2010. április 30., péntek

MÁJUS 1 – ÜZENT A NAGYFŐNÖK

KEDHVESS ELFTASSSAK....
KEDVES ELFTASSNŐKK....
DARAGÍJEEEE

DRÚZJAAAAA...........
TOVÁRISSSÍÍÍÍÍ


Megjegyzésünk kékkel közbeszúrva Likud Viktor tenyérbemászó szövegéhez.


„Magyarországnak tehetsége van az értelmes, szép és becsületes munkához, tehetsége van a sikerhez. Ezt be is bizonyította az elmúlt hetekben az egész világ számára. Rég nem látott összefogással megdöntöttünk egy rendszert (hűűűűűűűűű ha, ezt észre sem vettük), amely nem becsülte sem a munkát, sem a munkát végző embert. Alapítottunk helyette egy újat: a nemzeti együttműködés rendszerét, amely a munka és a munkát végző emberek megbecsülésére épül” – fogalmazott május elseje alkalmából írt levelében Orbán Viktor, a kormányfői poszt várományosa. „Mi, magyarok történelmünk során többször is megtapasztaltuk, hogy sem az ország, sem polgárainak jövője nem épülhet spekulációra, dologtalanságra vagy semmittevésre. (mióta zsidókommunisták és cion-globalisták vannak, ez idestova 65 év) Mi, magyarok tudjuk, hogy az embernek munkából lesznek a javai (kivéve a zsidóbűnözőket, mert nekik csodás módon lesznek a javaik, pl. holobűnözés, sikkasztás, csalás, korrupció, stb.) , sikerei, a munka teremti meg önállóságát és függetlenségét” – írta Orbán Viktor. „A munka tartást és büszkeséget ad. Éppen ezért a nemzeti együttműködés rendszerében közös érték a munka, és nemzeti ügy az, hogy mindenkinek legyen megbecsült munkája, aki dolgozni akar. (bocs, hogy közbeszólunk, nem a zsidónemzetről tetszik beszélni? És mi van a dolgos cigányokkal, akik megőrülnek attól, hogy ne kelljen már bűnözniük, hogy végre odaálljanak a futószalagok mellé) Ennek jegyében raktuk le a nemzeti együttműködés rendszerének alapjait, és építjük föl azt a következő években. (mintha már a szocializmus alapjainak a lerakását már hallottuk volna) Olyan rendszert építünk, amely erőssé teszi az országot és sikeressé a magyar embereket” (kivéve az idegen bűnözőket, mert eddig nekik semmilyen panaszuk nem volt a maffia-rendszerre) – olvasható a magyar polgárokhoz írt köszöntőben. (MR)
Ócseny szpaszíba daragíj Viktor...!

ÁPRILIS 30 - KÉT BŰNEMLÉKMŰ FIGYELMEZTET


Kép: amikor még volt gárda
Utoljára demonstráltak a Kossuth téri tüntetők
A demonstrációsorozat lezárásának hírét április 23-án közölte a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 az MTI-vel, mondván, hogy a választási eredmények alapján úgy ítélik meg, "vállalt feladatuk véget ért", az MSZP vezette kormány megbukott. Hangot adtak továbbá azon véleményüknek, hogy "az Országgyűlésbe jutott egy valóban nemzeti párt", a Jobbik. A több mint három és fél éven át tartó tüntetéssorozat kiváltó oka Gyurcsány Ferenc 2006. szeptember 17-én nyilvánosságra került balatonőszödi beszéde volt, amelyet az akkori kormányfő az év május 26-án, zárt frakcióülésen mondott el. (hiradohu,részlet)
A szélhámos társaság működése két évig csak abban merült ki, hogy „Gyurcsány takarodj”-at kiabáltak. A helyzet viszont az, hogy Csótány nem a tüntetőktől való félelme miatt tünt el, hanem saját magától. És nem véglegesen tünt el a politikai színpadról, hanem csak átmenetileg. És a Károlyi Mihály szobor is a helyén van és a szovjet emlékmű is a helyén van, a Szabadság-téren, hogy a zsidóhatalmat jelképezze. Erről Demszkíj Mao és Rogán Antal gondoskodik. Pontosan annak közelében van ez a két bűnemlékmű, ahol ezek a gyászhuszárok tüntettek. Az pedig, hogy a Jobbikot nemzeti pártnak tartják, az elárulja ennek a korcs társaságnak a szellemi képességeit, mivel előre isznak a medve bőrére. Hiszen a Jobbiknak még hátra van a bizonyítás, a parlamentben. A Jobbikra is igaz, hogy nagyon sokan olyanok szavaztak rájuk, akik a Fideszből kiábrándultak. Meg kell várni, hogy a Jobbik a két magyargyalázó emlékművel mit fog majd kezdeni? Eddig ugyanis a Jobbik témái között ennek a két bűnemlékműnek az eltávolítása még nem szerepelt.

ÁPRILIS 30 - FIDESZ ÁLARC NÉLKÜL


Kép: a rendszerváltás értékei
„Arra törekszem majd, hogy a rendszerváltás értékeit megőrizve egy új politikai és gazdasági rendszert hozzak létre, mert erre adták voksukat az emberek.” (Orbán Viktor)


KÉRDÉSEINK LIKUD VIKTORHOZ

Ha kétharmados többséget szereztek a házban, akkor miért csak törekszik? Hiszen ilyen többséggel határozott döntéseket lehet hozni. Jó esetben, a magyar nemzet érdekében. Rendszerváltás értékei? Ugyan mik voltak ezek? Magyarok szemkilövése? Gáztámadás az Astóriánál és a belvárosban 2006-ban? A teljes nemzeti vagyon elrablása is ezen értékek közé tartozik? Vagy talán az, hogy kaftános, pajeszos zsidók szabadon uszíthatnak a magyarok parlamentjében? Vagy a bűnpártok húsz éves rablásai is ide tartoznak? Ugyan miféle új politikai rendszert akar létrehozni Orbán? Ahol a többségi magyarságot egy erőszakos, törpe, bűnöző kisebbség terrorizálhatja. Likud Viktornak és pártjának tudnia kéne, hogy a Fideszre egyharmadban azok szavaztak, akik Fidesz-es családokhoz és érdekkörökhöz tartoznak, akik csalásból, helyzeti előnyből szerzett javaikat a párt által kaparintották meg. Ezt akarják most tovább gyarapítani, mivel közel vannak a tűzhöz. A Fideszre szavazók többsége, kétharmada azokból állt, akik valójában kényszerszavazók voltak. Vagy azért, mert kiábrándultak az MSZP-ből vagy azért szavaztak a Fideszre, mert nem volt más párt amire szavazhattak volna. Ugyanis a Jobbikot az ördögnek festették le a kampányban és azt sokan sejthették, hogy nem a Jobbik fog kormányt alapítani. Hát ezért inkább a biztosnak látszó Fideszre szavaztak. De csak kényszerből. Orbán most azt a hazugságot akarja elhitetni, hogy pártjuk az egész ország érdekét nézi majd. Miközben üldöznek, eltaposnak mindent, ami magyar és nemzeti.
EZEKRŐL MIÉRT HALLGAT ORBÁN?
Miután mindenki tudja, hogy az izraeli biztonsági céget (INKAL Security) a kormányőrzésben is állandóan alkalmazták, akkor az ő egyenruhájuk és tevékenységük nem okoz félelmet a Fideszben és az érzékeny baloldaliakban? Pedig az ő esetükben egyenruhás, fegyveres szervezetről van szó. Nekik Orbán Viktor nem akar két pofont kioszatni? És akkor még a több zsidó fegyveres magáncégről nem is beszéltünk, amelyekről Orbán Viktor mélyen hallgat. De ezekre a kérdésekre is ideje lenne már válaszolni. Miért szép és kívánatos az izraeli fegyveres testület és miért nem lehet Magyar Gárda, magyar ruhában Magyarországon?

ÁPRILIS 30 - HIÁNYOS ÉLETRAJZ

UNGVÁRY KRISZTIÁN
A HIVATÁSOS
MAGYARÜLDÖZŐ
UNGVÁRYNAK EZ A BAJA
Ungváry a kísérő jelenségekre is kitér: arra, hogy a jövendő kormánypárthoz közelálló napilap állandó szereplője Wass Albert, de elképzelhetetlen, hogy hasábjain a Nobel-díjas Kertész Imrét közöljék. Van viszont tere a „sumér rokonságnak” és egyéb nacionalista ezotérikának. Ez a szellemi környezet vezet azután ahhoz, hogy egy zuglói középiskola diákjai immár tiltakozzanak, ha zsidó vagy roma társuk mellé akarják ültetni őket. Hogy nagy teret kapjon a szociálisan ugyan mélyen elkötelezett Prohászka Ottokár – aki ugyanakkor „patológikus antiszemita” volt. Vagy, hogy Makón néma tüntetéssel akadályozzák a megemlékezést a Holocaust helyi áldozatairól. (168ora, részlet)

HÁTTÉR
A nagy magyar püspököt (Prohászka) és a nagy magyar írót gyalázó (Wass) Törpe Lucifer (Ungváry Krisztián) családjából hozta magyargyűlöletét, hiszen édesapja az az Ungváry Rudolf (képen balra), aki a zsidótévékben és lapokban mindig okádott a magyarok ellen. Ungváry történészi pályafutását zsidó származásának köszönheti, az sem váletlen, hogy az ügynök aktákban ő szabadon túrkálhat és iparszerűen csinálja a zsarolásokat, ismertek és ismeretlenek ellen. S van olyan nemzeti oldal, amelyik ezt az Ungváryt kiváló történésznek próbálja beállítani.UNGVÁRY A HIVATÁSOS ZSAROLÓ
Ungváry Rudolf, az OSZK tudományos főmunkatársa és Monspart Éva újságíró gyermeke.1984-1988 között a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tanult, majd 1989-ben felvették az ELTE BTK német-történelem szakára. „A miskolci Egyetemi Diákparlament története 1956-ban” című pályaművével elnyerte a Magyar Történészhallgatók Egyesülete által kiírt pályázatot és az Országos Tudományos Diákkörök konferenciájának első díját. 1991 és 1994 között az ELTE BTK tudományos ösztöndíjasa, 1993-94-ben köztársasági ösztöndíjas volt. 1993-ban német ösztöndíjjal Freiburgban tanult és kutatott a freiburgi Katonai Levéltárban, valamint a koblenzi Szövetségi Levéltárban. 1995-ben jeles eredménnyel államvizsgázott történelem szakon. A Budapest 1944-45-ös ostromát feldolgozó doktori disszertációja könyv alakban is megjelent és nagy sikert aratott, hat magyar, négy német, két angol és két amerikai kiadást élt meg. 1998-ban (jeles eredménnyel) doktorált. Érdeklődési és kutatási területe a 20. század politikai és hadtörténete, ezen belül is kiemelten az állambiztonság. (wikipedia)

