2009. szeptember 21., hétfő

SZEPTEMBER 21 - NÉPSZABADSÁG CSALÁSAI


KIK VOLTAK AZ USZÍTÁSOK MÖGÖTT?

Azzal, hogy azt mondtuk, hogy a Népszabadság csalásai semmit sem mondtunk, mert ez a lap még mindig a Szabad Nép jogutódjának tekinti magát és ennek az ősbolsevik, ős-sztalinista szellemnek igyekszik is eleget tenni. Pár héttel ezelőtt a cionvezérelte MTV leadott egy hamis hírt, miszerint náci kiképzőtáborban fegyveres németeket képeztek ki Győr közelében....A tévének a sugallatot a Népszabadság adta....És ki adta a Népszabadságnak az uszító sugallatot? Alább olvasható, hogy Szemenyei-Kiss Tamás, akinek ez a rágalmazási módszere a mestersége közé tartozik. Már annyi sajtóbotrányt és provokációt okozott az elmúlt húsz évben, hogy mindet nem is lehet egyszerre fölsorolni, még egy könyv is kevés lenne hozzá. Közel egy éve Wass Albertet nácizta le, s ennek az aljas rágalomkampánynak olyan oldal is hitelt adott leközölve ezt a szemét irományt, mint a Felvidéki Polgár Infó, ahol csak hosszas könyörgésre vették le Szemenyei-Kiss uszító cikkét. Az említett oldalt az a Házik Zoltán szerkeszti, aki egy sor más oldal mellett a Kárpáti Harsona című oldalt is. Kép: Szemenyei-Kiss


Dobszay Károly: Helyreigazítási kérelem a Népszabadság számára

Tisztelt Szerkesztôség!
A Népszabadság 2009. szeptember 8. számában - a szerzô nevének feltüntetése nélkül - egy írás látott napvilágot, amely a „Vizsgálják a bônyi neonáci kiképzôtábor ügyét“ címet viseli.
Ebben az írásban tényként személyemmel kapcsolatban a következô nyilvánvaló hazugságot és súlyos rágalmazást tartalmazó tudósítás szerepel: „A bônyi MNA-bázison két német-magyar állampolgárságú személy is tevékenykedik. Lajdi Róbert és Dobszay Károly az összekötôi - egyéb tevékenységük mellett - a németországi nemzeti radikális csoportoknak.“ A fenti, minden valóságalapot nélkülözô állítás egyértelmûen az évek óta notórius hazudozóként és hamisítóként közismert Szemenyei-Kiss Tamás nevéhez fûzödik, akivel más természetû hazugságai miatt évek óta sajtóvitát folytatok. Súlyosbítja az ügyet, hogy az utóbbi napokban ezen hazug állítást - a Népszabadság közlésére hivatkozva - a németországi sajtó egyes lapjai is átvették, sôt a múlt héten Petra Pau, a DIE LINKE nevû párt képviselônôje a német parlamentben is felvetette, sûrgôs kivizsgálást követelve. A Népszabadság írásával kapcsolatban - eltekintve további nyilvánvalóan hamis állításoktól - személyemmel kapcsolatban szeretném nyomatékosan leszögezni:
1. Nem vagyok tagja a Magyar Nemzeti Arcvonal nevû szervezetnek (sem pedig más hasonló szervezeteknek), az állítólagos bônyi kiképzôtáborban soha nem jártam.
2. Nem vagyok kapcsolatban semmiféle német szélsôjobboldali csoportokkal sem.
3. Mindebbôl következik, hogy nem tevékenykedhettem a bônyi kiképzôtáborban és fôleg nem lehettem összekötô az MNA és a németországi radikális csoportok között.
4. Nem vagyok német-magyar kettôs állampolgár, hanem csak német állampolgár.
5. Immár 25 éve, mint elismert és sikeres reklámgrafikus dolgozom a német filmiparban, akinek munkái egész Németország területén megtekinthetôk.
6. Magyarországon utoljára 2008 júliusában jártam rokoni látogatás céljából a családommal.
Az elmondottak ismeretében erélyesen felkérem Önöket, hogy a személyemmel kapcsolatos valótlan és immár nemzetközi botrányt kavaró, súlyos rágalmazást megvalósító állításokkal kapcsolatban úgy a Népszabadság nyomtatott, mint az online kiadásában sûrgôs helyreigazítást közölni sziveskedjenek. Amennyiben ez nem történik meg, jogi úton fogok elégtételt követelni a személyemet sértô lejáratás, sôt bûncselekményben való részvétellel megvádló súlyos rágalmazás miatt.
Tisztelettel:
Dobszay Károly
(Dortmund, Németország)
Ui. Csak úgy mellékesen jegyezném meg, hogy az Önök cikkének bevezetôjeként a következô állítás is szerepel: „A Junge Welt címû német lap egyik írása szerint a német neonácik júliusban közelharc- és fegyveres kiképzést kaptak a Magyar Nemzeti Arcvonal katonai táborában.“
Ez a mondat szintén nélkülöz minden valóságalapot, mivel az Önök által is belinkelt, a JUNGE WELT c. német lap 2009. szeptember 5-i számában megjelent „Liquidierung als Ziel“ címû írásban a Magyar Nemzeti Arcvonalról egészen pontosan a következô olvasható németül: „Ende Juni fand sich auf der Seite (Die Webseite des deutschen Zentropa-Ablegers »Syndikat Z - d.k.) zudem ein Werbetrailer für das zweite paramilitärische Trainingslager der militanten »Ungarischen Nationalen Front« (MNA) vom 10. bis 14 Juli 2009. »Vermittelt werden in theoretischen und praktischen Teilen Grundlagen der Themen Gefecht, Nahkampf, Waffenkunde etc.«, hieß es dazu. In dem Video zu sehen sind uniformierte Neonazis, die, mit Maschinenpistolen bewaffnet, Schießübungen abhalten und im Häuserkampf trainiert werden. Ein Link führt direkt auf die Seite des Veranstalters.“ Ebben egyetlen szó sincs arról, hogy német neonácikat képeztek volna ki a bônyi MNA táborban. Szomorú és egyben botrányos, hogy a Népszabadságnál nem akadt ember, aki értene németül. De az is feltételezhetô, hogy itt tudatos ferdítéssel és hamisítással állunk szemben.
2009, szeptember 20
Szemenyei-Kiss múltjáról adalékok itt:
http://hu.metapedia.org/wiki/Szemenyei-Kiss_Tam%C3%A1s

Szemenyei - Kiss Tamás múltját mindenki ismeri. Saját magát minősíti az, aki ezzel az erkölcsi toprongyal szövetkezik, vagy figyelembe veszi. A saját bevallása szerint orvosaszisztens is volt évekig a börtönökben, ahol a kivégzésre várókat kezelték. Máshol ezt a szakmát úgy hívják, hogy hóhérsegéd. Gratulálunk a barátainak is. (1hozzászólás)