2010. június 22., kedd

JÚNIUS 22 – KIFELÉ A MARXISTA MÉRGEZŐKKEL


MARXISTA TÖRTÉNÉSZEK ELŐRETOLVA
NEMZETI TÖRTÉNÉSZEK ELHALLGATVA
Természetesen Szörényi Leventének igaza van a mondanivalóját illetően. Ugyanezt elmondták már mások is, de meggyőzőbben hat egy ismert személyiség szájából. Viszont roppant fontos lehet, hogy az elhangzott szózattal mikor állnak elő? A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevesen merészkedtek elő a gengszterváltás elötti időkben, holott már érezhető volt a vörös szörny összezsugorodása. Igaz, ekkor még teljes egészében működött az Aczél-féle cenzúra és inkvizició. Az István a király c. művön lehetett vitatkozni és sokmindent belemagyarázni, de egy biztos, hogy felmentette Vajk-Istvánt minden véres tette alól és még csak nem is sejdítette, hogy nem szép dolog idegen hadsereg segédletével hatalomra kerülni és magyarok ezreit legyilkolni. Bizony ez a tétel felmentette Csermanek-Kádárt is a gyilkos hazaárulás vádja alól. A Vajk-István történelmi szakasz megitélésében történészeink többsége továbbra is István mellett kardoskodik, de hol marad az erkölcsi bizonyítvány? István érdemeiként hozzák fel, hogy mennyi monostort, várat és vármegye rendszert hozott létre és azt akarják sugallni, hogy Koppány királysága esetén semmi sem történt volna, csak "pogánykodás." A magyar történelem is tele van fehér foltokkal, amit a történészek kitöltenek a saját fantáziájuk szerint, de a gyanútlan olvasó gyakran biztos tényként könyveli el a fantáziaszüleményeket és ez természetesen előbb vagy utóbb tudati zavarokat okoz. Ha összehasonlítjuk Dr. Málnási Ödön, Dr. Nagy Sándor és Padányi Viktor történelmi műveit, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy sok helyen sorsdöntõ kérdésekben eltér a véleményük és mindez a már említett fehér foltok feltöltésének az eredménye, annak ellenére, hogy egyikre sem lehet rásütni a nemzetellenességet. Viszont a történelem kereke tovább gördül előre. (1hozzászólás)

A VÖRÖS SZÖRNY LIBERÁLIS
RUHÁBA ÖLTÖZÖTT
Szörényi Levi előadásából – aki az egészet végighallgatta – kiderül, hogy a magyar állam nem Szent Istvánnal kezdődött, ahogy a hazug római egyház és a marxisták hirdetik, hanem már az Árpád vezér alatti állam is államként szerveződött és működött. Ezt éppen a 907-es pozsonyi csatán szemléltette, de más bizonyítékok is vannak erre. Szent Istvánnal csak a királyság kezdődött. S nagyon helyesen fejtette ki Szörényi azt a folyamatot, amikor az Árpád-házi királyokat István után hogyan gyilkolták le az idegen érdekek alapján. Vannak viszont cáfolhatatlan történelmi tények amelyek ezer év próbáját is kiállták. Szent István vármegye rendszere és egyházrendszere ma is fönnáll, ami nagyfokú szervezettséget jelentett nemcsak akkor, hanem későbbi századokban is, hiszen erre épültek a nemesi vármegyék amelyek úgy-ahogy, de fenntartották az országot, mert, ha ez nem így lett volna, akkor ma sem magyarok, sem Magyarország nem létezne. Azt sem szabad elfelejteni amikor az őstörténelmünkről vagy a korai középkorról mondunk véleményt, hogy ezt a véleményt csak a korabeli viszonyokat és felfogásokat ismerve szabad megközelíteni, nem pedig a mai világnézetek és szempontok szerint. Egészen mást jelentett a katolikus egyház István alatt, a közékorban és a mai korban, ezeket a korszakokat nem lehet egy lapon emlegetni és összekeverni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a II. világháború alatt, de korábban is, igen sok régi oklevél és emléktárgy megsemmisült, amelyek sok eddig nem tudott összefüggést tettek volna világosabbá. Tehát nem arról van szó, hogy nem volt elég bizonyítékunk István korából és az előtti időkből, hanem ezek java megsemmisült. Mint pl. az ősgeszták már István után megsemmisültek. Ezért van az, hogy a törtészeknél sokkal több a feltevés, mint a hivatkozás. Ma Magyarországon még mindig a legnagyobb kárt a marxista hazudozók okozzák, akik az MTA-ba is befészkelték magukat és az egyetemekről senki sem tudja és akarja kirobbantani őket. Kép: a Képes Krónika Árpád-sávos zászló ábrázolása, amiről marxista gazember történészek ma is azt hazudják, hogy spanyol, aragóniai címerből "vették át" az Árpádok