2010. november 1., hétfő

NOVEMBER 1 - HAMIS FILM MINDSZENTY ÉLETÚTJÁRÓL

NEMESKÜRTY "TANÁRÚR" 
FUTÓSZALAGON GYÁRTJA
A TÖRTÉNELMI HAZUGSÁGOKAT

Nemeskürty István  (már a név is érdekes, lexikonokba ne keressünk utána, mert semmit sem találunk róla)  bármihez nyúl a magyar történelemben, csak a legdurvább hazugságok jönnek ki a kezei közül. Pedig Nemeskürty nem akárki (képen) . A Kádár-korszak ügyeletes történésze volt, II. világháborús témájú könyveit ő mint kiváltságos, szabadon megjelentethette, őt nem üldözték, nem tiltották be, pedig Ludovikás tiszt volt. Igaz, hogy első dolga az volt 1945-ben, hogy átállt az oroszok oldalára. Fércműveit bárki, korlátlanul megveheti akármelyik antikváriumban, egész polcot tesznek ki. Művei nem számítanak hiánycikknek. Az I. Orbán-kormány idején Orbán személyes tanácsadója volt. A tanárúr pályafutása igen kacskaringós és tele van megmagyarázhatatlan rejtélyekkel, azok számára, akik józan paraszti ésszel gondolkodnak. A tanárúrnak jellegzetes éneklő, sipákoló hangja van, akárcsak a másik érdekes figurának, "Csaba tetvér"- nek, aki a szenzációs pénzgyűjtéseiről híresült el.  Az MTV szent forradalmunk és szabadságharcunk évfordulós napján adta le a tanár úr egyik gyönyszemét, méghozzá Mindszenty Józsefről. Bár ne tették volna.  A kétrészes filmet még 1994-ben készítették. A forgatókönyvet a film rendezője, Csemer Géza cigány származású rendező és Nemeskürty István írta. Most kapaszkodjunk meg! A nagy magyar főpapot a zsidó Jordán Tamás formázza meg, a tőle megszokott tehetségtelenséggel. (képen). A film lényegében Mindszenty életútját mutatja be sajátos látószögből. Hogy miért is készült ez a szemét film azt csak akkor tudjuk meg, amikor elérkezünk 1944-hez. Itt aztán beleadott Nemeskürty mindent, apait-anyait. Felvonul a nyilas kommandó, hogy a főpapot letartóztassák. Nemeskürty szinte csak ez ok miatt csinálta a filmet, hogy jó nagyokat rughasson a nyilasokba és hamis módon párhuzamba állítsa őket Rákosi ÁVO-saival, akik szintén szerepelnek a filmben, de korántsem olyan realisztikus előadásban, mint ahogy maga a főpap megírta a halhatatlan emlékirataiban. A zsidó hazudozók jellegzetes vonása, hogy olyan történemi dolgokat, filozófiai és eszmei jelenségeket párosítanak, hoznak egy lapra, ami lehetetlenség. Ezek éppen olyan tettek, mint a vérfertőzés. Csak néhány hazug párhuzam, amit mindenki ismer, mert ezt súlykolják évtizedek óta. (diktatúra-demokrácia, fasizmus-kommunizmus, kommunisták-nyilasok, stb.). Nemeskürty hazug meséivel szemben a valóság az, hogy a nyilas kormánynak semmi baja nem volt soha a katolikus egyházzal és Mindszentyvel sem. A főpap, veszprémi püspökként csak kinyilatkoztatta a hívei előtt, hogy nem ért egyet a lakosság menekítési módjával és kiürítésével és nem volt hajlandó a nyilasok intézkedéseit a miséken kihirdetni. De már ez előtt Mindszenty nem írta alá azt az esküszöveget sem, amiben minden közalkalmazottat arra köteleztek, hogy írja alá a Szálasi-kormányhoz való hűségét, a vészterhes időkben. Itt a honvédelemről, a nemzetvédelemről volt szó valójában és nem a hungarista párt eszmeiségének az elfogadásáról. Ezt Mindszenty azért nem írta alá, mert ő nem az állam, hanem az egyház alá tartozott. Ez a két lépése volt az, ami miatt letartóztatták, de Nemeskürtynek és a hozzá hasonló megannyi hazudozónak ez elég ok volt arra, hogy ebből az epizódból egy hamis, fölfújt mítoszt gyártsanak. Azzal a hamis jelszóval, hogy Mindszenty is "utálta" a nyilasokat, ami nem igaz. Ráadásul nem a nyilas-kormány tartóztatta le, hane  m egy helyi nyilas főispán. Tehát fölfújt ügyről van szó. Ha volt valaki, aki mindig megértette és fölfogta a változó történelmi helyzetet, az éppen Mindszenty volt, mert maga a kor volt olyan, hogy hol forróba, hol hidegbe mártogatták őt és rajta kértek számon mindent. Mindszenty életútja viszont a magyar helytállást tanusítja minden nehéz korszakban.  Hiszen neki az emigrációban sem volt könnyű dolga, élete utolsó éveiben. Tehát ennél az 1944-es epizódnál Nemeskürty és a hasonló hamisítók a bolhából akartak elefántot csinálni, a kommunista propaganda kedvéért. Bármelyik könyvét veszük elő a tanárúrnak, hasonló fölfújt hamisításokat találunk ezekben.

  Kép: Jordán Tamás mint Mindszenty egy nyilas irodában