztani. Ugyanis a régóta igen beteg Kim Dzsong Il (68 éves) már nem képes teljesen ellátni vezéri feladatát. Több hónappal ezelőtt elvitte ezt az utódnak kiszemelt fiát (képen) Pekingbe és az ottani kommunista vezérek is áldásukat adták a fiúra. A vezérnek három fia van, de a másik kettő élete olyan züllött volt, hogy azok nem jöhettek szóba. A képen látható fiú Svájcban is végzett egyetemet és hazájában katonai főiskolát. Észak-Korában csak katonai vezető lehet államelnök. Kérdés, hogy az új fiatal figura önállóan csekeszik-e majd, vagy a katonai vezetés diktál neki mindent. Ez utóbbi a valószínű. Ez az utód Kim Dzsong Un 27 vagy 28 éves, még a korát sem tudni pontosan és normális képek sem jelennek meg róla.


NINCS KEDVÜK HÁBORÚZNI A KATONÁKNAK
Obama vezérei között, akiknek semmi kedvük a további afganisztáni háborúhoz. Az amerikai oldal azt adta a kép címének, hogy „sok bába közt elveszik a gyermek”. Obamától balra az alelnök, középen a vezérkari főnök, fekete egyenruhában.

SZEPTEMBER 28 – ZSIDÓMULTI POFÁTLANSÁGA

A mellékelt képen egy zsidómulti cég cipője látható, amit potom 37 ezerért akarnak eladni a magyaroknak. Ez az ár a jelenlegi minimálbér közel fele és több mint egy rokkantnyugdíj havi összege. De ez még hagyján. Hatalmas mennyiségű színes reklámanyagokat dobálnak ki kórházakba, rendelő intézetekbe, megtévesztő hazug reklámszöveggel, de a cipők árát nem tüntetik föl. Ezt csak a honlapjukról lehet meglátni, már akinek van számítógépe. Géppel a magyar családok talán negyede rendelkezik.

SZEPTEMBER 28 – ELHALLGATOTT NÉMET HÍR

NÉMETORSZÁG NÖVELI                  
ÜZLETI KAPCSOLATAIT IRÁNNAL
A NÉMETEK KIBÚJTAK A CIONISTA
 AMERIKA ZSAROLÁSA ALÓLNagyvállalatok és közepes méretű vállalkozások növelik üzleti kapcsolataikat Iránnal – ezt írta Michael Tockuss a Der Tagesspiegel című lapban, pénteken . A pénzügyi jelentések azt sugallják, hogy több nagyvállalat Iránnal üzletel az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az egyoldalú Irán ellenes szankciók ellenére és ez a kereskedelem továbbra is növekszik. Német vállalatok 1850000000 euró összegben adtak el árút Iránnak. Ez 2010 első hat hónapjában 14 százalékkal több volt, mint az előző év azonos időszakában- teszi hozzá a berlini székhelyű újság. Korábban a Handelsblatt azt mondta, hogy a német vállalatokat "hatalmas zsarolással" arra akarták rávenni, hogy vessenek véget az iráni üzleti kapcsolatoknak. Az újság szerint a Thyssen-Krupp, a Siemens, a Daimler és egyéb üzleti óriásokat hatalmas nyomás alatt tartotta Washington. A zsaroló taktikájuk egyszerű volt: bármely olyan társaság, amely Iránnal üzletet folytat, annak az amerikai megrendelései és termékei komoly veszélybe kerülhetnek. Azonban a hivatalos adatok azt mutatják, hogy a német export Iránba elérte 3700000000 eurót tavaly. (presstv alapján és kép egy iráni német üzletközpontról)
GRATULÁLUNK A GERMÁNOKNAK!
NEKIK FONTOSABB VOLT IRÁN,
MINT A CIONISTA AMERIKA
De mi van ennek a hátterében? A némeket nem hülyék, hiába állítják be őket annak. Arról van szó, hogy jól tudják, hogy Irán meghatározó világhatalmi tényező lett (orosz, kínai, venezuelai, braziliai, stb. háttértámogatással) és feljövőben van, miközben Amerika rohad és az Obama rendszer sűllyed, a tények állása szerint. S mivel válság van, a pénz mindenkinek kell, a németeknek aztán nagyon, ezért inkább a biztos pénzre mentek rá Iránnal. A cionbérenc Magyarország persze nem üzletel sem Törökországgal (hatalmas piac), sem Iránnal (még nagyobb piac).

