2010. szeptember 3., péntek

SZEPTEMBER 3 - EURÓPÁT MEGSZÁLLTÁK A MUZULMÁNOK

AZ ISZLÁM SEM ROSSZABB
A ZSIDÓKERESZTÉNYSÉGNÉL

Ez a téma már közszájon forgott évtizedekkel ezelött is, csak a németeknél tabu volt. Most, hogy Franciaország és Olaszország is csinált egy kis hétvégi takarítást és a "vándornépet" - Sárközy nevezte így - kitessékelték az országból, a németek is merészkedtek szóhoz jutni. A 3.5 millió muzulmánt - többségük Törökországból jött - nem a zsidók kényszerítették Németországba, hanem a háború utáni helyzet nagyon is kivánta a segédmunkaerőt. A szétbombázott ország és a megfogyatkozott férfi állomány nem volt elegendő az újjáépítéshez. A török olcsó munkaerő volt, de hozták magukkal vagy később jött 25-30 fős népes rokonságukat is, minden családfő után. Aztán a német állampolgárság megszerzése után már lehetetlen volt őket kihajítani az országból. Mára beállt egy állapot mecsetekkel és külön muzulmán iskolákkal, amely veszélyezteti a német identitást, de mindezekért a németek is felelősek. A megoldás legalapvetőbb követelménye lenne, hogy lestoppolni minden további bevándorlást, de ez szinte lehetetlen a nemzetközi családegyesítési törvények miatt. A muzulmán tömegek kiutasítása ilyen méretekben lehetetlen, mert hatalmas nemzetközi tiltakozást vonna maga után. A franciáknak is meggyűlt a bajuk az algériai bevándorlókkal és a jóval kisebb létszámú cigány söpredékkel. Lehetne még javasolni a németeknek, hogy térjenek át a muzulmán vallásra, hisz nem rosszabb az a judeokereszténységnél. Mese az, hogy a hit és a vallás magánügy. A vallások mindig is szerves részét képezték a politikának. A jelenlegi római keresztény egyházak és utódaik a judaizmus érdekeit szolgálják. (1hozzászólás) Kép: Németország katonai megszállói, az oroszok 1991-ben vonultak ki
EURÓPA MEGSZÁLLÁSA
Franciaországot nem bombázták szét a háború alatt, mégis özönlöttek oda is az arab és néger bevádorlók, akik most már több millióan lehetnek. Nem tesznek közzé pontos statisztikát egyik országban sem. Angliában ugyan néhány várost bombáztak a németek, de ez nem okozott nekik olyan hatalmas összeomlást, mint amit a németek kaptak bombáktól. Anglia is tele lett ázsia és afrikai színesekkel a háború után és ez a folyamat ma is tart. Angliában is a muzulmánok a legnagyobb kisebbség. Hollandiát nem bombázta senki és ma már Hollandia jelentős része színesekből és főleg muzulmánokból áll és őket sem a munkapótlás miatt hozták be az országba. Németország esetében valóban volt férfi hiány a 60-as évek elejéig, de utána módszeresen hozták be a színeseket és hatalmas zsidó tömegeket is. Ma már Berlinnek külön zsidónegyede van. Kétségtelen, hogy bizonyos piszkos munkákat a föllendülés idején a külföldiekkel végeztettek el, de akkor föltehető a kérdés, hogy Svájcnak is ezért volt szüksége muzulmánokra? Nem valami jól kigondolt terv része volt ez? Ahol ma már szintén mozgalom indult a mecsetek ellen. Magyarországon pedig 1989 után a zsidók szándékosan csináltak több muzulmán szervezetet, akiknek olyan oszlopos tagja is volt, mint az elhíresült terrorista, Rózsa-Flores Eduardo. Ami pedig a német felelősséget illeti, ez politikai és társadalmi kérdés. Németország ma is amerikai katonai megszállás alatt van, korábban még más nagyhatalmak is megszállták őket. (képen) A német kormányok voltak a legnagyobb zsidóbérenc kormányok, mert zsarolták őket a Hitler-i rendszer múltjával. Ha a németeket felelőssé tesszük az idegen bevándorlók csöndes befogadása miatt, akkor a magyarokat még jobban felelőssé kéne tenni, mert mi még annyira sem nyitottuk ki a szánkat emiatt, mint a németek. Amíg a 80 milliós Németország 5-6 millió idegennel valahogy elboldogul, addig a 10 milliós Magyarországnak, az 1-2 milliós idegen népségek a lakosság egyötödét jelentik. Arról nem is beszélve, hogy a németek sokkal összetartóbbak nemzeti kérdésekben, mint a sokkal jobban megosztott magyarok. Az, hogy Európába ilyen, több tízmilliós arab, ázsiai és néger tömegek kerülhettek be, az részben a zsidókereszténység miatt történhetett meg. Ha a kereszténységet nem Jézus tanításai jelentik, akkor ennek ilyen súlyos következményei lesznek. Sajnos sehol sem közlik az egyes országoknál az idegen népességek létszámát, így még becsülni sem lehet. Kép: hangadók lettek