2009. szeptember 14., hétfő

SZEPTEMBER 14 – SZILI ELVTÁRSNŐ FIGYELMÉBE


SOHA NEM FOGADJUK EL
A RÁNKERŐSZAKOLT


ZSIDÓRENDSZERT

A 20 éve történt vasfüggöny lebontásának évfordulójáról szinte naponta elhangzott valamilyen régi és új hazugság. Még a kommunista (NDK-s) német kancellárnő is idepattant hálálkodni, hogy a magyarok kiengedték a németeket 1989-ben, majd anélkül, hogy valami pénzajándékot hagyott volna itt, hirtelen elrohant. Húsz éve hangoztatják hősiességüket a hazai kommunisták, miszerint lebontották a vasfüggönyt, miközben ez nem a hazai kommunisták ötlete, érdeme volt, hanem az akkori Szovjetunió engedélyével, beleegyezésével történt minden. Hiszen akkor már Gorbacsov és Amerika megegyezett az új európai határokról és az új viszonyokról, érdekövezetekről. Magyarországnak ekkor hatalmas lehetősége lett volna a Nyugaton bevasalni a TRIANON-i sérelmeket és az adótartozást. A nyugati bankok a 70-es 80-as években nem azért adták a kölcsönöket a kommunista vezetőknek mert szerették őket, hanem önös politikai érdekükből. Ehhez az üzlethez a magyar nép felhatalmazását nem kérték az akkori kommunista kormányok. Tehát 1989-ben be kellett volna jelenteni, hogy mivel a németeket kiengedtük, egyesülhetett Németország, ezért Magyarországnak engedjék el a fölvett kölcsönöket, mert azt nem a magyar nép jólétére használták fel a kommunista kormányok. És az 1990-es Antall-kormánynak olyan törvényt kellett volna hozni, hogy semmisek a kommunista törvények. Új fejezetet nyiltnak. A magyar nép döntésére kell bízni az államforma és a politikai berendezkedés kérdését. Mivel az oroszok csak 1991-ben vonultak ki, ezt a népszavazást 1992 tavaszán megtehették volna. Mivel ezek nem történtek meg, ezért az azóta bekövetkezett változtatások a magyar nép feje fölött, ráerőszakolva történtek. Közben eltelt 20 év, most lenne az ideje a magyar jogot, a Magyar Törvényt visszaállítani.

60 ÉVES A SZTÁLINISTA-CIONISTA TÁKOLMÁNY

Szili elvtársnő elég régóta elvtársnő ahhoz, hogy tudja, az alkotmánynak nevezett tákolmányukra immár 60 éve hivatkoznak, holott az 1989-es újrafogalmazott szövegben az van, hogy IDEIGLENES JELLEGGEL MŰKÖDIK, MÍG MEG NEM ALKOTJÁK A VÉGLEGES TARTALMÁT. Természetesen, ha a "végleges" alkotmányt legyártotta volna az idegenekből álló bűnszövetkezet, akkor se lett volna érvényes, hiszen Magyarország ősi Törvénye a hierarchia szerint is még mindig az élen van. Tehát alacsonyabb rendű tákolmánnyal nem helyettesíthető. De a leglényegesebb tudnivaló az az, hogy a Magyar Szent Korona Törvény senki által nem érvényteleníthető, nem hatálytalanítható. Minden arra utaló tevékenység, miszerint a Magyar Törvényt megváltoztassák, lefokozzák alkotmánynak, MINŐSÍTETT HAZAÁRULÁS BŰNCSELEKMÉNYÉT VONJA MAGA UTÁN. Ezek után már nem is kéne egy normális ésszel működő embernek mondani, hogy minden eddigi hatalom álhatalom volt 1945 óta Magyarországon. Akik nem az érvényes Magyar Törvény szerint működtek a hatalomban, azoknak tudniuk kell, hogy ez az idegen erőszak eredményeként bevezetett választási bohóckodás semmis. Magyarországon csak egy dolgot lehet tenni: be kell tartani és újra érvénybe kell léptetni a MAGYAR TÖRVÉNYT. Amely felsorolja világosan, hogy kik lehetnek képviselők, kik lehetnek vezetők, kik dönthetnek Magyarország sorsáról. A mindenre kiterjedő Magyar Törvényről nem szavaztathat senki, nem értelmezgetheti senki, csak végrehajthatja, mert teljesen egyértelműen szól mindenkihez. (1hozzászólás)

ZÉTÉNYI TÖRVÉNYKÖNYVE SEMMIS

Még idén tavasszal az Országgyűlésbe elhelyezték a zsidók új törvénykönyvét, amelyet a megfogalmazója (dr. Zétényi Zsolt) Magyar Történelmi Alkotmány-nak nevezett el. Túl feltünő lett volna a vérkommunista Szili Katalinnak leadni a könyvet, ezért a sunyi kinézetű, mindenre kapható Lezsák Sándor (volt MDF-es), a parlament alelnöke vette át a könyvet, amely felett a zsidó Szöőr Anna (Barankovics-alapítvány), Zétényi Zsolt és egy sor más zsidó bábáskodott. Kép: könyv fent

MIBEN SÁNTIKÁLNAK A ZSIDÓK?

