2009. december 30., szerda

DECEMBER 30 - ÖNVIZSGÁLAT SZÜKSÉGES


A DIPLOMÁS NEM ÉRTELMISÉGI
MAGYARORSZÁG
AZ 500 EZER
DIPLOMÁS BUNKÓ
ORSZÁGA
A gengszterváltás óta eltellt húsz év nem volt elegendő ahhoz, hogy kineveljen egy új és magyarul gondolkodó értelmiséget. Az okok kézenfekvõek. Mivel nem történt meg a régi rendszer fullajtárjainak a lecserélése, így az elején vagy ők, vagy a kölykeik örökölték a hatalmat. Elhangzottak ugyan, hogy majd "Agyagba döngöljük a kommunistákat", de jött a válasz: "Apádat és anyádat is Viktor?" Az akkor épp pályakezdés elött álló fiatalok pedig megtapasztalhatták, hogy csak a régi ganéjos talajon tudnak karriert csinálni. Hát inkább alkalmazkodtak. A kitakarítatlan istálló bacilusokkal fertőzött levegője folyamatosan fertőzi az újat. A másik dolog az, hogy nem lesz senkiből író vagy művész csupán azért, mert ceruzát vagy ecsetet vesz a kezébe. Az értelmiségi kategória külföldön sokkal szűkebb körre korlátozódik, mint Magyarországon, de sokkal hatékonyabb. A kommunizmus alatt beszéltek vidéki, ipari és mezőgazdasági értelmiségrõl. Kik voltak ezek? Tsz elnökök vagy hülye párttitkárok? Valamiféle vörös kutyabőrt adtak nekik, hogy érezzék magukat valakinek, hogy fontos tagjai a szocialista társadalomnak. Aztán ezek a majmok most ugra-bugrálnak mindenütt, mert nem találják a helyüket. Analfabéta marhákat iskoláztak be a marxista egyetemnek nevezett továbbképzésekre, majd kénytelenek voltak szétválasztani marxista középiskolára, melynek anyaga egyetlen Kincses Kalendárium vastagságú könyvre korlátozódott. A marxista egyetem kétéves szakosító tagozatára már válogatták az embereket. Farkas elvtárs elégedetlen lett a diploma megszerzése után, mert nem emelték ki azonnal magas fizetéssel. Látta, hogy ismerősei Opel kocsival járnak haza. Disszidált és elásta a volt munkaadójait. A munkaközvetítőnél közölték vele, hogy lehet építõipari segédmunkás vagy utcaseprõ. Ennyit ért a marxista egyeteme. A magyar nemzet égboltján áporodott régi és ködös vonulat terpeszkedik. Alatta pedig Erdõ Péter főrabbi tömjénezi az elkábult és beteg hívősereget. (1hozzászólás)

KOMMUNISTA TANÁROKKAL ÉS MARXISTA DIPLOMÁS
MENEDZSEREKKEL NEM LEHET MAGYAR RENDSZERT CSINÁLNI
Az utóbbi években nemcsak az jött divatba, hogy a magyar régmúltat hazudják le, hanem a közelmúltat is, beleértve az elmúlt húsz évet is. Ma már egy 30 éves fiatal semmit sem tud az 1989-es, vagy az 1979-es viszonyokról. Ne reménykedjünk! A 40 évesek és 50 évesek sem tudnak semmit. Mert még az emlékezetük sem működik, cselekvésre képtelenek. A kommunista tanársereg a legjobb példa erra az embertípusra, akit annak idején „szocialista” embertípusnak emlegettek. Akkor, a 70-es 80-as években mindenki röhögött, amikor ezt az embertípust emlegették, de a gyümölcs mára beérett. Itt vannak. És ezek döntenek, ezek ülnek vezetői székekben és ezek lettek a patkánytermészetű magyarárulók. Újabban divatba jött az is, hogy letagadják az egykori neveket. A tévében nyilatkozik akármelyik közgazdász és azt válaszolja, hogy ő a Közgazdaság Tudományi Egyetemen végzett, ekkor és ekkor. De ez a piszkos strici azt nem mondja, hogy annak a bunkóképzőnek a neve Marx Károly volt és a trieri rabbi fiának a három méteres szobra változatlanul ott van az egyetem aulájában, csak ronggyal takarták le és az egyetemet csak átnevezték. De a kommunistazsidó szellem az ottmaradt. Ez van mindenütt. Ez van az összes egyetemen, az összes iskolában és könyvtárban. Minden intézményben a régi patkányok vannak vezető helyeken, vagy ezek gyerekei. Azonban a mai 30-40 évesektől semmilyen cselekvés, semmilyen magyarérdekű változás nem várható, mert ezek a magyar történelemről semmit sem tudnak. Ezeket csak a pénzszerzés érdekli. Alapos és mély társadalmi öntisztulásnak kell megtörténni, mert most A SZEMÉT ÚSZIK A FELSZÍNEN.