2010. május 21., péntek

MÁJUS 21 - HABSBURG-ZSIDÓBÉRENC FIDESZ


Kép: 1941-es határaink
A FIDESZ ÁLNEMZETI SZÉDÍTÉSEI
Semjén Zsolt
sorozatos tudatlanságai
és aljas hazugságai
a Fidesz zsidóuralmát szolgálják
(Semjén csalásai kékkel jelölve!)

A kettős állampolgárságról szóló törvénynek evidenciának kell lennie,
1 tudatlanság: Magyarországon, a Kárpáthazában idegen etnikum nem kaphat magyar állampolgárságot, sem ittartózkodási engedélyt! Erről az érvényteleníthetetlen és hatálytalaníthatatlan Magyar Szent Korona Törvény RENDELKEZIK! És ezen semmilyen politikai hatalom nem változtathat, hiába súlykolják nekünk a demokrácia nevezetű terrormódszert.
azért kell meghozni, mert ez következik a nemzeti szolidaritásból – mondta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt) elnöke a Parlamentben,
2 tudatlanság: a Magyar Szent Korona Törvény garanciát ad a magyar származású embereknek a Kárpáthazában való törvényes, jogos ittartózkodásra és ennek semmi köze nincs az idegenek által megfogalmazott "nemzeti szolidarítás" nevezetű, semmitmondó műkifejezéséhez! A magyar nemzetet nem kell felszólítani semmiféle szolidaritásra, mert ez a magyarok között működik. Idegenekkel szemben meg nem lehet kötelezni semmilyen szolidaritást. Ezt vagy kiérdemlik vagy nem. A Magyar nemzetség tagja csak több magyar származású nagyszülővel rendelkező magyar egyén lehet. Idegenek nem kaphatnak - még tiszteletből sem - magyar állampolgárságot, nekik más jogviszony jár ideigeleges ittartózkodásra, mivel nem honképesek.
az állampolgárságról szóló törvény vitájának expozéjában.

3 tudatlanság: az állampolgárság jogi kifejezést a Habsburg bűnözők találták ki, az 1867-es kiegyezésnek nevezett hazaárulásukkor, mivel ezzel a kifejezéssel tudták csak köpönyegbe rejteni a tömegesen bevándorló galiciai söpredéket, akiket aztán "magyarokként" próbáltak bemagyarázni nekünk, magyaroknak. Ezeknek a hivatásos bűnözőknek teljeskörű magyar jogosítványokat adtak, akik aztán az őslakos MAGYAR NEMZETSÉG ROVÁSÁRA, és TELJES KIFOSZTÁSÁRA szövetkeztek! A Habsburgok által erőszakosan beengedett zsidók azonnal visszaéltek az állampolgársági jogosítványukkal.
A határon túl rekedt magyarokkal
4 tudatlanság: a magyarok soha nem rekedtek a határon túlra! Hiszen jelenleg is a Kárpáthaza jelenti Magyarországot. A magyargyűlölő Habsburg bűnözők, összeszövetkezve a külföldi szabadkőműves társaságokkal hozták meg a magyarok elleni TRIANON-i döntést, amely számunkra nemzetgyilkosság volt. Ők rajzolgatták át a rablóhatárt, ami 90 éve törvénytelen, tehát semmis, érvénytelen. A magyarság ősi elvéhez tartjuk magunkat: Bűnözők nem hozhatnak törvényt!
való szolidaritás a legelemibb erkölcsi kötelesség – hangsúlyozta a politikus hozzátéve:

Ezt a törvényt akkor is meg kellett volna hozni, ha nem lett volna Trianon, hiszen Trianonon kivül az ávós-zsidó kommunista gyilkosok elől is százezreknek kellett elmenekülniük hazájukból és akkor még az idegen elnyomók terrorakcióit nem is említettük. Nemcsak Rákosi rémuralma alatt menekültek el magyarok, hanem a Kádár-diktatúra alatt is.
5 tudatlanság: Nem árt, ha jól az agyukba vésik az idegen magyarirtók, akik nem magyar politikusok, hanem idegen ügynökök, hogy a Magyar Nemzetségnek van Törvénye, ami a mai napig érvényteleníthetetlen és hatálytalaníthatatlan. Ez a Teremtő Isten Törvénye, amit csak betartani kötelességünk. Magyarországon a képviselőknek semmilyen joguk nincs ehhez bármit is hozzátoldani, vagy elvenni belőle, akárcsak egy 'i' betűt is!
Semjén Zsolt beszéde végén felemelt egy fekete gyertyát, amelyet elmondása szerint a népszavazás után, a csíksomlyói zarándoklatról küldtek a parlamentbe, az ott élő emberek. A fekete gyertya Semjén Zsolt szavai szerint a fájdalom kifejezése volt.
6 tudatlanság: a fekete gyertya nem a "fájdalom" színe, hanem egyértelműen a halál színe és jelképe! A sötétség-fiainak (sátán-fattyainak) végítéletét jelenti. Azon már nem is csodálkozunk, hogy az álkeresztény Semjén a magyar jelképekkel sincs tisztában.
Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jövő ilyenkor fehér gyertyát küldenek majd „az egyetemes magyarság közös házába”.
7 tudatlanság: akinek fekete gyertyát küldtek, azt halálra ítélték, a Szent Magyarság elleni bűncselekményeik miatt. Erkölcsi halottaknak viszont sosem küldenek fehér gyertyát, hiába reménykedik Semjén.
Semjén, mint egy rossz cigány lókupec hazudik is, mert pártja a Fidesz az állampolgárság mellé nem akar automatikusan képviseleti és választási jogot adni.
Hogyan lehet a parlament az egyetemes magyarság háza, ha abból ki van rekesztve a magyarság fele?
(tudósítónktól) Kép: fehér és fekete gyertya