Jól kivehető, hogy bizonyos háttérkörök abban settenkednek – a zsidóhatalom átmentése érdekében - , hogy újra bekössék a magyarok szemét. Mivel egyre többen sürgetik a jelenlegi alkotmány hibáit és elavultságát, ezért már Bihari Mihány (MSZMP házi alkotmányjogásza volt), jelenleg az Alkotmánybíróság elnöke azt pedzegette többször is a tévében, hogy új alkotmányt tervezgetnek, amelynél a köztársaság államforma megmaradna. Lényegében csak szavakat cserélgetnének ki, mint ahogy 1989-ben is tették. Csak annyi lenne a különbség, hogy esetleg kétkamarás lenne az országgyűlés, de minden maradna a régiben. Ez egy hatalmas csalás lenne, amivel az a szándékuk, hogy megint 20 évre átmentsék a zsidókommunista hatalmat, hogy ne kerüljön sor elszámoltatásra és az államforma se legyen királyság.

ZÉTÉNYI KÖNYVÉRŐL

Rövid ismertető, a könyvesbolt oldaláról: Hiányt pótló mű, rendkívül igényes, átfogó, részletes, mindenre kiterjedő tartalommal, a vérszerződéstől 1944-ig, Zétényi Zsolt professzor szerkesztésében és bevezető tanulmányával. Igényes műbőr kötésben, aranyozott címmel. (5850 Ft) A tartalomból a teljesség igénye nélkül:
- A történeti alkotmány egyes jellegzetességei
- A történeti alkotmány sarokpontjai
- A történeti alkotmány törvényei és szokásai
- Sarkalatos törvények 1848-ig
- Alkotmányos jelentőségű törvények (1867-1944)
- Jelentősebb törvények 1944-ig
- A törvények tárgykör szerinti csoportosítása
- Magyarország uralodói méltóságai
- Az egyes társadalmi tevékenységek vázlatos ábrái

ZÉTÉNYI ZSOLT HÁTTERE

Zétényi Zsoltról a kommunista rendszerben semmit sem lehetett tudni, amíg a kommunista hatalom 1945 óta először engedte meg neki és pár zsidó társának, hogy egy párton kívüli társadalmi szervezetet alakítsanak meg. Ezt a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaságot 1986-ban alakították meg. A zsidókommunisták körében olyan nagy megbecsülést élvezett Zétényi szervezete, hogy 1989-ben már a tárgyalóasztalhoz is leülhettek. 1989. június 13-án megkezdődtek Budapesten a „békés politikai átmenet” feltételeit kidolgozó nemzeti kerekasztal-tárgyalások a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), az Ellenzéki Kerekasztal (EKA), valamint a társadalmi szervezetekből és mozgalmakból álló ún. harmadik oldal között. A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság az EKA oldalán ült.

ZSIDÓPÉNZ A TÁRSASÁGNAKBajcsy-Zsilinszky Endre baráti társaság: 105 000 forint 1987-ben: Levéltári kutatásra, pályadíjakra és irodalmi estekre. Az 1986-ban alakult társaság a náciellenes ellenállás vezetőjének emlékét ápolja és kulturális tevékenységet fejt ki. A levéltári kutatás tárgya Bajcsy-Zsilinszky tevékenysége, a dijakkal a mártír politikusokról szóló egyetemi szakdolgozatokat kívánják jutalmazni. (Soros Alapítvány Évkönyve, 1987) Kép: kommunista ügynökök a Bajcsy-Társaságban

BAJCSY-ZSILINSZKY HÁTTERE

Bajcsy-Zsilinszky, az egykori magyar fajvédő már az 1930-as években szoros kapcsolatok alakított ki a zsidókkal és kommunistákkal. Ez a gyümölcs aztán 1944-re beértett, amikor saját kezű levelet írt a szovjet katonai vezetőhöz, hogy feladja nekik Budapestet, megnyitja előttük az utat a város elfoglalására. Ezt a levelet megszerezték a nyilasok. Elfogták, katonai bíróság elé került mint hazaáruló, aki az ellenséggel szövetkezett és 1944. december 24-én Sopronkőhidán kivégezték. Bajcsy-Zsilinszky zsidóbérenc szövegeit képviselőként korábban a parlamentban is hangoztatta, ahol teljes lehurrogásban volt része mindig. Ő a zsidó agymosás hatására nem az oroszokat, hanem a velünk szövetséges németeket tekintette ellenségnek.