SZEPTEMBER 28 – ELHALLGATOTT LÉNYEG A HÍRBEN

AMIRŐL HALLGAT A KITEKINTŐ
Kiadatással csitítják a feszült viszonyt
A perui kormány miniszterei aláírták azt a határozatot, mely eleget tesz Bolívia kiadatási kérelmének. Az augusztus 20-án Limában elfogott volt bolíviai tisztviselő, Luis Alberto Valle ügye - melyről korábban a Kitekintő is beszámolt - kis híján komoly konfliktushelyzetbe sodorta a két országot. A perui kormány elismerte határozatában – amire már La Paz is többször hivatkozott –, hogy a volt prefektus illegálisan tartózkodott az ország területén, így az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően a bolíviai határra fogják szállítani, ahonnan a szomszédos ország hatóságai La Pazba vagy Sucréba viszik tovább. Televíziós hírforrások szerint azonban még nincs meghatározva sem pontos a nap, sem az óra, amikor sor kerülhet a deportálásra. Mégis Evo Morales és kormánya megnyugodhat, mert az elmúlt héten elhangzott vádjaival ellentétben, Peru nem ad menedéket az országukból elmenekült korrupt politikusoknak. Az, hogy késlekedett meghozni a döntést valószínűleg a nemzeti ünnepnek tudható be – véli a bolíviai intézményi tisztaságért felelős és korrupcióellenes miniszter. Luis Alberto Valle ellen hat korrupciós eljárás van folyamatban, melyeket nem tudtak lefolytatni, miután 2009 áprilisában elmenekült hazájából. Mindeddig Peruban tartózkodott – illegálisan. Erre hivatkozva Evo Morales, bolíviai elnök úgy fogalmazott, ebben az esetben nem lehet szó kiadatásról, mindössze a kiutasítás vagy száműzetés az, amit Bolíviának kérnie kell nyugati szomszédjától. A türelmetlen elnök a múlt héten már azzal fenyegetőzött, hogy ha Peru nem utasítja ki Vallét az országból, akkor Bolívia teszi meg azt néhány perui állampolgárral. A lépésre viszont végül nem volt szükség. Az augusztus 30-án Limába utazott bolíviai küldöttségnek sikerült megegyeznie a perui hatóságokkal. (kitekinto)
A Kitekintő is azon oldalak közé tartozik a neten, amelyik a magyar olvasókat enyhén szólva hülyének nézi, mert azt hiszik, hogy a magyar olvasó mindent bevesz. A hírben a legfontosabb tényeket hallgatják el, csak röviden. Perunak cionbérenc, Amerika-bérenc vezetése van, ahol nem a őslakos többség érdekeit nézik. Évekkel korábban egy japán szélhámos garázdálkodott ott az ország élén. Peru inkább leggyilkolta két éve és az idén is az őslakosait, csak azért, hogy az idegen multiknak kedvezzen. Elhallgatják, hogy Boliviai a diktatúra bűnözőit is számon kéri és bíróság elé viszik őket, de még az olyan maffia sikkasztókat is, mint a képen látható Valle. Úgy tünik a Kitekintő elég sok szemellenzőt tesz föl magára.

SZEPTEMBER 28 – ELHALLGATOTT FONTOS KÜLFÖLDI HÍREK

HORVÁTORSZÁG ÉS IRÁN EGYMÁS OLDALÁN
Tankovic, a horvát parlament elnöke az iráni parlamentben kijelentette, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság fontos ország a Közel-Keleten és hozzátette, hogy a horvát parlament és a nemzet különleges tiszteletben tartja Iránt. (presstv, részlet)
Bezzeg a cionista hazai vezetés!
Mással sem törődnek, csak azzal, hogy a cionista tömeggyilkosoknak eleget tegyenek. Most már szeretnék kivonni Afganisztánból a magyar zsoldosokat, csak egy jó ürügyön törik még a fejüket...A honvédelmi miniszter (Hende Csaba) kijelentette, hogy a párszáz magyar katonának már bakancsokat is tudnak adni, a hatalmas fejlesztések során....A patkányköztársaság elnökének meg nincs jobb dolga (miközben magyar politikai foglyokat tartanak börtönben), hogy TOM LANTOS INTÉZETET hozzanak létre, a türelem, a béke, a tolerancia és a más vélemények szabadsága érdekében! Ezek lennének az EU-s normák. Nesze neked jogállam! Orbán és züllött bandája teljesen tudathasadásos állapotban nyilatkozik és cselekszik. Az új alkotmányba a Szent Koronát mint egy múzeumi tárgyat akarják belevenni az előszóba, hogy a magyarok száját befogják, miközben a Szent Korona a MAGYAR TÖRVÉNY-nek, a közjogi jelképe volt ezer éven át 1945-ig és a mai napig is az, hiszen a törvénytelenség állapotában vagyunk 65 éve! Piszkos, gyilkos kommunista zsidók!
A kommunista rendszert ti csináltátok Magyarországon és a véres köztársaságotokat is!


A SZENT KORONA TÖRVÉNY
 HÁRMAS EGYSÉGE EBBŐL ÁLL:

MAGYAR NEMZET
MAGYAR KIRÁLY
SZENT KORONA-TAN
 ÉS A JELKÉPE A SZENT KORONA

Csak úgy megjegyezzük halkan ezeknek a narancsos bitangoknak, hogy Horvátország (és Dalmácia) a Szent Korona Államának közel 800 évig a szerves része volt!

