2009. szeptember 2., szerda

SZEPTEMBER 3 - NEM NÉMETORSZÁG ROBBANTOTTA KI A HÁBORÚTA CIONISTA VILÁGSZÖVETSÉG
ROBBANTOTTA KI A HÁBORÚT
SZOVJET-ANGOL-AMERIKAI-
FRANCIA KÖZREMŰKÖDÉSSEL

Júdea hadat üzen Németországnak

Történelemtanításunk azt próbálja elhitetni velünk, hogy a német nép veleszületett irracionális gyûlölettel viseltetett a zsidók iránt és csak arra várt, hogy valaki, mint Hitler, jelenjen meg, és lehetõvé tegye számára, hogy kifejezhesse gyûlöletét. Semmi sem áll ennél távolabb az igazságtól. Sok évig, amíg Németország császárság volt, a zsidók nagyon jól beilleszkedtek a német társadalomba, sokan jómódúak voltak és közremûködtek az állam életében. Emiatt sok olyan zsidó, akiket más európai országokban üldöztek, mint Oroszországban és Lengyelországban, Németországban kerestek menedéket, ott békét és biztonságot keresve. Majdnem hetven évig mesélték nekünk, hogy a németeket hirtelen egyfajta õrület kapta el, és elkezdték gyûlölni és legyilkolni a zsidókat. Milliószor elmondták nekünk, hogy milyen ROSSZAK voltak a németek, ezen az oldalon egy gyors és nem teljes áttekintést adunk arról, hogy hogyan építették föl az második világháborút jóval Hitler megválasztása elõtt! 1920: Az USA-ban nagy zsidó bankok ruháznak be a német iparba és nagy kölcsönöket adnak Németországnak a világháború utáni újjáépítésre, ne, mert szeretik a németeket, hanem mert tudják, hogy egy egészséges ipar egészséges nyereséget hoz és nagy kölcsönök nagy kamatfizetést hoznak. Lengyelország még több német területet annektál és németek ezreit űzi ki otthonukból és országukból.

NEMZETKÖZI ZSIDÓTŐKE
ÖSSZEFOGOTT NÉMETORSZÁG ELLEN

1923: Németország nem tudja a 270 MILLIÁRD REICHSMARK háborús jóvátétel fizetésére a szövetségeseknek, nem tudják többé megengedni maguknak, hogy saját szenüket visszavásárolják a szövetségesektől, hogy gyáraikat üzemeltessék és kályháikat fűtsék, a németek 'passzív ellenállásba' kezdenek, a franciák és belgák csapatokat küldenek az országba. 1924 Bosszúból a nemfizetés miatt a nemzetközi zsidó bankárok a német pénzt (Reichsmark), amely a nemzetközi átváltási sorban van, leértékelik. A reichsmark hónapokon belül elértéktelenedik. Németek milliói, mivel nem tudják családjukat ellátni és lakbérüket kifizetni, arra kényszerülnek, hogy mindenüket eladják. A megváltozott átváltási viszony azt jelenti, hogy 1$ sok TRILLIÓ reichsmárkával egyenértékű. Néhány dollárért zsidó-amerikai befektetők fölvásárolnak német üzleteket, gyárakat, házakat, földet, műkincseket, ékszert. Az év végén a német kormánynak sikerül egy új pénz kihozatala, és az őrület megáll. Németek milliói vesztették el minden tulajdonukat, ezrek haltak éhen. A zsidó beruházók hihetetlenül meggazdagodtak. A németek még most sem tesznek semmit ezek ellen a spekulánsok ellen, ellenkezőleg, sokuknak van magas politikai állása és magasan elismertek a német társadalomban. 1933: Bolsevikok és nemzeti szocialisták harcolnak Németország irányításáért. A németek látják, mi történik Oroszországban az emberekkel a bolsevizmusban és túlnyomó részben Adolf Hitlerre szavaznak. Adolf Hitler nagyon világosan látja a zsidók szerepét Németország vereségében az első világháborúban és az 1923-24-es pénzleértékelésben, és elhatározza, hogy mindannyiukat kitoloncolja Palesztinába (ahogy ezt a britek megígérték). De a briteknek szükségük van az arab olajra és ellenállnak Hitler törekvéseinek a zsidók Palesztinába küldésére. Csak hetekkel Hitler megválasztása és Hitler elhatározása miatt, hogy a zsidókat kitoloncolja Németországból, amerikai cionista csoportok, látva, hogy csökken befolyási területük Európában, HADAT ÜZENNEK Németországnak 1933 március 24-én. Most a németeknek elegük van! A németek megrendezik a zsidó boltok és üzletek EGY NAPI bojkottját - EGYETLEN NAPIG BOJKOTTÁLNAK!

A NEMZETKÖZI ZSIDÓSÁG HITVALLÁSA:
VILÁGURALOM, TOTÁLIS ERŐSZAKKAL

Bővebben itt olvashatók adatok:
http://judeologia.20megsfree.com/
A zsidóság céljai, elvei, módszerei, hite

MIKOR ÜZENTEK HADAT EGYMÁSNAK AZ ORSZÁGOK?

Pontos jegyzék, amely leleplezi a mocskos cionmarxista hazudozókat.
http://nemzszoc.esmartdesign.com/cikkek/haduze.htm
Kép: balra, Arno Brecker világhírű német szobrász alkotása Hitler idéjéből, a görög-római-keresztény eszmények jegyében ábrázolja az egészséges emberpárt, amely büszkén és hittel néz nemzeti jövője elé. Jobbra a Fidesz-zsidók uralma Debrecenben, ahol sorozatosan zsidóbuzi provokációs kiállításokat csinálnak, ez most a legfrisebb, vöröscsillagos meztelen nő, s ez ellen a Kálvinista Róma nem lázad fel, mert ők is Mózest és Jehovát vallják....Tőkés László ennek a zsidómocsoknak egyik legnevesebb képviselője, aki augusztus 30-án a szegedi Fogadalmi Templomban a zsidó Weisz rabbi és a zsidó Szöőr Anna által vezetett Barankovics-alapítványt reklámozta. Tőkés László 2008-ban a rádió falán a magyargyilkos, zsidóbérenc Tildy Zoltánnak avatott emléktáblát. Ez a Weisz rabbi-féle társulat magyar emlékművekre holokaszt szennytáblákat rakosgat ki mindenhová, többek között a Corvin-közbe is, ahol 56-os hőseink véreztek el a cionbolsevista rendszer ellen folytatott küzdelmeikben.