Tehát egy marxista, cionista, liberális körökben elfogadott történészről van szó. Ungváry most már évek óta futószalagon gyártja a "leleplező" aktákat, amivel ismert magyar közéleti személyiségeket szeretne lejáratni és mocskolni. Ungváry jobban tenné, ha előbb saját származását teregené ki és azt, hogy kiváltságait a szakmában csak és kizárólag a származásának köszönheti, nem pedig tehetségének. Ugyanis a magyar levéltárak fontos anyagainak a kutatását a zsidók csak saját fajtájuknak engedik meg. Magyar és nemzeti történész nem kutathat, közelébe sem kerülhet fontos anyagokhoz.

ÁPRILIS 30 - AZ OLAJ TERJED
Kép: Amerika partjainál a többszáz km-es olajfolt, a következményeket még senki sem tudja
OLASZOK A CIONISTÁK OLDALÁN
Az Eni Olaszország legnagyobb olaj-és gázipari vállalata szerződést írt alá 2001-ben az iráni kormánnyal, hogy dolgozzon ki terveket a Darkhovin-i olajmező feltárására. Az Eni vezérigazgatója Paolo Scaroni (képen) azt mondta csütörtökön, hogy a vállalat szándékában áll, hogy eladja az olajmező részvényeit. Olaszország egyike volt Irán nagyobb európai partnereinek és az Eni már 1957 óta üzletelt Iránnal. Azonban Olaszországnak szoros kapcsolatai vannak Izraellel és az Egyesült Államokkal és ezért törekszik az Irán elleni szankciókra, az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntése miatt Róma csökkenti kereskedelmi kapcsolatait az Iszlám Köztársasággal. (presstv alapján)

ÁPRILIS 30 – HALLGATNAK A PÁRTOK

CSALÁDELLENES TÖRVÉNYEK
Több munkaügyi jogszabály változik május 1-jétől. Egyebek mellett átalakulnak a gyermekgondozási ellátások: a gyes két évre csökken, gyedet pedig csak az kap, aki az eddigi 180 helyett 365 nap munkaviszonyt tud igazolni. A rendelkezés a 2010. április 30-a után született gyermekek esetében érvényes. A munkajogi felmondási védelem ugyanakkor továbbra is a gyermek hároméves koráig illeti meg a szülők közül azt, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette. Változik az utazási költségtérítés mértéke is. A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlet vagy jegy árának legalább 86 százaléka, de legfeljebb havi 30 ezer forint lehet. (MR)
Egyetlen párt se szólalt meg, hogy azonnal vonja vissza az új parlament ezeket a családellenes, magyarellenes bűntörvényeket. A CION-FIDESZ csak a külföldi bevándorlókat és a cigányokat támogatja. 200 fős parlament lesz a Fidesz szerint. Családi pótlék csak azoknak járna akik iskolába járatják a gyereküket. a népesedési fordulat eléréséhez öt feltételt sorolt fel: az elérhető otthont, a kismamák munkába való visszatérési lehetőségét a munka világába, az adókedvezményeket, az óvodai és bölcsődei férőhelyek megduplázását, illetve azt, hogy legyen divat a gyerekvállalás. (Matolcsy-terv)
Miután a cigánybűnözők eddig sem járatták a gyerekeiket iskolába, akkor ezeket a szülőket a meglévő törvény alapján miért nem büntették meg?

KOLOMPÁR CIGÁNYVEZETŐ
KIADTA A PARANCSOT LIKUD VIKTORNAK
Kolompár Orbán, a három ügyben is elsőrendű vádlott csütörök arra intette a leendő kormányt, hogy nehogy „rendőrállamot csináljon”. rendőrállamot csinálni. Ha lesz tartós munka, akkor majd nem viszik el Mari néni tyúkját, két kiló krumpliját”. Egyben sürgette, hogy az új kormány az elődjénél is keményebben lépjen fel a „félkatonai” szervezetekkel szemben. (MTI,részlet)
És a többszáz megölt magyar? Akiket a cigányok gyilkoltak le baltával, késsel, szamurájkarddal, stb.

KÉRDEZZÜK A RENDŐRSÉGTŐL?
Azt a bizonyos végzetes láncfűrészt miért nem állították ki a sajtó számára? Miért gyanúsan lila színe volt az alvadt vérnek a késeken és baltákon? - ahol ezek a foltok is gyanús módon jelentek meg. Végezetül. Miért nem közöltek a sajtóval egy ábrát, hogy Sz. Kolos a tetőtérből milyen úton jutott le a garázsig és közben miket csinált? Hány perc alatt történt minden? Csak úgy halkan megjegyezzük, hogy egy több sebből vérző, előzőleg gyilkoló, holttesteket cipelő ember mégis hány perc alatt tudta beindítani a motoros fűrészt? Hány perc telt el azzal, hogy a fűrésszel a fejét és nyakát vagdosta? Sz. Kolos a konyhában tartotta bekészítve a kisbaltát? A rendőrség ostoba ellentmondása lelepleződött. Egyszer azt állították, hogy előre készült az öngyilkosságra, majd azt állították, hogy hirtelen ötlettől vezérelve gyilkolt. Kép: Sz.Kolos, az "gyilkos" apa, aki nagyon szerette a családját

