2009. szeptember 18., péntek

SZEPTEMBER 19 – ZSIDÓ SZEKTÁK AZ ISKOLÁKBANA Kecskeméti Magyarok Háza nevű intézmény hírlevelében egy zsidó szekta akcióiról tájékoztatnak. Jelenleg a Palánta Misszió oldala nem elérhető, de idén március 9-én a Szentkorona Rádió már írt erről: Izrael-barát szekták térítenek az általános iskolákban. Január 27-én pedig ez az oldal:A Palánta Misszió a VII. kerületi Rottenbiller u. 24-ben volt írva honlapjukon és már 1991-ben megkezdték áldásos működésüket, állami támogatással.

ZSIDÓ SZEKTÁK ÉS ALAPÍTVÁNYOK CSALÁSAI

Az APEH oldalán 170 bejegyzett egyház található, melyeknek felajánlhatjuk adónk 1 %-át, de ezek a „missziók\" még különböző alapítványokat is létrehoznak, hogy a társadalmi szervezetek részére felajánlható 1 %-ból is részesülhessenek. A 2007-es adatok alapján a Palánta Missziót is fenntartó TEKK Mahanaim a 23. a támogatottak listáján. A MAZSIHISZ számára 5624-en ajánlották fel adójuk 1 %-át, a Krisna-Tudatú Hívőket ellenben 11 163-an támogatták. "2009. január 26-án 15 órakor Balog Zoltán a Magyar Országgyűlés Emberjogi, Vallási és Kisebbségi Bizottságának fideszes elnöke fogadta dr. Kováts Györgyöt a Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezetének lelkipásztorát, aki a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió vezetője. Tárgyalásuk során hangsúlyozták, hogy az ehhez hasonló munkákra nagy szükség van. Mint kiderült, a misszió rendszerváltás óta(!) végzi a bibliai hitoktatást az egyházi oktatásban részt nem vevő gyermekek számára\"

ERDÉLYBEN IS FERTŐZNEK

A szintén Izrael-barát Budapest Autonóm Gyülekezet is betette a lábát Székelyföldre, annak is rögtön négy városába. Takács Ferenc az izraeli vérengzéssel kapcsolatosan az MTV2 vallási műsorában a következőket mondja: „Az ítéletnek a trónján a Názáreti Jézus Krisztus, a Messiás fog ülni és nekünk és mindannyiunknak egy körülmetélt zsidóval kell majd szembenézni, amikor majd odaállunk\"Az Omega Misszió Ez a szervezet a határokat sem kíméli, Székelyudvarhelyre is ellátogatott és a következőkkel „fenyegette\" sűrű rángatódzások mellett a várost: „Új Jeruzsálem jellegzetességei jelenjenek meg Székelyudvarhelyen\"

Itt nézhető az erdélyi agytágítás:

