2009. szeptember 17., csütörtök

SZEPTEMBER 17 - BUDAHÁZY PERÉRŐL

Kép: Gyuri

BUDAHÁZY-PER TANULSÁGAI

Ugyan ki csinálja ezt a most is látható primitív oldalt?
http://magyaroknyilai.hu/ A kérdés azért jogos, mert Budaházy Gyuri HUNNIA című oldala nem működik letartóztatása óta. Azt a rendőrség lekapcsolta. Miért? Mert akkor kiderült volna, hogy azon semmi törvénysértő dolog nem volt. És az is biztos, hogy nem Gyuri szüntette meg az oldalt. A per napján korán reggel jelent meg az ATV mocskos uszítása Gyuri ellen, egy zsidó tollából. Tehát megint bizonyossá vált, hogy a bíróság és a zsidó oldalak összedolgoznak, ugyanis a per időpontját mindenütt elhallgatták, egyedül a Szentkoronaradio írta meg, ahol Gyuri szereplő volt, korábban.

CIONISTA ÁVÓSRENDSZER
A RÁKOSI-KORSZAKOT KÖVETI

Még Mindszenty bíborost sem vitte bilincsbe az ÁVO a bíróságra, de ezt megtette a Libatolvaj bírósága Gyurival.

SZÓLÁSSZABADSÁG HATÁRAI?

Gaudi-Nagy Tamás (Budaházy védőügyvédje) szerint „a hazafi írásai nem lépik túl a szólásszabadság határát.”

MÁR A KÉRDÉS IS HAMIS!

Már a kérdés is hamis. Ugyan milyen határai vannak a szólásnak Gaudi szerint? Ez is a zsidó agymosás eredménye, amikor a zsidók határozzák meg a közbeszéd fogalmait. Ők találnak ki bizonyos fogalmakat, amelyekkel aztán másokat lehet zsarolni, befektetíteni, mocskolni. Az egész zsidó (liberális szótár) úgy ahogy van hamis. Miért lennénk mi kötelesek a zsidók szótárát elfogadni? Gaudi ennek a korrektségnek akart megfelelni ezzel az ostoba és hazug mondattal, amikor érvelt a bíróságon. Ugyanis az emberi gondolatnak nincsenek határai és a szavakban kifejezett gondolatoknak sincsenek határai. Ezt tiltani normális társadalmi viszonyok között nem is lehetne. Kivéve azokat a véleményeket amelyek kegyeletsértők, Isten-káromlók, stb. A baj ott van, hogy az állam olyan KORLÁTOKAT szab meg törvényekkel, amelyek behatárolják a nyilvánosság előtt elmondott beszédeket. Ezt nem lenne szabad korlátozni, ugyanis, ha egy vélemény vagy nézet ütközik érdekcsoportok vagy a többség véleményével az még nem jelenti azt, hogy azt a nézetet be kell tiltani, hanem cáfolhatatlan érvekkel be kell bizonyítani, annak hamis, tarthatatlan voltát. Sajnos a zsidók magyarellenes vádjai közül egyetlen sincs aminek valós alapja lenne. Ezt ők is tudják, de mégis csinálják. Egy közszereplő esetében mint Budaházy meg végképp nevetséges arról szónokolni, hogy mit mondhat a tömeg előtt. Ráadásul ebben a perben a vádak nem az élőbeszédei ellen, nem a rádióban két évig elhangzott véleményei ellen szóltak, hanem pár olyan netes cikk miatt, amit csak kevesek olvashattak. De kérdezzük a bűnöző és ostoba bíróságot, akik leközölték Gyuri írásait, azok nem bűnösök? Hiszen minden törvény biztosítja a nézetek és gondolatok szabad áramlását (ENSZ Alapokmánya, EU törvényei). Tehát Gyuri ellen a vádak koholt, koncepiós vádak voltak. Az a bíró aki ebben szerepelt a néhai ávós vérbírók szellemében működött. Az ilyenre képes volt, az nem magyar ember, az biztos. Magyar ilyen aljasságokra nem vetemedik.

BUDAHÁZYT CSAK A VÉLEMÉNYE
MIATT ITÉLTÉK EL

Ki kellene állni Gyuri írásbeli véleményei mellett. Ha lenne a szervezeteknek fontos feladata, akkor ez az lenne.

MI VOLT A VÁD?

A vád alkotmányos rend erőszakos megdöntésének előkészítése.
Btk. 139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve - különösen fegyveres erő igénybevételével - megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.
A perben Gyurit alkotmányos rend erőszakos megdöntésének az előkészítésével vádolták. Erre a bízonyítékuk pár mondat volt, amit idéztek Gyuri írásaiból, de azokból ez a vád nem volt kiolvasható.
Az aljas bíróság a fenti tényállásokat semmivel sem tudta bzonyítani. A per célja az volt, hogy a magyarokat megfélemlítsék, hogy ilyen meghurcolások várnak rájuk, ha kinyitják a szájukat. Márpedig a magyarok ordítani fognak, az biztos. A per másik célja az volt, hogy Gyurit 3 évig némán tartsák.

KIÁLLUNK BUDAHÁZY
KORÁBBI ÉS JELENLEGI
NÉZETEI MELLETT

Draskovics és bűnbadája meg dühönghet ahogy akar, a bűnrendszerük magától is rohad. És bűzlik.... nagyon.