2010. április 29., csütörtök

ÁPRILIS 30 - TÉNYŐI HAZUGSÁGOK FOLYTATÁSA

A MAI MESE SEM HIHETŐ

A rendőrség március 16-án azt közölte, hogy a férfi holttestét a garázsban találták meg, mellette egy motoros fűrész hevert, a házban pedig baltákat és késeket találtak. A férfi a gyilkosságokat a lakás több pontján hajtotta végre, majd bevitte a holttesteket a gyerekszobába, ahol a gyerekek és felesége holttestét paplanokba takarta. Magát előbb késsel vágta meg, végül láncfűrésszel vágta el saját nyakát. A gyilkosság hirtelen történt és pár perc alatt lezajlott, az igazságügyi szakértő azt mondta, hogy rohamszerű volt a támadás, nem utalt arra semmi, hogy előre kitervelte volna a férfi - közölte márciusban a rendőrség. A bűncselekmény feltételezhetően hétfőn reggel 8 és 9 között történt. A toxikológiai vizsgálat során ajzószer, kábítószer nem került elő a férfi szervezetéből. Megállapították azt is, hogy nem volt alkoholos állapotban tette elkövetésekor. Károlyi a cselekmény kiváltó okainál a pszichiáter és elmeszakértői véleményre hivatkozott. Skizofrén állapothoz vezető pszichózis, téboly alakult ki az apánál, aki úgy érezte, hogy nem tud megfelelni a világnak, emiatt szorongás, tehetetlenség érzés uralkodott el rajta. Az internetről már korábban depresszióval, öngyilkossággal kapcsolatos anyagokat töltött le. A szakértői vélemények szerint ez is jelzi, hogy foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Családjához erősen ragaszkodott, és azzal akarta megmenteni őket a későbbi bajoktól, további életük gondjaitól, hogy magával vitte őket - ismertette a szakértők megállapításait Károlyi. A nyomozók szerint azt a pszichológust, akit az apa korábban háromszor is felkeresett, nem terheli felelősség. (origo)
ÚJABB RENDŐRSÉGI HAZUGSÁGOK
A fenti hír nem egészen stimmel a ma reggeli TV2 hírével. Ebben azt mondták hogy a férfi minkét csuklóját fölvágta és azért tudta a motoros fűrészt használni, mert az „inakat” nem vágta el. Ezzel utaltak a neten tett sok véleményre, amiben mindenki kétségbe vonta a láncfűrészes mesét. Azt mondták, hogy a baltával „fejbe vágta” családtagjait. Ez a megölésnek egy finomított meséje. Ugyanis nagyon ügyesnek kell lenni egy depressziós betegnek ahhoz, hogy egycsapással tudjon végezni. Még a profi cigánygyilkosok is több baltaütéssel szoktak végezni. A hírben azt mondták, hogy „újabb részleteket” mondott a rendőrség. Hát persze. Azt is mondták, hogy még januárban, februárban netes oldalakat töltött le az öngyilkossági témákban. Ekkora marhaságot! Öngyilkosok sohasem szoktak tettük előtt tudományosan kutakodni, főleg nem a depressziósok. Az öngyilkosság a depresszió legsúlyosabb formája, amihez hoszzú évek kellenek, amire ilyen kialakul, de egy ilyen családnál ez elképzelhetetlen volt, hiszen az az orvos akinél járt a férfi együtt a feleségével semmi bajt nem állapított meg nála. Ami igaz is lehet. A tévében először mutattak gyanús képeket, két kisebb méretű modern baltát és legalább 4-féle kést összevérezve, amin a vérnyomok gyanús színűek voltak. Az alvadt vér nem így néz ki egy fémen. Végezetül. A baltás módszerű gyilkosságok a cigányok jellemzői és a motoros fűrész is. Az utóbbi években több ilyen fűrészes gyilkos és támadó volt, legutóbb mentősökre támadtak ezzel. A cigányok évtizedek óta támadják a rendőröket, a bíróságiakat, a mentősöket, a tanárokat, a taxisokat, stb. Ezekről persze a sajtó hallgat.RÉSZLETES JELENTÉS
Gyanús részeket kékkel emeltük ki!
A vetített képes tájékoztatón elhangzott, hogy Sz. Kolos március 15-én először magával akart végezni a ház tetőterében. Magához vett egy kést és megvágta magát. A sérülései nem voltak életveszélyesek, számos közülük, így a csuklóin, vádliján és combján lévők is inkább felületiek voltak. Bár véreztek, a szakértő szerint idővel elállhatott volna a vérzés. Az öngyilkosság nem sikerült, a férfi elindult a lépcsőn, elejtette a kést, leérve a nappali felé vette az irányt. A borzalom ezután kezdődött. A konyhaajtóban lévő kisbaltát megfogta, s kicsinek találhatta, ezért egy fejszét vett magához és egy kést. Felesége, K. Virág a kanapén feküdt, a férj lecsapott rá. Leejtette a kést és elindult a hálószoba felé...Miután a fejszével lesújtott felesége fejére Sz. Kolos tényői családi házuk nappalijában március 15-én, elindult a hálószoba felé, ahol a kisebbik lány, Blanka feküdt, őt hátulról érte a halálos ütés. A nagylányra, Ajnára a gyermekszobában sújtott le... Szörnyű tette után Sz. Kolos a gyermekszobában egymás mellé fektette a kislányokat, s feleségét is odavonszolta. Miután lefektette a holttesteket, magához vett egy harmadik kést és ruháját felhúzva mellkason szúrta magát, de az nem volt végzetes. A szakértők szerint a magas adrenalinszint miatt ekkor már olyan pszichés állapotban volt a férfi, hogy sérüléseit nem érezhette, s mert nem sikerült az öngyilkossága, a garázsba ment, s beindítva a motoros fűrészt, először a fejét próbálta megvágni, a boncolás 11 párhuzamos vágásnyomot számolt meg a hajas fejbőrön. Azok nem voltak végzetesek, ezért letérdelt és a nyakát vágatta át a fűrész láncával. Az egyetemen végzett műszaki vizsgálat megállapítása szerint a fűrész egy korszerű berendezés volt, elindításához – berántásához 4–17 kilogrammos erő kellett, azonnal indult. Ez a típus, ha kiesik használója kezéből, automatikusan megáll. Károlyi Zoltán alezredes hozzátette, hogy a gép két fogantyúján és a láncon is csak Sz. Kolos vérét és DNS-ét találták a szakértők. Így volt ez a többi eszközzel is, azok nyelén csak az apa nyomait tudták rögzíteni, az éleken a család vegyes mintái voltak találhatók. Az ajtókon, így a garázs ajtaján is a férfi kézlenyomatait rögzítették. A sajtóban felröppent hír, miszerint egy idegen lábnyomot is találtak, csak annyiban igaz, hogy lábnyom: ugyanis az a férj mezítelen lábnyoma volt. Ezt szakértő is megerősítette. A tájékoztatón elhangzott: az apa már korábban készült arra, hogy végez magával. A házból lefoglalt számítógép szakértői „vallatásakor" kiderült, a férfi már januárban tucatnyi, a depresszióval, a félelmekkel és az öngyilkossággal foglalkozó oldalt töltött le. A pszichiáter szakértő szakvéleményében többek között leírta, hogy tette előtt Sz. Kolosban szorongás, túlérzékenység, tehetetlenségérzés volt, elmebetegséget megelőző állapotba került. „Tette végrehajtásakor pszichózis – téboly – alakult ki nála, normál okokkal nem magyarázható, amit tett." S mivel rajongott családjáért, öngyilkossági kísérletekor felléphetett nála, hogy mi lesz velük, ha ő elmegy. Agya abban a helyzetben azt a lehetőséget fogadta el, hogy magával viszi őket. Mindez akkor pozitív cselekedetként fogalmazódott meg. Tizennégy éve történt. Győrben, a Cuha utca egyik tízemeletes panelházában 1996. december 19-én, délután 4 óra körül az akkor 34 éves N. Tibor megfojtotta két gyermekét, a 6 éves Enikőt és a 4 éves Ákost, majd a Rába vasúti hídnál tehervonat elé vetette magát, s meghalt. A pszichés háttér itt is megállapítható volt. (Kisalföld szöveg és képek)

GYANÚS GYILKOSSÁGOK
Tom Kennedy, a Pénzrengés című könyv szerzője, állítólag balesetben halt meg.
Fenyő gyilkosság. Bérgyilkossal ölették meg zsidó körök a médiamágnást, tettes, felbújtó nincs.
Francia lány, aki a Dohány utcában tünt el és a csepeli Duna-ágban találták meg.
Cigánygyilkosságok, 6 fő áldozat tetteseit ma sem tudják.
Pécsi gyilkosság. Fél év után sem vallott a fegyveres gyilkos egyetemista.
Tényői baltás gyilkos, aki kiirtotta családját, állítólag baltával.
Gyanús egyetemista, aki állítólag 20 embert akart megölni, hallgatnak az ügyről.
Móri gyilkosság. A 8 kivégzést egy volt rendőr, börtönőr követte el, amit a rendőrség elhallgatott a hírekben.
Körmendi kislánygyilkos. Fölmentették az állítólagos körmendi gyilkost. A fiatalemberre nem tudtak semmit bizonyítani, mégis hosszú évekre elitélték, de aztán kiengedték, de a valódi tettesről máig hallgatnak. Arról is hallgatnak, hogy a téves börtönért kapott-e kártérítést a fiatalember?
Balla Irma gyilkosság. A fideszes debreceni képviselőnőt évekkel ezelőtt agyonverték, tettes nincs és a fiát vádolják. Hallgatnak az ügyről.
TÉNYŐNÉL MIÉRT NEM SZÓLALTATTÁK MEG
AZ ÁLDOZATOK ROKONAIT ÉS ISMERŐSEIT?
Egyik kedvenc televíziós programom a megtörtént bűnügyek nyomozása, felderítése és bírósági megitélése. Ha pszichiátriai estről van szó, akkor szakképzett pszichiáter veszi kézbe a dolgok vizsgálatát és megszólaltatja a rokonokat, ismerősöket és munkatársakat, egyszóval mindenkit, akiknek közeli kapcsolata volt egy család vagy sorozatgyilkossal. Ugyan mennyire lehetett pszichikailag beteg egy fiatal, aki rendszeresen dolgozott és házépítéssel foglalta le magát szabad idejében. Ezek a lezárt drámák megszokták eleveníteni a beteggel megtörtént konfliktusokat és visszamennek gyakran az iskolatársak véleményéig. Az öngyilkosságok is követni szoktak egy bizonyos formát. A tényői eset minden bizonnyal első helyet foglalna el a különleges esetek között. Viszont a téves itéletek mögött gyakran más érdekek szoktak meghúzódni. A rendőrség gyakran azzal takargatja tehetetlenségét, hogy ráfogja valakire a gyilkosságot , de a legjobb, ha "öngyilkos" lesz valaki, mert itt a kör bezárult. A tényői esetnél egy friss és zöld területrõl lévén szó a ház körül, alkalmaztak e nyomravezetõ kutyákat pl.? Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar bűnüldöző szervek nagyon nagy hibaszázallékkal dolgoznak. (1hozzászólás)

ÁPRILIS 29 - LEBUKOTT A ZSIDÓ MINISZTERVONA LEHET MELLÉNYBEN
A ZSIDÓK MEG KAFTÁNBAN
A PARLAMENTBEN


Skoda Gabriella emlékeztetett: Forgács Imre törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést a Jobbik elnöke ellen. Az ügyészség álláspontja szerint azonban ez a bűncselekmény csak akkor valósul meg, ha az elkövető olyan magatartást tanúsít, amellyel másokat általános engedetlenségre bír rá. Vona Gábor azonban saját magára nézve tette a kijelentést, ebből az ügyészség álláspontja szerint nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a társadalmi szervezetet betiltó bírósági rendelkezéssel szemben általános engedetlenségre uszított volna - értékelte az ügyészség. Arra, hogy a Magyar Gárda egyenruhájából pusztán a mellény viselete szabálysértésnek minősül-e, az ügyészségi határozat nem adott választ, mert a feljelentés nem erre vonatkozott. (MTI) Kép: zsidó rabbik terpeszkednek a magyarok házában
HAMISAN RÁGALMAZOTT A MINISZTER
A zsidó igazságügy minisztert, Forgács Imrét saját ügyészsége cáfolta meg. Akkor a miniszter a saját jogszabályait sem ismeri?

ÁPRILIS 29 - HARMADIK HAZUGSÁG


NEM HISZÜNK
A RENDŐRSÉGNEK

Most már a 3-dik hazugságváltozattal jönnek elő a rendőrség részéről, a tényői gyilkossággal kapcsolatban. Első hazugság az volt, amit még március 16-án előadtak. Második hazugságuk az volt, ami alább a Kisalföldben jelent meg. Most előjöttek a harmadik változatú hazugságukkal.


