2010. október 25., hétfő

OKTÓBER 25 – IZRAEL JOGTALANUL BITOROLJA PALESZTÍNÁT

JÉZUS MEGSEMMISÍTETTE A ZSIDÓK HAZUGSÁGAIT
A közelkeleti pátriárkák és püspökök részt vettek egy zsinaton XVI Benedek pápánál a Vatikánban szombaton. Elítélték Izraelt, mert teológiai és bibliai alapon Isten Igéjét maguknak sajátítják ki és ez egy téves igazolás és igazságtalanság – erről számolt be az AFP. A keresztények számára már nem mondják, hogy Palesztína az ígéret földje, hanem csak a zsidó nép számára - mondta Cyril Salim Bustros, a görög Melkite egyház vezetője, az Egyesült Államokból. Krisztus jelenléte már megsemmisítette a zsidóknak tett "ígéretet." Az Izrael-i külügyminisztérium szóvivője Yigal Palmor, azonban azt válaszolta ezekre a nyilatkozatokra, mondván, hogy "A teológiai vita nyilvánosságra hozása és értelmezése a Szentírásnak az egy középkori dolog.” "Úgy tűnik, hogy nem bölcs ötlet, hogy megpróbálják ezt újraéleszteni." Izraelt hamis módon hozták létre 1948-ban, majd a hatnapos háború során 711,000 palesztint elűztek a hazájukból. 2008-as becslések szerint a menekültek száma 4.600.000 fő lehet. 1967-ben, Tel-Aviv elfoglalta a palesztin területeket Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, amivel megsértették a nemzetközi jogot. A szombati találkozón felmerült, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulnak, hogy Izrael vonuljon ki a palesztin területekről és sürgetik az ENSZ-t, hogy vessen véget a megszállásnak. (presstv alapján)
A ZSIDÓ NEM KIVÁLASZTOTT NÉP

A Szentszék hosszú idő után először szólalt meg határozottan és bátran a zsidó települések létesítése ellen, illetve a palesztinai arab lakosság jogai mellett, s a szentföldi keresztényeket fölszólítja, hogy ne adják el házaikat a zsidóknak. Vatikánvárosban szombaton véget ért a kéthetes Közel-keleti Püspöki Szinódus, amelynek résztvevői által közzétett záródokumentum többek között foglalkozik a palesztin-izraeli viszállyal és Jeruzsálem státuszával. A szinódus utolsó napján a résztvevőket meglátogatta XVI. Benedek pápa, aki a jelek szerint a záródokumentumnak a közel-keleti válsággal foglalkozó passzusaira is áldását adta. (…) A Közel-keleti Szinódus záródokumentumának egyik függeléke szerint a Szentszék reméli, hogy nemsokára valósággá válik a két államot a két népnek elképzelés. A püspökök azt is leszögezték, hogy az Ószövetség bizonyos szövegeivel, tehát Isten szavával nem lehet igazolni, s mondjuk úgy, hogy szentesíteni a palesztin területek izraeli megszállását és a zsidó települések építését. (…) Cyrill Szálem Busztrosz, a Melkita-Görög Katolikus Egyház érsekének újságírói kérdésre adott válasza nyilván majd csak ezután váltja majd ki a zsidók és bizonyos keresztény körök élénk tiltakozását. A libanoni Baalbek közelében született egyházfő ugyanis kijelentette: „Mi, keresztények nem mondhatjuk azt, hogy az Ígéret földje a zsidó népé. Idejét múlta az a fogalom, hogy a zsidó a kiválasztott nép”, majd hozzátette: „Izrael nem igazolhatja ószövetségi iratokkal a palesztin területek megszállását és a palesztinok elűzését.”A Közel-keleti Püspöki Szinódus egyúttal aggodalmát fejezte amiatt is, hogy Izrael egyoldalú és önkényes lépéseket tesz a megszállt Kelet-Jeruzsálem vallási és demográfiai összetételének megváltoztatására. A püspökök leszögezték: Jeruzsálemnek különleges státusszal kell bírnia, mert a Szent Város mindhárom nagy monoteista vallás, tehát a zsidóság, a kereszténység és az iszlám hívői számára egyaránt fontos. A szinódus egyben fölszólította a szentföldi keresztényeket, hogy ne adják el a házaikat és egyéb javaikat a zsidóknak. „Ez alapvető életszemlélete kell, hogy legyen azoknak, akik ott maradtak a Szentföldön, és azok számára is, akik egy napon majd visszatérnek oda”, olvasható a Közel-keleti Püspöki Szinódus záródokumentumában. (kurucinfo, részlet és kép)
Az UNESCO a jeruzsálemi ásatásokat bírálja
Emlékeztetett arra, hogy a Jordán folyó nyugati partján két olyan kulturális örökségi helyszín van, amelyre Izrael jogot formál: azonban mind a pátriárkák sírja Hebronban, mind pedig Ráhel sírja Betlehemben szerves része a palesztin területeknek. A testület szerint minden egyoldalú izraeli cselekedet a nemzetközi jog megsértését jelenti. A pátriárkák sírja másodikként szerepel a szent helyek sorában a zsidók számára a jeruzsálemi Sirató fal után, a helyszín azonban a muzulmánok és a keresztények számára is hasonlóan fontos. A hagyomány szerint itt van eltemetve Ábrahám, Sára, Izsák, Rebeka, Jákob és Lea. Közleményében az UNESCO tanácsa figyelmeztetett a Ciszjordánia határán kialakított izraeli biztonsági rendszer kedvezőtlen kulturális, többek közt az oktatás terén tapasztalható hatásaira is. (mutkor, részlet)
DISZKÓSÍTOTT ZSIDÓ VALLÁSI MŰSOR A CIONRÁDIÓBAN
A cionrádió pénteki zsidó vallási műsorában egyetlen szó sem hangzott el 56 évfordulójáról. Ezzel igazolták, hogy a zsidóknak valóban semmi közük nem volt a magyar szabadságharchoz, hacsak annyi nem, hogy az ávósvezetők és kommunista vezetők mind zsidók voltak. Néhány zsidó harcos volt a felkelők között, ami még jelképesnek is kevés, hiszen 56-ban több ezer zsidó vándorolt ki Izraelbe és máshová, ezek között igen sok ávós is volt. A műsorban pofátlanul eldicsekedtek azzal, hogy az iszapkárosultaknak 1 millió Ft-ot utalt át a Mazsihisz az állami számlára, de arról nem szóltak, hogy ennek többszörösét kapják támogatásként az államtól, amit az állam a magyaroktól ellop munkabér és adó formájában. Végül megtudhattuk a diszkózenével színesített adásból, hogy Ábrahám, Jákob és Izsák amolyan „celebek” voltak. A magyar hallgatóknak semmi szükségük zsidó műsorra!