2009. szeptember 17., csütörtök

SZEPTEMBER 17 – AMIT ELHALLGATNAK NÁLUNKTÓTOK NYELVTÖRVÉNYE
A TÖRTÉNELMÜK HIÁNYA

MIATT KELETKEZETT

A hazai hírekben sehol sem említették a tót nyelvtrövény lényegét. Ezen nem is csodálkozunk, hiszen ezeket csak zsidó forrásokból ismertetik. A törvényszövegből csak kiragadtak részleteket amivel a hazai magyaroknak bekötik a szemét. Az egészben az EU a legaljasabb, mert a tótok bűnözésére szabad kezet adott, amikor kijelentették, hogy a tót törvény nem sérti a nemzetközi törvényeket. Ez a nyelvtörvény a Benes-i törvények mai változata. Célja a magyarok megfélemlítése, üldözése, pusztítása. Alább szó szerint a törvény eleje. Innentől kezdve nem is érdemes tovább olvasni a szövegüket, mert a kutya itt van elésva.
EZZEL KEZDIK
"A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa abból a tényből kiindulva, hogy a szlovák nyelv a
szlovák nemzet egyediségét kifejező legfontosabb ismertetőjegy, kulturális örökségének
legbecsesebb értéke és a Szlovák Köztársaság szuverenitásának kifejezője, valamint
állampolgárainak olyan általános érintkezési eszköze, amely szavatolja szabadságukat, egyenlő
jogaikat és egyenlő méltóságukat."
BEVEZETÉS
"A Szlovák Köztársaság területén az államnyelv a szlovák nyelv. A szlovák nyelv előnyt élvez a Szlovák Köztársaság területén beszélt többi nyelvekkel szemben. Amennyiben ez a törvény másképpen nem rendelkezik, a nemzeti(ségi) kisebbségek és etnikai csoportok nyelveinek használatára külön előírások vonatkoznak. "

MI LENNE A MEGOLDÁS?

Csak az, hogy a felvidéki magyar nemzetiséget államalkotó, őshonos, de elszakított nemzetrésznek elismertetni (Szlovákiában és az EU-ban), valamint a magyar nyelvet ennek okán államnyelvnek elismertetni. Hazugság, hogy a felvidéki magyarok kisebbségek. Nem a létszámukat kell nézni, hanem a történelmi jogállásukat. Ugyanis a tótok is ebből indulnak ki. A fenti törvényszöveg ellentmondásban van önmagával, mivel szlovák nemzetről beszélnek, majd utána állampolgárokat emlegetnek. E kettő nem esik egybe. Tehát csalás. A hülye és ostoba tótok még szövegezni sem tudnak, mert azt írják, hogy a szlovák az államnyelv, majd kijelentik hogy ez előnyt élvez. Magyarul ez azt jelenti, hogy a más nyelven beszélők és élők II. osztályú, elnyomott állampolgárok. A piszkos és aljas EU ezt is elfogadta és még bíztatást is adott a tótoknak.