2010. szeptember 27., hétfő

SZEPTEMBER 27 - SÍRDOGÁL A PÁPA, RÖHÖG AZ ÖRDÖG

SZAKÍTANI KELL A JUDAIZMUSSAL

XVI. Benedek pápa angliai útja a már berögzött szokásokhoz híven tele volt bocsánatkérésekkel. A fő műsor a pedofíl papok bűncselekménye volt, a fiatalkorúak ellen. A feljelentések ugrásszerűen megszaporodtak, miután az egyház anyagilag is kártéríti a vélt áldozatokat. A legtöbb feljelentés 20-40 évvel ezelőtti bűncselekményeket szedett elő. Hogy miért csak most jutott eszükbe a sérülteknek jelentést tenni? - az megint egy kérdés. Köztudott, hogy ebbe a kategóriába tartozó bűnesetek elkövetői között találunk tanárokat, orvosokat, óvodai és kollégiumi alkalmazottakat, egyszóval a társadalom minden részéből, akik fiatalokkal foglalkoznak, de őket valahogy elkerüli a média össztüze. Nem vitás, hogy az egyház ellen egy szervezett akciónak vagyunk a tanúi. A pápa folytatta a bocsánatkérések áradatát amikor Birminghamba látogatott. Itt a második világháború alatt a németek által okozott bombázások miatt kért bocsánatot. És történik mindez, amikor már az angolok is elismerték, hogy a civil lakosság terrorbombázását Churchill parancsára az angolok kezdték el provokációs szándékkal. II. János Pál pápa - akit az asszir keresztények csak "a zsidó pápa" jelzővel illettek - bocsánatkérések halmazát eresztette szélnek a Siratófal tövében, jeruzsálemi látogatása alkalmával. Kétrét görnyedve nyöszörgött "Ábrahám szent magvához", a zsidósághoz. Mint láthatjuk, vannak bajok a keresztény egyházak házatáján bőven, de a többi vallási felekezetek sem kivételek, viszont azokat nem támadja senki. A római egyház legnagyobb bűne nem a pedofil papok felfújt esetei, hanem az, hogy mára szinte minden vallástörténész tudja, hogy a "Szent" Bibliának a történelmi hitelessége nagyon csekély. Az Ószövetség a zsidók bibliája és semmi köze nem lenne a kereszténységhez, de ezt a dudvakazlat nem merik megbolygatni ill. XXIII. János Pál megbolygatta a II. vatikáni zsinat megnyitása idején, de hamarosan meghalt gyanús körülmények között. Ha a keresztény egyházak képesek lennének a megújúlásra, akkor szakítani kellene nekik a judaizmussal. Viszont ettől retteg minden pápa és inkább az ördögöt tömjénezik az oltáruk előtt és a szószékeken.(1hozzászólás)
MEGOLDÁS
Három lépésben kell a Hazugokat leleplezni. Először Saul rabbi hazugságait kell a szemétbe dobni, mert ő a zsidókhoz tartozott, mindenféle értelemben. Utána a római egyháznak az Ószövetséget kéne kidobni, mert az is egy szennyes zsidó szöveggyűjtemény. Végül a római egyházat arra kéne kötelezni, hogy csak Jézus tanításait hirdessék. Persze érthető, hogy a pápák miért védik köröm szakadtáig az Ószövetséget? Azért, mert egyrészt a pápákat a háttérből zsidópénzekkel is lefizetik. Most is éppen egy vatikáni pénzmosás ügyet tussolnak el. Másrészt, ha az egyház kidobja a zsidó Ószövetséget, azzal a zsidók állítólagos „vallása” is megsemmisülne. Ettől függetlenül minden müdon föl kell lépni a Sátáni tanok kidobása érdekében. Ezt a nemes és fontos munkát máris el lehet kezdeni nálunk, Erdő rabbi és társai ellen. A zsidó püspökök mind el vannak bújva a magyar nép elől és soha nem mennek a magyar nép közé. Ezt utoljára csak Mindszenty bíboros tette, akit aztán emiatt halálra is üldöztek. Kép: pápa Glasgowban

2010. szeptember 26., vasárnap

SZEPTEMBER 27 – IPARI CÉGEK TÁMADÁSÁNAK A HÁTTERE

NYOMOZNAK A TÁMADÓK UTÁN

A nagy teljesítményű számítógépes vírusos támadásokat az ipari létesítmények ellen a világban, de főleg Iránban, valószínűleg egy jól finanszírozott privát csoport vagy ország hozta létre, állítjaaz egyik vezető számítógép- biztonsági cég . A rosszindulatú kódot, az úgynevezett Stuxnet célja az volt, hogy minél több nagy értékű ipari célt tegyenek tönkre - mondta Liam Ó Murchu, a vezető biztonsági szakember, a Symantec Corp-nál. Azt még nem tudják bizonyítani, hogy kifejezetten az iráni atomerőmű lett volna a rombolás célja. Ez a csapat 5 és 10 magasan képzett és jól finanszírozott hacker lehetett. Kormányzati szakértők és a külső elemzők azt mondják, hogy nem tudják meghatározni, hogy ki dolgozta ki ezeket és hogy miért? Eddig több mint 45.000 számítógépes rendszert tettek eddig tönkre a világon . Siemens AG vállalatot is megtámadták ezzel a féreggel és 15 gépüket fertőzték meg. Az ipari üzemek ellenőrzése volt nyilvánvalóan céljuk, hogy beszivárogjanak. O Murchu azt mondta, hogy közel 60 százaléka a számítógépeknek fertőzött lett ezzel a Stuxnet-el Iránban. További 18 százaléka Indonéziában. Kevesebb mint 2 százaléka az USA-ban. Murchu azt mondta, hogy ez egy jól finanszírozott magánjogi jogalany vagy egy állami szerv vagy egy államilag támogatott projekt volt, akik ezeket a féreggyártókat pénzelték. Számos kormány képes ilyem kifinomult számítógép ismeretek alapján ilyen kártevő vírusokat csinálni. Ezek közé tartozik Kína, Oroszország, Izrael, Nagy-Britannia, Németország és az Egyesült Államok. (A cikk további részében arról írnak, hogy Amerikában nagy szakértői erőkkel viszgálják a férget, hogy kik fejleszthették ki. A németek is nyomoznak az amerikaiakkal együtt. Malajziában és Dániában is nyomoznak. Mivel nyáron fedezték ezt föl. A féreg olyan, hogy átveszi az irányítást a gépen amit megtámadott. Irányított gépeket képes ki és bekapcsolni amivel hatalmas károkat tudnak okozni. A szerk.) AP Broadcast levelezője Sagar Meghani és AP írója Nasser Karimi iráni Teheránban hozzájárult ehhez a jelentéshez. (AP alapján, részlet)

