2010. július 28., szerda

JÚLIUS 28 - XXIII. JÁNOS PÁPA AZ ÓSZEVETSÉGI HAZUGSÁGOKRÓL

Kép: Hamedán városa
PÁRTUS VÁROST
TALÁLTAK IRÁNBAN
Iráni régészek felfedeztek egy ősi földalatti várost, egy falu közelében, az ország nyugati Hamadan tartományában. A falu neve Arzanfoud, mintegy 25 kilométerre délkeletre van az ősi várostól Hamadan-tól. Ebben az ősi szerkezetben 25 összekapcsolt szobát találtak. Hamadant, a vidéki kulturális örökség hivatala szerint, ezt a föld alatti várost 4-6 méterre a föld alatt találták, egy kőhalom a kinézete. Szakértők szerint a struktúrákat valószínűleg menedéknek használták a háború idején, amelyről a Tehran Times számolt be. A régészek nem találják az eredeti bejáratát a városnak, de ez már most elérhető lesz, a feltáró csapat számára. Ásatásoknál találtak egy puskát és egy sor kőgyűrűt zárral. Az előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a város épült a Medián időkben, a pártus-korszak alatt. A régészek úgy hiszik, hogy ez egyike a világ legrégebbi városának, mert Hamadan volt az egykori fővárosa a Medián (méd) Birodalomnak (ie 6. század). A városban számos természeti, történelmi és kulturális turisztikai látványosság van, mint például az Ali Szadr-barlang és Avicenna sírja. (presstv és kép) (Avicenna, a híres perzsa orvos, tudós, filozófus a magyar történelemhez is kapcsolódik. A szerk.)
A PÁRTUS BIRODALOM MÚLTJÁBÓL
A Pártus birodalom Kr.e. 250-től Kr.u. 250-ig, ÚR-SOLYMA (elzsidósítva=jeru-salem) "fővárossal" működött, de a birodalom már több ezer évvel azt megelőzően is létezett. Hiszen Kr.e. 1885-ben Úr-solyma szakrális Szent Koronával beavatott királya volt az a Melkizedek, akinek Rendje (Szent Korona Törvény) szerint való főpap Jézus. A Pártus birodalomhoz tartozó magyar törzsek voltak a MÉD-EK (MED-IA, ami azt jelenti, hogy hírközlők, hírvivők. Innen ered a média kifejezés. A KÁLD-ok, káldeusok, stb. Ezért van az, hogy Jézus idejében EGY NYELVEN BESZÉLTEK ÉS MINDENKI ÉRTETTE JÉZUST, MERT KÖRÜLÖTTE CSAK A SAJÁT APOSTOL NEMZETSÉGE ÉLT. A zsidók csak befurakodtak közéjük akkor is, mint kémek.(kalmárok).
Ezt közli XXIII.János pápa az alanti beszédében:
"A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni arc újpapok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és az Ó-Szövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a Krisztusi-univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letünt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk. valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!..." XXIII. János pápa ezt a beszédét 1962. július 1-jén mondta el a II. Ökumenikus Zsinat megkezdésekor. és a római "Azione Cattolica Italiana" (Via Concilliazione 1. Roma) adta ki egy nyomtatott füzetben a következő címmel: "Novena Allo Spirito Santo" di GIOVANNI XXlll, 1 ° luglio 1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano 11. " Tudjuk, hogy XXIII. János pápa "hirtelen" meghalt és utána MONTINI hercegérsek lett a római egyház pápája VI. Pal néven. Erről a pápáról könyvek jelentek meg "The Montinian Church" és hasonló címeken, melyek közlik, hogy zsidó családból származott. Ez a pápa folytatta a Vatikáni Zsinatot. A történetet csak a zsinat által kiadott jegyzőkönyv alapján ismerhetjük meg. XXIII. János halála után, 1965-ben kiadott "Jegyzőkönyvek" a II. Vatikáni Ökumenikus Zsinaton részt vevők által - "minden ember részére" - címzett "üzenettel" kezdődnek, melynek dátuma 1962. október 21. A zsinat befejeződött 1965. december 8-án. (1hozzászólás)