2010. szeptember 22., szerda

SZEPTEMBER 22 – JELENTÉS MOCSOKRÁCIÁBÓL

ZSIDÓKURUCINFO REKLÁMOZZA A BŰNÖZÉST

PATRUBÁNY(itt sok keresztnév jön még) LEGÚJABB CSALÁSA 
Ötezer hazafit keres a Magyarok Világszövetsége
Keresünk ötezer hazafit, akik hajlandók fejenként 200 forintot adományozni a Nemzet székely kapujának Kenderesen történő újraállításáért! Székelykapu Szejkefürdőn. A Magyarok Világszövetsége vállalja, hogy a beérkező adományokról és a gyűjtés felhasználásáról folyamatos, nyilvános tájékoztatást ad sajtószolgálata és honlapja révén. Magyarországról történő átutalás esetén: Magyarok Világszövetsége bankszámlája: 10300002-20102159-70763285 MVSZ Sajtószolgálat (Kuruc.info, részlet)
AKI FIZET AZ HAZAFI?
A szélhámos társaság vezetője (képen amerikai zsidók kitüntetését veszi át), aminek tagsága sincsen újabb pénzcsalása persze nem kerül be a rádiók és tévék híreibe. Az sem véleten, hogy éppen a Kuruc.info reklámozza őket és egyetlen szavuk sincs a csalásról és arról, hogy miféle csaló szervezet az MVSZ? És akkor Patrubány (sok keresztnév) sötét múltjáról és jelenéről nem is szóltunk, ami a zsidókurucokat nem érdekli!
PATRUBÁNY MIKLÓS ÉLETRAJZA
Patrubány Miklós 1952. december 23-án született Medgyesen. 1976-ban a kolozsvári műegyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett. Szakterülete az elektronika. 1973-ban Kolozsvárott megalakította a Visszhang nevű egyetemi rádiót, és ennek volt főszerkesztője 1976-ig. Utána a bukaresti félvezetőgyárban dolgozott, majd 1990 tavaszáig a Kolozsvári Számítástechnikai Kutatóintézet első osztályú tudományos főkutatója volt. Közben, 1979-84-ben vendégtanárként tanított a kolozsvári Műegyetemen. 1983-ban részt vett az első romániai személyi számítógép, a PRAE megalkotásában. 1989-ben szakkönyvet írt a mikroprocesszor-technológiáról. 1992 óta a kolozsvári Praemium Kft. tulajdonos-igazgatója. 1990 és 1992 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökségének tagja. 1992-től a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja, 1996 októberétől az MVSZ elnökhelyettese. Az MVSZ Erdélyi Társaságának elnöke. 1996 óta kiadja a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemlét. 1999-ben kezdeményezte a Reményforrás nevű ezredvégi nagycsaládos mozgalom megalakítását. Nős, három gyermeke van. (MTI)
Persze ezen a szédületes pályafutáson, életrajzon elég sok luk van, amit igyekeznünk kellene betömködni, mert éppen a lényeget hagyták ki belőle. Pl. Hogy került Magyarországra? Milyen okokból? Mikor lett magyar állampolgár? Történt-e nála nemzetbiztonsági átvilágítás? Ugyanis 1988-89 körül számos romániai kommunistazsidó és szekus ügynök jött át Magyarországra, akik egy része itt is maradt. Kik javasolták őt MVSZ elnöknek. Akik megválasztották tudták-e korábbi sötét múltjáról? Hány fizető tagja van az MVSZ-nek? Mit csinált az MVSZ az elmúlt két évben? Hol olvasható az MVSZ gazdálkodása? Kik pénzelik külföldről Patrubányt? Jó lenne neveket hallani.
CZAKÓ GÁBOR SZERINT MAGYAROK NEM VOLTAK A PILISBEN
Czakó Gábor is közismert a handabandázásairól, ő a zsidótévék közkedvelt megmondó embere. Legújabb agymenésében azt fejtegette a magyar nézőknek, hogy az ősi Pilis-i hegyekben, ahol számos ókori és középkori magyar emléket és műemléket találtak, ott a magyarok sohasem éltek, mivel – Czakó szerint – a magyarok köztudottan állattenyésztő népek voltak és ezért a szarvasmarhákkal nem tudtak volna fölmenni a magas hegyekbe. Következésképpen – állítja Czakó – a magyaroknak semmi közük a Pilishez és ott ők sohasem voltak. Hogy kik laktak régen a Pilisben, azt nem árulta el. Kép: Czakó
BOLGÁR ÉS KRAUSZ ELVTÁRS
MARXISTA FÉLÓRÁT TARTOTT
A két jóelvtárs az ATV reggeli agymosodájában abból indult ki, hogy micsoda balgaság az 65 év után, hogy a zsidókommunista Szabó Ervin nevét el akarják venni a Fővárosi Könyvtártól. Közel fél órában tartottak marxista történelemórát és a végén eljutottak az SS-ekig, de ne vágjunk elébe és idézzük fel épületes mondásaikat. Krausz szerint – aki még mindig marxista egyetemi oktató – Szabó Ervin nem is lehetett kommunista, hiszen 1918-ban előbb halt meg szeptemberben, de a kommunista párt csak novemberben alakult meg nálunk. Krausz ügyesen hazudott, hiszen elfelejtette mondani a tényeket, miszerint Szabó Ervin számtalan könyvet, füzetet adott ki, amiben a marxizmust-kommunizmust reklámozta és dicsőítette. Krausz attól sem riadt vissza, hogy József Attilát is marxistának sorolja be, ami nem igaz. Továbbá Nagy Lászlót, a költőt is kommunistának sorolta be. Valójában a jeles költő éppen a kommunisták miatt halt meg. Krausz teljesen hülyének vette a nézőket, mert azt hajtogatta, hogy Marxból nem következik egyenesen Sztálin. Végül azon siránkozott, hogy most már ott tartunk, hogy a FIDESZ és a JOBBIK között elmosódik a határ és mindez – kapaszkodjunk meg – a társadalmi elbutulás miatt van. De hogy ezt kik segítik elő, arról Krausznak nem volt véleménye. Sérelmezte, hogy most a forradalmi kormány alatt ki akarják dobni a kultúrából a marxista nagyságokat. Azzal zárta panaszkodását, hogy a Balitkumban már odáig mentek el, hogy az SS-eknek is emlékműveket állítanak....
GULYÁSLEVES ÁRA 75 EZER Ft
Mocsokrácia egyik jellegzetessége az éttermi becsapások, amelyet világszínvonalom művelnek. A közelmúltban egy brazil esett áldozatul ennek, amikor 75 ezer Ft-ot kértek egy gulyáslevesért tőle, de nem tudott fizetni. Persze ez is Pesten történt. Erőszakkal megragadták és az étteremnek egy olyan részébe tuszkolták, ahol volt bankautómata és így levetették vele a pénzt. A tévében sem tudták megmondani, hogy kerül bankautómata étterembe? Persze ez sem volt rendőrségi hír a tévékben és az étterem nevét és képét sem mutatták és azokat sem mutatták, akik ezt elkövették.
KIVONULNAK A MAGYAROK AFGANISZTÁNBÓL?
MIT SZÓL EHHEZ A NATO?