SZEPTEMBER 26 - KÉPEK A VILÁGBÓL


  Kép: pápa siratja a pedofil áldozatokat, állítólag nagy pénzeket fizettek ezeknek, akik ilyesmiket hazudtak


Kép: 100 év után az első emberi erővel hajtott csapkodó szárnyú repülőgép, amit Leonardó megtervezett ötszáz éve

Kép: a chilei bányászok kapszulája amivel fölhozzák őket
Kép: orosz kadétiskolaKép: a brit Munkáspárt zsidó elöke
Kép: amerikai munkanélküli országúton keres munkát két gyereke vanKép: a palesztín tárgyalásokba Szíriát és a Hamaszt is be akarják venni
Kép: Obama a sátán jelével


Kép: ez az amerikai katona volt annak a szadista csoportnak a vezetője, akik elfogott és kivégzett afgánok újjait levágták és trófeaként gyűjtötték


SZEPTEMBER 26 – IRÁN KIVÉDI A SZÁMÍTÓGÉPES TÁMADÁSOKAT

ROSSZ HÍR A CIONISTÁKNAK
Az iráni szakemberek lázasan dolgoznak azon hogyan tudják a kártokozó vírustól megvédeni üzemeiket. A Stuxnet nevű vírus át tudja venni az ellenőrzést a megtámadott rendszerek felett és megzavarhatja a belső működését az ipari üzemeknek. A szakértők Németországban fedezték fel a férget júliusban. Azóta kimutatták a támadásokat Iránban, Indonéziában, Indiában és az USA-ban. A pénteki jelentések szerint a malware már elterjedt egész Iránban, de nem bonyolult. A külföldi médiában is elmélkedetek arról, hogy a féreg célja az volt, lerombolja Irán első nukleáris erőművét, amely októberben újra működik. (AP alapján és kép)
A hírt azért közöljük, mert kiderül belőle, hogy sokkal nagyobb volt a hír füstje mint a lángja, ennek a cionista propagandának. Továbbá akkora időzítették, amikor az iráni elnök éppen az ENSZ-ben volt (képen jelentik neki a számítógépes ügyet). Nálunk még az ilyen apró hírt is elhallgatják.

SZEPTMBER 26 - HOZZÁSZÓLÁS A KAPITALIZMUS TÉMÁHOZ

 A KAPITALIZMUS 
 GYŐZÖTT
A KOMMUNIZMUS
 FÖLÖTT

A XIX. és a XX. század két legnagyobb társadalmi-politikai ideológiájából a kapitalizmus és szocializmus párharcából a kapitalizmus került ki győztesen. A marxista-judeoszocializmus a szemünk előtt omlott össze. A kapitalizmus minden bajával és rákfenéjével együtt tovább él. A kapitalizmust bírálók gyakran azonosítják az USA-t a kapitalizmussal és elfeledkeznek arról, hogy pl. Nyugat - Európában működött eddig egy egészen más kapitalizmus is, amely jóval fejlettebb volt szociális téren is, mint az USA cowboy-kapitalizmusa. A legutóbbi és az USA-ból kiinduló bankválság kapcsán mondta több szakember, hogy ez elképzelhetetlen lenne pl. Németországban, mert a kormány szemmel tartja a privát bankokat is, és határt húz a spekulációnak. A probléma az, hogy az USA a világ csendőre szerepet igyekszik betölteni és minden ballépése - bankválság és háborúk - kihatnak más országokra is. A kapitalizmus összeomlását már jósolta Lenin is, csak elfelejtette hozzátenni, hogy mikor. Ha a logikát hívjuk segítségül, akkor azt a végeredményt kapjuk, hogy jelenleg nincs mire lecserélni a kapitalizmust. Való igaz, hogy a kapitalizmusban gyakran megy egy esztelen természetrombolás és a környezet leszennyezése, de ettõl jóval nagyobb rombolást hajtott végre a szocializmus 90 éve minden országban. A saját tapasztalataimból kiindúlva kialakult egy kép a dél-amerikai lakosság körében még a Szovjetunió létezése alatt, hogy van egy „gonosz” ország az USA és természetesen egy „jó” a Szovjetunió. Aztán a dél-amerikai diktaturák elől menekülõ buta proletár sohasem a SZU-ban kötött ki, hanem valamelyik nyugat-európai országban. Az a néhány, aki mégis a SZU-t választotta, nagy hevességgel néhány év után elhagyták a vörös paradicsomot. Kelet-Németországban valóban felépítettek egy szürke szocialista STASI terrorállamot, de nem lehet vele dicsekedni. Fidel Castró legutóbbi fellépésekor azt mondta, hogy nem tudja javasolni a kubai modellt senkinek. Később helyesbítettek, hogy nyelvbotlás volt a mondása. A kubai szocializmus olyan halott, mint a szfinszk. A sokat hangoztatott svéd jólét is kapitalista alapokon állt eddig, azaz kapitalista termelési módok és valami deformált szocialista szétosztási rendszer, mely segélyekkel szerzett szavazatokat a vörös blokknak. Aztán kezdett az államkassza apadni, ami maga után vonta a magas nyugdíjak sorozatos csökkentését, az elhíresült svéd segélyrendszer lefaragását és az egészségügyre fordított pénzek és idő elötti nyugdíjazások, valamint a szociális segélyen élősködők felülvizsgálását. Mára nem beszél senki sem a svéd modellről, mert az ugyanolyan halott, mint Castró szocializmusa. Vajmi kevés szó esik arról, hogy ugyan mi történik a hirtelen felfutott Kínában? Semmi. Ugyanazt csinálják az árnyékban, mint a SZU vagy Kelet-Németország tette. Szólásszabadság és alapvetõ emberi jogok és a környezetvédelmi ügyek a kubai szinten állnak. Nem véletlen, hogy sem az USA sem pedig Kína nem írta alá a legutóbbi környezetvédelmi világkonferencia dokumentumát, mert e két ország a felelős a legjelentősebb környezeti szennyeződés kibocsátásáért. A pénzt inkább esztelen háborúkra költik. Akkor mi lenne a megoldás? A néhai Kennedy elnök új pénzt akart nyomtatni és ezzel megtörni a bankok egyeduralmát. Halálának körülményeit 90 évre titkosították. Lyndon H. LaRouche politikus szintén a bankok hatalmát akarta letörni. Nézeteit és elképzeléseit több amerikai közgazdász és politikus is magáének vallotta, amig egy szép napon az FBI helikopterei leszálltak a villája udvarában és őrizetbe vették minden ingóságát. Őt már szégyelték kivégezni, de évtizedekre házi őrizetbe vették és elzárták a közszerepléstől. Régi, de igaz szólás a kriminológiában, hogy a bűntényeknél először "Keresd a nőt." A politikai bűnöknél pedig "Keresd a zsidót." (1hozzászólás) Kép: Amerika legnagyobb munkanélküliségi területei zölddel jelölve

