2009. szeptember 24., csütörtök

SZEPTEMBER 24 – ELÉG VOLT AZ IDEGEN BŰNÖZŐKBŐL


A KISEBBSÉGI TÖRVÉNY CSALÁSAI

BŰNÖZÉSRE ADNAK ALKALMAT

Elég volt abból a világcsalásból, hogy bárki a hasára üt és annak vallja magát aminek akarja. Elég volt abból a csalásból – amit a jelenlegi tákolmány is hirdet -, hogy mindenki szabadon válassza meg származási azonosságát. Mivel a származás az születési adottság, azt nem lehet utólagosan megváltoztatni. Ha valaki a kampós orrát megváltoztatja piszére, attól még az marad ami volt. Ha egy néger kiszőkíti a haját, attól még néger marad. Mint ahogy az a feketehajú cigány is, aki kiszőkíti a haját, az még cigány marad. Szerencsére a kínaiak és ázsiaiak nem tudják átoperáltatni a szemüket és a bőrszínüket sem. Aki nem vállalja saját születési adottságait, származását, az kórosan beteg személyiség és ezekből kerülnek ki a bűnözésre hajlmos egyének. Családi névvel, magyar nyelv használatával senki sem válhat magyarrá, mert magyarnak is születni kell. Magyarnak nem lehet feliratkozni! Magyarnak nem lehet átigazolni. Magyarnak nem lehet bejelentkezni, idegen származásúak közül.

IDÉZET AZ TÁKOLMÁNYBÓL

58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - törvényben meghatározott esetek kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is.
§ (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
Jelenleg Magyarországon rengetegen tartózkodnak TÖRVÉNYTELENÜL. A határon az jön át, aki akar. Megszűnt a határellenőrzés. Hamis papírokkal könnyen szerezhetnek állampolgárságpt is. A törvény szerint, aki 8 éve Magyarországon él idegenként, az megkapja a magyar állampolgárságot. Ily módon már sok ezer kínai van nálunk, akiknek itt született gyerekeik már automatikusan magyar állampolgárok, DE NEM MAGYAROK. Állampolgári papírral nem lehet magyarrá válni. Miközben a jogok a gondolat szabadságát hirdetik, aközben már 100 napja tartják ezért börtönben Budaházy Györgyöt, a magyart, és más társait.


IDÉZETEK A KISEBBSÉGI TÖRVÉNY CSALÁSAIBÓL


1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
Az Országgyűlés
- követve a magyar történelem legnemesebb hagyományait és értékeit,
a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség jegyében,
Ezen jogok összessége nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk pedig nem a nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya, hanem az egyén szabadságának és a társadalmi békének tisztelete alapján a másság joga.
E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg,
7. § (1) Valamely kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbséghez való tartozás kérdésében - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nyilatkozatra senki sem kötelezhető.
Ezek a demokratikus és humanista kisebbségiek szabadon gyilkolhatják és rabolhatják ki a magyarokat. Ebből elég volt! Ez lenne a törvényben hirdetett társadalmi béke?


KÖTELEZŐ MEGNEVEZNI
MINDEN ITTTARTÓZKODÓ
S Z Á R M A Z Á S Á T


A származásnál nem vehető figyelembe, hogy minek érzi vagy vallja magát valaki. Az sem vehető figyelembe, hogy melyik tájegységből, településről, városból, vagy faluból jött, hogy mi a vallása. A származás Test- és Vér azonosságot jelent. A statisztikai összeírásnál - ha valóban az igazság kerül be - kiderül, hogy a legnagyobb hanggal, jogok követelésével, a törpe kisebbségű idegenek zakatolnak, megállás nélkül.
Arról a kisebbségről van szó, akiknek az érvényes és hatályos Magyar Törvény nemhogy engedélyezne előnyöket az őslakosokkal szemben, hanem kifejezetten tiltja, hogy letelepedjenek, hogy egyenrangúként kezeljék őket a Magyar Nemzetcsaládnak Hazát és Otthont bíztosító Kárpáthazában.