Öngyilkos akart lenni, és miután ez nem sikerült neki, téboly lett úrrá rajta, és végzett feleségével majd két kislányával a tényői családfő - ezt derítették ki a szakértői vizsgálatok a másfél hónappal ezelőtti tényői tragédiáról. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján közölték: az összes szakértői vizsgálat azt támasztja alá, hogy a férfi végzett családjával és magával is. Idegen lábnyomot, DNS-mintát, vérnyomot vagy dulakodására, védekezésre utaló jelet a helyszínen nem találtak. A tényői gyilkosság áldozatait egy rokonuk találta meg március 15-én este a család házában a Győr-Moson-Sopron megyei településen. A rendőrség gyanúja szerint a pszichiátriai problémákkal küzdő apa ölte meg gyerekeit és feleségét, majd magával is végzett. Az édesanya 36 éves, az édesapa 37 éves, a gyerekek öt- és nyolcévesek voltak. A rendőrség március 16-án azt közölte, hogy a férfi holttestét a garázsban találták meg, mellette egy motoros fűrész hevert, a házban pedig baltákat és késeket találtak. A férfi a gyilkosságokat a lakás több pontján hajtotta végre, majd bevitte a holttesteket a gyerekszobába, ahol a gyerekek és felesége holttestét paplanokba takarta. Magát előbb késsel vágta meg, végül láncfűrésszel vágta el saját nyakát. A gyilkosság hirtelen történt és pár perc alatt lezajlott, az igazságügyi szakértő azt mondta, hogy rohamszerű volt a támadás, nem utalt arra semmi, hogy előre kitervelte volna a férfi - közölte márciusban a rendőrség. A bűncselekmény feltételezhetően hétfőn reggel 8 és 9 között történt. (MTI, részlet)

Az ATV ma esti híre szerint internetről letöltött gyilkossági anyagokat találtak a férfinél, amit ő előtte tanulmányozott.
HOGY IS SZÓL A RENDŐRSÉGI MESE?
Adva van egy fiatal házaspár, akik új házban laknak és mindketten dologztak, értelmiségi munkakörben. Rokonaikat meg sem kérdezték, hogy ők hogyan ismerték őket? A rendőrség azt állítja, hogy a férfi interneten nézegetett gyilkossági anyagokat. Ezt honnan vették? Miért nem teszik közzé ezeket a bizonyítékokat, ha már lezárták az ügyet? A rendőrségi mese teljesen ellentmondásos. Ha valaki öngyilkos akar lenni, akkor előtte nem szokott megölni másokat, mert az öngyilkosok saját öngyilkosságuk megcsinálása a legfontosabb, azzal vannak elfoglalva, ez is épp elég munkát ad nekik. Ilyen nincs, hogy előbb gyilkol valaki, főleg nem az egész családjával teszi ezt. S arról miért hallgat a rendőrség, hogy ugyan milyen oka lehetett az öngyilkosságának? Miért ölte volna meg a családját? A szakértők mire alapozzák meséiket? Ugyanis az első hírben azt biztosan állította a helyszínelő szakértő a tévében, hogy "reggelizés közben" történt az eset. A férfit meg a végén a garázsban találták meg. S ki volt az a rokon, aki fölfedezte a halottakat? Tényleg hülyének néz mindenkit a rendőrség??? Az is egy vad hazugság, hogy legyilkolja a családját és mind a három holttestet a gyerekszobába viszi. Ha valaki sikeresen gyilkol, akkor utána nem szokott véres holttestek cipelésével foglalkozni. És miért takarta volna be őket? Miután ezt megtette, akkor eszébe jutott, jé... én öngyilkos akarok lenni. Megszurkálom egy kicsit magam és vérző testtel elindítom a motoros fűrészt, a lezárt garázsban, ami még egy ép elméjű embernek is komoly fizikai erőfeszítés lenne. Orvosok is cáfolták, hogy korábban kezelték volna a férfit.

ÁPRILIS 29 - FIDESZ = MSZMP


A FIDESZ AZ MSZMP
KÖPENYÉBŐL
BÚJT ELŐ
Ne reménykedjen senki abban, hogy nem lesz cionista diktatúra. Az alábbi videóban ezt már széles körben terjesztik is a jehudák. Igaz magyar szerzőknek próbálják feltüntetni a filmet, de az egésznek amolyan postaimreszaga van.- -

ÁPRILIS 29 - TERRORISTÁK BÜNTETÉSE


FEGYVERES LÁZADÓK
ÉS TERRORISTÁK
Marcelo Soza ügyész, aki vizsgálja a terrorista sejt ügyét, beszámolt arról, hogy elrendelte a letartóztatását az egykori ezredesnek, Zoilo Salces-nek, akit fegyveres lázadással és terrorizmussal vádolnak. Az volt a tervük, hogy Bolivia területét felosszák, ezért volt egy találkozója Rózsa Flores Eduardoval, Hugo Antonio Acha-val Beni tartományban. Az ügyész ezt mondta az újságíróknak, miután közzététte a nyilatkozatát. Soza azt mondta, hogy Salces volt az üzemeltető a terrorista csoport Beni- tartományában, s közvetlenül együttműködött az egykori tanácsadókkal, az unionista Juan Carlos Guedes-el, Alcides Mendozaval és Antonio Acha-val. A Bolíviai Emberi Jogok Alapítvány (HRF) volt az a hely ahol találkoztak Rózsával és az Állattenyészők Szövetségénél Santa Cruzban. (FEGASACRUZ). Erre egy CD-n futó lista alapján jött rá az ügyészség, ami Guedes tulajdonában volt. Beniben olyan emberek mentek hozzá, akik a kialakítandó terrorista csoporthoz tartoztak - mondta. Soza. Azt is megjegyezte még az ügyész, hogy azt feltételezik, hogy valószínűleg benne volt ebben a társaságban Beni kormányzója, Ernesto Suarez Satori és Károly Vause Delien, aki mint politikai képviselő tartott találkozókat a fegyveres csoporttal. (hazafiasradio alapján) Kép: Rózsa Flores Boliviában, a vidéki panzióban, háttérben Magyarosi

ÁPRILIS 29 - A PÁPA NEM ÉR RÁ


21 ÉVE HIÁBA
KÖNYÖRÖGNEK
A PÁPÁNAK
Komárom északi városrészében minden év tavaszán Imanapot és körmenetet tartanak a felvidéki katolikusok, hogy immár 65 év mulasztása után végre kapjanak magyar püspököt. Az első ilyen könyörgő imanapot még 1989-ben kezdték, s azóta minden évben megtartják. Akkor, a kilencvenes évek eleján még sok-sok ezres hatalmas tömeg jött össze az egész Felvidékről. Aztán évek múltán már a környező településekről is egyre kevesebben jöttek el. Ilyen kevesen mint az idén, még soha nem jöttek össze a Szent András teplom elé. Pedig a hazai hírekben is bemondták a rendezvényt. Ami különösen szégyenteljes jelenség az az, hogy a város két polgármestere és a képviselők egyáltalán nem vettek részt ezen a körmeneten, de a helyi kiválóságok, iskolák képviselői sem. Miközben a két városrész egymással "testvérvárosi" kapcsolatban van és éppen most kezdődtek a Komáromi Napok is, mindkét városrészben. Tudjuk, hogy a pápa feje most a pedofil-botrány miatt fáj, de elődje II. János Pál sem akarta meghallani a magyarok könyörgését. De van az ügynek olyan oldala is, hogy ez a jogos felvidéki igény, miszerint legyen magyar püspökük, még a hazai püspöki kart sem hatja meg. Hallani sem akarnak magyar püspökről, akárcsak Csángóföldön. Még egyetlen hazai püspöknek sem jutott eszébe az, hogy elmenjen erre az imanapra és vállára vegye keresztet. Mintha az Esztergom-i püspöki palotában sem akarnának erről tudni. Kép: a menet egy része, a kereszten minden évszám rajta van, az öregvár plakátja és a városháza

ÁPRILIS 29 - MEGINT HAZUDNAK


ÚJABB TÉNYŐI
HAZUGSÁGOK
A Tényőn ez év március 15-én történt családi dráma helyszínén a nyomozók, bűnügyi technikusok által összegyűjtött nyomok, vér- és DNS-minták mind azt támasztják alá, hogy az apa ölte meg a feleségét, majd két kislányukat, végül öngyilkos lett. A megyei rendőr-főkapitányságra megérkeztek a március 15-én történt tényői családi dráma helyszínén rögzített vérnyomok és DNS-minták vizsgálata során készített szakértői vélemények. Azok tartalmáról, a nyomozás állásáról és eredményeiről csütörtökön tartanak tájékoztatót Győrben a főkapitányságon. Portálunk úgy tudja, igazságügyi orvos szakértők, műszaki szakértő, pszichiáter, valamint toxikológiai szakértők vizsgálták meg a mintákat és egyéb nyomokat. Az eredmények igazolták a megyei bűnügyi nyomozók megállapításait, megerősítették, hogy a férj milyen sorrendben végzett áldozataival. Információnk szerint a szakértői intézetbe küldött baltán, késen és a láncfűrészen nem voltak idegen DNS-ek, csak az áldozatoké és a családfőé. Mindemellett az is megerősítést nyert, hogy a férj saját magát szúrta mellkason, ezt a szúrási irányok és azok erőssége bizonyítja. Többször felvetődött, hogy a férj szörnyű tette előtt benyugtatózta a feleségét. Portálunk információja szerint a toxikológiai vizsgálat negatív eredményt hozott, tehát nem tett a férj nyugtatót a reggelibe. (kisalfold)
MEGJEGYZÉSÜNK
Több mint egy hónap kellett a vérminták azonosítására? Jó kis mese ez a lácfűrészes gyilkos apa. A férj mielőtt gyilkolt benyugtatózta feleségét? És az hagyta ezt? Vagy meg sem kérdezte a feleség, hogy miért kell beszedni nyugtatót? És a két kislányt miért nem nyugtatózta be? És a Kisalföld, mint a megye vérkommunista lapja, miért nem kérdezősködött azoknál akik ismerték a családot? Kiváncsian várjuk a rendőrség legújabb hazugságait. Tehát az elvetemült értelmiségi apa legyilkolja baltával a két gyerekét "reggelizés közben" aztán baltával agyoncsapja a lenyugtatózott feleségét? Miután látta sikeres gyilkosságot akkor magát elkezdte késsel bökdösni? Majd gondolt egyet a vérző apa és a lácfűrésszel vagdosta magát? Ennyi hazugságot összehordani...A rendőrség és hatóságok lassan hat hónapja hallgatnak a pécsi gyilkos egyetemistáról, hogy ugyan mit is vallott? Kép: a gyilkos apa háza