MEGJEGYZÉSÜNK
Világfolyamatokat, évszázados folyamatokat nem lehet lecserélni egyik napról a másikra, de hogy a tőkés rendszer (kapitalizmus) velejéig bűnös, Istentelen és gyilkos rendszer, azt felesleges vitatni és ragozni. Mert nem az emberi szükségleteken (testi-lelki-fizikai) alapul, hanem csak a pénzhasznon. Bizonyos országok magas életszínvonala is csak ennek volt az eszköze. A kapitalizmus elfajzott változata a 60-as évektól napjainkig a „fogyasztói” társadalom. Ha valaki ezt jónak mondja, az vagy őrült vagy gazember. A mai kapitaizmus a tömegtermelésen, tömegfogyasztáson alapul, ahol a valódi emberi értékek és szükségletek semmit sem számítanak. Ezért gyilkos rendszer. A kapitalizmus nem tud meglenni hatalmas munkanélküliség és hajléktalan tömegek nélkül. Ezek az alapfeltétei, hiszen enélkül létezni sem tudnának. Minél nagyobb tömegek vannak kizárva a jogaik érvényesítéséből, annál virágzóbb a kapitalizmus, ahol a jövedelmi és vagyoni különbségeknek ezerszeres határai vannak. Egyes országokban ezek korlátlanok. Ugyan mi ebben a jó? Meg kell nézni a kapitalizmus művészetét! Az élet legjobb tükrözője a művészet. Ez maga a rohadás és ízléstelenség. Korábbi, emberibb korokhoz képest. Úgyhogy Magyarország számára nem a kapitalizmus a jövő és az üdvözítő társadalmi létforma.

