2010. május 23., vasárnap

MÁJUS 23 - NE TAGADJUK A ZSIDÓK GYILKOSSÁGAIT


HIBÁS TÖRVÉNYSZÖVEG
269/C. § „Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
EMBERISÉG ELLENI CSELEKMÉNYEK?
Mert tény, ami tény: a javasolt törvényszöveg értelmében csakis akkor lehet bárkit is börtönbüntetésre ítélni, ha egyszerre tagadja a „nemzetiszocialista és kommunista rendszerek” bűneit, és „más, emberiség elleni cselekmények tényét”. Az „és” kötőszó mentheti meg a kutatási, vélemény-, és sajtószabadságot Magyarországon! Más lenne a helyzet ugyanis, ha az „és” helyett „vagy” állna, akkor ugyanis el lehetne ítélni valakit azért, mert csak az egyik, vagy csak a másik rendszer bűneit „tagadja”. Viszont mennyi az esélye annak, hogy bárki is széles e hazában egy füst alatt minden népirtást meg „emberiségellenes bűncselekményt” tagad? Ilyen nincs, hiszen a kommunista rendszerek bűneit főként a komcsik tagadják, a holokauszt-mítoszt a radikális jobboldaliak vonják kétségbe (és mindazok persze, akik gondolkodnak és sokat olvasnak a holokausztról), de egyszerre hogy lehet valaki kommunista és nemzeti érzelmű? (Mint ahogy kommunista és gondolkodó s tájékozott sem lehet egyszerre senki.) Úgyhogy fellélegezhetünk: a fiúk ezt elszúrták. (Perge Ottó, részlet)

TÖRVÉNYHOZÓK
FIGYELMÉBE
A Katyn-i mészárlás kinek a számlájára irandó? A 45 ezer délvidéki magyar lemészárlásra kinek a számlájára irandó? A Drezda elleni terrorbombázás és a többi német város bombázása kinek a számlájára irandó? A japánok elleni két atomboba? Az amerikai és francia hadifogoly táborokban halálra éheztetett és megkínzott német és magyar és más nemzetiségű foglyok milliós megölése kiknek a számláján van? A 2.5 millió kambodzsai lemészárlásra kiknek köszönhető? Magyarország terrorbombázása 1944-ben kiknek köszönhető? Belgrádot és délvidéket kik bombázták 1995-ben? Az afganisztáni és iraki népirtás kiket terhel? Pearl Harbour 1941-ben kiknek a bűne volt? Az ÁVO rémtettei Magyarországon kiket terhel? Kun Béla rémuralma 1919-ben egyértelműen a zsidók gyilkossága volt, mint ahogy az is, amit 1945 és 1963 között elkövettek, sok ezer magyar ellen. A nürnbergi bosszúállás 1946-ban kiknek köszönhető? Ez az egész álságos és hamis törvény azért született, hogy a hazai zsidók által elkövetett sok ezres magyarok elleni gyilkosságot elleplezzék, hogy erről ne essen szó és hogy ezen adatokat ne lehessen nyilvánosságra hozni. Gondoskodunk arról, hogy a zsidó tömeggyilkosságok napfényre kerüljenek.

ÍRJUK ÖSSZE A ZSIDÓK ÁLTAL ELKÖVETETT
NÉPIRTÁSOKAT ÉS NE TAGADJUK LE!