2010. április 20., kedd

ÁPRILIS 20 – ELHALLGATOTT ÉVFORDULÓ

ADOLF HITLER
1889 – 1945

Egy XIX. századi úriember volt, aki diplomácia úton szerette volna országát és népét felvirágoztatni, abból a mocsokból és fertőből kihúzni, amibe a weimari köztársaság zsidói vitték országát. Klasszikus műve ma is népszerű olvasmány és a világ számos nyelvén kiadták, bár nem lett iskolai tananyag, ami nagy hiba. Kevés olyan történelmi személyiség volt a történelemben, akire annyi rágalmat és hazugságot szórtak volna, mint őrá, életében és halála után is. Rövid kormányzása alatt megmutatta a világnak, hogy lehet magas életszínvonalat, fejlett tudományt csinálni zsidók nélkül és zsidótőke nélkül is. Hatalma idején nem volt olyan európai ország ahol ne alakultak volna példája nyomán nemzetiszocialista mozgalmak és pártok. A történelem folyamán az egyetlen olyan államférfi volt, aki hatékony és következetes kommmunistaellenes politikát folytatott. Mai születésnapja Németországban is emlékezéssekkel telik el. Kevés olyan államférfi volt az európai történelemben, aki ilyen mélyről jött volna és ilyen nagy pályát futott be, Európa és a világ történelmét megváltoztatva. Gyorsan meg kell jegyeznünk, hogy Európa utolsó igazságos határait a Hitler-i politika szabta meg. Rövid uralma idején a tudományos élet igen magas színvonalat ért el, amit aztán az amerikaiak és az oroszok elloptak a háború után. Hitler szelleme még sokáig kisérteni fog az európai politikában és nem fog nyugvópontra jutni a következő században sem. Hitlert nem kell méltatni, mivel az eltelt évtizedekben elfoglalta helyét a történelemben. Ezt igen kevés politikus és államférfi mondhatja el magáról, az elmúlt száz évből.
MIÉRT NEM HITLERT IDÉZIK
CHURCHILL HELYETT?

A Hitlerről szóló életrajzi leírások leginkább a tömegtájékoztatás legelterjedtebb eszközén, a TV-közvetítéseken keresztül jutnak el a tömegekhez. Itt megtalálható az agymosás minden árnyalata, mely igazodni próbál minden népréteg értelmi szintjéhez. Az analfabéták és a hülyék részére készített félórás propagandafilmekben láthatók hullahegyek, gázkamrák, foglyok csíkos ruhában, vonúló Wermacht egységek, rombadõlt városok és az ordítozó Hitler, nagyon gyakran meghamisított szövegbetűzésekkel. Az igényesebb nézők részére, már tárgyalgatják a történelemnek ezt a szakaszát is, természetesen a győztesek érdekeinek megfelelõen. Ritkán beszélnek Hitler szociális programjáról, mely néhány év alatt kiemelte Németországot a kátyúból. A munkások részére épített lakónegyedekrõl és a kötelezõ évi szabadságról, a Volkswagen népautóról és az egészségügyi ellátás megreformálásáról. Előfordult már az is, hogy a magyarázatot vezénylõ kazár hozzátette: Mindezeket csupán azért valósította meg Hitler, hogy a szabadságáról pihenten visszatérő munkás még többet dolgozzon. Nem mondom, a kazárok elsőosztályú hazudozók és lehazudnák még a csillagos eget is az égről, ha lehetne. A történelemmel szakszerűen foglalkozó réteg kefejtette már, hogy az új generáció történész rétege elégedetlen a háború utáni történelem szemlélettel, mert rányomja bélyegét a győztesek gőgje, viszont a változtatás e téren nagyon lassan halad. A kazár adja ki a könyveket és ő birtokolja a tömegtájékoztatás minden eszközét. A rengeteg propagandisztikus életrejzi és történelmi anyag ellenére a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudtak előhozakodni egy ellenpéldával. Sztalin alig bírta felolvasni mondanivalóját papírról, mert sok mondanivalója nem volt. A hatvanas években lelépett KGB ügynök írta a Sztálin c. könyvében, hogy amíg Hitlernek és Mussolininak voltak elképzelései Európa jövőjét illetően, addig Sztálinnál teljesen hiányzott a jövőkép. Ugyan miféle jövőről álmodna egy volt postarabló bolsevik gyilkos? Winston Churchill alakja sem fogja beragyogni a történelem égboltját, aki mérgesgázzal akarta megbombázni Tokio sűrűnlakta negyedeit. Az USA politikája is sorozatban gyártotta a háborúk haszonleső hiénáit és kaján vigyorral dobták le az atombombáikat. Ha valakit megõriz a történelem hosszú időkre az Adolf Hitler fog lenni. (1hozzászólás)

Kiegészítés: Unatkozó zsidók a ma legnézettebb You Tube-n futószalagon gyárják a Jézust és Hitlert gúnyoló, igen sokszor pornográf filmeket. Csodálatos módon a csatornán ezeket nem törlik. Miközben értékes történelmi anyagokat már töröltek onnan. Már a háború előtt, de utána is, a hazai sajtóban őrült piktornak, szobafestőnek, mázolónak írták le és ábrázolták gúgyképeken Hitlert. Ezek az üldözési mániások persze Sztálint, a vérbajos Lenint és a züllött, iszákos Churchillt soha nem ábrázolták gúnyos módon, az eltelt évtizedekben. Még egy nagyon fontos tény van. Az internetről ezek a hivatásos üldözők minden olyan képet igyekeznek kitörölni ami a kommunizmus bűncselekményeit ábrázolta, akár az oroszoknál, akár más országoknál. Tovább megyünk. Még olyan nagy magyarok képeit is mind kitörlik a netes gyűjteményekből, akiknek semmi közük nem volt semmilyen politikai rendszerhez. Miután a mázoló és piktor gúnyok nem jöttek be a rágalmazóknak, elővették azt, hogy Hitler őrült volt, elmebeteg, amit persze semmivel sem tudtak bizonyítani. És amikor látták, hogy ezek a hazugságok sem jöttek be nekik, akkor elővették Hitler magánéletét, hogy valami beteges rendellenességet kimutassanak. Csak ilyen témájú könyvekből is könyvtárakat firkáltak össze. Legutóbb egy ilyen lefizetett bérfirkáló azt találta ki és arról írt könyvet, hogy Hitlernek nem is Éva Braun volt a szerelme, hanem a Ley felesége, akit jobban kedvelt. Arról persze hallgatnak, hogy az egykori német vezetőknél mindenütt tiszta és példás családi életet lehetett látni. Csak a született korcsok, a szellemi elfajzottak és genetikai betegek szoktak egészséges emberek életébe belekötni.