2010. június 3., csütörtök

JÚNIUS 3 - TITKOS ALKOTMÁNYOZÁS


KEZDIK FŐZNI AZ ÚJ ALKOTMÁNYT

Ma reggel Schmitt Pál, a ház elnöke csak annyit árult el a tévében, hogy egy 45 fős, széles körűen összeválogatott társaságnak az a dolga, hogy az új alkotmányt megszövegezze, s erre egy év időt kaptak. Még annyit elárult, hogy a történelmi alkotmányt akarják "modernizálni". Továbbá arról biztosította a magyarokat, hogy megszüntetik az országház előtt a kordonokat, hogy minél többen látogathassák a Szent Koronát, főleg iskolák számára ajánlotta. Nos, a koronát eddig is sokan látogatták, csakhogy van sok nagyon nagy baj, amiről az elnök hallgatott. Ugyanis, amikor a csoportokat odaengedik a korona közelébe, akkor nem nyomnak a kezükbe egy hiteles tájékoztatót, hogy valójában mit is láttak? Nem dísztárgyat, nem történelmi ereklyét, hanem a több ezer éves ősi magyar államiságnak a szent jelképét, amely a magyar királyságnak a jelképét jelentette. Magyarország 1945-ig a Magyar Szent Korona Állama volt. Amit szintén bele kellene tenni a magyar és többnyelvű ismertetőbe, hogy a jelenlegi Magyar állam tudathasadásos állapotban van, mert a jelképei a címerben és a nemzeti zászlóban a történelmi királyságra utalnak, miközben patkány-köztársaság a ránkerőszakolt államforma. Ide kapcsolódik - sajnos - a Jobbik programjában szereplő alkotmányozási téma, amikor a Szent Koronát emlegetik. Vona Gábor újabban erős köztársasági elnökről beszél, mint kivánatos célról és meg sem említi a királyság államformájának a visszaállítását. Idézzük a Jobbik programjából ezt a kritikus részt:
"Mivel a magyar államiság alkotmányos alapja a Szent Korona által megtestesítetett legmagasabb rendű törvényesség, szükséges annak az elvnek a megjelenítése, hogy a Szent Korona és a Magyar Állam, a Szent Korona és a (különböző nemzetiségű és vallású tagokból álló) nemzet is azonos. A Szent Korona a Magyar Államot jelenti hivatalos szövegekben és jogszabályokban. Ezt a tényt az állami kitüntetések adományozásánál és a köztisztviselők, állami vezetők, bírák, ügyészek eskütételénél figyelembe kell venni. A kommunista önkényuralom alkotmányjogi értelemben illegitim volt, ezért ebben a rendszerben történt, az önkényuralom jogsértő magatartásával összefüggő időmúlást joghatást kiváltónak (elévülés, elbirtoklás tekintetében) nem lehet tekinteni (az ország megszállt voltára tekintettel), s joghatással járó időmúlás kezdő időpontjának az önkényuralom utáni első, szabadon választott Országgyűlés első ülésnapját, 1990. május 2-át kell tekinteni."
Most anélkül, hogy elemeznénk a Jobbik zavaros és ellentmondásos programját, csak annyit kivánunk megjegyezni, hogy ez az alkotmányozási rész nem egy kiérlelt anyag a Jobbik részéről, ami annyit jelent, hogy adott esetben megfelelően sem tudnak majd érvelni, ráadásul a jogász Gaudi-Nagy Tamás ennél a szövegnél azért tovább jutott és helyesebben látja ezt a kérdést. Jogosan fölmerül a kérdés mindenkiben, hogy a Fidesz programjában egyetlen sor sem szerepelt a történelmi magyar alkotmányról, akkor milyen jogon sajátítja ki magának az új alkotmány szövegezését? Milyen alapon akarnak terveztetni? Továbbgondolásra csak annyit jegyzünk meg, hogy Magyarországon mindig a magyar nemzetség legdicsőbb és leghozzáértőbb alakjai foglalkoztak a történelmi alkotmány szövegbe öntésével - ezer éven át - most pedig kontárok és júdások kezébe adják ezt a feladatot. Hogyan őrködik majd a Jobbik ezen alkotmányelőkészítő bizottság munkája felett? Erről is hallgat a Jobbik. Kép: a posta 1990-es bélyege a történelmi címerekről, amibe a Habsburg-korszakot is belekeverték