2010. november 3., szerda

NOVEMBER 3 – MA MINDSZENTY BESZÉDÉRE EMLÉKEZÜNK

54 ÉVE, EZEN A NAPON,
ESTE ADTA LE A RÁDIÓ
MINDSZENTY SZÓZATÁT
A NEMZETHEZ
Kép: akik kiszabadították felsőpetényi
börtönéből, balra sapka nélkül
 Pallavicini őrnagy,
akit emiatt kivégeztek 1957-ben,
 a többieket börtönre itélték
Részletek a beszédéből ahogy kezdte, amelyek ma is időszerűek, példamutatóak és figyelmeztetőek:
„Igen gyakori mostanában annak a hangsúlyozása, hogy a nyilatkozó a múlttal szakítva őszintén beszél. Én ezt így nem mondhatom: nem kell szakítanom múltammal. Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki voltam bebörtönzésem előtt. Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint nyolc éve, bár a fogság megviselt. Azt sem mondhatom, hogy most már őszintén beszélek, mert én mindig őszintén beszéltem; vagyis kertelés nélkül mondtam azt, amit igaznak és helyesnek tartok. Ezt csak folytatom itt, amikor közvetlenül, személyesen, tehát nem magnetofon-hangfelvétel útján szólok az egész világhoz és a magyar nemzethez.”

MINDSZENTY A VATIKÁNNAK IS ÚTJÁBAN ÁLLT
Kettőn áll a vásár - tartja a közmondás. Mindszenty esetében az egyik oldalon álltak a kommunisták Péter Gábor (Auspitz Benjámin) és farkashordái, a másik oldalon pedig a zsidó pápa VI. Pál. A pápa a Szentszék nevében felszólította Mindszenty Józsefet, hogy mondjon le. Mindszenty nem volt hajlandó eleget tenni a zsídók kérésének és hat pontban megindokolta álláspontját. Ezt leírta az Emlékirataim című nagyszerű munkájának utolsó fejezetében. A pápa erre megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. "Mindszenty bíboros nem mondott le sem esztergomi érseki székéről, sem a prímási méltóságról. A döntés kizárólag a Szentszék határozata." - írta Füzér Julian OMF, a "Mindszenty bíboros, a szent" című könyvében. A kommunistákat ismeri már a világ, rajtuk nem lehet csodálkozni, de annál meghökkentőbb a Szentszék határozata. Nekik kényelmetlen volt Mindszenty, mert magasan felettük állt minden tekintetben. Ez az egyház, mely báránybőrbe bújt farkasokból áll a mai napig is, és ájtatoskodik az oltárok elött. A pokol kapuja nyitva áll számukra. (1hozzászólás)