2010. szeptember 9., csütörtök

SZEPTEMBER 9 – APOSTOLI KIRÁLYSÁG NYET

„SZENTKORONÁS” KÖZTÁRSASÁG NEM LEHET
„Hazánk 1945 áprilisában ellenséges (szovjet) katonai megszállás alá került, aminek következtében Magyarország szuverenitása és a törvényesség minden vonatkozásban megsemmisült. Ezen a helyzeten az úgynevezett «rendszerváltozás» és az ellenséges megszálló csapatok távozása sem segített, mert az ekkor felálló, magát újnak meghatározó rendszer nem határolta el magát megfelelő módon az előzőtől, s ilyenformán a korábbi, szintén törvénytelen állapot törvénytelen meghosszabbításának tekintendő. Az államélet újraindítása, revitalizálása és a törvényesség helyreállítása érdekében ezért mindenekelőtt az ellenséges szovjet katonai megszállás előtti jogi állapot, az államforma, a Magyar Apostoli Királyság de iure helyreállítása lenne szükséges a király személyének tisztázásáig Uralkodó-Kormányzó (Regnator-Gubernator) kijelölésével, hogy majd a Szent Korona tanon alapuló történeti alkotmány vissza legyen állítható.” (64vármegye javaslatát elutasították)
PUSZTULJON A CIONISTA ÁVÓS PATKÁNYÖZTÁRSASÁG
KITALÁLÓIVAL ÉS MŰKÖDTETŐIVEL EGYÜTT
A vármegyések elég nyakatekerten fogalmazták meg a lényeget. Az elmúlt 65 évünk a jogtalanság jegyében, idegen megszállás, idegen erőszak és idegen érdekek kiszolgálásával telt telt el. Ebből elég volt! Ezt üzeni az őshonos magyar nemzetség, a takonytákolmány tervezőinek. (a koronázási jelvények nem múzeumi tárgyak, nem valók a parlamentbe semmiképpen, hanem vissza kell vinni őket eredei helyére, a Magyar Királyi Várpalotába, ahol a hivatásos koronaőrök őrzik majd és nem "postásnak" beöltöztetett ávósok)
 Most már lehet égetni a kommunista alkotmányt is. Előlegezésül csak annyit, hogy Orbán cionista-globalista tákolmányát soha nem ismerjük el és küzdünk ellene. Ami Rákosinak sem sikerült, az Orbánnak sem fog sikerülni.