2010. március 18., csütörtök

MÁRCIUS 19 - KÁROLY HERCEG ZSIDÓ ŐSEI


ÖSSZEHANGOLT PROVOKÁCIÓ
Ha létezne független magyar külpolitika, akkor az ilyen Károly-féle szélhámosok nem jöhetnének hozzánk látogatni. Már az is disznóság, hogy Sólyom államfőnek kijáró tisztelettel fogadta a zsidók ügynökét. Láttuk Károly fején a zsidó sapkát a zsinagógában. Károly úgy látszik ősei révén nagy vonzalmat érezhet a zsidók iránt, amit egy másik, külföldi kép is bizonyít. Miféle katonatiszt követi Károlyt Sólyom fogadásán? Mert ez nem magyar egyenruha. A magyarok arculköpése az a szöveg is, miszerint neki az ősei között magyar lett volna. A lexikon szerint üknagyanyja Rhédey Klaudia grófnő volt. "Rhédey Klaudia (Erdőszentgyörgy, 1812. szeptember 20. körül – Pettau, 1841. október 1.) magyar grófnő, házassága révén Teck hercegnéje, kreált címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja. II. Erzsébet angol királynő ükanyja." Ez az egész szöveg igen gyanús és zavaros. A grófnő szülei: gróf Rhédey László és báró Inczédy Ágnes, náluk kellene keresni az elfajzás hátterét. "Rhédey Klaudia grófkisasszony egy farsangi bálon ismerkedett meg Sándor Pál Lajos württembergi herceggel (1804–1885), Lajos Frigyes Sándor württemberg–tecki herceg (1756–1817) és Henrietta nassau-weilburgi hercegnő (1780–1857) legkisebb fiával, I. Vilmos württembergi király (1781–1864) sógorával és unokafivérével. Apjának halála (1817) óta Sándor Pál herceg az ősi Teck hercege címet is viselte, mint egyedüli férfi utód. A herceg legidősebb nővére, Mária Dorottya hercegnő (1797–1855) József nádor negyedik felesége volt 1819 óta. Másik nővére, Paulina Terézia hercegnő (1800–1873) I. Vilmos württembergi király harmadik felesége volt 1820 óta. A bál után a herceg kérőként jelentkezett Rhédey Lászlónál, aki azonban elutasította a kérőt azzal a indokkal, hogy nem tud magyarul, és mert a házasság a Rhédeyek számára rangon aluli lenne (?). A szerelem azonban legyőzte az akadályokat: Sándor Pál herceg rövid időn belül megtanult magyarul és 1835. május 2-án házasságot kötöttek."Ez egy nagyon zavaros történet. Egy biztos Württenberg tartomány erősen zsidófertőzött volt már az 1700-as évek elején, ott játszódott a Jud Süss története is. Lehetséges, hogy Károlyunkban a zsidó vér mozgatja cselekedeteit és vonzalmait a zsidókhoz, ahogy ezt a tévében is láthattuk. Károly cionista érdekeket képvisel, de az is lehet hogy közben szabadkőműves is. Ez az angol királyi házban nem újdonság. Ennyit Károly származásáról.
Ezután pohárköszöntő következett, ahol a trónörökös a klímaváltozás mellett arról is beszélt, hogy különleges kapcsolat fűzi Magyarországhoz, hiszen az ük-üknagyanyja magyar volt. (FH,részlet)
Károly: Arról kik jöttek? A zsidók?
Sólyom: Nem, arról az oroszok jöttek...