2010. április 17., szombat

ÁPRILIS 17 - EGYHÁZAK A SÁTÁN SZOLGÁLATÁBAN


ISTEN VAGY A SÁTÁN
BÜNTETÉSE
Amióta a tudomány megtudja határozni a kőzetek korát, a Föld keletkezése is eléggé pontos dátumot jelez. A Föld születése kb. 3.5 - 4 milliárd évvel ezelött történt. A Föld egy fortyogó és izzó tűzgömbhöz hasonlított nagyon gyakori vulkánkitörésekkel, földcsuszamlásokkal, hatalmas árvizekkel. Aztán lassacskán kialakultak a kontinensek és a vulkánok egyik a másik után hültek ki, vagy tértek nyugovóra, hogy évszázadok után újra felböfögjék a földgolyó tüzes gyomrából a maradékot. A földi élethez létrejöttek a feltételek és kialakult a növény és állatvilág és egyszer az ember leesett a fáról, azaz fejlődésnek indult. A gondolkodó ember észlelte, hogy élete nagyon függ a természet zord körülményeitõl, amire csak úgy tudott választ találni magának, hogy valaki fölülről uralkodik rajta. Az emberiség megalkotta magának az isteneket. Egyesek úgy fejezik ki ezt a periódust, hogy az ember rátalált az Istenre. Ez utóbbi kifejezés sántít egy kicsit, mert rengeteg különböző természetű isteneket ismerünk az emberiség történelme folyamán, hisz jelenleg több mint 3000 vallás és szekta színesíti a hívő néptömegek fantáziavilágát és mindegyik megvan győződve, hogy csak egyedül az övé az igazi. Aztán az ember felruházta az isteneit emberi tulajdonságokkal. Az istenek tudnak szeretni és haragudni az emberre, de a judeokeresztény tanok szerint az Isten haragja mögött is az atyai szeretet rejtőzködik. Keveset beszélnek viszont arról, hogy az Isten igen gyakran pusztította szeretett teremtményét már a kezdetek óta. Legnagyobb feljegyzett pusztítás volt a Vízözön, ahol csak Noé és családja maradt életben. A későbbiekben járványok pusztítottak végig Európában is, ahol a becslések szerint a lakosság fele elpusztult a szörnyű pestisben. Közben földrengések, vulkánkitörések és szökőárak temettek maguk alá csodálatos kulturákat, mint pl. Krétán, Santorinin és Pompeiben. A papság nem késlekedett a válasszal: Isten büntetése volt minden katasztrófa. Az embert nagyobb alázatosságra és alávetettségre kényszerítették uraikkal szemben. Hasonlított ez az egyházi propaganda a kommunizmuséhoz, ahol minden makacskodó a nép ellensége lett. A történelem kereke viszont lassan és könyörtelenül forog előre. A gondolkodó emberek közül egyre többen kétségbe vonták az egyházi tanítás több tételét. A filozófusok tételei gyakran eltérnek egymástól, de egyben megegyeznek: A Teremtő (Isten) nem úgy gondolkodik, mint az ember. Emberi logikával nézve a földi élet és szenvedés egy tökéletlen teremtésre vall. Ha az ember manapság figyelemmel követi a keresztény egyházak magyarázatait és propagandáját a feltett kérdésekre, akkor azt lehet tapasztalni, hogy a legnagyobb tömeget képviselő, írni és olvasni alig tudók táborát még mindíg a régi buta, középkori dogmákkal etetik. Ezekre jellemzők, hogy a természeti katasztrófák isteni büntetések stb. Ha valaki ismeri legalább részben a filozófia és a vallások fejlődésének a történelmét, akkor az egyházi hatalmasságok más hangot használnak. P. Békés Gellért bencés fõpap előadásán egyszer valaki föltette a kérdést, hogy igaz-e az állítás, miszerint a vallás ópium a népnek. A tudós főpap azt válaszolta, hogy a vallás addig ópium lehet, amig az emberi elme meg nem világosodik. Kissé negatív előjele is lehet ennek a kijelentésnek, mert Lenin is használta, viszont nem az ő találmánya volt, hanem valamelyik filozófusé 2500 évvel ezelőtt. Tehát itt tartunk 2010-ben, hogy az emberiség milliárdjainak a többsége tud ugyan írni és olvasni, de nagyon kevesen használják ki ezt az adottságukat. Nézeteiket, felfogásaikat és esetleges lassú (vissza) fejlődésüket a tömegkommunikációs eszközök alakítják, melynek korlátlan urai a jelenlegi világi és egyházi hatalmasságok. Az igazság rejtve van az ember előtt, de nincs megölve. Jézus mondta, hogy "Keressetek és találni fogtok." (1hozzászólás)

A KÉRDÉSEK FÖNNMARADTAK
Bárki megválaszolhatja, akiben nagy ész feszül:

1 Ki teremtette az anyagot? Honnan van az anyag?

2 Az anyag bonyolult önszerveződését ki vagy mi alapján irányítja? Ez a program hol van kódolva? Milyen módon?

3 Az állatoknál rengeteg faj, a legtöbb sokkal több és magasabbrendű fizikai, biológiai képességekkel, adottságokkal rendelkezik, mint az ember. Ezt mivel lehet magyarázni? Biztos, hogy az ember a legmagasabb rendű élőlény a földön?

4 Az emberek miért nem képesek olyan társadalmat alkotni, hogy ne öljék meg egymást, évezredek óta?
VÁRJUK AZ OKOS VÁLASZOKAT!