2009. december 9., szerda

DECEMBER 9 - HOLOIPAROS VISELT DOLGAI

25 EZER DOLLÁROS ÓRABÉR
A HOLO-GICCS MESÉKÉRTMutatta a tv, hogy Balogh Zoltán Fideszes képviselő csorgó nyállal, térdencsúszva kisérte a parlamenti széksorok között a Holo-Iparost. Trágyadombot csináltak az ősi falak között. Mikor lesz takarítás az Országházban?
Kezdjük az első kérdéssel. Elie Wiesel önéletrajzi írásaiból is tudjuk, hogy a háború után az Irgun nevezetű, Menahem Begin vezette illegális zsidó terrorcsoporttal „szimpatizált”. Az Irgun egyik lapjába írt rendszeresen, s még évek múltán – sok-sok évvel Izrael létrejötte után – is neheztelt a zsidó állam első miniszterelnökére, David Ben-Gurionra, aki keményen fellépett az Irgun és Begin ellen. Amikor Beginék illegálisan fegyvert akartak becsempészni az országba, Ben-Gurion szétlövette a fegyvert szállító hajót. Ahogy Wiesel írta: ezt soha nem bocsátotta meg Ben-Gurionnak. Annak a cionista vezetőnek, aki mellesleg nemes egyszerűséggel „nácinak” minősítette Begint, a későbbi béke Nobel-díjast. Tegyük hozzá: az Irgun nevéhez sok-sok terrorakció fűződik, többek között ők irtották ki Deir Jasszin palesztin falu lakosságát, s ők robbantották fel azt az emberekkel zsúfolt szállodát, ahol az angol hadsereg főhadiszállása volt. Hát ez a Begin volt a példaképe a béke apostolaként emlegetett „holocaust”-cápának, aki az elmúlt évtizedek alatt egyszer sem emelte fel a szavát a palesztinok ellen elkövetett bűncselekmények miatt. (…) Finkelstein szép megfogalmazása szerint Elie Wiesel eme misztifikáló, szakralizáló vállalkozás „legprofibb szertartásmestere”. Vagyis a „holocaust”-vallás önjelölt „pápája”. Illetve cápája. Wiesel szerint Auschwitz „fenséges esemény”, a „misztériumok misztériuma”. Szerinte a „holocaust” tagad minden választ, a történelmen kívül, vagy felette „lebeg”, lehetetlen megismerni, leírni, nem lehet elmagyarázni, soha nem fogjuk megérteni és tudását átadni. Bár Wiesel szerint a „holocaust-misztériumról” beszélni nem lehet, életműve ennek ellentmond: rengeteg könyvet írt, és a hírek szerint 25 ezer dolláros óradíjért beszél arról, hogy Auschwitzról beszélni nem lehet. Aki emlékező írásait olvassa, néhány oldal után rádöbben: Wiesel tényleg nem mond semmi érdemlegeset, csupán kenetteljesen fecseg. Írásos életművével sikerült megteremtenie valami egyedit, valami mással összehasonlíthatatlant: a „holocaust-giccset”. Könyveinek megannyi oldala egy silány, édeskés hitbuzgalmi könyv másodleöntése. „Elie Wiesel maga a Holocaust” – írja szellemesen Finkelstein. Természetesen Wiesel és szerpapjai szabják meg azt is, mi minősül „holocaust-tagadásnak”: minden, ami érdekeiket sérti. Mert pénzről van szó. Nagyon sok pénzről. El kell csak olvasni Finkelstein dokumentatív könyvét, különösen Svájc – zsidó szervezetek általi – „kirablásának” hátborzongató történetét. A történelemben ez a mértéktelen fosztogatás is egyedi, mással összehasonlíthatatlan. Írtam fentebb: a „holocaust” főpapjaként tetszelgő Wiesel írásai nem jelentősek. Tévedés tehát őt „világhírű írónak” nevezni. A mérvadó kritika sem ítélkezett másképp műveiről. De nemcsak Wiesel írásainak gyenge színvonalával van baj – a szerző személye is fölöttébb gyanús. (hunhir,részlet) Kép: holoiparos


Mindenképpen bíróság elé ráncigálják
Williamson püspököt a holokauszt inkvizítorai

Mint emlékezetes, az év elején a svéd televízió riportot közölt az akkor Németországban tartózkodó derék püspökkel, aki ki merte mondani az igazat: a német koncentrációs táborokban nem működtek gázkamrák, és a munkatáborokban elhalálozott zsidók száma háromszázezer körül lehet. Ezért a kijelentéséért Williamson püspöknek lakolnia kell: pere előreláthatólag február végén vagy március elején lesz. Az ügyében egy 28 éves bírónő fog ítélkezni (mármint hivatalosan, mert aligha dönthet saját meggyőződése szerint), aki a napokban azt mondta a sajtó képviselőinek, hogy szeretné, ha Williamson személyesen is megjelenne a tárgyaláson, "mert akkor el tudná magyarázni, milyen okok húzódnak meg a svéd televízióban tett kijelentései mögött". "A válaszait én magam szeretném mérlegre tenni" - hazudta a bírónő. Williamson, aki egyébként angol állampolgár, jelenleg Londonban tartózkodik. Korábban egy argentínai szeminárium rektoraként ténykedett, de az holoinkvizíció nyomására kirúgták állásából, sőt, Argentínát is el kellett hagynia. Várhatóan pénzbüntetést rónak ki rá, és a holovallás vezetői azt remélik, megijed, s többet meg sem szólal. A tárgyaláson azonban esetleg kínos kijelentéseket is tehet, és leleplezheti az egész világcsalást. (kurucinfo,részlet) Kép: meghurcolják a püspököt