2010. szeptember 18., szombat

SZEPTEMBER 18 – ERŐTLEN KÖZÖMBÖS MEGFERTŐZÖTT FIATALSÁG

ÍGY NÉZ KI AZ AMIKOR EGY NÉP
 NEM ISMERI ÉS NEM KÖVETI ŐSEIT

1848-ban a magyar fiatalok csinálták meg a pesti lázadást és a szabadságharcot. Nem kértek engedélyt az öregektől. Nem kértek tőlük semmilyen ötletet arra, hogy mit kellene tenni a tűrhetetlen Habsburg elnyomás ellen. Nem szövegeltek semmit, hanem cselekedtek.
1944-ben szintén a magyar fiatalság és munkásrétegek sorakoztak fel, hogy beálljanak a Szálasi-féle nyilas hadseregbe, mert nem akarták, hogy Magyarország az oroszok kezére jusson és szovjet gyarmat legyünk. Minden áron meg akarták védeni vérző hazánkat. S világtörténelmi tettet hajtottak végre, amikor az orosz túlerőt, gyenge fegyverzettel fél évre megállították Magyarországon. Ezzel óriási veszteségeket okozva az oroszoknak. Akkor sem szövegeltek, hogy mit kéne tenni és nem kérték az öregek tanácsait.
1956-ban a fiatalok pár óra alatt megdöntötték Pesten a zsidóávós rendszert. A felkelők között ők voltak a legnagyobb számban, majd őket a szegény munkásrétegek követték. Ők sem kérdezték, hogy mit tegyenek, hanem elvették az ávósoktól a fegyvert és lőtték az ellenséget, az oroszokat és az ávósokat. Semmiféle előzetes terveket nem csináltak és nem tartottak szöveges elmélkedéseket, mert a harc alatt erre idejük sem lett volna. Ez olyan rendszerdöntés volt, hogy utána a Kádár-rendszer kénytelen volt lazítani és engedményeket tenni, közel harminc évig. Olyan engedményeket tettek amitől egy önvédelemre teljesen képtelen, bamba és agymosott társadalom jött létre 1989-re. Az MSZMP mellett még egy hatalmas párt volt, a HASPÁRT. Az eltelt húsz év alatt a magyar fiatalok csak addig jutottak el, hogy egyes ünnepeken már zászlókat mernek lengetni az utcán. Többre nem telik tőlük. 2002 nyara volt az az év, amikor Budaházy és kisebb csapata nem szövegelt semmit, nem gyártottak okos elméleteket, hanem szembe szálltak a cionista hatalommal, kint az utcán. Budaházy egyszemélyes példát mutatott és aznap ezrek követték, de mivel lefogták, a tömeg elpárolgott és azóta sincs senki, akit a tömeg követni tudna. Vajon miért nem mennek milliók a Jobbik zászlaja alá? Miért? Azért, mert csak a szűk pártérdekeiket nézik, nem a magyar nép érdekeit és eszük ágában sincs a magyar népre támaszkodni, velük együtt megvívni a szabadság küzdelmet. 2006-ban a Jobbik cserben hagyta a magyar népet, azt a magyar népet, amelyik jogait követelte az utcákon közel fél éven át! 2007-ben adta ki Vona Gábor a hosszú dolgozatát, amiben megírta, hogy ők a parlamentbe szeretnének bekerülni és mélyen elitélik az utcai harcosokat. Vona Gábort az nem zavarta, hogy közel fél évig üvöltött a nép, valódi vezér nélkül, kint az utcákon, késő éjszakákig. Húsz év óta senkiházik szónokolnak, semmitmondó üres hazugságokat. Ezekre a szövegekre senki sem mozdul, mert hiteltelen figurák okoskodnak és nem tudják hogy hol van a helyük. Egy fennékkel nem lehet a zsidók között szavazgatni és közben a nép szavazatait is fölmarkolni. 1848-at a pesti egyetemisták csinálták. 1944-ben az egyetemi rohamzászlóaljak tartóztatták fel a vörös áradatot. 1956-ban a pesti egyetemisták kezdték és vitték győzelemre a harcot. Kiverték az oroszokat a fővárosból. Most mit csinálnak az egyetemisták? Kép: a tömeg nem rombolni akart, hanem magyar tévét akart, provokátorok, rendőrségi ügynökök gyújtogattak ott