2009. szeptember 4., péntek

SZEPTEMBER 4 – SÚLYOS TÉVEDÉSEKET HIRDETNEK

NEM LEHET ÖSSZEKEVERNIA SZEZONT A FAZONNAL

1 Teljesen hamis az a beállítás egyes lapok részéről, hogy a tót nyelvtörvény az Szlovákia belügye. Ez az ottani őslakos magyarságot durván sérti mindenben. Akinek a nyelvét elveszik, annak az életét is elveszik. Sötét gazember az, aki nem áll ki az őshonos magyarok jogai mellett, éljen akárhol is.

2 Teljesen hamis az a tótok részéről kitalált kikötés, hogy a 20 %-alatti magyar lakosságnak kötelező szlovákul beszélnie és írnia. Ezek a tót gyilkosok arról hallgatnak, hogy úgy lett 20 % alatt a magyar lakosság, hogy irtották a magyarokat minden módon és erőszakosan tótokat telepítettek oda.

3 Teljesen hamis az az érvelés, hogy egy őslakos magyarnak, aki saját szülőföldjén él, akinek ősei is ott éltek több mint ezer éve, hogy ezeknek a magyaroknak - úgymond – kötelező megtanulni a többségi állam nyelvén, tehát szlovákul. Nem kötelező. A többségi államnak kellene a magyar nyelvet is államnyelvvé nyilvánítania. Számos olyan ország van, ahol több hivatalos nyelv is van egy országban. Arról nem is beszélve, hogy az ősi Felvidék mindig is magyar volt, soha nem volt szlovák terület.
4 Senkit sem ment fel a bűn alól az, ha nem ismeri a magyar történelmet. Úgy látszik elég sok olyan írástudó van, aki nem akarja a magyar történelmet tudomásul venni.

5 A hazai cigányoknak sem kötelező magyarul megtanulni. Soha sem kötelezték őket erre. Ők nem azért beszélnek 99%-ban magyarul, mert szeretik, elszívelik és becsülik a magyarokat, hanem azért, mert NINCS SAJÁT ÍRÁSBELISÉGÜK. Beszélt nyelvük szókincse pedig igen szegény, primitív, stb. Nincs saját cigány nyelvtan, hiszen írásbeliségük sincs. Nincs írott történelmük sem. A cigányság nem nemzetiség, mert soha nem volt államuk, hanem etnikai kisebbség.

6 Súlyos tévedés a szlovák, a román cigányellenes (önvédelmi) szervezeteket úgy beállítani, mintha ezekkel közös állásponton lennénk cigányügyben. A környező térség országai közül Magyaroszágon a legsúlyosabb a cigányhelyzet és a zsidóhelyzet. A környező országok több szempontból is szerencsésebbek mint mi. Ezekben az országokban a kommunista rendszer alatt is nemzeti-nacionalista államvezetés volt, ellentétben velünk, ahogy az államvezetés mindig a magyart tekintette csak ellenségnek. A környező országokban nincs számottevő zsidóság, míg nálunk ez a meghatározó hatalmi réteg. A környező országokban lélekszámukhoz viszonyítva sokkal kisebb a cigánybűnözés mint nálunk. Úgyhogy tragikus tévedés azt hangoztatni, hogy a magyar szervezeteknek össze kellene fogni a román és tót cigány- és zsidóellenes szervezetekkel. Ezeknél a külföldi szervezeteknél és az ottani társadalomban is sokkal erősebb és meghatározóbb a magyarellenessség és magyargyűlölet, mint amit az ottani cigányok ellen kimutatnak. Sem a 16 éves Szlovákiában, sem a 147 éves Romániában nem a cigánykérdés és a zsidókérdés a központi kérdés (mint nálunk), hanem az általános magyarellenesség, a korábbi területrablások következtében. E két országban semmilyen zsidóellenes jelenség nincs, mert ez a két ország már a háború előtt megszabadult a zsidóiktól. Súlyos politkai tévedés azt hinni, hogy ezekkel a külföldi nacionalista szervezetekkel lennének bármilyen közös érdekeink. A környező területrabló országok Magyarországot még mindig ellenséges országnak tartják, mert tudják, hogy SOHA NEM MONDUNK LE ELRABOLT NEMZETRÉSZEINKRŐL. Akik magyarként erről lemodanak, azoknak azt javasoljuk, hogy azonnal költözzenek át az elrabolt részekre és onnan prédiákják azokat a vadhülyeségeket, amit nálunk megengednek maguknak egyes internetes oldalakon. Amit nálunk szabadon megtehetnek, de ott meg sem mukkanhatnának. Nem a partvonalról kell bekiabálni, hanem a pályán kell megküzdeni. Éppen ezért igen megvetjük azok az állítólagos magyarokat, akik 1989 után nem jöttek haza, hanem kintről tanítgatnak és okosítanak bennünket. Kivételt képeznek az 1945-ös és 1956-os idősebb emigránsok. Kép: a 147 éves Románia és a 16 éves Szlovákia

VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁSOKAT,

VÉLEMÉNYEKET!

Megjegyzés a fenti Szlovákia térképhez. A kép nagyon csalós annak aki ránéz. Ezt a térképet csak az értelmezi helyesen, aki tudja azt, hogy az egyszínű kék rész az nem azt jelenti, hogy ott csak szlovákok vannak, hanem annak a területnek a 80 %-a lakatlan hegyvidék. Még a Felvidék alsó részén a magyarokat úgy ahogy népsűrűség szerint ábrázolták, ezt a tót részen nem tették. Tehát a nagyobb tót részen népsűrűség szerint kellett volna a kék színt használni. Ne felejtsük el, hogy a háború előtt közel 1 millió magyar élt ott, most alig 600 ezer, miközben a tót népesség a duplájára növekedett. Szlovákia jelenleg közel 5.5 millió, gyakorlatilag, ha valódi népszámlálást csinálnának, akkor sokkal többen vállalnák magyarnak magukat, mint amit a hivatalos statisztika kimutat, hiszen sok a vegyes házasság, s ezeket eleve szlovákoknak veszik. Itt van a domborzati kép, amely bizonyítja, hogy az ország többsége hegyvidék.