2010. április 18., vasárnap

ÁPRILIS 18 – MAGYAR GÁRDA OSZOLJ?


Kép: oroszlánból kisnyulak?

FELADTÁK A LECKÉT
A JOBBIKNAK
NARANCS-TÖRVÉNY
KÉSZÜL
Belső informátoraink szerint a leendő fidesz-kétharmad a Gárdarendelet szelleméhez igazítaná az alkotmányt és a Btk.-t – Az új kormány alkut kötne a Jobbikkal a Gárda feloszlatásáról – A tervezett módosítások törvényen kívülre helyeznék a katonai hagyományőrző szervezeteket és ellehetetlenítenék „military-kultusz” itthoni rajongótáborát. Lázár János neve nem ismeretlen a nemzeti radikális tábor számára. Ő volt az, aki Hódmezővásárhely fideszes polgármestereként kitiltotta az Árpád-sávos zászlót az általa vezetett városból, miután a helyi hitközség felhomályosította arról, hogy a városból szerintük Árpád-sávos karszalagot viselő emberek deportálták 1944-ben a helyi zsidóságot. (Ennek történeti hitelességéről zárójelben annyit, hogy a nyilas hatalomátvétel idején Hódmezővásárhely már szovjet kézen volt, az előtte való nyáron pedig a helyi zsidóság deportálását a Sztójay-féle bábkormány csendőrsége hajtotta végre, akik viszont soha nem viseltek Árpád-sávot semmilyen formában). Emberünk jelenleg a parlament honvédelmi bizottságának fideszes alelnöke, így például ő is tagja volt az izraeli gépek berepülését vizsgáló országgyűlési bizottságnak, a Heti válasz találgatása szerint pedig ő a honvédelmi tárca várományosa, de más források nem zárják ki azt sem, hogy a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter lesz. (…) A törvénycsomag két új büntetőjogi kategóriát vezetne be. Az egyik lenne a „katonai jellegű szervezet fenntartása”, illetve „illegális katonai jellegű szervezethez való csatlakozás bűntette”. Ezt a bűncselekményt az követné el, aki rendvédelmi szervek, őrző-védő cégek, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-intézmények vagy karitatív szervezetek keretein kívül csoportokat (tehát magában foglalva a be nem jegyzett szervezeteket is) egységes formaruhával, rendfokozattal vagy azonosítószámmal látna el, illetve ezek felkínálását elfogadná. A tervezett törvény hatálybalépésekor minden ilyen jellegű bejegyzett szervezetet fel kéne oszlatni, beleértve a katonai hagyományőrző testületeket is, ez alól csak azok a hagyományőrző egyesületek jelentenének kivételt, melyek működését a HM-Hadtörténeti Intézet, a megfelelő, és minden meglévő tagra kiterjedő „nemzetbiztonsági” átvilágítás elvégzését követően engedélyezne. A tervek szerint a katonai hagyományőrző egyesületek működésére külön törvény születne, amely előírná az engedélyezett szervezetekhez való tagfelvétel esetén, az erkölcsi igazolvány beszerzése mellett, a személyre szabott nemzetbiztonsági átvilágítást is. Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy a nevezett Lázár-csomag szándéka szerint a csoportos garázdaság bűntette újabb elkövetési fajtával bővülne, méghozzá a „közterületen, vagy nyilvános helyen illetéktelenül elkövetett alakzatban vonulás, vagy alakzatban tartózkodás” tételével. A csomagban szereplő másik új büntetőjogi kategória ennél is sokkal súlyosabb: a „harcászati ismeretekkel való visszaélés”. Ez nem valamiféle meglévő ismeretekkel történő bűncselekmény elkövetését jelenti, hanem bizonyos ismeretek puszta birtoklását és terjesztését kriminalizálja. Eszerint a jövőben minden, a rendvédelmi szervek harcászati eljárásaihoz szükséges ismereteknek a rendvédelmi szervek, illetve az ezen ismeretek átadására jogosult oktatási intézmények keretein kívül történő szóban, írásban vagy adathordozón történő terjesztése, gyakorlása, illetve az ezek elsajátítására irányuló „illetéktelen” aktív érdeklődés szintén bűncselekményt valósítana meg. Úgy tudjuk továbbá, hogy a „lex-Lázár” szándékai szerint a jövőben nemcsak a fegyvertartási jogot, nemcsak a lőterek, air-soft- és paintball-pályák, valamint a túlélő táborokat szervező vagy harcművészeteket oktató egyesületek és vadásztársaságok legális működtetését kötnék előzetes nemzetbiztonsági átvilágításhoz, hanem mindezek igénybevételét is. Vagyis nem mehetne legálisan lőtérre, air-softozni, paintball-ozni vagy harcművészeteket tanulni az, akinek ezt a Hatalombiztonsági Hivatal nem kegyeskedik lehetővé tenni. Márpedig ez a nemzetbiztonsági átvilágítás pozitív eredményéhez (ti. az igazolás megtagadásához) a puszta gyanú, vagy feltételezés is elegendő. Hasonlóan „nemzetbiztonsági” átvilágítás feltételéhez szeretné kötni Lázár a ZMNE és a különböző rendészeti és tiszti főiskolák mellett a Vegyészmérnöki karok, illetve a Műszaki Egyetem bizonyos szakjaira való jelentkezést, illetve ezek előadásainak látogatási jogát. De a jéghegy csúcsa mégcsak nem is ez, hanem az, hogy a jövőben biztonsági őrnek, vagy szerződéses katonának is csak ilyen átvilágítással mehetne el az ember, (ez utóbbi alól persze csak a háborús helyzet jelentene kivételt). (…) A Jobbik tiltakozása előre borítékolható, azonban informátoraink azt is hozzátették, a Fidesz forgatókönyvírói háttérmegállapodást kötnének a Jobbikkal, mely szerint az „Új Erőt” TV-csatornához és/vagy országos napilaphoz juttatnák, cserébe a szükséges alkotmánymódosítások elfogadásakor a Jobbik-frakció nagyobb része „egészen véletlenül” nem tartózkodna az ülésteremben, és nem kellő eréllyel tiltakozna a Gárdának immár alkotmányos keretek között történő feloszlatása ellen. Valószínű, hogy a Jobbikkal történő háttéralkudozás még a jövő zenéje, azonban ha figyelembe vesszük a tapasztalati tényt, hogy a pártban de facto minden Szabó Gábor pártigazgató egyszemélyes döntésén múlik, ne legyenek illúzióink. (jovonkinfo,részlet)