ÁPRILIS 29 – MOCSKOS KOMMUNISTÁKBUZIK VOLTAK
GYURCSÁNY BIZALMASAI


Lehetséges indokok
Az egykori kormányszóvivőt április 3-án reggel találták meg barátja, Batiz András lakásán: különös kegyetlenséggel fojtotta meg magát. Az öngyilkosság lehetséges indokaként felmerült a depresszió, a túl gyors szakmai siker, a szerelem és a féltékenység is. A teljes értetlenség időszaka után a Daróczira rátaláló barát, Hlatky-Schlichter Hubert Daróczinak Liptai Claudiához fűződő „lángoló szerelméről” nyilatkozott, és határozottan tagadta a pletykát, miszerint barátja homoszexuális lett volna. (Hlatky-Schlichter Hubert homoszexuális mivoltát a Heti Válasz Online viszont tényként közölte.)
Törzsvendég a melegbárban
A Bors című lapnak egy fővárosi melegbár alkalmazottai elmondták, hogy Daróczi a törzsvendégük volt, egy-egy éjszaka 30-50 ezer forintot is elköltött a bárban. – A bulikra nagy társasággal, minimum négy-öt emberrel érkezett. Szerette a jó borokat és a különleges whiskyt, de csak módjával ivott. Részegnek sosem láttam, pedig jó pár alkalommal mulatott nálunk – idézte fel Daróczival kapcsolatos emlékeit a lapnak a melegbár egyik pultos fiúja. A Story Online szerdán arról írt, hogy is Daróczi egyszer a barátaival "átugrott" Londonba bulizni, és egy olyan nagyszabású, exkluzív partit néztek ki maguknak, ahová csak szőke hajjal lehetett belépni. A szépségszalon dolgozói megdöbbentek, hogy a kormányszóvivő azt kéri, fessék szőkére a haját, de megtették. Még azt is megbeszélték, hogy az első munkanapon kora reggel nyitnak, és visszafestik Daróczi haját, hogy minden rendben legyen. "Csakhogy már vasárnap délelőtt kapott egy telefont a miniszterelnöktől, hogy rendkívüli sajtótájékoztatót kell összehívni" – idézi a Story Online a szépségszalon egyik alkalmazottját, akitől azt is megtudták, Darócziék lélekszakadva rohantak be, hogy a sajtóeseményre rendbe tegyék a kormányszóvivő frizuráját.
Már korábban zsarolták
A Blikk keddi számában rendőrségi forrásokra hivatkozva írta: Daróczit még kormányszóvivő korában kezdte el zsarolni egy B. Gyula nevű férfi. „Tudomásom szerint azt állította, hogy melegbárokban készített felvételek vannak a birtokában, amelyeken a zsaroló szerint vele azonos neműekkel félreérthetetlen szituációban látható a szóvivő. A rendőrség csak később kapcsolódott az ügybe” – nyilatkozta a lapnak egy informátor. A Blikk szerint a zsaroló nem ismeretlen a magyar hatóságok előtt sem. A lap úgy értesült, háromszor-négyszer kereste meg a kormányszóvivőt, és mivel az ügy kellemetlenül érintette volna az egész kormányzatot, Daróczi szinte azonnal jelentette az esetet főnökének, Gyurcsány Ferencnek, Gyurcsány azonban ragaszkodott a szóvivőjéhez, s kiállt mellette az MSZP-s vezető politikusok előtt is.
Kifejezett kérés
A lap tudni véli, hogy B. Gyula akkor bukkant fel újra, amikor Daróczi Liptai Claudiához fűződő kapcsolata miatt ismét reflektorfénybe került. „A rendőrség most ezt a szálat is vizsgálja, hiszen ha nyilvánosságra kerültek volna a fent említett fotók – amelyek a kommunikációs szakember vélt másságára utaltak volna – az nemcsak az ő, hanem akár Liptai Claudia karrierjét is romokba dönthette volna” – írja a lap. A Blikk szerint, amikor Daróczi megkereste a rendőrséget, „a politikai felső vezetés kifejezett kérése volt, hogy szigorúan bizalmasan kezeljék az ügyet.” Ez már csak azért is aggályos – teszi hozzá a lap -, mert a rendőrség tudomására jutott információk alapján hivatalból üldözendő bűncselekménnyel álltak szemben, vagyis eljárást kellett volna indítaniuk.
C típusú találkozások
Aki szolgálati-, vagy államtitok birtokába juthat, az adott pozícióba történő kinevezése előtt nemzetbiztonsági ellenőrzésen esik át. Daróczi Dávid esetében ez feltételezhetően a legszigorúbb, a C típusú vizsgálat volt, melyek során egy kérdőívet kell kitölteni. Az egyik kérdés így szól: Van-e önnek házasságon kívüli kapcsolata, akár homoszexuális is? Amennyiben a kérdőívet kitöltő személy erre a kérdésre igennel felel, ellenőrzik, hogy emiatt zsarolható-e. - Feltételezem, hogy annak idején Szetey Gábor (egykori MEH államtitkár – a szerk.) igennel felelt a kérdésre, ám mivel ő a nyilvánosság előtt is vállalta homoszexualitás identitását, nem volt zsarolható – mondta az atv.hu megkeresésére Demeter Ervin, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja. (Atv, részlet) Kép: Gyurcsány és Daróczi

ÁPRILIS 29 - RETTEGNEK A CIONISTÁK


IRÁNI ELNÖKTŐL
RETTEGNEK AZ ENSZ-BENAz atomsorompó-szerződés utóértekezlete
május 3-ától 28-áig lesz az ENSZ székhelyén.
A konferencia célja az lenne, hogy egy akcióterv révén megerősítsék a szerződést, és megnehezítsék az atomfegyvergyártó technika megszerzését az olyan államok számára, mint Észak-Korea és Irán, amely egyébként aláírta a dokumentumot. Eddig úgy volt, hogy Manusehr Mottaki külügyminiszter vezeti az iráni delegációt. Ahmadinezsád felszólalása a világfórumon nem kívánt zavart kelthet a nyugati hatalmak számára, amelyek Teheránt elítélő és büntető szankciókkal járó határozatot akarnak elfogadtatni az ENSZ Biztonsági Tanácsával az iráni urándúsítás miatt - jegyzi meg a brit hírügynökség, hozzátéve, hogy diplomaták szerint még messze van a megállapodás.
Ahmadinezsád: az ENSZ BT a sátán találmánya
Mahmud Ahmadinezsád úgy véli, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország,, Kína és Oroszország vétójoga elnyomja és elpusztítja az emberiség valódi természetét, és maga az ördög eszköze. Irán és a Nyugat között egyre nagyobb a feszültség a teheráni nukleáris program miatt. (2010,apr.MR)
Ahmadinezsád: felszámoljuk az egész korrupt világot
Mahmúd Ahmadinezsád úgy fogalmazott, népe felszámolja az egész korrupt világot. Az államfő szerint Iránnak az a küldetése, hogy felépítsen egy iszlám országot és meg kell változtatnia a világ irányát. (2008, apr. MR)

2010. április 28., szerda

ÁPRILIS 29 - ŰRÁLLOMÁS BOLIVIÁBAN?


NÁLUNK ELHALLGATOTT HÍREK

Oroszrország boliviai nagykövete, Leonyid Golubev szerdán megismételte azt, hogy hazájának érdekében áll egy űrállomást építeni Bolíviában, ahonnan műholdakat szeretnének indítani. A több mint 4000 méteres tengerszint feletti magasság az Andok hegységben igen kedvező, "nagyon jó" feltételeket ad ahhoz, hogy itt legyen egy űrbeli műveleteket indító állomás - mondta az orosz diplomata, egy sajtótájékoztatón. Az egész tervet az orosz elnök, Dimitrij Medvegyev és Evo Morales 2009-ben tartott kétoldalú viszonya alapozta meg. (ABI alapján) Kép: orosz és a boliviai elnök

ÁPRILIS 28 - IZRAEL MEGINT POFONT KAPOTT


EGYIPTOMTÓL
KAPOTT POFONT IZRAEL
Nehéz napok várnak Izraelre, mert egyre fokozódik a nemzetközi nyomás rájuk és már nem áll mögöttük az amerikai Nagybácsi olyan szilárdan mint korábban. A Press Tv jelentette, hogy Egyiptom felszólította Izraelt hogy minél előbb írja alá az Atomsorompó Egyezményt, mivel a közelkeletet atomfegyver mentes övezetté szeretnék nyilvánítani a térség államai. Ezt az atomfegyver mentes térség tervet Irán már évekkel ezelőtt szorgalmazta, de akkor süket fülekre talált. Most viszont - és ez az új helyzet - a térség országai, főleg Irán, Jordánia, Szíria és Törökország egyáltalán nem örülne most egy kis háborúnak vagy egy atomháborúnak. Az ENSZ-ben a jövő héten terjesztik elő ezt a felszólítást Izraelnek címezve. Az már előre megjósolható, hogy Izrael ezt elutasítja, de ezzel a lépéssel még jobban saját maga ellen gyűjti össze a térség államait. Nagy kérdés lesz, hogy ehhez az egyiptomi tervhez Amerika mit fog majd szólni? Kép: az egyiptomi ENSZ nagykövet

2010. április 27., kedd

ÁPRILIS 27 – BOLIVIÁBAN NEM TOTOJÁZNAK

MEGVÉDIK A MAGÁNTULAJDONT
Alvaro Garcia Linera alelnök a kormány nevében kifejezte a magántulajdon tiszteletét és elutasított minden olyan cselekményt, mint ami legutóbbi is történt, Santa Cruzban. A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón Garcia Linera azt mondta, hogy nem lehet csak úgy állami és más földeket megkárosítani. Megjegyezte, hogy a törvények értelmében a kormány lépéseket tesz a magántulajdon védelmében és felszólította az embereket, hogy akik ilyen erőszakos tetteket követtek el, azokat azonnal fejezzék be. (hazafiasradio alapján)
Milyen érdekes! Még szinte véget sem ért a föld védelméről szóló konferencia, de máris tudnak intézkedni az indiánok. Az Orbán-ormány meg fél éve tudta, hogy 2/3-al győzni fognak, de minden fontos ügyet majd jövőre, meg 6 év múlva igérget.....Esetleg....talán... Máris elodázzák azt, amit ma kéne megtenni. Ezek semmit se tudnak kezdeni a fölényes többségükkel, csak az időpontokat tili-tolizzák évekig, hogy húzzák az időt. Egy hajszálat sem akarnak odébb rakni...(1 hozzászólás)

