2010. március 13., szombat

MÁRCIUS 13 - ZSIDÓ ÜGYNÖKÖK VUKICS SZERVEZETÉBEN

VUKICS ŐRNAGY SZERVEZETE
TELE VAN ZSIDÓKKAL
A Magyarok Szövetsége Elnöksége mély megdöbbenéssel fogadta a hírt, amely szerint a szövetség tagságának pénzintézeti szervezéséhez csatlakozó Szarvas Béla a titkosszolgálatoknak dolgozott. Nevezett személy támogatott az elmúlt év őszén egy beadványt, amely a Magyarok Szövetsége demokratikusan választott elöljárói rendjét igyekezett megingatni, továbbá tekintettel arra, hogy nem volt alkalmunk a korábbi tevékenységünk során megismerni őt, belső háttér vizsgálatot indítottunk. Bár a Magyarok Szövetségének nem áll rendelkezésére komoly háttér-ellenőrző szerv, mégis úgy döntött a vezetés, hogy a pénzintézet szervezését a Pénzügyi Tagozat vezetőjére; Szentesi Tamásra bízzuk. Vele kapcsolatban meggyőződtünk a fedhetetlenségről. Szarvas Béla jelentős pénzügyi-banki tudása révén elfogadottá vált a pénzintézet szervezői körében, azonban jelen hír kapcsán kijelentjük, hogy nem kívánjuk a továbbiakban a segítségét kérni semmilyen téren, amely mozgalmunkkal összefügg. Magyarország pénzügyi önállóságának megteremtése érdekében elengedhetetlen, hogy kizárólag magyar tulajdonban lévő, a magyar gazdaság érdekeit szolgáló pénzintézetek létesüljenek. Egy ilyen bank megszervezésére vállalkozott a Magyarok Szövetsége, amelyet már eddig is megpróbáltak megakadályozni, ellehetetleníteni, de eddig sem sikerült, és ezután sem fog! A Magyarok Szövetségében vezetői megbízást csak az kaphat, aki a Szent Korona előtt esküt tett, amely az alábbiakat tartalmazza:
„….Magyarságomat soha meg nem tagadom, semmiféle nemzetellenes titkos szervezetnek tagja nem voltam, nem vagyok, és nem leszek. Hiszek a jó szándékú összefogás erejében, és vállalom, hogy e fogadalmam szerint alakítsam tetteimet, ezért veszek részt a Magyarok Szövetsége munkájában. Fogadom, hogy mindent a magyar nemzet érdekeinek alárendelve, önzetlenül teszek, a kitűzött célok érdekében vállalt feladataimat végrehajtom, a Magyarok Szövetségének egységét soha meg nem bontom. Fogadom, hogy Magyarország Szent Koronájához, hazámhoz, nemzetemhez mindig hű leszek. Amiképpen ezen fogadalmam megtartom, Isten engem úgy segéljen!” Budapest, 2010. március 12. Magyarok Szövetsége
Kérdezzük Vukics Ferenc őrnagytől, hogy:
A ZSIDÓK MIÓTA KÉPVISELIK A MAGYAR NEMZET ÉRDEKEIT?
Kecskére bízott káposzta?
A Vukics Ferenc, állományban levő honvéd őrnagy által vezetett, magát Magyarok Szövetségének nevező „civil” szervezet, miután eddig minden ígéretét teljesítette, újabb nagy kalandba kezdett. Miután letudták a 2009. október 23-ra hirdetett országos polgári engedetlenséget és az alkotmányozást, most pénzszövetkezetet szerveznek hiszékeny magyarok számára. A kerekek közé ezúttal is homok látszik keveredni, mert úgy tűnik, hogy a pénzkezeléssel megbízott „szakértő” – teljesen véletlenül – egy notórius III/III-as ügynök, még a Kádári időkből átmentve. Alább közzétesszük a sajtószolgálatunkhoz eljuttatott figyelmeztető írást.MVSZ Sajtószolgálat
Patrubány Miklós elvtárs ügynökszakértő?
A sorokat olvasva úgy tünik, hogy a nem működő, látszatszervezetnek, az MVSZ-nek az elöke amolyan hivatásos ügynökszakértő és mindenkiről kapásból tudja, hogy ki volt kommunista ügynök. Az elnök úrnak csak azért hiteltelenek a leleplezései, mert előbb saját életrajzát kellett volna nyílvánosságra hozni a szervezetében. Másrészt elárulhatta volna nekünk, a nyilvánosság számára, hogy honnan meríti ezt az ügynöki szakértelmét?
Lehetséges az, hogy az elnök úr fantomszervezete (MVSZ) ügynökök leleplezésével tölti az idejét?
Szarvas Béla
Üzemgazdász, könyvvizsgáló, főrevizor, szervezési és számítástechnikai csoportvezető. 1988-ban lépett be az MDF-be, az egri szervezet egyik alapítója és elnöke, Heves megye 1. sz. választókerületében szerzett mandátumot 1990-ben. Előbb a honvédelmi , majd a nemzetbiztonsági bizottság tagja, később a költségvetési, adó-és pénzügyi bizottságnak is; az Interparlamentáris Unió magyar-norvég tagozatának elnöke. 1992-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egri szervezetének egyik szervezője, 1992 februárjától a Heves Megyei Vállalkozói Kamara elnökségi tagja. 1980. december 17-én szervezte be Szalontai László r. főhadnagy a Nógrád megyei Rfk. III/III osztályának hálózatába hazafias alapon az ifjúságvédelem területére. "Nagy László" fedőnéven titkos megbízotti minősítést ért el. Három megye politikai rendőrsége is foglalkoztatta, Nógrádon kívül 1984-tól Szabolcs megye, majd 1986-tól Heves megye. Nyilvántartó kartonja lezáratlan, kódja szerint feltételezhető, hogy a rendszerváltásig aktív hálózati személy volt. A III. állambiztonsági főcsoportfőnökség korabeli igényei és értékelési szempontjai szerint minden bizonnyal nem szerzett olyan kiemelkedő érdemeket, mint Szokolay Zoltán, de kissé szürke és sablonos fogalmazásban megbízhatóan jelentett a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótarjáni Intézetéből, Nyíregyházáról, a Szabolcs-Szatmár Megyei Moziüzemi Vállalattól, s az Ellenőrzési Főigazgatóság Szabolcs Megyei Igazgatóságáról, 1985-től pedig az egri Építésgazdasági Szervezési Intézetből. Néha országosan is értékes információkkal szolgált, mint például 1982 májusában, amikor a Nógrád megyei III/III osztály így értékelt egyik kézzel írott jelentését: "A tmb. jelentése értékes. Központi értékű információt tartalmaz. A szamizdat irodalom Bp.-i terjesztőivel kapcsolatos anyag nagy figyelmet érdemel, mivel Mizsei és Hunya az MTA munkatársai, Fóti Péter pedig az ELTE Bölcsészettudományi Kar II. éves hallgatója." "Feladata: a Bp.-i személyekkel a kapcsolat elmélyítése, új személyek - akik a szamizdattal foglalkoznak - felderítése." Szalontai főhadnagy, 1982. o5. 05.
AZ ÁTMENTETT ÁLLAMBIZTONSÁGI MÚLT
Tekintettel arra, hogy a fenti infó az egyik leglátogatottabb hírportálon jelent meg, ráadásul bizonyítékok bemutatásával, nem ártana tájékoztatni MSZ vezetést és tagságot.
Tisztelettel: Egy majdnem balekká vált, de még időben és döbbenten, médiából informálódott tag. (karpatiharsona) Kép: Szarvas Béla