A MAGYAR ANYASZENTEGYHÁZ
ANYA-SZENT- EGYHÁZ CSAK MAGYAR LEHET

A Magyar Apostol Nemzetcsaládnak nem kevesebb küldetése van, mint az ÜDV-történeti RENDET fenntartani, az Istenadta Szent Korona Törvényével. Azzal az örökérvényű, Istenadta államformájával, ami örökérvényű királyság. Mert Jézus az örök királya és Szűz Mária az örök királynéja Kárpáthazánknak. Mindezekből az előzményekből egyértelműen következik, hogy a Magyar Nemzetcsalád, akik Apostol rangúak, vallásunkat maga Jézus határozta meg, Anyaszentegyházat jelent. Az idegen élősködők terrorisztikus bejöveteléig a magyarság Magyar Apostol Anyaszentegyház néven volt közismert. Emiatt aztán kilóg a sátánpata a többi egyháznál, mert egyik se meri használni a mai napig az ANYASZENTEGYHÁZ megjelölést, ami beszédesen jelzi, hogy mindegyik csak egy közönséges szekta (leszakadt vagy kitalált kis részecske, ami a maga útját járja és nem Istenét!)

JÉZUST MEGVALLVA ÉS VÁLLALVA

Ezzel a múlttal és örökérvényű küldetéssel a Magyar Apostol Nemzetcsaládnak kötelessége megvallania és vállalnia Jézusnak, a Megtestesült Ige által kijelölt ÚT-ját. Menjetek és hírdessétek az Örömhírt, amit nektek tanítottam. Ezt senki meg nem tagadhatja, nem tilthatja, nem hozhat ellentétes parancsokat, magántákolmányokat, áltörvényeket. Aki viszont Szent Hazánkban, Sacra Pannónia földjére beteszi a lábát, annak kötelező bizonyítania, hogy milyen múlttal és kultúrával rendelkezik? Betartja-e ittléte alatt az érvényes Magyar Törvényt? Építő szándékkal van-e itt? Vagy csak sátáni rombolásra használja szabad akaratát? Hogy mennyire nem engedték véglegesen letelepedni a zsidókat Magyarországon, arra jó bizonyíték, hogy számukra kötelező volt a Korona-adó fizetése, itt tartózkodásukig. Ezt törölték el saját maguk, saját maguknak 1867-ben, amit jobbágy (értsd zsidó) felszabadításnak hazudnak azóta is, ami a Magyar Törvény megszegése miatt a mai napig SEMMIS. A világon mindenhol kötelező volt megkülönböztető jelet, jól kivehető helyen hordaniuk a zsidóknak (sárga kendő nőknek, sárgacsík a férfiak kalapján vagy valamely ruhadarabján). Akik mindenhol csak romboltak, hamis árukkal kereskedtek, hamis tanokat hírdettek, erkölcsileg züllöttek voltak, egyik országban nem tartották tiszteletben a gazdanép erkölcseit, szokásait, paráználkodtak, terrorizálták az őslakosokat. A Magyar Nemzetcsalád örökös tulajdonosai a Kárpáthazának, ezért tudnunk kell, hogy kik tartózkodnak jelenleg saját hazánkban törvénytelenül. Ennek bevallása, nyilvántartása, közzététele nemcsak időszerű, de kötelező is. Amennyiben ezek származási bevallása nem tényszerű és valós, azokat azonnal ki kell utasítani! (1 hozzászólás)
Megjegyzés: Külső megkülönböztető jelet nem szükséges viselni egyetlen idegen származásúnak sem, elég annyi, hogy a személyi igazolványba és az országos címnyilvantartásban be vannak jegyezve. Erre az igazolásra csak bűncselekmény esetén kerüne sor és a statisztikai adatok gyűjtésekor. Akkor kiderülne az a vaskos és megmásíthatatlan tény, hogy Magyarországon a bűnözések 90 %-át idegenek követik el.A kisebbségi törvény 1993-as fogalmazásából kimaradtak a százezres kínaiak, ázsiaiak, négerek és más azóta bevándorolt is ittragadt csoportok. Ezek ma már Magyarországot célországnak tekintik és a menekülttáborokban a magyar emberek pénzén tartják őket évtiedek óta. KIFELÉ AZ IDEGEN BŰNÖZŐKKEL!