MEGJEGYZÉSÜNK
A Magyar Gárda története eleve beteges módszereken alapult. A Jobbik ukáza szerint a Magyar Gárda feladatait, megjelenéseit, szerepléseit eleve nevetségesen határozták meg. A Jobbik belement a szégyenteljes Erzsébet-téri megaláztatásba, ahelyett, hogy szembeszálltak volna a cionávós rendőrséggel. Ekkor végzetesen megtörték a gárda gerincét Vona Gábor "tiszteljük a törvényt" jelszavával. Itt ütött ki az, hogy a Jobbik a SZTÁLIN-ista alkotmányt tartja mérvadónak és tiszteletben tartják. Aztán bejegyezték az Új Magyar Gárdát, ami már csak egy látszatmegoldás volt, a túlélésre. A Jobbik vezetése elintézte a gárdája fokozatos leszerelését. A Jobbik ugyanazt tette mint korábban, 2002-ben a FIDESZ. Akkor ugyanis a Fidesz szándékosan vesztette el a választásokat, mert Izraelből ez volt az ukáz számukra. Most 2010-ben a Jobbik megnyerhette volna a választást, ha magyarul beszélnek és ha a gárda is szerepelt volna egyenruhában a kampány során. Az is eleve beteges ötlet volt a Jobbik részéről, amikor "magánterületen" csináltak rendezvényeket. Ilyen megoldásokba csak a hülyék szoktak belemenni. Ez ugyanaz a zsidó trükk mint a "félpályás útlezárás". Amit Vona Gábor és Morvai Krisztina (aki nem is párttag) kifőzött, most egyék meg a gárdisták....