2010. május 1., szombat

MÁJUS 1 – A TÖBBSÉGNEK JOGA VAN AZ ÖNVÉDELEMRE


ERŐSZAKOS
KISEBBSÉGEK
RÉMURALMA
A tényői gyilkossággal kapcsolatban annyit, hogy a részleteket nem tudtam, de olvastam, hogy az utcában ahol laktak, cigányok is laktak és velük volt az állattartás miatt nézeteltérés. A szomszédok se hitték el a tettet és gyanús a történet, amit a rendőrség több változatban is előadott. Persze van olyan eset is, amikor valaki hirtelen bekattan és elkövet gyilkosságot, de ebben a tényői esetben, az a hihetetlen, hogy reggelizés közben történt ez a egyre színesebben előadott vérfürdő. Annyit tudunk, hogy adva van egy rendezetten élő fiatalember, aki öngyilkosságot akar saját magán elkövetni és combon, vádlin, csuklón vagdossa össze magát. Ez még talán egy lehetséges elkövetési mód, de a többi nem életszerű, amit a rendőrség előadott. És az öngyilkossági kisérlete után, a testén több helyen vérző sebekkel véletlenül az ajtóban (!) talál egy kisbaltát....Egy ilyen rendezett házban ahol kisgyerekek is vannak, nincs az ajtónak támasztott balta! A láncfűrészes fejlevágás se életszerű. Vérmintát meg a tettesek is produkálhattak. Hát nem egy profi nyomozás az biztos. És hazudnak! Az is gyanús a megfigyelőnek, hogy ennyi féle gyilkoló eszközt nem szoktak használni az öngyilkosok. Vagy emeletről kiugrik valaki, vagy kést vagy méreget használ valaki. Van aki a vizet kedveli és a hídról a Dunába ugrik. Az igényesebbek azok lőfegyverrel vetnek véget életüknek. De itt Tényőn a tévében láthattunk kétféle baltát, háromféle kést és még láncfűrész is szerepelt az ügyben. Ez kizárt, hogy egy ilyen rendezett családi házban élő család ilyen módszereket használt volna. Ez a módszer kifejezetten a cigányokra vall, nem pedig a családját szerető emberre. Ráadásul az anya nem is tudott védekezni, az előadott mese szerint. A történet több ponton is életszerűtlen, viszont az, hogy cigányok gyilkoltak az hihető.

- - - - -
A Daróczi Dávid féle öngyilkosságról is pár szót. Itt sem ismerem a hátteret, mert nem olvasok bulvár újságot, de mielőtt a részleteket tálalták volna egyből ez jutott eszembe. Szerintem Daróczinak csak egy oka lehetett az öngyilkosság elkövetésére. Mégpedig az, hogy buzi volt. De miután a Liptai „művésznővel” viszonya lett, hát ez volt az a bizonyos "démon" amikkel harcolt, amivel nem tudott lelkében megnyugodni. Ezt a barátja, Batiz mondta. Magyarul mondva, Daróczi nem akarta, hogy kiderüljön a mássága, de erősen vonzódott a nőhöz is, miközben a fiúkat is szerette. Ez számára egy feldolgozhatatlan lelki konfliktus volt, ezért menekült a halálba. Mert nem tudta fölvállalni a kettős életet. Liptai valószínű, hogy beleszeretett és komolyan vette. De Daróczi annak a képnek amit barátai, ismerősei és mások kialakítottak róla, nem tudott megfelelni. Ehhez nem kell pszihológus, se pszichiáter.
(1hozzászólás)


CSAK AZ EGÉSZSÉG
LEHET A MÉRTÉK

Jó lenne ha a hazai sajtóban végre foglalkoznának a homoszexuálisok, nemi elferdültek kérdésével, hogy milyen káros hatást fejtenek ki ezek az egészséges többség körében. Ezek nemcsak testileg betegek, hanem lelkileg és szellemileg is. Kár ennek az ellenkezőjét állítani, miszerint a mások azok nem mások. De azok. Olyan mások ezek, akik nemcsak betegek, hanem az egészséges társadalomban közveszélyesek is. Nemcsak a közösségromboló, társadalomromboló hatásuk nagy, hanem önmaguk ellen is fordulnak és ezek sokszor bűncselekményekben végződnek. Ahogy korábban is írtuk, a buzik, mindenféle nemi elferdültek, a prostituáltak, kábítószeresek mind-mind a bűnözéshez kapcsolódnak. A felnövekvő egészséges magyar fiatalság közeléből ezeket el kell távolítani. Az ilyenek soha nem tudnak beilleszkedni az egészséges társadalomba. A leghatározottabban tiltakozni kell az ellen az aljas liberális nézet ellen, hogy „együtt kell élnünk a bűnözéssel.” Nem kell velük együttélni. Gondoljunk bele abba katasztrófába, hogy kisiskolás gyerekek között homoszexuálisok vannak. Fölmerül mindenkiben a jogos kérdés.
Miért kellene az egészséges magyar többségnek a törpe, bűnözői kisebbséghez alkalmazkodni?
Ez az aljas liberális ideológia azt sugallja, hogy az egészséges magyar többség némán tűrje el a bűnöző kisebbség társadalomromboló és bűnözői életmódját. Ez a bűnözői kisebbség nem fertőzheti meg a magyar többséget és a többségnek joga van az önvédelemre. Az önvédelem nemcsak jog, hanem kötelesség is. Persze a tudomány képviselői között is számosan vannak bűnösök, amikor elhallgaták a deviánsok romboló hatását a társadalomra. Nemcsak elhallgatják ezeket, hanem még példaképnek is beállíják a börtöntöltelékeket, a kábítószereseket, a nemi bűnözőket, stb. Nem lehet vitás az, hogy csak az egészséges életmód lehet a követendő. Akik pedig születetten vagy szerzetten betegek lesznek, azoknak megfelelő elkülönítést meg kell oldani. Igaz, hogy ezek egy része önmgától is elkülönül, fél és retteg a lelepleződéstől, hogy nemi elferdülésben szenved. Ha ezek saját közegükben élnének, akkor nem tudnák rombolni az egészségesek többségét. A fertőzések elkerülése végett a társadalaom kialakítja a maga önvédelmi módszereit.. Ma még azt látjuk mindenütt, hogy nemi elferdültek, beteges bűnözők, társadalaomellenes torzszülöttek szerepelnek meghatározó és kizárólagos véleményformálóként a lapok címoldalán és a tévékben. A liberális bűnözők a társadalom legalját tették meg követendő példának. És ez igaz egészen a felső állami szintekig. Gondoljunk csak a könnyeivel küszködő buzi államtitkárra. És most a volt szóvivő lett öngyilkos nemi elfajzása miatt.