2009. december 28., hétfő

DECEMBER 28 - ÜZENET A BŰNÖZŐKNEK

Nyílt levelet írt a Magyar Püspöki Konferenciának

Papp Lajos szívsebész

Az egyetemi tanár eszerint nem kérdőjelezi meg a minden katolikus templomban közzétett körlevél tárgyszerűségét, sem jószándékát. Ugyanakkor fölhívja a figyelmet az ökológiai katasztrófára, a súlyos gazdasági és erkölcsi válságra. Az akadémikus szerint ebből a válságból csak szakrális vezetők mutathatják a kivezető utat. Papp Lajos levelében emlékeztet a kereszténységet gúnyoló eszmék támadásaira, az erkölcstani ismeretek hiányára. Kiemelte,hogy a magyar nemzetet megfosztották ősi kultúrájától, valós történelmétől,nemzeti identitásától -fogyasztóvá züllesztve az embereket. A szívsebész felhívja a figyelmet, hogy 6o éve nem tanítanak a magyar iskolákban vallás- és erkölcstant. Három generáció úgy nőtt fel, hogy 4o évig nem lehetett tanítani ezeket,- 2o éve pedig nem élnek ennek lehetőségével. Ez fokozza a bizonytalanságot, tájékozatlanságot és esendőséget. Papp Lajos szerint a kirekesztés, kizárás nem megoldás,- a keresőket szeretettel, türelemmel kell a helyes irányba fordítani. Levelében felhívja a figyelmet a csekély számú idős templomjárók mellett a fiatal -és középkorúak döntéskényszerére a körlevél miatt,-csakúgy,mint a sokgyermekes fiatal szülőket, akik pedig rendszeres templomlátogatók,- de amellett részt vesznek a katolikus egyházi vezetők által elítélt rendezvényeken is. A kritikával illetett rendezvények számtalan élményt, örömöt adó együttlétek, amelyek megjelenítik a magyar történelmi hagyományt. Sok esetben önjelölt, alapvető ismeretekkel nem rendelkező emberekkel is találkozhatnak ott, - éppen ezért fontos az ismeretek kicserélése, az inkvizíciós félelmek helyett. Utóbbit erősíti a "pogány világ újjáéledésének félelmét" terjesztő egyik folyóirat cikke is, amelyben "szellemi máglyára" küldenének öt kiváló Isten-hívő embert, akik közül - az elmúlt ateista érában még börtönben is - megalázva, anyagi lehetőségek nélkül szolgálják hosszú ideig a kutatásokat a mai napig. Papp Lajos kiejelenti: Nemzetünk pártokra, egyházakra, vallási felekezetekre és etnikai csoportokra szakított. Ezekben a napokban nem máglyákat kell gyújtani, nem újabb félelmeket kell kelteni az emberekben, hanem bölcsességet és szeretetet, összefogást tanusítani. Ebben a feladatban az Isten kegyelméből magas egyházi tisztségbe jutott vezetők példát mutathatnak - tanultságuk folytán is. A katolikus püspöki karnak írt nyílt levelét a professzor egy evangéliumi és egy Ady-idézettel zárja. (hirhalo)
Kép: Erdő rabbi a kommunistazsidó Hiller István miniszterrel