ÁPRILIS 27 – CSERNOBIL FIGYELMEZTET


A KOMMUNISTA RENDSZERNEK VOLT
KÖSZÖNHETŐ A KATASZTRÓFA
2009-ben összesen 212 atomerőmű működött 438 reaktorblokkal a világ 31 országában. Európában 17 államban összesen 92 atomerőmű (csaknem 200 reaktorblokk) van üzemben, 13 reaktort jelenleg is építenek, 84 rektort (13 országban) viszont már leállítottak. (lexikon)

24 éve történt a Csernobil-i katasztrófa, amit nálunk több napig eltitkoltak, csak a Szabad Európa Rádióból lehetett megtudni a valóságot, mert a svédek világgá kürtölték. Amikor pedig nálunk a hírekbe bekerült, akkor is tompították a hazai hatását, voltak akkor is áruló, kommunistabérenc tudósok. A zsidókommunista sajtó nagyon sokáig semmilyen fényképet nem közölt a valódi helyzetről. Kisebb rákos hazai megbetegedések is voltak. A szovjet erőműnél a mérnökök, a kommunista párt parancsára megszegték a technikai utasításokat és olyan kisérleteket végeztek, amit nem lett volna szabad és fölrobbant az erőmű. A mentésnél pedig az ember nem számított, rengeteg civil és katona halt meg a védekezés hiánya miatt. A valódi áldozatok adatait máig sem tették közzé. Ilyen torzszülöttek születtek a sugárzás miatt, amit egy boliviai oldal közölt. Az állatoknál is torzszülöttek lettek. A tudósok máig sem tudták megoldani hatásosan az atomhulladék kérdését, sehol a világon.

ÁPRILIS 27 - OBAMA BÁB


OBAMA TEHETETLEN

Obama nagy hangon bejelentette, hogy megrendszabályozza a csaló amerikai bankokat. Ennek már közel fél éve, de semmit sem tud csinálni, mert a képen látható konzervatív párti képviselők, akik a zsidó bankok érdekeit nézik nem szavazzák meg Obama tervezetét. A képviselők képei között sok zsidó is van. Érdemes a képre nagyítani...

ÁPRILIS 27 - JAPÁNNAK ELEGE VANUSA CSAPATOK KIFELÉ
A japán miniszterelnök, Hatoyama kijelentette, hogy a közeljövőben megkínálja Amerikát azzal a kérdéssel, hogy az Okinawa-i támaszpontjukat azonnal hagyják el az amerikai csapatok. Felmondják az eddigi szerződést, a hatalmas japán tiltakozások miatt. (presstv alapján) Kép: a sziget
BEZZEG MAGYARORSZÁGON
Itt aztán a zsidó megszállóknak senki sem mondja, hogy kifelé....Inkább a sáskák jönnek befelé.

ÁPRILIS 27 – KISEBB PROVOKÁCIÓ VOLT

A ZSIDÓBUZIKAT
LELEPLEZTÉK
BOLIVIÁBAN
Az elnöki szóvivő, Ivan Canelas egy sajtótájékoztatón kitért arra, hogy bizonyos lapok és tévék azzal vádolták a Klíma Csúcs szervezőit, hogy a homoszexuálisokat nem engedték szóhoz jutni. A szóvivő elmondta, hogy az alkotmányuk 14. cikkelye világosan kimondja, hogy az állam tiltja és bünteti a diszkrimináció minden formáját, beleértve a nemi hovatartozást, a bőrszínt, az életkort, a szexuális irányultságot, a nemi identitást, a származást, a kultúrát, a nemzetiséget, az állampolgárságot, a nyelvet, a vallást, az ideológiai hovatartozást. Canelas azt mondta, hogy egyértelmű az, hogy Morales elnök nem olvassa el a "melegek kérdését", amely nem volt más mint egy figyelemfelkeltő kacsa, "nem új" jelenség, amit egyes TV-csatornák csináltak, csak azért, hogy ne aludjanak ki a reflektorok és egész nap csak ezzel a gondolattal foglalkozzanak. Azért csinálták ezt a fölfújt ügyet, hogy nagyobb súlyt adjanak maguknak ezek a tévék. A transzgénikus (génkezelt) élelmiszerek károsíthatják az egészséget, amely világos, hogy nem volt hír ezeknek a tévéknek, amit az elnök említett beszédében és ehhez most is ragaszkaodik és nem hagyja, hogy kijelentését félreértelmezzék a sajtóban. (ABI alapján)


BEZZEG MAGYARORSZÁGON
Nálunk büntetik és üldözik a magyar nézetek, értékek és érdekek hangoztatóit. Ezeket kiszorítják a sajtóból és minden nyilvánosságból és van olyan is, hogy koholt vádak alapján, bizonyítékok nélkül börtönbe vetik azt, aki kitart nemzeti nézetei mellett. Bezzeg Magyarországon 1989 után azonnal bejegyezték a zsidó-cionista szervezetet, de az ősi magyar hungarista pártot nem engedik bejegyeztetni. Miféle idegen, piszkos gazemberek vannak hatalomban nálunk, akik a magyarnak saját hazájában megmondják, hogy mit gondolhat és mit nem. Mit tehetünk és mit nem? Ezekre a fő kérdésekre kéne Likud Viktor pártjának válaszolni és nem álnemzeti maszlagokat szónokolni. Miért csak a Likud Narancsos Navracsicsok szerepelhetnek a tévékben? Miért csak cigánybuzikra és zsidóbuikra vannak műsoridők a tévékben és rádiókban? A magyarok miért nem fejthetik ki nézeteiket? Azokban a tévékben, amelyeket a magyarok adójából tartanak fönn. Ébresztő elvtársak! Kép: a két cionzsidó koccint a szovjet emlékműre

2010. április 26., hétfő

ÁPRILIS 26 - TUDOMÁNY


NEM MENEKÜLHETÜNK
EL A FÖLDRŐL
Az amerikaiak régóta terveznek egy Marsra szállást, ez olyan közel két évtizeden belül állítólag meglesz. Régebben azt képzelték, hogy csak úgy odarepülnek és leszállnak mint a Holdra, de újabban rájöttek, hogy ez a Mars-utazás nehéz ügy lesz. Aztán kitalálták azt, hogy hány hónapig tartana ez az utazás oda és vissza emberrel. Nagy baj, hogy a levegőt oda kell vinniük magukkal, az űrhajósoknak. Most a legújabb tervek szerint már nem is emberrel mennének oda, hanem csak előbb egy robotot küldenének oda. Pedig a Mars elég "közel van". Amíg a legközelebbi égitest, a Hold csak 384 ezer km-re van tőlünk, addig a legközelebbi bolygó, a Mars mintegy 60 millió km-re. Ez olyan messze van, hogy a fénynek is 3 percbe telik amire odaér. És a rádióhangok is 3- 4 perc késéssel érnének el a Földre.

A LEGNAGYOBB TÁVCSŐ LESZ
Chilében épülhet meg világ legnagyobb teleszkópja - közölte a távcső építtetője, a müncheni székhelyű az Európai Déli Obszervatórium (ESO). Chile riválisa La Palma volt a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken. A világ legnagyobb távcsöve, a Különlegesen Nagy Teleszkóp, (ELT) a tervek szerint 42 méter átmérőjű lesz, és lehetővé veszi majd, hogy a csillagászok megfigyeljék az első galaxisok keletkezését, illetve hogy az élet jelei után kutassanak a távoli égitesteken. Az európai kormányközi szervezet, az ESO a VLT-n kívül két kisebb teleszkóppal is rendelkezik már az Atacama sivatagban. Az ELT, amelyet végül 42 méteres átmérőjűre terveztek, 2011 decemberében kezd működni. A költségeket ma 90 millió euróra becsülik. Az ELT-et 3060 méteres magasságban fogják megépíteni, mivel az év 320 éjszakáján felhőmentes, kristálytiszta ott az égbolt, ráadásul rendkívül alacsony a páratartalom, és viharok sincsenek, ellentétben a Kanári-szigetekkel. A chilei kormány egyébként aktívan lobbizott, hogy országukban legyen a világ legnagyobb teleszkópja. (FH, részlet)
HÁTTÉR
Nemrég ünnepelték a SETI program születésének az 50. évfordulóját. Ötven éve keresik a távoli civilizációk üzeneteit, nyomait. A következtetések keserűek voltak. Ötven éve keresik az űrből érkező rádió és egyéb jeleket, de még semmit sem találtak, pedig több millióan figyelik ezt különféle antennákkal, számítógépekkel, éjjel-nappal. Az egyik legnagyobb angol csillagász kijelentette, ne reménykedjünk abban, hogy majd az idegen civilzációk fölfedeznek bennünket. Kép: egy chilei teleszkóp és a Hubble űrtávcső

A MÚLTAT LÁTJUK
A hozzánk legközelebbi galaxis (olyan mint a mi Tejút-rendszerünk) az Androméda (képen) , ez a Naptól 2.5 millió fényévre van. Ami annyit jelent, hogy az Andromédáról jövő fény vagy rádiójel 2.5 millió évig jön hozzánk, amire ideér. Tehát, ha most belenézünk a távcsőbe az Androméda irányába, amit egyébként szabad szemmel is lehet látni, akkor a 2.5 millió évvel ezelőtti állapotát látjuk.
Stephen Hawking:
Veszélyeket rejt az idegenekkel való érintkezés
A híres tudós új dokumentumfilmjében, amelyet a Discovery Channel mutat be hamarosan, azt állítja, hogy minden tudományos számítás szerint létezniük kell más civilizált életformáknak is a világegyetemben, de arra figyelmeztet, hogy a velük való érintkezés rendkívül veszélyes lenne. A 68 éves Hawking szerint a földönkívüliek látogatása olyan volna, mint amikor Kolumbusz megérkezett Amerikába: mint ismert, ebből az indiánok nem jöttek ki valami jól. Hawking azt állítja, a csillagközi ragadozók támadása csak egy a rémisztő lehetőségek közül. Ám az is lehet, hogy az idegen civilizáció már rég elpusztította – vagy el fogja pusztítani – önmagát. Ha ugyanolyanok, mint mi, emberek, akkor ugyanis van esély arra, hogy felrobbantják önmagukat, miután ők is felfedezik, hogy: E=mc2. (MNO)

