2010. június 20., vasárnap

JÚNIUS 20 – MAGYARGYILKOS ZSIDÓK
MINDIG ZSIDÓK AKASZTOTTÁK
A MAGYAROKAT
A ZSIDÓTERRORISTÁK
NÉVSORA IGEN HOSSZÚ

Julius Jacob von Haynau (Vilmos hessen-kasseli választófejedelem (tartományi gróf) és Rebecca Richter, zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született.(lexikon) Több mint száz magyart akasztatott föl a hirhedt zsidó, a Habsburgok szolgálatában
Kun (Kohn) Béla 133 napos rémuralma alatt több mint 600 magyar végeztetett ki, a hóhérai többsége zsidó volt.
Rákosi (Rosenfeld) Mátyás 12 éves éves rémuralma alatt több ezer magyart végeztetett ki, öletett meg vagy kínoztatott halálra.
Biszku Béla, 1956-os szabadságharcosok közül közel 400-600-at, de lehet hogy többet is kivégeztetett. Változatos eszközökkel, akasztás, lelövés, halálra verés, stb. Béla Bácsi a Rózsa-dombon élvezi kiemelten magas nyugdíját, mint első számú zsidóhóhér.