2009. szeptember 15., kedd

SZEPTEMBER 15 – SZÁLASI HŰSÉGEBIZONYÍTÉKOK SZÁLASI

ALKOTMÁNYOS HŰSÉGÉRE


Egy teljesen kívülállót idézünk, aki jól ismerte közelről a magyar viszonyokat 1944-ben. 1957-ben jelent meg C.A.MACARTNEY az Edinburg-i Egyetem professzorának angolnyelvű könyve OCTOBER FIFTEENTH A HISTORY OF MODERN HUNGARY az edinburgi egyetemi nyomda kiadásában. Macartney a könyvét, Hindy Iván tábornoknak, Budapest védője emlékének ajánlotta. Az író a háború alatt Magyarországon közismert lett a London-i rádió hiradásain keresztül, mint a Brit Kormány hívatalos megfigyelője. Idézzük mit írt az angol szerző Szálasi alkotmányos nézeteiről, amelyben a naplójában is beőven beszámolt:

„ Horthy pozicióját alkotmányosnak tartotta és számára Horthy volt az államfő. Semmi sem állt távolabb gondolatvilágától, mint az hogy bármilyen kisérletet tegyen Horhty ellen. Hasonlóan amikor hatalomra jutott azt ugy gyakorolta mint Nemzetvezető, hasonló kapcsolatban, mint az érvényben volt Olaszországban Mussolini és a király között.”
„Itt meg kell emliteni hogy Szálasi Hungarizmusa egy olyan értékrendre volt felépitve amely becsületen és igazságon alapult. Ő a tövény és a rend megszállottja volt, visszamenőleg a Koronatanra, az Aranybullára a Vérszerződésre a több ezer éves ősi jogrendre. Hatalmi törekvéseiben ez volt a legnagyobb gátlása, mert 1938-ban Hubay Kálmán már készen volt az erőszakos hatalom átvételre, amiről Szálasi hallani sem akart. Maga Hitler is ezért nem vette komolyan Szálasit, mert neki nem voltak ilyen gátlásai.” Kép: Szálasi Ferenc