2010. november 1., hétfő

NOVEMBER 1 - MINDSZENTY KISZABADÍTÁSA ÉS ELADÁSA

MINDSZENTYT HAZAFIAS 
 KATONÁK SZABADÍTOTTÁK KI
1956. október 30-án, este 22 órakor a honvédség rétsági alakulata Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnagy vezetésével a kormány utasítására felsőpetényi háziőrizetéből kiszabadította Mindszenty József hercegprímást. Eddig az MTI hír, de a kiszabadítás valódi története az nem az ávós-kommunista kormány ötlete volt, ahogy hazudják. November 1-jén Mindszenty már a Várban lévő prímási palota előtt nyilatkozott a hazai és külföldi sajtónak, majd november 3-án este a rádióban elmondta máig érvényes, híres szózatát a nemzethez. Kép: 56-ban a Várban

AKIT KIVÉGEZTEK MINDSZENTY
KISZABADÍTÁSA MIATT
MINDSZENTYT EGYSZERŰEN ELADTÁK A KOMMUNISTÁK
Talán 15-20 évvel ezelőtt valamelyik lapban hasonlóképpen szerepelt Nemeskürty (Nyemerecki) neve. Miután a világpolitika egyre inkább zsidós jelleget öltött és a pápa fogadta Kádár Jánost a hetvenes években (1977, a szerk.), hogy rendezzék az USA nagykövetségén menedékjogot élvező Mindszenty József státuszát. (Az amerikai követségről való kiengedését 1971-ben a kommunista állam és a vatikáni tárgyalások tették lehetővé, mert időközben megváltozott a nemzetközi helyzet. A szerk.) Ugyanis az országban tartózkodó hercegprímástól nem lehetett elvenni ezt a címet, de nyugatra távozása esetén a pápa megüresedettnek nyilvánította az esztergomi bíborosi széket és mostmár szabad volt az út egy teljes zsidó banda: Lékai - Paskai - Erdő felvonultatásához. Az akkori egyházi vezetés ugyanolyan aljas volt, mint bármelyik kommunista vezérkar. Egyszerűen eladták Mindszenty Józsefet. (1hozzászólás) Kép: kommunistazsidó gúnyrajzok Mindszentyről 1949, emléktáblát avattak nógrádi börtönének a falán 2010-benAmerika szájában a Szent Korona van!