2009. szeptember 27., vasárnap

SZEPTEMBER 27 – KIFELÉ A MARXISTÁKKAL


KIFELÉ A MARXISTA HAZUDOZÓKKAL

SZÉCHENYI PALOTÁJÁBÓL


Az összes zsidómarxista áltudóst bilincsbe verve kéne átszállítani egy vizes, penészes, sötét tömlöcbe, ott aztán egymás között mesélgethetnék a halszagú finnugor elméletüket, miközben sósheringen tengethetnék az életüket. Kifelé a zsidómarxista bűnözőkkel az MTA-ból és az egyetemekről!
Ma bemutatott egy idei őstörténeti filmet (kora reggel!!!) a Duna-TV Autonomia csatornája. Bezzeg főműsoridőben ezeket nem adják. Rövid részlet az adásból, ahol Kiszely István professzor elmondta, hogy a bizánci követnek, Priskos rétornak a könyvét soha nem fordították le magyarra és hazudnak írásairól össze-vissza. Kiderült, hogy nem is volt Catalaum-i csata Attila és rómaiak között, hanem egymással megegyeztek. Föltárták a csata színhelyét és semmilyen csontokat nem találtak. A csata a mai Franciország északi részén volt egy mai falu közelében, miközben a fő hun csapatok lent Itáliában voltak. Priskos írta le, hogy Attila palotája a mai Tápiószentmárton közelében lehetett. Valójában Kőrösi Csoma után az igazi keletkutatás a zsidó Vámbéry Ármin-nak (Wamberger Hermann) (képen) köszönhető, akinek érdeklődését, sokféle nyelvtudása révén a keleti és török vidékek fölkeltették. Perzsiában megszerzett egy Isfahani-kódexet, ezt hazahozta. Ebben a a hunokról és őmagyarokról minden le van írva, innen ismerhető meg a hun-magyar ősnyelv. Ezt a szöveget kutatta és adta ki Dettre Csaba magyar tudós a közelmúltban.

VÁMBÉRY MUNKÁSSÁGÁRÓL RÖVIDEN

1860-ban az MTA levelező tagja lett. Ugyanebben az évben az MTA-nak ajándékozta a Tarih-i Üngürüsz c. középkori magyar krónika török fordítását, amely Budenz nyomására elfelejtődött. 1861-ben visszatért Pestre azzal a szándékkal, hogy felkutatja a magyarok őshazáját. Az MTA támogatásával ősszel indult útnak. Rasid Effendi néven, szunni dervisnek öltözve indult el Konstantinápolyból. Teheránig jutott el, ahol csatlakozott egy Mekkából hazatérő zarándokcsoporthoz. Velük átutazta Közép-Ázsia sivatagjait, Erzerumot, állomáshelyeik lévén Tabriz, Zandzsan, Ghazvin, majd Iszfahánon keresztül Siraz. 1863-ban megérkezett az üzbég Khoraszanba (mai nevén: Chiva), ahol még a kán fogadásán is sikeresen játssza a Rasid Effendi szerepét. Amikor Bokharán keresztül Szamarkandba érkeztek, ott felkeltette a helyi emír gyanúját, de a több mint félórás kikérdezés alatt mégis sikerült meggyőznie igazhitű voltáról, és végül ajándékokkal megrakodva engedték útjára. Ezekután Heratban búcsút mondott utazótársainak és Konstantinápolyba tartott. 1864 májusában visszaérkezett Pestre. Keleti útja első eset volt arra, hogy egy európai ellátogasson oda, ahová neki sikerült. Hogy elkerüljön minden gyanút, jegyzeteket csak titokban készíthetett. 1865-ben Angliába utazott, ahol kitüntető fogadtatásban és elismerésben részesítették. Kiadja a Travels in Central Asia cimű írását, ami a lopva írogatott kis jegyzetei alapján készült. Utazásáról Molla Szádik, egy közép-ázsiai vallástanító társaságában tért haza. 1865-1904 között a budapesti tudományegyetemen a keleti nyelvek tanára. 1871-ben az Akadémia (akárcsak Kőrösi Csoma esetében) nem lelkesedett a népünknek nem finnugor, hanem jelen esetben török eredetét valló Vámbéry elvei iránt.(wikipedia)

HABSBURG-ZSIDÓK AGYMOSÁSA

Látjuk Vámbérynél is, hogy a maga korában kiüldözték, mert feltárta a magyarok őseit. Akkoriban volt Trefort Ágoston miniszterelnök, aki kijelentette, hogy a magyaronak „nyugati ősök” (a finnugorok) kellenek és erőszakkal ezt vezették be az oktatásban, tudományban és ez a Habsburg- gyalázat mind a mai napig tart a tankönyvkiadásban, oktatásban és az MTA-nál, Glatz Ferenccel, a marxista történésszel az élen. A Habsburg-zsidók jelszava az volt, vedd el a magyarok őstörténelmét és azt csinálhatsz velük amit akarsz. Itt tartunk 2009-ben, de nemcsak őstörténet, hanem jelenkortörténet tekintetében is. Kiszely professzor elmondta, hogy amikor Vámbéry hazahozott magyar őstörténeti tárgyakat, más gyűjtőkkel együtt, akkor Vámbéry leírta naplójában, hogy ezeket a Habsburg-bérenc Hunfaly Pál (Paul Hunsdorfer) (1810-1891) égette el, semmisítette meg.

KÉRDEZZÜK AZ MTA HIVATÁSOS BŰNÖZŐITŐL:

HOL VAN A MAGYAROK

ŐSTÖRTÉNETI MÚZEUMA?

Mert, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban nincs, az biztos. Hej Hiller elvtárstól meg azt kérdezzük, hogy az oktatásba mikor kerül be a magyar őstörténet? Holo-múzeum helyett az államnak magyar őstörténeti múzeumot kellett volna építeni. Kifelé a zsidóbűnözőkkel Magyarországról!