2009. december 29., kedd

DECEMBER 29 - MAGYARGYŰLÖLŐ EGYHÁZVEZETÉS

Kép: Jelenits a zsidók szolgálatában
A SÖTÉTSÉGET ÉS
HAZUGSÁGOT TERJESZTIK
Az elmult 60 év alatt az egyház volt az, mely szinte semmit sem tett az erkölcsi nevelés helyreállítása érdekében. Idézzük a tetteseket. Konrád György írta: "Ha a nemzeti, az etnikai és vallási szféra más népeknél egyesül, az a zsidóknak előnytelen, mert növeli kirekesztettségüket." Hát a bolond is rájöhet, hogy a zsidóságnak érdekei fűződnek ahhoz, hogy zavar legyen a nemzet köreiben minden téren. Vallási, erkölcsi, nemzeti öntudati és gazdasági téren is. Magyarul, õk mesterei a zavarosban halászásnak. Számtalan nyílt levél ment már kormányfõkhöz, köztársasági elnökhöz, MAZSISZ-hoz, fõpapi méltóságokhoz stb. Szemlélve ezeket a könyörgéseket úgy néz ki, hogy a nemzeti magyar többség könyörög a néhány százalékos zsidó kisebbségnek. Nem megalázó feladat ez a könyörgést írkálók és sopánkodók részérõl? Szolgai magatartás-e, egy nemzeti többség tagjának lehajolva megközelíteni nyomorult nemzetvesztőinket? Miért nem mert Papp Lajos (is) kihúzott derékkal fenyegetőzni a saját hazájában egy idegen náció tobzódása miatt? Ha van egyáltalán nemzeti ellenzék, akkor azok közül három hatfelé húz és állandóan lépéshátrányban vannak a raffinált jehudákkal szemben. Ideje vona már észheztérnünk. (1hozzászólás)
A 0.1 %-os bűnöző kisebbség
nem dirigálhat Magyarországon
MAGYAROK SZÁMÁRA ZSIDÓK
NEM HOZHATNAK TÖRVÉNYEKET
Köszönjük olvasónk hozzászólásást, mert a hazai álellenzék bűnös magatartására világított rá. A tényekhez hozzátartozik, hogy Papp doktor évek óta tudathasadásos állapotban van. Ami annyit jelent, hogy EGY FENÉKKEL NEM LEHET KÉT LOVAT MEGÜLNI. Papp doktor közel húsz éve a zsidó lapok és tévék kedvenc szereplője. Egyetlen egy olyan írása vagy szóbeli megszólalása nem volt, amikor a magyarokat harcra, ellenállásra buzdította volna az idegen megszálló bűnözők ellen. 2006 őszén, amikor ő is saját szemével látta az ávós rendőri erőszakot a magyarok ellen, akkor Papp doktornak ehhez csak annyi szava volt, hogy „imádkozzunk”. Akit zsidó tévékbe meghívnak és ott nyilatkozhatnak, azok mind közönséges zsidóbérencek, ha nem állnak ki a magyar érdekek mellett. Papp doktor gennyes szöveget mondott, megalkuvó módon, mostani tévés szereplésében, mert a magyar érdekeket nem világosan és határozottan fogalmazta meg, miközben a zsidók fenekét nyalta. Ilyen gumigerincű emberek nem lehetnek a magyarok szószólói és képviselői. Papp doktor ugyan saját nevében beszélt, miközben számos szervezetnek a tagja, képviselője, akik nem voltak képesek egységesen fogalmazni a bűnöző egyházvezetés ellen. Ehelyett a talpukat nyaldossák a bűnözőknek. Lékai bíboros mindenben kiszolgálta az akkori kommunista hatalmat. Követője Paskai bíboros is együtt pezsgőzött a kommunista vezérrel, Horn Gyulával. Erdő Péter is ezt a hagyományt követi. Ilyen érdetelemben a teljes püspöki kar bűnös, mert szó nélkül eltűrik Erdő rabbi zsidóbérencségét. Erdő minden egyes megszólalásában a zsidók érdekeit támogatja. Milyen jogon beszélnek ezek a magyar egyház nevében? Kinevezésüket nem a magyar néptől, híveiktől kapták, hanem Rómától. Róma pedig 20 éve sem ad magyar püspököt sem a csángóknak, sem a felvidéki magyaroknak. Mindebből az következik, hogy a magyar híveknek kell saját papjaik és püspökeik ellen föllépni, méghozzá nyílt színen. Nyílvános tévévitákra kell kihívni a bűnözőket! Mit tudnak felhozni mentségükre?