ÁPRILIS 26 - BOLIVIA PÉLDÁT MUTATOTT


MOST MÁR AZ
ENSZ-EN VAN A SOR
A bolíviai külügyminiszter David Choquehuanca (képen), beszámolt vasárnap a Hazafias Rádióban az első világkonferenciáról, amit a népek az éghajlatváltozásról és a Föld Anya jogairól tartottak. Ezt az anyagot kasztíliai (spanyol) és angol nyelven közzéteszik és világszerte terjesztik. A dokumentum több mint 70 oldalas és összefoglalja az őshonos nemzetek és társadalmi mozgalmak küldötteinek a munkáját, akik 142 országból jöttek. A találkozó legfontosabb döntései között van egy Nemzetközi Bíróság létrehozása, aminek az lenne a célje, hogy megbüntessék azon nemzeteket, vállalatokat, magánszemélyeket és jogi személyeket, akik bűncselekményeket követnek el a természet ellen. Choquehuanca emlékeztetett arra, hogy a találkozón a kasztíliai és angol volt a hivatalos nyelv. Choquehuanca elmondta, hogy 166 ülést tartottak a találkozón és 17 műhelyben vitatták meg a témákat a természet megóvása érdekében, s ezt is bemutatja majd a terjesztett kiadvány. Az is várható volt, hogy a "Népek Megállapodása" dokumentumanyagban a bolíviai elnöktől, Evo Moralestől idéznek az anyagban, akinek jó a beszédkészsége és más nemzetközi hírességek előadásaiból is idéznek. A bolíviai diplomácia vezetője azt mondta, hogy a mostani találkozón nem voltak olyan "őrült" események, mint a tavalyi koppenhágai globális találkozón. Az ENSZ azt jelezte, hogy az Egyesült Nemzetek hálás lehet Bolíviának, hogy megszervezte ezt a fontos eseményt, az egész világ számára – mondta a külügyminiszter. (ABI alapján)
Bámulatos és példamutató, hogy amire az ENSZ tavaly Koppenhágában nem volt képes, azt Boliviában tökéletesen megszervezték, 142 ország részvételével, akik között – jellemző módon – Magyarország nem szerepelt. Az is jellemző, hogy a hazai és világsajtóban a cionista globalizátorok elhallgatják az eseményt.

ÁPRILIS 26 - FÖLDVÉDELEM BOLIVIÁBANAKIK NEM VÉDIK MEG A FÖLDET
ELVESZIK TŐLÜK

Evo Morales elnök bejelentette, hogy a Föld Anya kéri a jogait, hogy megvédjék, ezért külön minisztériumot hoznak létre a természeti értékek megvédéséről. Már ki is adta a minisztereknek a fejlesztési tervezést (Viviana Caro, Maria Ester Udaeta ) a környezet és vizügyi minisztériumba, ahol egy jogi csoport foglalkozik az új minisztérium felállításával. Ennek jegyében máris 10 000 palánta fát ültettek el. Az államfő létfontosságú kérdésnek jelölte meg az új minisztériumot. Az új törvénykezés célja a föld jogainak védelme lesz és csak azok vásárolhatnak földet, akik annak a fenntartásáról, megvédéséről is godoskodnak. Akik vétenek a törvény ellen, azoktól elkobozzák a földet és a kártérítést is meg kell fizetniük. (hazafiasradio alapján)
Aki az anyaföldet tönkreteszi, mint tulajdonos, megfosztják a földtől. Na, akkor nálunk az egész Kárpáthazából ki kell irtani a gazt!
ÍGY LESZ JEHUDAMENTES SZENTFÖLD, DRÁGA MAGYAR HAZÁNK.
(1hozzászólás)

ÁPRILIS 26 - CIGÁNYOKNAK LETT KÉPVISELETE


Négy cigány képviselő
lesz az új parlamentben
Összesen négy roma képviselő lesz az új Országgyűlésben. Hárman közülük a Fidesz-KDNP színeiben szereztek mandátumot: Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, valamint Varga József és Berényi László. A Lehet Más a Politika (LMP) budapesti listájáról egy roma képviselő, Osztolykán Ágnes jutott mandátumhoz. A baloldalon egy roma képviselő sem maradt, Teleki László, a leköszönő kormány romaügyi megbízottja nem jutott mandátumhoz az MSZP országos listájáról.
(origo, részlet)
Tessék mondani! Buzik és kábítószeresek nem lesznek? Az már biztos, hogy a pártok a nőket nem szeretik, mert közel tíz százalék nő jutott be a Házba. Gyorsan megjegyezzük, hogy az új boliviai kormány fele nőkből áll, ami kifejezi a valódi társadalmi helyzetet. Viszont hallatlanul sok a doktor, ez a kóros folyamat húsz éve tart már, ami azt bizonyítja, hogy a pártok nagyon szeretik főleg a jogi és tanárdoktorokat. Ezek a doktor előnevűek az értelmiség szégyenei, nagy többségben. Ezért is néz ki ilyen siralmasan a nép képviselete, mert nem a népből merítenek a pártok, hanem a haveri körökből. A végén az is kiderült, hogy a kommunista zsidók sem akartak cigány képviselőket, mert ha akartak volna, akkor rátették volna őket a listájukra. Ettől függetlenül a cigányok most már nem mondhatják, hogy nem képviselik őket. Igaz, az Edelény -i körzetben indult a magyargyűlölő cigányvezér, Horváth Aladár, de ő sem kellett a helyi cigányoknak. Molnár Oszkár, edelényi nyertes (képen) érdeme, hogy külön fölrázta a közvéleményt a cigány és zsidóbűnözés súlyos méreteiről. Akkor a Fidesz hónapokig gyalázta Molnárt és a végén kirugták a Fideszből. Most bezzeg Likud Viktor hallgat arról, hogy mitől rossz a közbiztonság? Mellesleg ez sem most romlott el, hanem már jó húsz éve, amikor a megszüntették a halálbüntetést és a bűnözést törvények támogatják.

ÁPRILIS 26 - FIDESZNEK NINCS MENTSÉGEA FIDESZ CÉLJA A KOMMUNISTA
BŰNÖZŐK MEGMENTÉSE

FIDESZ SAJÁT CSAPDÁJÁBA
FOG BELEESNI
A Fidesz a kétharmados többségével egyenesen a pokolra fog jutni. Ezt viszont nagyon hamar elérik. A Jobbikot nem tudják ledarálni, mivel a valóság szerint a Jobbik mögött legalább a magyarok kétharmada áll szimpatizásként, még ha hallgatólagosan is. Még akkoris így van, ha jelenleg kényszerből a Fideszre szavaztak. Ezt is csak azért tették, hogy eltünjön a szoci-libsi csőcselék. Ezt a kényszerhelyzetet valójában mesterségesen idézték elő a pártok, hogy a Fidesz győzhessen, amibe örömmel belementek a szocik is, meg az SZDSZ is, meg a többi párt is, mert tudták, hogy őket csak a Fidesz mentheti meg az elszámoltatás és az akasztófa alól. Hiszen a Fidesz ugyanolyan bűnös, mint ők. A Fideszt viszont csak időhúzás miatt tették meg győztesnek, hogy a végleges lebukás előtti időig talán sikerül nekik a 2/3-os törvényeket úgy átirogatni, hogy a bűnösöket végleg felmentsék és legyen elég idejük a lopott pénzüket átmenteni "biztonságos" helyekre. De ebből semmi sem lesz, mert egyetlen rossz lépésük megtétele után, a kényszerfidesz-szavazók nekik fognak esni és mindent számon kérnek tőlük. Most a Fidesznek semmi esélye nincs mesélgetni, hogy miért nem tartják magukat az igérgetéseikhez. Mivel a 2/3-os többségük birtokában NINCS LEHETŐSÉGÜK SEMMILYEN KIFOGÁSRA. A 2/3-os többségükkel csak saját magukat hozták lehetetlen helyzetbe, amivel véglegesen lefejezik majd magukat. Ami csak idő kérdése lesz. (1hozzászólás)

ÁPRILIS 26 – EZ VÁR A GÁRDÁRA


Kép: Ciondiktatúra jelképe
A vérkommunista egykori ügynök és cionbérenc Martonyi kicsit nyíltabban üzent a Jobbiknak, mint Lukud Viktor. Előre megjósoljuk, hogy a Ház-ülések első pár hetében a Jobbik le fogja leplezni a Fidesz árulását, úgyhogy a Jobbik és a Fidesz viszonya el fog méregesedni és a másik két bűnpárt (MSZP, LMP) is a Jobbikra fog ugatni teljes hangerővel. Magyarul, a Fideszt támogatják a Jobbik rágalmazásában. Azonban ez kényes dolog, mert azonnal visszüthet a két bűnpártra..
ORBÁN ÖT PONTJA
HAZUGSÁGOK HALMAZA


a rend,
a gazdaság,
az egészségügy,
a szociális biztonság
és a demokrácia területén.