http://www.youtube.com/watch?v=lY2eswmkd6E&feature=player_embedded

A könyvesbolt

A Sorsfordító „keresztyén\" könyvesboltban még az internetes áruháznál is nagyobb választékát találjuk a zsidó témájú könyveknek. A kiadványok negyede ebbe a körbe tartozik, a többi csak közvetetten. De nézzünk más témát is. Idézet Kovács Géza: Lelkipásztor, Lelkimunkások az Újszövetségi Gyülekezetben (Menedék Alapítvány 2003.) című könyvéből, melyben a gyermekek megkeresztelését az alábbiakkal magyarázza: „A hitélet felhígult, hiszen ettől kezdve társadalmi és politikai előnyt jelentett keresztyénné lenni. Gyorsan terjedt a gyermekek keresztelése. Ebben sokat segített a nép tudatlansága és babonás félelme, meg az Egyháznak az a törekvése, hogy egyetemessé tegye befolyását és uralmát\" A Sorsfordító Könyvesboltban és annak internetes oldalán is megtalálható az Éjféli Kiáltás Misszió két lapja, a Hírek Izraelből és az Éjféli Kiáltás. „Missziónk szándéka ma is az, hogy Jézus Krisztusnak mint Messiásnak a szeretetét tevőlegesen nyilvánítsuk ki a zsidó nép iránt\"„Célunk továbbá a zsidó nép, Isten választott népének erkölcsi támogatása és az antiszemitizmus lerombolása, továbbá az, hogy ezáltal felhívjuk a zsidók figyelmét legnagyobb testvérükre és Messiásukra, Jézus Krisztusra, akinek visszajövetele a küszöbön áll\" Azzal már nem is törődnek, hogy Jézus Krisztust a zsidók nem fogadják el messiásuknak! Ha kell, fenyegetnek is. „Aki Izraelt bántja, az az Úr szeme fényét bántja. Ha majd egyszer Isten elé kerülünk az is elbírálás alá fog esni, milyen volt a zsidó néphez való hozzáállásunk.\" A Hírek Izraelből című lap februári száma teljes egészében az izraeli gázai offenzíva helyesléséről szól, a több missziót egyesítő Budapesti Autonóm Gyülekezet lelkipásztora, Görbicz Tamás közöl egy terjedelmes cikket, melyben - a lap állítása szerint - igei alapokon álló indokokkal támasztja alá kiállását Izrael mellett (mármint a gázai vérengzés mellett.) A cikk szerint világunkat a Sátán és démonai a kozmoszból uralják. Természetesen a Magyar Gárda és a magyar nép gyalázását sem hagyja ki. Ilyen és ehhez hasonló kiadványokkal találkozhat az, aki a Palánta Misszió szórólapján vagy a gyerekeknek szánt színes foglalkoztatókon szereplő Sorsfordító Könyvesboltot felkeresi. A cél, belenevelni a gyerekekbe a zsidó nép kiválasztottságát, amit ők felsőbbrendűségként értelmeznek. A Messiás, Jézus Krisztus közeli, újbóli földi eljövetelét sugallják az embereknek. Így próbálják meg a „misszionáriusok\" elfogadtatni az Új Világrendet, amely azonban csak egy Antikrisztust adhat az emberiségnek. Eddig az emberek tudatában csak a rettegett HIT Gyülekezete és a Szcientológiai Egyház élt, az Izrael-barát „kisegyházakkal\" senki nem foglalkozott. Sajnos még ennél is többen vannak, ha a korábbi cikkünkben felsorolt, a gázai mészárlást helyeslő szervezetek honlapjait meglátogatjuk és onnan még tovább kattintgatunk, döbbenetből döbbenetbe esünk. Mindenhol ugyanazzal találkozunk: felekezetközi, evangelizáló, messiás újabb eljövetele kifejezések, buta zene, felemelt kezű, rángatózó emberek. Semmiben sem különböznek a HIT Gyülekezetétől, csak eddig háttérben maradtak. A Palánta Misszió terve ördögi, minden második magyar gyerekből elbutított, engedelmes Izrael-barát, agymosott kisbirkát akarnak formálni. A könyvesboltban a kiadványokat is önköltségi áron árusítják, ingyen járják az országot a bábelőadásokkal, tartják a biblia ismeretet, a nyári táborokat, fizetik a zenekart, a terembérletet. Vajon kik és honnan finanszírozzák ezeknek a magyar néplelket célba vevő misszióknak a költségeit?
Oktatás politika
Az iskolákba eleinte azzal az ajánlattal „szivárognak be\" a „missziót teljesítők\", hogy bábelőadást tartanak a tanulóknak. Az előadás után ingyenes színes kiadványokat és mesés-zenés CD-t osztogatnak a gyerekeknek, amelyet hazavihetnek. A tájékozatlan szülő azt sem tudja, hogy milyen előadáson vett részt és milyen hittanra jár a gyermeke, van, ahol az órarendbe beépítve „életmód-óraként\" tartják a foglalkozásokat. Mivel felekezetközinek (felekezet semlegesnek) hirdetik magukat, leginkább azok a gyermekek vannak veszélyben, akik egyik történelmi egyházhoz sem tartoznak és így a szüleik - bár a legjobbat akarva – mégis úgy döntenek, hogy a drogprevencióval is foglalkozó, bibliaismeretet tanító misszióra bízzák gyermekeik lelki épülését. A honlapon, csak angol nyelven megtalálható információ szerint, a 2008-as tervek között szerepelt: 130 ezer gyermek, egy évben kétszeri bábelőadáson és 4800 gyermek bibliaismeret oktatáson való részvétele, 50 ezer gyermekhez Jézusról szóló CD-k, ajándékok, kiadványok eljuttatása. Állításuk szerint 2008-ban 45 bábcsoportjuk volt, 200 bábcsoporttal viszont minden második 6-10 év közötti gyermeket el tudnának érni. A hazavitt „álkeresztyén\" ajándékok gyanút keltettek az édesanyában és kisebb oknyomozásba kezdett, még a misszió könyvesboltját is meglátogatta. A döbbenet nem maradt el.