SZEPTEMBER 26 - TV-OSTROM MESÉI

A tévéostrom emlékei
Azt hiszem, igazán akkor értettem meg, mit jelent az a szó, hogy politikai felelősség. Aznap „Az Este” című műsor vendége voltam, a műsorban előttem két politikus, Juhász Ferenc és Navracsics Tibor vitatkoztak. Amikor tíz óra előtt pár perccel megérkeztem a tévészékházhoz, még csak pár ember lézengett a bejárat előtt (utólag kiderült, hogy ők jöttek a petícióval), udvariasan előre engedtek, s már mehettem is fel a stúdióhoz. Amíg a két politikust hallgattam odabent, néhány furcsa tekintettel találkoztam, s aztán már a székben ülve, a felvezető bejátszás alatt Baló György közölte velem, hogy nagy baj van, tüntetők állnak a tévé előtt, ha lehet, a szokásosnál is mértéktartóbban beszéljünk. Meglepett a műsorvezető komolysága, de a pár perccel korábbi személyes tapasztalatom alapján biztosra vettem, hogy túloz, dramatizál. Ennek ellenére volt bennem némi feszültség az interjú alatt, de aztán amikor vége lett, gyorsan indultam volna haza. Az első élmény, határozottan emlékszem, a bosszúság volt. A stúdió előtt állók egyértelművé tették, hogy kimenni most nem lehet, így aztán mindannyian leültünk és vártunk. Volt persze valami izgalmas ebben a helyzetben, rengetegen sürögtek-forogtak, ott tanakodott a két politikus is, televíziós emberek mérlegelték, hogy mi lenne a helyes eljárás részükről, kell-e, lehet-e közvetíteni. Akadt olyan lelkes bemondó hölgy, aki operatőrrel indult volna azonnal az utcára, mások azon törték a fejüket, hogy ki lehet-e tenni valahogy a kamerákat az ablakba. Fáradtnak éreztem magam, ezért a szenzációnak a szokásosnál kevésbé tudtam örülni, bosszantott, hogy ott kell kivárnom azt a körülbelül fél órát – gondoltam akkor -, amíg a rendőrség rendet tesz és megoldódik a helyzet. Másnap korán reggel várt az egyetem, haza akartam menni, a tévében szívesebben néztem volna, ami az utcán történik. Teltek a percek, és a bosszúságom lassan átfordult valami különös, nehezen leírható belső vibrálásba. Mint amikor a mezőn áll az ember, a szél furcsán kavarog, egyre furcsábban, s bár tudja, tudni akarja, hogy nem történik semmi különös, mégis egyre élesebben próbál figyelni a zajokra, a rezgésekre. Az eszem felfogta, hogy nem lehet baj, egy ilyen kiemelt közintézményt biztosan meg tud védeni a rendőrség, egy pár ezres tömeg lecsillapításához nincs szükség másra, csak megfelelő számú egységre, szóval mindezt biztosan tudtam, mégis kutatni kezdtem az arcokban. Márpedig az én belső nyugalmam egyetlen tekintetben sem köszönt vissza. Fontos emberek, sokat látott televíziós vezetők néztek egymásra rémülten, s a két magabiztos politikus arca is egyre komorabb lett. Először ettől, tőlük ijedtem meg. Innentől kezdve felgyorsultak az események, a furcsa pánik hullámvasútjára kerültünk. A tévé elnöke és még néhány vezető újabb és újabb biztos helyekre kalauzolt minket az épületben, miközben folyamatosan kaptuk a híreket és a rémhíreket, láttuk a folyosón vérző fejjel rohanó rendőröket, és néztük a Hír televízió drámai képeit. Amikor Császár Attila az élő adásban látható lelkesedéssel bejelentette, hogy sikerült felgyújtani a székház egyik sarkát, éppen egy magunkra zárt rácsos kapu mögött ültünk a ránk vigyázó egy szem biztonsági őrrel. Belülről nézve félelmetesnek tűnt mindez, de a képeknél is ezerszer fenyegetőbbek voltak a kívülről jövő soha nem hallott erősségű hangok. Ettől az élménytől már összefolynak az emlékek, egy nagy, sötét szoba képe van előttem, ahová hármunkat invitáltak, s ahol a végig higgadtan viselkedő, egymással szinte alig beszélő Navracsics Tibor és Juhász Ferenc sétálgattak fel-alá járkálva és sűrűn telefonálva. Aztán egy fiatal tévés lányra emlékszem, aki megkérdezte, hogy miért nem megyünk el a hátsó bejáratok valamelyikén, amelyeken ők már ki és be is jöttek. Majd az egész éjszaka legszürreálisabb jelenete következik, az utolsó szobában, ahol a villanyt lekapcsolva szinte némán ültünk, talán a második emeleten, talán az elnök irodájában, s ahol Rudi Zoltán beszélt valakivel telefonon, majd amikor letette, csak annyit mondott: a rendőrség feladja a tévé védelmét, és azt üzenik, hogy döntsünk belátásunk szerint arról, hogy mit fogunk tenni… Ma már nem vagyok biztos abban, hogy tényleg így történt, de emlékeim szerint ekkor Juhász Ferenc, a volt honvédelmi miniszter, akit – nem a személye, hanem egykori pozíciója miatt - egy normális országban már az első órában kivittek volna innen, bármibe is kerül, odalépett az ablakhoz, és komolyan mérlegelte, hogy valahogy kimászik. Rövid, döbbent csend következett, majd hirtelen úgy határoztunk, hogy elindulunk. Az éjszaka legjobb döntése volt, valamikor fél kettő körül. A két politikus között szedtem a lábamat a folyosón, ahol már csatakiáltások hallatszottak mindenfelől, azt hiszem, hogy ekkor jöhettek be a tüntetők. Mi a hátsó kijárat felé indultunk, az ajtón kilépve hatalmas felszabadulást és iszonyatos dühöt éreztem. Dühös voltam magamra, mert másokra hallgatva és a rendőrségben bízva nem kerestem meg sokkal hamarabb a kijáratot, dühös voltam a rendőrségre, hogy nem voltak képesek megvédeni az épületet és a rendet, és különösen dühös voltam azokra a politikusokra, akiknek köszönhetően idáig fajultak az események. Egyszerre léptünk ki az ajtón a forgatagba, Juhász Ferencet láttam még, amint a szemközti utca felé sietett a zakóját félig a fejére húzva, Navracsics Tibornak rögtön nekiütközött egy járókelő, de szerencsére pont a kijáratnál állt az autója, s miután az enyém az utca felsőbb részén parkolt, ahová láthatóan nem lehetett már bemenni, gyorsan beugrottunk a kocsijába és hazavitt. Ami innen történt, arra különösen nem vagyok büszke: nehezen tudtam türtőztetni az indulataimat, felháborodottan beszéltem az autóban Tibornak - akit még egyetemi hallgató koromban Ágh Attilát időnként helyettesítő vendégtanárként ismertem meg, s miután az egyik legjobb oktatónk volt, nagyon kedveltem - a felelőtlen politikusok viselkedéséről, rettentően zaklatott és vádaskodó interjút adtam a hajnalban telefonáló Orosz Józsefnek, majd később valamivel visszafogottabban az InfoRádiónak, és bár erről bizonyára nem szerencsés beszámolni, a teljes igazsághoz tartozik, hogy pár óra alvás után kora reggel meglehetősen kétségbeesetten ébredtem. Szerencsére hamar kijózanított a politikusok reggeli televíziós nyilatkozata, mindketten határozottan állították, hogy kár lenne eltúlozni a dolgot, ők például egy pillanatig sem féltek… Elhatároztam, hogy nem leszek katasztrófa-politológus, s nem fogok sztorizgatni az ügyben ezt követően kereső újságíróknak. (torokgaborelemez, részlet)
KÖSZÖNJÜK TÖRÖK GÁBOR A LELEPLEZÉST
Tehát este 10 óra körül még semmiféle "ostrom" nem volt! Csak a peticiót szerették volna beolvastatni, de ezt a Rudi Zoltán-Kert Attila-féle zsidó vezetés megtiltotta. Vajon miért? Talán erre kaptak parancsot? Az biztos, ha nem is kaptak a megtagadásra utasítást a két cionbérenc vezető magától is ezt tette volna.
HÁT MI A FENE EGY KÖZTELEVÍZIÓNAK A KÖTELESSÉGE? HA NEM A TÁJÉKOZTATÁS!?
Tehát ők maguk akadályozták meg, hogy esetleg kamerával kimenjek az épület elé, mert akkor ostrom sem lett volna. És Baló elvtársat pedig a Gyurcsány- Szilvásy bada időben értesítette, hogy "balhé lesz a tévénél". Aki emlékszik Baló akkori esti hazudozásaira és rossz színészi játékára, abból tudható volt, hogy ez egy megrendezett ostrom volt! A tüntetők ugyan ott voltak, de a gyújtogatásokat rendőrségi spiclik csinálták civilben, akikre később ráfogták, hogy "Fradi-szurkolók". Most már azt is tudjuk, hogy az ilyen Török Gábor-félék milyen alapon kerülhetnek be a tévébe hazudozni...Milyen kapcsolatok kellenek ehhez.