A riporter kérdésére válaszolva a miniszterjelölt besúgó elmondta, hogy a Jobbik megerősödésének okát az ország egyes részein uralkodó "katasztrofális gazdasági és szociális helyzetben", a közbiztonság hiányában és az állam, a rendőrség "eltűnésében" látja. Hozzátette, hogy a leendő kormány helyreállítja a jog uralmát és a biztonságot. A jognak mindenkire érvényesnek kell lennie, "ezeket a különös gárdákat is beleértve" - mondta. "Nem fogjuk engedni, hogy a Gárda végigvonuljon az utcákon" - ígérte meg a tótoknak és zsidóknak a likudista párt katonája. (Martonyi János leendő ügynök-külügyér pofátlan nyilatkozata.)

ÁPRILIS 26 - A FIDESZ MÁRIS CSALÁSSAL KEZDI

Kép: Orbán a maffiavezérrel
ÉLES KANYART VETT ORBÁN
Még alig lett vége a választásnak, de Likud Viktor egy nap alatt éles fordulatot vett a szóhasználatában, s ezeknek az elszólásoknak döntő jelentősége van. A kampányban használt ködös igéretek egy pillanat alatt szerte foszlottak és most jön a rideg valóság. Nézzük az Orbán-féle elszólásokat.

1 Egyáltalán nem beszél magyar vagy nemzeti győzelemről, hanem csak a demokrácia győzelmét emlegeti. A zsidó tolvjanyelvben – amit Orbán is használ – ez annyit jelent, hogy szabad kezet kapott a cionista diktatúra durvább változatára. Orbán korábban is mindig embereket és választókat emlegetett, a magyar szót igen ritkán használja, akkor sem fontos kérdéseknél.

2 Most azzal kábítja a népet, hogy „rendszert buktattak”. Pontosan az ellenkezője az igaz, a cionista ávósrendszert akarják konzerválni.

3 Ki nem ejti a kommunisták vagy az MSZP nevét, hanem az „oligarchák” uralmát akarja megszüntetni. Ezzel a ködös és hazug fogalommal akarja kihúzni a méregfogát az elszámoltatásnak, miszerint elszámoltatást a Fidesz nem fog csinálni.

4 Első teendőnek hirdette meg a gazdaság és közbiztonság helyreállítását. Nos, ebből a gazdaság az több éves fejlemény lesz, de a közbiztonság a lezüllött, bűnöző rendőrség miatt romlott és amiatt, hogy a cigánybűnözők állami és törvényi támogatást kaptak. Ki az a hülye, aki elhiszi, hogy ezen a területen Orbán bámit is el fog intézni, amikor a maffiavezért, Pintér Sándort akarja belügyminiszternek.

5 Csökkenteni akarja a bürokráciát. Ez egy mese.

6 A korábban hirdetett „nemzet egység” helyett most már „nemzeti együttműködést” emleget. Ez magyarul lefordítva a zsidóuralom megerősítését jelenti.

7 Lázár János lesz a Fidesz frakcióvezetője, aki az egyik legnagyobb zsidóbérenc.

Természetesen, ha megalakítanák a Nemzeti Gárdát, akkor automatikusan megszünik a Magyar Gárda. Ez a cél. Igaz, hogy a Magyar Gárda nem tett semmit eddig néhány demonstráción kívül, de a kétharmados többséget idegesíti a "Magyar" kifejezés. Ha viszont létrejönne a Nemzeti Gárda, akkor abban a "magyar nemzet" minden nemzetsége jelen lehet. Tetszik érteni? Az USA-ban a Nemzeti Gárda egy felfegyverzett egységet képez a szárazföldi erők, valamint a haditengerészet, a légierő és a tengerészgyalogság mellett. A Magyar Gárda elméletileg lehetne nemzeti célú testület, de ez nem célja a kétharmadosoknak. Skandináviában létezik a "Hemvärnet" fegyveres önkéntes polgári őrség. Kezdhetjük gyanítani, hogy az Izraelbe szaladgáló Orbán miféle orbániádával fog majd kirukkolni. (tudósítónktól)

ÁPRILIS 26 - GÁRDA VOLT- GÁRDA NINCS


Kép: szovjetemlékmű megvan, ami a zsidók szentélye
NEMZETI GÁRDÁT
AKAR A JOBBIK
Meglepő ötlettel jött elő Vona Gábor a tv-ben, miszerint a magyar gárda helyett, amerikai mintájú Nemzeti Gárdát akarnak és ez bent is van a programjukban. Mielőtt föltolul a vér az agyunkba, annyit azért jegyezzünk meg, hogy az amerikai nemzeti gárda csak nevében nemzeti, a valóságban nem az, mivel Amerikában nemzetről nem beszélhetünk. Továbbá, ha nálunk is ilyen nevű gárda lesz és a nevében nem lesz az, hogy Magyar Nemzeti Gárda, onnantól kezdve ez egy állami cionista egység lesz. Ezt előre megmondjuk. Orbán egyelőre hallani sem akar nemzeti gárdáról és Vona sem nyilatkozott arról, hogy mi lesz a jelenleg még papíron létező Ú Magyar Gárdájával? Nagy a zavarodottság, minden szinten.... A zsidó fegyveres gárdák persze csöndben működhetnek. Március 15-én pl. egy ilyen banda tartotta távol a magyarokat a Petőfi-szobortól Pesten.

SZEBB JÖVŐÉRT
POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAKULT
A békéscsabai székhelyű, nemzeti alapokon működő közhasznú társadalmi szervezet az alábbi célok mentén kezdi meg munkáját: a bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása, valamint a vagyonvédelem javítása. Az élet és a testi épség óvásával a lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése.
Továbbá:
- kulturális örökség megóvása
- környezetvédelem
- emberi és állampolgári jogok védelme
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.
Az Egyesület Békés megye több településén is megkezdte a lakosság bevonásával a helyi önvédelmi közösségek megszervezését. Többek közt Sarkadon, Sarkadkeresztúron, Orosházán, Medgyesegyházán már komoly érdeklődés mellett szervezés alatt áll a helyi polgárőr közösség kialakítása. A megye többi településén is intenzív érdeklődés van az Egyesületbe történő belépést illetőleg. A működési terület, mivel nincs lekorlátozva, így akár az ország bármely területéről lehet csatlakozni a szervezethez. Igyekszünk mihamarabb megszervezni más településeken is az Egyesület működési egységeit, országos méretűre duzzasztva azt.

2010. április 25., vasárnap

ÁPRILIS 25 - VÖRÖS FERTŐZÉS


TÚL SOK A VÖRÖS FERTŐZÉS A HÁZBAN
BELEÉRTVE AZ LPM-T IS

ÁPRILIS 25 - CION-GLOBALISTA KORMÁNY LESZ


Nem a Fidesz győzött,

hanem az MSZP vesztett!


Orbán állandóan "nemzeti egységet" emleget, miközben a magyar szót mindig elhagyja előtte. Mi a különbség az 1994-es és a 2010-es választások között? Az, hogy 1994-ben az Antall-kormány bűnei miatt a nép visszaszavazta a kommunista gyilkosokat, mert akkor más párterő nem volt. Élt még a kádári nosztalgia. Most, 2010-ben viszont nem azért szavazott 2.5 millió ember a Fideszre, mert az annyira magyar és annyira nemzeti és álmaik megvalósítását látják benne, hanem azért szavaztak ennyien rájuk, mert közel 10 év alatt az önkormányzatokban mindenütt Fidesz-többség alakult ki, akiknek kiterjedt családi, rokoni és üzleti kapcsolatai vannak, ami mégegyszer ennyi embert jelent még. Tehát ezek mind anyagi érdekből, haszonlesésből és poziciók miatt szavaztak rájuk. Ehhez még hozzájött a kommunisták bűnözései, tehát a szavazók csak a Fideszt választhatták. A Jobbik ellen olyan hatalmas uszító kampány folyt, hogy még az ingadozók is inkább a Fideszt választották. Az új parlamentben nem a Fidesz kormányzása lesz a lényeg - ezt előre tudjuk -, hanem az, hogy a Jobbikot hogyan akarják majd leszalámizni a többiek, a Fidesszel együtt.
„A Fidesz a törvényesség és a rend pártja” - fidesz szóvivő
„Magyarországnak jobboldali, keresztény, nemzeti polgári kormánya lesz” - Schmitt Pál

A pártok parlamenti mandátumainak száma az Országos Választási Iroda adatai szerint.

1. FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 172, területi lista: 87, országos lista: 3, összesen: 262, a parlamenti mandátumok aránya: 67,88 százalék.
2. MSZP: egyéni választókerület: 2, területi lista: 28, országos lista: 29, összesen: 59, a parlamenti mandátumok aránya: 15,28 százalék.
3. Jobbik: egyéni választókerület: 0, területi lista: 26, országos lista: 21, összesen: 47, a parlamenti mandátumok aránya: 12,18 százalék.
4. LMP: egyéni választókerület: 0, területi lista: 5, országos lista: 11, összesen: 16, a parlamenti mandátumok aránya: 4,15 százalék.
5. Független: egyéni választókerület: 1, területi lista: 0, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,26 százalék.
6. FIDESZ-KDNP-MVMP: egyéni választókerület: 1, területi lista: 0, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,26 százalék.
Összesen:
egyéni választókerület: 176,
területi lista: 146,
országos lista: 64,
összesen: 386
Amit elhallgatnak minden hírben. Molnár Oszkár jobbikos támogatása hatalmas siker. Annak ellenére, hogy Likud Viktor Edelényben kampányolt Molnár ellen, mégis Molnárra szavaztak, ez hatalmas pofon a Fidesznek. Micsoda szégyen lett volna, hogy egy külföldi arab legyen ott képviselő, Fidesz színekben. Hogy mekkora választási csalás volt, az abból is látható, hogy a Jobbik több éves hatalmas ismertsége és jelentős kampánya mellett ez a zsidó patkánypárt (LMP), majdnem fele annyi szavazatot kapott mint a Jobbik. Nagyon valószínű, hogy már a kopogtató cédulákat is pénzért vették meg. A Fidesz meg cigányokat fizetett le és etették-itatták őket. A gyilkos kommunista párt 2-dik helye aggasztó. Csak a Jobbik törheti le a szarvukat.