2009. szeptember 14., hétfő

SZEPTEMBER 14 – A SPANYOL PÉLDAKép: balra görög falanx, középen olasz fascio, vesszőnyalábok között a bárd és a spanyol falange

KIRÁLYSÁGOK EURÓPÁBAN

Európában a zsidók az első csapást a franciákra mérték. 1789-ban elkezdődött forradalom azzal végződött, hogy 1792-ben eltörölték a királyságot és köztársaság lett. Azóta zsidószabadkőműves fészek lett az ország. Azonban sok ország átvészelte a felvilágosodás erőszakosságait, így megmaradt a királyság még Angliában, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, persze más-más szerepkörrel. Korábban volt királyság még Görögországban, Bulgáriában, Szerbiában, Albániában, Olaszországban, Romániában és még más országokban is.

A SPANYOL PÉLDA

1989 után nálunk a zsidókommunisták azt hazudták, hogy meg kéne békülnünk a kommunista gyilkosokkal, úgy ahogy azt a spanyolok tették, ahol közös temetőben nyugszanak a kommunisták és a frankóisták. Az egész spanyol példa egy hatalmas hazugság, mert semmi sem úgy volt, ahogy ezt a hazug propagandisták beállították.

A ZSIDÓBOLSEVIZMUS
ELLEN JÖTT LÉTRE
A NEMZETI SZOCIALIZMUS

A hazug zsidók még mindig azt terjesztik, mintha a nemzetiszocialista mozgalmak és pártok Európában öncélúan jöttek volna létre, mint nacionalista irányzatok. Ezzel szemben a valóság az, hogy ezek a sokkal korábbi zsidómarxista erőszak miatt jöttek létre, válaszként és egyfajta célként. 1917-ben a Lenin-i erőszakot kiterjesztették a zsidók szinte az összes európai országra. Hiszen a bolsevisták világforradalmat, világuralmat hirdettek meg. Magyarország volt az első Európában, amelyik szembeszállt a zsidókommunistákkal, 1919-ben. Ezt követően alakultak meg az olasz fasiszták Mussolini vezetésével. Ami ma van Olaszországban, azt főként Mussolini rendszerének köszönhetik. Majd Németországban a Hitler vezette mozgalom lett a legerősebb, de ezen az úton haladtak a portugálok és spanyolok is. Később más kisebb országok is követték a példát.

A SPANYOL HELYZET

A nemzetközi zsidók Spanyolországban, szovjet segítséggel polgárháborút robbantottak ki, amely végül a Franco vezette csapatok győzelmével végződött. Francot ma is fasiszta diktárornak állítják be, ami szintén nem volt igaz, mert békés, boldog, szabad életben éltek, csak a zsidó propagandát és a kommunista pártot nem tűrték meg. Innentől idézzük a lexikont:
A zavaros időket követő polgárháborúból végül Francisco Franco tábornok került ki győztesen, aki diktátorként vezette tovább az országot. 1941-ben XIII. Alfonz lemondott királyi címéről, így a monarchia megszűnt létezni. 1966-ban egy népszavazás során újra visszaállították a királyságot, Franco pedig János Károlyt nevezte meg utódjának, mivel édesapját, János infánst túl liberálisnak találta. János Károly spanyol király 1938-ban született. 1975-ben Franco bekövetkezett halála után végrendelete szerint I. János Károly (Juan Carlos I) király követte. Spanyolországban János Károly reformjainak köszönhetően hamarosan létrejött a parlamenti demokrácia.

A KIRÁLYRÓL

A fiatal herceg Olaszországban töltötte a gyermekkorát, majd egy svájci iskolába küldték tanulni. Tíz éves korában járt először Spanyolországban, ott is érettségizett le. Később öt éven át a zaragozai katonai akadémiára járt, végül a Madridi Egyetemre iratkozott be, ahol irodalmat, filozófiát, jogot, közgazdagástant és történelmet hallgatott. Folyékonyan beszél spanyolul, angolul, franciául, olaszul, portugálul és katalánul. 1975. november 22-én, két nappal Franco halála után lépett trónra, és sikeresen felügyelte Spanyolország átalakulását egy demokratikus alkotmányos monarchiává. Trónra lépése után menesztette Franco kormányát, enyhítette a cenzúrát, és szabadon eresztették a politikai foglyokat. 1978-ban betiltotta a Falange-ot és új alkotmányt hirdetett. 1981. február 23-án Antonio Tejero alezredes puccskísérletet hajtott végre, melynek során több fontos pozícióban lévő politikust is foglyul ejtett. A király azonban nem állt melléje, így a puccskísérlet alig fél nap alatt megbukott. Az ország tovább haladt a demokrácia felé, János Károlyból pedig a Nyugati világrend országaiban igen népszerű uralkodó lett. Uralkodói címei közé tartozik a Jeruzsálem királya, mint a nápolyi királyi család örököse. Egyenes ági leszármazottja többek között Viktória brit királynőnek, XIV. Lajos francia királynak és V. Károly német-római császárnak.

