2010. április 30., péntek

ÁPRILIS 30 - HIÁNYOS ÉLETRAJZ

UNGVÁRY KRISZTIÁN
A HIVATÁSOS
MAGYARÜLDÖZŐ
UNGVÁRYNAK EZ A BAJA
Ungváry a kísérő jelenségekre is kitér: arra, hogy a jövendő kormánypárthoz közelálló napilap állandó szereplője Wass Albert, de elképzelhetetlen, hogy hasábjain a Nobel-díjas Kertész Imrét közöljék. Van viszont tere a „sumér rokonságnak” és egyéb nacionalista ezotérikának. Ez a szellemi környezet vezet azután ahhoz, hogy egy zuglói középiskola diákjai immár tiltakozzanak, ha zsidó vagy roma társuk mellé akarják ültetni őket. Hogy nagy teret kapjon a szociálisan ugyan mélyen elkötelezett Prohászka Ottokár – aki ugyanakkor „patológikus antiszemita” volt. Vagy, hogy Makón néma tüntetéssel akadályozzák a megemlékezést a Holocaust helyi áldozatairól. (168ora, részlet)

HÁTTÉR
A nagy magyar püspököt (Prohászka) és a nagy magyar írót gyalázó (Wass) Törpe Lucifer (Ungváry Krisztián) családjából hozta magyargyűlöletét, hiszen édesapja az az Ungváry Rudolf (képen balra), aki a zsidótévékben és lapokban mindig okádott a magyarok ellen. Ungváry történészi pályafutását zsidó származásának köszönheti, az sem váletlen, hogy az ügynök aktákban ő szabadon túrkálhat és iparszerűen csinálja a zsarolásokat, ismertek és ismeretlenek ellen. S van olyan nemzeti oldal, amelyik ezt az Ungváryt kiváló történésznek próbálja beállítani.UNGVÁRY A HIVATÁSOS ZSAROLÓ
Ungváry Rudolf, az OSZK tudományos főmunkatársa és Monspart Éva újságíró gyermeke.1984-1988 között a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tanult, majd 1989-ben felvették az ELTE BTK német-történelem szakára. „A miskolci Egyetemi Diákparlament története 1956-ban” című pályaművével elnyerte a Magyar Történészhallgatók Egyesülete által kiírt pályázatot és az Országos Tudományos Diákkörök konferenciájának első díját. 1991 és 1994 között az ELTE BTK tudományos ösztöndíjasa, 1993-94-ben köztársasági ösztöndíjas volt. 1993-ban német ösztöndíjjal Freiburgban tanult és kutatott a freiburgi Katonai Levéltárban, valamint a koblenzi Szövetségi Levéltárban. 1995-ben jeles eredménnyel államvizsgázott történelem szakon. A Budapest 1944-45-ös ostromát feldolgozó doktori disszertációja könyv alakban is megjelent és nagy sikert aratott, hat magyar, négy német, két angol és két amerikai kiadást élt meg. 1998-ban (jeles eredménnyel) doktorált. Érdeklődési és kutatási területe a 20. század politikai és hadtörténete, ezen belül is kiemelten az állambiztonság. (wikipedia)

Tehát egy marxista, cionista, liberális körökben elfogadott történészről van szó. Ungváry most már évek óta futószalagon gyártja a "leleplező" aktákat, amivel ismert magyar közéleti személyiségeket szeretne lejáratni és mocskolni. Ungváry jobban tenné, ha előbb saját származását teregené ki és azt, hogy kiváltságait a szakmában csak és kizárólag a származásának köszönheti, nem pedig tehetségének. Ugyanis a magyar levéltárak fontos anyagainak a kutatását a zsidók csak saját fajtájuknak engedik meg. Magyar és nemzeti történész nem kutathat, közelébe sem kerülhet fontos anyagokhoz.