2010. április 21., szerda

ÁPRILIS 21 - ORBÁN- KORMÁNY FIGYELMÉBE

ÜZENET A MAGYARGYILKOS
POLITIKAI BŰNÖZŐKNEK


Sem a király, sem a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát. Ez azt jelenti magyarul, hogy a Szent Korona Törvénye nemcsak a király, hanem a nemzet hatalmát is korlátozza. Továbbá azt is jelenti, hogy a Szent Korona Törvénye mind a király, mind a nemzet ezirányú lehetőségeit is kizárja, mivel ez a Teremtő Isten Törvénye és nem az emberek érdektörvénye, áltörvénye, tákolmánya. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a királynak és a nemzetnek nem áll jogában szavazgatni a Szent Korona Törvényről. Ezt a törvényt csak visszaállítani lehet, teljes, csorbítatlan tartalmában, a magyar közjogba. Sem a királynak, sem a nemzetnek nincs joga megszavaztatni a "demokrácia" álarca mögé bújva, hogy a magyar nemzet akarja-e a Szent Korona Törvényt vagy sem, mivel ez eredendően és kizárólag csak a magyar nemzet ősi törvénye volt, már Szent István kora előtt kétezer évvel is. A Szent Korona Törvényt semmilyen kifogással nem lehet érvényteleníteni, se hatálytalanítani, mert ez a Magyar Nemzetséget létében veszélyeztetné, holott a magyar nemzet védelme a legfőbb feladata a Magyar Törvénynek. Ebből következik, hogy senkinek sem áll jogában idegen érdekeket a magyar nemzeti érdekek fölé helyezni. Senkinek sem áll jogában a MAGYAR SZENT KORONA TÖRVÉNYT semmilyen más, idegenből kölcsönzött, ránkerőszakolt tákolmánnyal (az áltörvénynek, álalkotmánynak csak áljoga van) felcserélni. A Szent Korona Törvény a Teremtő Isten örökérvényű Törvénye, a magyar nemzetség számára, ezért érvényteleníthetetlen és hatálytalaníthatatlan, bárki számára. Az a hatalom (politikai pártok, egyéb szervezetek, stb.), amelyek a Kárpátmedencében a Szent Korona Törvényt nem tartják be, törvényszegő, nemzetellenes és hazaáruló szervezetek. S mint ilyen nemzetellenes szervezeteknek a büntetése a Magyar Törvény értelmében csak a halálbüntetés lehet. A Szent Korona Törvény, a mindenkori magyar nemzetet, a csakis Turul-nemzetségbeli királyt (ideiglenesen kormányzót vagy nádort) és magát a törvényt jelképező Szent Koronát együtt jelenti, szerves, megbonthatatlan hármas egységben. Ez a hármas egység egymást feltételezi és csak együtt működik. Ma Magyarországon a Szent Korona és a magyar nemzet megvan, csak a Szent Korona Törvényt kell visszaállítani közjogi helyzetébe, s akkor működik a hármas egység. A Magyar Nemzetségnek csak a Szent Korona Törvény volt az egyetlen és kizárólagos törvénye az ősi múltban és ez lesz a jövőben is. Kép: Werbőczy szobra a Ferenciek-terén 1945-ig
NEM LESZÜNK NARANCS-KÖZTÁRSASÁG !