2009. szeptember 25., péntek

SZEPTEMBER 25 – HITLERRŐL UTÓLAG

Függetlenül attól, hogy kinek mi a véleménye Hitlerrõl, a világ jelenlegi baja ZSIDÓ baj és nem német baj. És ezt a bajt a Fűrer már régen felfedezte. A zsidókkal probléma volt a kezdetek óta. Szétzüllesztették a világ elsõ kulturális birodalmát a Sumért, Babilont és az emberiség nyakára hozták az átkos judeokereszténységet. Kiengedték a palackból a vörös sátánt a kommunizmust, mely 100 százalékban zsidó alkotás. Van már birodalmuk: Izrael. Uralják a világ pénzét és háborút háborúra indítanak. Mellesleg Hitler kesztyűs kézzel bánt a zsidóbarát Horthyval. Lehet választani. (1hozzászólás) Kép: Hitler egy kiállításon