2010. április 22., csütörtök

ÁPRILIS 22 – NINCS REMÉNY
EGYEDÜL VAGYUNK A VILÁGŰRBEN
Ha az elektron vagy a proton töltése vagy tömege, a fény sebessége, vagy az atommagokat összetartó magerők csak kissé térnének el jelenleg megfigyelhető értékeiktől, úgy nem jöhetnének létre csillagok, nem indulhatna meg belsejükben a nehezebb kémiai elemek előállítására, így az élet teljességgel lehetetlen lenne. Az életet hordozó és a teljességgel halott Univerzum között roppant keskeny a határ. Ezt felismerve még inkább fontos megértenünk, hogyan fejlődhetett az élet a Földön, esetleg más bolygókon is, alapvető célunk annak megértése, miért is alkalmas a világ az élet hordozására. (…) A kör bezárul: az élet születésének megértéséhez, elterjedtségének vizsgálatához az Univerzum alapvető jellemzőit kell megértenünk, ugyanakkor a Világegyetem teljes megértéséhez az élet kutatása is alapvetően fontos. Ha mégsem lelünk idegen életre, ha valóban egyedül vagyunk ebben az elképzelhetetlen méretű világban, akkor felelősségünk hatalmas. A csillagok tengere között az értelem egyetlen szikrájaként az egész Univerzumot örököljük, és az egyetlen lehetőséget jelentjük a világ titkainak megfejtésére. (Astronomy Now Online, 2010).
A VULKÁNOK DIKTÁLNAK A VILÁGNAK
Ahogy korábban megjósoltuk, a tudósok az izlandi vulkánról azt sejtik, hogy még évekig működni fog és esetleg jönnek a többi kitörések, amelyek következményei ma még beláthatatlanok. A Föld közel 4 milliárd év után sem tud kihülni, mert kb. 20 - 50 km talajmélység alatt már izzó kőanyag van, ami a vulkánokból kitör és legbelül meg folyékony vasanyag van. Tehát a vulkáni és földrengési dolgok még millió évekig eltartanak. A tudósok hiába keresnek más értelmes lényeket az űrben, egyelőre rádiójelekkel, ha ne adj Isten találnának is ilyet, annak a jelei pár milliárd év múlva érkeznének csak a Földre. Ha nem hoznak a Föld megmentésére hathatós intézkedéseket, akkor az emberi életnek hamar vége lehet a Földön. Kép: Izlandról