SZEPTEMBER 26 - CIONISTÁK MŰVE VOLT 9/11

IRÁNI LELEPZI A VILÁGTERRORISTÁKAT
Az Egyesült Államok és a cionisták kidolgozott stratégiája volt a szeptember 11-i támadások, annak érdekében , hogy megakadályozzák az iszlám éberséget és az energiaforrásokat megszerezzék a Közel-Keleten – idézte az IRNA hírügynökség Yahya Rahim dandártábornokot (képen) Az al - Kaida vezetője Oszama bin Laden nem rendelkezett alapvető hírszerzési kapacitással sehogy sem. A CIA, a Pentagon és az FBI voltak azok akik kidolgozták ezeket a meglepetésszerű támadásokat szeptember 11-én. Rahim szerint az Izrael-i Moszad és az USA játszott szerepet ebben a tervben. Az Egyesült Államok és a cionista rezsim (Izrael ) összhangban volt az iszlamüldözésben és ez volt a magyarázata a későbbi iszlám elleni háborúknak - magyarázta. Az iráni parancsnok arra is rámutatott, hogy az Egyesült Államok és egyes nyugati országok megszállták Irakot és Afganisztánt, s ez a lépés is azt bizonyítja, a biztonság nem tartható fenn a világon. Az ENSZ Közgyűlésen csütörtökön, Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok csinálta a "gyanús" szeptember 11-i eseményeket, annak igazolására, hogy romboló megszállás alá vegyék Afganisztánt és Irakot. Hogy több ezer ártatlan életet megöljenek. (presstv alapján és kép) Kép: a WTC romok helyén nagymennyiségű port találtak ami az összedőlt cementekből nem származhatott, a két torony nem a repülőktől omlott össze, hanem előre robbanóanyagokat szereltek bizonyos szintekre

SZEPTEMBER 26 – ZSIDÓ VILÁGÁLLAM REKLÁMJA

EZEK MEGINT
HÜLYÉNEK NÉZIK
A MAGYAROKAT
Az utóbbi években számtalan zsidó videó kering a neten, amelyben világmegváltó hülyeségeiket terjesztik, gondolván azt, hogy erre a magyarok is jó vevők. Itt az alábbi nevetséges amerikai anyag, magyar felirattal, közel fél óra tömény agymosás, amelyet zsidó levelezőlistákon keringetnek nálunk.