A FALLANGISTA MOZGALOM

"A falangizmus mozgalma, a Spanyol Falang (Falange Espanola) szindikalizmust hirdet, ez alatt a különbözõ társadalmi rétegeknek a hierarchia megtartásával való betagolását, érdekegyeztetését érti. "A nemzet egy teljes egység, melybe az összes egyén és osztály illeszkedik." - vallotta José Antonio Primo de Rivera, a Falange Espanola alapítója. Szerinte a nemzet egy küldetés-egység az egyetemesen belül, az államnak pedig az a kötelessége, hogy irányításával a nemzet betölthesse küldetését. A falange-jelvénye a görög falanx szóra vezethető vissza, amely csoportot, közösséget jelent, a híres görög harci módszeről van szó.

A FALANGISTA IDEOLÓGIA ALAPJAI:
NEMZETI SZINDIKALIZMUS
NACIONALIZMUS
KATOLICIZMUS
KOMMUNISTA ELLENESSÉG

José Antonio Primo de Rivera a falangizmus szerint a pártok természetellenes, a nemzetet mesterségesen megosztó képzõdmények, így el kell tűnniük. (Ez a vélemény egybevág gróf Széchenyi István azon nézetével, hogy a pártoskodás tette tönkre Európát.) A falangizmus nagy hangsúlyt fektet a szociális békére, de nem a szó bolsevisztikus értelmében szocialista. A falangizmus fontos alapja a kereszténység és a népi hagyomány. A falangizmus nem ismer fajelméletet, sem zsidókérdést. A falangizmus alapítója: José Antonio Primo de Rivera (1903. április 24., Madrid - 1936. november 20., Alicante). A falangizmus szimbóluma: a társadalom alapegységeit (egyén, család, lakóhely, foglalkozás, haza) jelképezõ öt nyílvesszõ egy, a földművelést és a munkát szimbolizáló járomban összefogva. A falangisták sötétbordó inget és fekete nadrágot viseltek. A mai falangista mozgalom több kisebb csoportból áll össze, a mozgalom elnevezése is ezt tükrözi: Falange Espanola - de las J.O.N.S. (Juntas Ofensivas Nacionalistas Sindicalistas), vagyis: Spanyol Falang - Offenzív Nemzeti Szindikalista Csoportok. A fallangizmus keresztény elvei miatt természetes szövetségesre talált a katolikus egyházban, így ma ez a katolikus tradíció által leginkább elfogadott szélsőjobboldali mozgalom. Kép: falange-jelvény

AZ OLASZ FASISZTA JELVÉNY

Mussolini mozgalma korábban kezdődött mint a spanyoloké, de sok közös vonás van a két ideológia között. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a 20-as 30-as években születő magyar nemzetiszocialista pártokra főleg az olasz és a német mozgalom hatott, de a később megszületett Hungarista Mozgalom teljesen egyedi magyar találmány, amely a korábbi Nemzeti Akarat Pártjából nőtte ki magát. E mozgalom és párt magyar földben, magyar jelképekkel, magyar viszonyok között keletkezett és teljesen más módon közelítette meg az érdekeket mint a külföldi példák. Kép: a hungarista jelkép


A MAGYAR HELYZET


Magyarország államformája Szent István óta királyság. Ezt utoljára az 1919-es zsidó patkánylázadás után Horthy Nemzetgyűlése újra törvénybe foglalta. Mivel nem akartak újra Habsburg királyt, ezért az államfői posztot kormányzó töltötte be. 1944. március 19-én Magyarországot a német csapatok szövetségesi árulás miatt JELKÉPESEN megszállták. A katonai megszállás háború közben történt, s a szovjetek már szeptemberben betörtek az ország déli részébe. Az ország államformájába, politikai berendezkedésébe a németek semmit sem szóltak bele, eszük ágában sem volt ezt megváltoztatni. Hazugság minden olyan zsidó propaganda, amely azt állítja, hogy ekkor Magyarország alkotmánya – úgymond – megszűnt létezni. Nem igaz, hiszen a Szent Korona törvény alapján működött az ország egészen a szovjet megszállásig. Tény, hogy SEMMILYEN TÖRVÉNY, DOKUMENTUM NEM MONDTA KI A MAGYAR KIRÁLYSÁG MEGSZÜNTÉT. 1946. február 1- jén csak a kommunisták „kiáltották ki” a köztársaságot. A magyar nép megkérdezése nélkül. Tehát Magyarországon 1945-től mostanáig illegitim álhatalom működik. Ráadásul idegen, külföldi érdekek kiszolgálásával bitorolják ezt a hatalmat. Ha már a spanyol példa szóbajött, akkor a falange mozgalom több vonatkozásban is érdekelhet bennünket. Franco után nem szüntették meg a királyságot. Igaz, a liberális mocsok ott is terjed, éppen azért, mert a falangistákat a demokraták nem türik meg, de ők a háttérben azért még jelen vannak. A magyar királyok ráadásul szakrális (szent) királyok voltak, amit Istenadta Szent Koronával jelenítettek meg. Ehhez képest a jelenlegi ávós-komcsi-idióta-kretén-lumpen-proli-debil-zsidó megélhetési képviselők és bűnöző politikusok Magyarország katasztrófáját okozták és okozzák. Ebből kilábalni, csak ősi rendünk visszaállításával lehet. Magyarország csak az ősi kijelölt útján haladhat és el kell utasítani minden olyan kisérletet, amely erről bennünket le akar téríteni.