2010. október 26., kedd

OKTÓBER 26 – PÁPAI SZÖVEGEK FÖLVIZEZVE

ELTITKOLJÁK AZ IZRAELI VONATKOZÁSOKAT

MTI ELKÖDÖSÍTETT MINDENT  
A szinódust – amelyen az ortodox keresztény, a zsidó és a muszlim vallás képviselői is részt vettek – azért rendezték meg, mert a vallási türelmetlenség és a konfliktusok fokozatosan kiűzik a térségből a keresztényeket. A kéthetes eseményt közös ima zárta le, amelynek résztvevői nemcsak olaszul és latinul, hanem anyanyelvükön, így arabul, törökül, héberül és fárszi nyelven fohászkodhattak. A pápa hangoztatta, hogy a Közel-Keleten a béke megteremthető és sürgős feladat. Utalt arra, hogy a térségben hosszú ideje dúlnak konfliktusok, háborúk és gyakoriak a terrorcselekmények. A pápa sürgette a nemzeti és nemzetközi intézményeket, hogy találjanak megoldást a konfliktusok lezárására. Sohasem szabad beletörődni a béke hiányába, mert a béke az egyén és a társadalom méltóságteljes életének elengedhetetlen feltétele – mondta, és sajnálattal állapította meg, hogy több közel-keleti országban a vallás szabadsága még nem teljesedhetett ki kellő mértékben. XVI. Benedek hangoztatta, hogy e szabadságjog érvényesülésének terét ki kell szélesíteni, garantálni kell minden felekezet hívei számára a szabad vallásgyakorlást, és ez a témakör a keresztények és a muzulmánok közötti párbeszéd egyik tárgya lehet. A szinódus püspökei és pátriárkái záróüzenetükben azt kérték a nemzetközi közösségtől és az ENSZ-től, hogy komolyan dolgozzon az igazságos és végleges béke megteremtésén a térségben. A dokumentum szerint „a palesztin népnek joga van független és szabad hazára, ahol méltóságban és biztonságban élhet”, Izraelnek pedig „joga van élvezni a békét és a biztonságot nemzetközileg elismert határai között”. A közel-keleti főpapok elítéltek mindenféle erőszakot, terrorizmust, vallási szélsőségességet.„Jeruzsálem szent városának igazságos státust kell elnyernie, amely tiszteletben tartja különleges jellegét, szent mivoltát és vallási örökségét mindhárom nagy vallás, zsidók, keresztények és muzulmánok számára” – hangsúlyozták a püspökök. Több ízben kinyilvánították, hogy az iraki háború fő áldozatai a keresztények, akiket megöltek és elüldöztek az országból. A pápa közölte, hogy a következő általános püspöki szinódust 2012-ben tartják meg, s a középpontjában a keresztény hitre térítés kérdése áll majd. (MTI)
Ha valaki a Vatikán honlapján szeretne megtudni valamit erről a szinódusról, semmit sem talál. A Vatikáni Rádió magyar oldalán szintén semmi nem volt tegnap este sem. Ma reggel az alábbi olvasható a MK-on, de abban Izraelről és a zsidókról egyetlen szó sincs.
A Közel-Kelet keresztényeire alkalmazhatjuk Jézus Urunk szavait: „Ne félj, te kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot” (Lk 12,32). Valóban, bár szám szerint kevesen vannak, az isteni szeretet jó hírének hirdetői, azé a szereteté, amely éppen a Szentföldön nyilatkoztatta ki magát Jézus Krisztus személyében. Ez az üdvözítő szó, a szentségek kegyelmével megerősítve, sajátos hatékonysággal visszhangzik azokon a helyeken, amelyeken az isteni gondviselés révén leírták az egyetlen szót, amely képes a bosszú, a gyűlölet, az erőszak ördögi körének megtörésére. (…) A béke lehetséges. A békére sürgető szükség van. A béke nélkülözhetetlen az emberhez és a társadalomhoz méltó élet számára. A béke a legjobb orvosság arra, hogy megszűnjön a közel-keletiek kivándorlása. Imádkozzunk a Szentföld békéjéért – hangzott a pápa felhívása. Imádkozzunk a Közel-Kelet békéjéért, elkötelezve magunkat arra, hogy Istennek ez az ajándéka, amelyet a jóakaratú embereknek kínál fel, az egész világon elterjedjen. (Vatiáni Rádió/Magyar Kurír, okt.25, részlet)

HOL VANNAK IZRAELNEK A N E M Z E T K Ö Z I L E G ELISMERT HATÁRAI?A pápa most már a Felvidéken és Csángóföldön is garantálhatná a szabad vallásgyakorlást! Kép: a szinódusról