A zsidó propaganda lényege abban van, hogy minél többet és nagyobbat hazudni, hogy ne lehessen az valós tényeket ezek közül kibogozni. Itt is valós elemeket kevernek össze zsidó maszlagokkal. Nézzük röviden állításaikat, amiket megcáfolunk. Persze ők nem mondják ki a hátteret, hogy miért is gyártják futószalagon ezeket az agymosásokat.
Azzal kezdik, hogy minden társadalmi fejlődés gazdasági változást is hozott. Éppen fordítva van. A gazdasági-technikai vívmányok következményei a társadalmi átalakulásoknak, ahol persze az eszméknek is nagy szerepe volt. Majd azzal jönnek elő, hogy a mai világ bajainak a gyökereit elárulják nekünk. Mintha mi hülyék lennénk. Őszerintük a bajok gyökere a sok bűnözés, a korrupció, a magas adók, munkanélküliség, stb. Holott ez a zsidókapitalizmus alapvető működési elve. Az egész videóban a zsidókat egyszer sem említik meg, csak Hitlert egyszer, mint a gonosz megtestesítőjét. De miért nem Sztálint vagy Maót említették meg? Azt állítják, hogy a mai gazdasgái rendszer elavult a monetáris (pénzügyi) rendszer miatt. Szerintük ez a probléma gyökere. Persze arról hallgatnak, hogy az 1700-as évektől a nagy zsidó bankházak alapvetően meghatározták Európa és Amerika sorsát, amely ma is még bőven tart. Majd azzal a hajmeresztő logikával jönnek elő, hogy ez a MONETÁRIS - rendszer nem tévesztendő össze a KAPTIALIZMUS-sal és a SZABAD PIAC-cal, ami egy hatalmas hazugság, hiszen ez a három tényező egymást feltételezi és a zsidó világnézeten alapul. A zsidó Marx után a német „kapital” tőkét jelent. Magyarul: tőkés bankrendszert. Ez a rendszerük lényege. Minden más ebből vezethető le. Tőkéje persze csak a zsidóknak lehet (kisebbség), rabszolgák pedig a többi népek lehetnek (többség). Ahol sem Istent sem Embert nem ismernek és a zsidók hazája a nagyvilág. Azt hazudják, hogy ennek a mai romlott világrendszernek semmi köze nincs a politikai rendszerekhez. Már hogyne lenne! Azt hazudják, hogy ez egész világon ezt a rendszert használják, ami megint nem igaz. Elég csak utalnunk Amerika és Kína teljesen eltérő gazdasági, pénzügyi és társadalmi rendszerére. Azt hazudják, hogy a kereslet és kínálat határozza meg az árakat, ami szintén nem igaz! Azt állítják hamisan, ha nagyobb az árúkínálat, akkor kisebbek az árak....Nevetséges hazugság! Az is hazugság, hogy többet termelünk, mint amennyit fogyasztunk, hiszen ez csak Amerikára és a fejlett országokra érvényes, miközben a Föld népességének több mint a fele teljes nyomorban tengődik, mert a fejlett országok kirabolják őket, ahol termelés is alig van, mert a külföldi szemetet vetetik meg velük. Azt hazudják, hogy most a kevesebb munkaidő miatt kevebbek a munkabérek. Miközben a multiknál és másutt 12 - 16 órákat dolgoznak, három műszakban, rabszolga módon. Nálunk a minimálbérek megközelitik a létminimumot, a nagy tömegek számára. Az 1929-es amerikai világválság lényegét is lehazudják, ami szándékos tőzsdespekuláció volt a zsidók részéről, nem a termelés és fogyasztás aránytalansága okozta a bajokat. Ez a hamis videó az amerikai piszkos viszonyokat akarja kivetíteni az egész világra, ami nem megy. Azt ugyan elismerik, hogy az 1929-es amerikai válság idején a bőséges túltermelés miatt az élelmiszereket megsemmisítették, inkább a tengerbe dobták, minthogy a szegényeknek odaadják. Ebben van a zsidó szellem lényege. Mindezt a profit miatt tették. Arra jutnak a filmben, hogy ez a monetáris rendszer nem oldja meg a Föld mai gondjait, ezért új rendszer kell, amit ők már tudnak is. Ennek a lényege az, hogy egységes irányítású új gazdasági rendszer kell, ami a Föld javait az egész világ számára „igazságosan” osztja el. Azt persze nem mondják ki, hogy a Nagy Osztogatók és Fosztogatók a zsidók lennének, ebben az őrült tervben. Ez lenne a Világálam, Világcsendőrséggel. A gondolat egyáltalán nem új, csak a zsidók most tartják ezt időszerűnek bevezetni. Azt állítják ezek az agybuggyantak, hogy „ a monetáris rendszer nem rossz, csak elavult”. Az új módszerük a „tudományos” alapon létrehozott társadalmak és a megtermelt javakat is tudományosan osztanák el. Természetesn a megtermelők a tömegek lennének és az elosztók, a zsidó kisebbség. Ezt közismerten BOLSEVIZMUS-nak nevezzük és már a vérbajos LENIN óta ismerjük. Nálunk ez volt közel ötven évig. Szerintük a globális erőforrásokat majd ezek a tudományos ürgék osztogatnák, mivel a Föld ásványai és erőforrásai egy kézben lennének. Ebben sántikálnak a jehudák, mert Amerikában is minden bűzik. De erről persze nem csinálnak videókat.
Kép: a zsidó Isten-tagadás
reklámja és alul a
tudományos "világállam"
persze zsidó vezetéssel

2010. szeptember 25., szombat

SZEPTEMBER 25 – CIONISTÁK FORGATÓKÖNYVEI

VÍRUSTÁMADÁS IRÁN ELLEN
Irán szombaton elismerte, hogy ipari létesítményeinek több ezer számítógépe fertőződött meg a Stuxnet vírussal. "Összesen mintegy 30 ezer számítógépről van szó" - mondta az iráni Mehr hírügynökségnek egy meg nem nevezett szakértő. Iráni médiumok - köztük a félhivatalos ISNA hírügynökség - arról számoltak be, hogy a héten összehívták az ország nukleáris szakértőit annak megvitatására, miképp távolíthatnák el az érintett számítógépekről a különleges rosszindulatú programot, amely - a Symantec biztonsági cég közlése szerint - ipari létesítmények irányításának átvételére és adataik külföldre továbbítására is alkalmas. Az iráni nukleáris ügynökség által szervezett tanácskozás az első olyan jel, amely megerősíteni látszik azokat a külföldi jelentéseket, amelyek szerint a támadás valójában Irán nukleáris programja ellen irányulhatott. (MTI, részlet)


VAN MÁSIK BÁBFIGURA OBAMA UTÁN
A gondos és előrelátó cionisták immár két éve újabb bábfigurát készítenek fel az Obama utáni időkre, a zsidó Sarah Palin-t (képen). Kép: origo